www.touronthai.com

หน้าหลัก >> เพชรบุรี
ตราประจำจังหวัด เพชรบุรี
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

คลิกดูข้อมูลจังหวัด

 เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา

  เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง

  จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3242 5573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3242 8047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. 0 3242 5544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. 0 3240 1251-3
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โทร. 0 3241 7070 - 2
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3242 5500, 0 3241 7106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. 0 3242 5307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. 0 3242 5211ไปรษณีย์เพชรบุรีโทร. 0 3242 5146, 0 3242 5571
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. 0 3240 2220, 0 3242 7579

อำเภอชะอำ
ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. 0 3247 1005-6
ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. 0 3247 1361, 0 3247 2502, 0 3247 1078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. 0 3247 1007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. 0 3247 1321, 0 3243 4021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. 0 3247 1252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. 0 3247 1159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. 0 3247 1615 (สี่แยกชะอำ) โทร. 0 3247 1654, 0 3243 3288 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. 0 3251 5995
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Link ที่น่าสนใจ
ททท.สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) http://www.tourismthailand.org/phetchaburi
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี http://www.phetchaburi.go.th

ที่เที่ยวใน เพชรบุรี

ที่เที่ยวชะอำ

Santorini
Santorini Park ชะอำ
Santorini Park สวนเครื่องเล่นและศูนย์ช้อปปิ้ง ใกล้ชะอำ ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวๆ ชะอำวันนี้เห็นชิงช้าสวรรค์สูงๆ สีสวยๆ อยู่ไกลๆ หลายๆ ครั้งก็ได้แต่ขับไปขับมาไม่เคยได้แวะ ขอสักครั้งละกัน ตั้งใจไปที่นี่ซะเลย จะได้ไม่มีข้ออ้างว่าเวลาไม่พอ มืดแล้ว ฯลฯ ไม่งั้นก็คงไม่ได้เข้าไปชมด้านในกันซะที นอกเหนือจากช...
Swiss
Swiss Sheep Farm
มาอีกแล้วครับกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังนิยมอย่างสูง แลนด์มาร์คของเมืองชะอำเรียกว่าเป็นการยกสวนผึ้งมาไว้ชะอำกันเลยทีเดียว ในรูปแบบของฟาร์มแกะที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปที่สวนผึ้ง เจ้าของเล็งเห็นโอกาสก็เลยเอาบรรยากาศสวนผึ้งยกมาให้ถึงริมถนนเพชรเกษมเส้นทางล่องสู่ภาคใต...
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรทรงถือพระแสงดาบหันพระพักตร์สู่ทะเล ตั้งอยู่ริมทะเลด้านทิศเหนือของหาดชะอำ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการที่พระองค์เสด็จประพาสหัวเมืองตอนใต้และทรงเคยประทับแรมที่ชายหาดชะอำแห่งนี้.....
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 216 เลยหาดชะอำมา 8 กิโลเมตร เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้รับขนานนามว่า ...
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,562 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้อนุรักษ์พื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติ ให...
วัดเนรัญชราราม
วัดเนรัญชราราม
ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณด้านทิศเหนือของหาดชะอำ ชื่อวัด เนรัญชราราม ได้รับการตั้งให้สอดคล้องกับชื่อวังมฤคทายวันซึ่งสร้างโดยรัชกาลที่ 6 ตามเรื่องราวในพุทธประวัติเกี่ยวกับแม่น้ำเนรัญชราและป่าอิสิปตนมฤคทายวัน     สิ่งสำคัญที่น่าสนใจในวัดได้แก่ พระอุโบสถลักษณะทรงอินเดีย ซึ่งไม่ค่อยพบเห็...
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำเป็นศูนย์นิทรรศการในอาคารคุ้มเกล้า จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ภาพถ่ายในอดีต และการจำลองแบบบ้านหลังแรกของเกษตรกรที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่หุบกระ...
สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย
สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย
ตั้งอยู่บนถนนจอมพล ตำบลสามพระยา ห่างจากอำเภอชะอำ 14 กิโลเมตร อยู่บริเวณหลักกิโลมตรที่ 220 เลี้ยวขวาไปทางเดียวกับวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด ภายในสถานีฯ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ และมีสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เม่น หมี ละอง ละมั่ง กวาง เน...
หัตถกรรมป่านศรนารายณ์
หัตถกรรมป่านศรนารายณ์
งานหัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นงานถักทอเส้นใยของป่านศรนารายณ์ กลายเป็นหมวก กระเป๋า รองเท้า ที่แข็งแรงทนทานตามธรรมชาติอันเป็นคุณสมบัติของป่านชนิดนี้ ส่วนสีสันสวยงามบนชิ้นงานนั้นมาจากการย้อมสี ที่ผ่านกระบวนการล้างสี ป้องกันสีตก และมีสีสดใสได้...
หาดชะอำ
หาดชะอำ
อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 41 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าชายหาด ระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี เดิมชะอำเป็นเพียงตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอหนองจอก มีสะพานปลา และหมู่บ้านชาวประมงอยู่ส่วนหนึ่งถัดจากชายหาดไปไม่ไกลนัก...
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม ระหว่างชะอำและหัวหิน ทางเข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อุทยานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 และเพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล...
เดอะเวเนเซียหัวหิน
เดอะเวเนเซียหัวหิน
เดอะ เวเนเซีย หัวหิน "ที่สุดแห่งประสบการณ์การท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบเวนิสแห่งแรกและแห่งเดียวที่คุณพลาดไม่ได้ "เป็นคำจำกัดความบนเว็บไซต์ของเดอะเวเนเซีย แรงบันดาลใจจากเมืองเวนิส เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในปร...
เที่ยวชิลอาหารอร่อย
เที่ยวชิลอาหารอร่อย พันธุ์สุขฟาร์ม
พันธุ์สุขฟู๊ดแอนด์ฟาร์ม (Pansook Food & Farm) ที่เที่ยวริมทางถนนสายเพชรบุรี-ชะอำ ผ่านไปผ่านมาเป็นได้สะดุดตารูปแบบฟาร์มสร้างเหมือนเมืองนอก ตั้งชื่อกันให้งงเล่นว่า 1000 สุขฟาร์ม ไปชะอำทีไรก็ได้แต่ผ่านไปผ่านมาหลายต่อหลายรอบ เอ้าวันนี้ทัวร์ออนไทยขอพาเข้าไปดูกันสักหน่อยว่ามีอะไรกันบ้าง มองจากข้างนอก พ...

ที่เที่ยวท่ายาง

The
The Field Animals Dream
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเพชรบุรี ซึ่งก็เป็นที่เที่ยวใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วริมถนนเพชรเกษมเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวยอดนิยมที่จะนำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวมากมายของจังหวัด พร้อมสรรพด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นแหล่งรวมความสุข เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนสัตว์น่ารักๆ น้อยใหญ่มากมา...
ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ
ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ
ตลาดน้ำข้ามภพ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ท่าย์น้ำข้ามภพ เป็นชื่ออย่างเป็นทางการ แต่คนส่วนใหญ่ก็เรียกกันว่าตลาดน้ำ สังเกตุกันไหมว่า ท่าย์น้ำข้ามภพ มันสะกดแปลกๆ ตรงที่มี ย์ นั่นเป็นเพราะว่ามันมีที่มา ด้วยแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านแบ่งพื้นที่สองฟากแม่น้ำเป็นสองตำบล ได้แก่ตำบลท่ายางกับตำบลยางหย่อง ก็เลยนำเอาตัวอักษ...
หาดปึกเตียน
หาดปึกเตียน
อำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี อยู่ในท้องที่ตำบลปึกเตียน ห่างจากหาดเจ้าสำราญไปทางใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร หรือสามารถเดินทางไปทางถนนเพชรเกษมถึงอำเภอท่ายางแล้วเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกคลองชลประทานสาย 2 ประมาณ 15 กิโลเมตร บริเวณหาดปึกเตียน มีหินเรียงกันคลื่นซัดชายหาดเป็นแนวยาว ในทะเลและบนฝั่งมีรูปปั้นพระอภัยมณี นางผีเสื...
โครงการชั่งหัวมัน
โครงการชั่งหัวมัน
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่มีชื่อแปลกมากโครงการหนึ่ง หลังจากที่ชื่อนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นทุกวันๆ ก็มีคนเข้าไปค้นหาความหมายของชื่อนี้ในอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นคำว่า \"โครงการชั่งหัวมันคือ\" หรือ \"โครงการชั่งหัวมันแปลว่า\" อะไรทำนองนี้ พอค้นเจอลองเปิดอ่านๆ ดู บางเ...

ที่เที่ยวบ้านลาด

เที่ยววิถีไทยบ้านถ้ำรงค์
เที่ยววิถีไทยบ้านถ้ำรงค์
เที่ยววิถีไทย เป็นแนวทางการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาสัมผัสความเป็นไทย ในแต่ละจังหวัดจึงได้เฟ้นหาพื้นที่ชุมชนที่มีวิถีความเป็นอยู่เรียบง่าย ยังคงเอกลักษณ์...

ที่เที่ยวบ้านแหลม

บางขุนไทร
บางขุนไทร
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 3178 เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ติดริมทะเล ชาวบ้านมีอาชีพจับหอยแครง หอยเสียบ และหอยลาย โดยใช้กระดานถีบเลื่อนไปบนผิวเลนในช่วงน้ำลง และนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะนั่งเรือชมการเก็บหอย หรืออยากจะเก็บหอยด้วยตนเอง ด้วยวิธีนั่งแพ (แพ 1...
วัดต้นสน
วัดต้นสน
ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแหลม เป็นวัดสำคัญของชาวบ้านแหลม เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนบ้านแหลม มีสิ่งสำคัญอันเป็นมิ่งขวัญของชาวบ้านแหลม คือหลวงพ่อสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งแปลกกว่าที่อื่น เนื่องจากด้านหลังมีรูปปั้นหลวงพ่อทวดยืนเกือบชิดกัน บริเวณหน้...
วัดปากลัด
วัดปากลัด
วัดปากลัด เป็นวัดที่อยู่ใกล้ปากอ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ภายในวัดมีพระพุทธรูปบูชาสมัยอยุธยา ก็น่าจะเป็นวัดที่สร้างมาแต่สมัยนั้น ชาวบ้านในละแวกนี้ศรัทธาองค์พระประธานในโบสถ์ของวัดปากลัดก็มาสักการะนมัสการเป็นประจำ ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้มีโจรเข้...
วัดลักษณาราม
วัดลักษณาราม
ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประวัติความเป็นมาของวัดไม่มีหลักฐานชัดเจน เล่าสืบต่อกันมาว่า นายลักษณ์ เป็นชาวบ้านเกาะกูด จังหวัดตราด มีอาชีพค้าขายทางทะเลนำสินค้าจากจังหวัดตราด ไปค้าขายตามอ่าวต่างๆ และเข้ามาค้าขายอ่าวบ้านแหลมเสมอๆ ทำให้เกิดความสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นอย่างดี ...
วัดเขาตะเครา
วัดเขาตะเครา
ตั้งอยู่ตำบลบางครก จากตัวเมืองเพชรบุรี ข้ามทางรถไฟ บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟเพชรบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3176 ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่อยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 น...
วัดในกลาง
วัดในกลาง
เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 250 ปี เป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระมารดาซึ่งเป็นคนบ้านแหลม เจดีย์ อุโบสถแบบมหาอุด กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในวัดล้วนเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อสุโขทัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสม...
วาฬบรูด้า
วาฬบรูด้า บางตะบูน
วาฬบรูด้า เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์อนุรักษ์ที่สำคัญอันดับต้นๆ ของไทยเรา เนื่องจากวาฬมีจำนวนน้อยมากตามธรรมชาติและมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีวาฬเป็นสัตว์ประจำถิ่น วาฬไทยปรากฏตัวบ่อยครั้งในอ่าวไทย ตั้งแต่ปากน้ำเจ้าพระยาไปจนถึงประจวบคีรีขันธ์ แหล่งที่นิยมไปชมวาฬกันมากก็มีที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแห...
ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนบางตะบูนวิทยา ระหว่างทางไปอ่าวบางตะบูน ป่าชายเลนบริเวณนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจึงค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มาก มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำสะพานไม้และสะพานคอนกรีตยาวประมาณ 150 เมตรเดินเข้าไปในป่าชายเลนซึ่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น และมีสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นป่...
สปาเกลือกังหันทอง
สปาเกลือกังหันทอง
ขึ้นชื่อว่าสปาเมืองไทยเรานี่นับว่ามีสปามากมายหลายชนิดไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะ ทั้งบริการการนวดตามตำราแผนไทย และการสปาหลากหลายวิธีที่บ้านเรามีคงมาเล่าให้ฟังกันไม่รู้หมด หลากหลายสปาบ้านเราเป็นที่ยอมรับของสากลชาวต่างชาติหลายประเทศเดินทางเข้ามาใช้บริการสปาไทย แล้วยังไปเปิดสาขาในต่างประเทศด้วย วันนี้เรา...
แหลมเหลว
แหลมเหลว
ห่างจากอำเภอบ้านแหลมประมาณ 1 กิโลเมตร ระหว่างทางจากบ้านแหลมไปบางตะบูน บริเวณแหลมเหลวเป็นหมู่บ้านของชาวประมง มีสะพานไม้ทอดผ่านหมู่บ้านและป่าชายเลนไปยังร้านอาหารริมชายทะเล บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของลิงฝูงใหญ่ ซึ่งมักออกมาคอยอาหารจากผู้คนอยู่ทั่วไป ติดต่อผู้ให้บริการในแหลมเหลว - เรือแ...
โครงการพระราชดำริ
โครงการพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย
แหลมผักเบี้ยเป็นแหลมเล็กๆ ยื่นลงไปในอ่าวทะเลไทย เป็นจุดที่เรียกว่า ทรายเม็ดแรกของทะเลอ่าวไทย เนื่องจากที่บริเวณปลายแหลมระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร เป็นจุดเริ่มต้นของหาดทรายริมฝั่งทะเลอ่าวไทย เพราะทะเลตั้งแต่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มาจนถึงเพชรบุรีจะเป็นทะเลโคลนทั้งหมด บริเวณแหลมผักเบี้ยเหมาะแ...
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ
เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริริเริ่มขึ้น ด้วยทรงห่วงใยในพสกนิกรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล สืบเนื่องมาจากสัตว์น้ำในทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจนทำให้การออกเรือประมงจับสัตว์น้ำไม่คุ้มต้นทุน ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อ...

ที่เที่ยวหนองหญ้าปล้อง

น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง หากเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม เลยอำเภอเขาย้อยมาประมาณ 12 กิโลเมตร บริเวณกม. 148-149 มีทางแยกขวาไปน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้องอีกราว 34 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย ระหว่างทางมีทิวทัศน์เป็นทุ่งนา และทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงาม และหมู่บ้านกะเห...
หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยง
หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยง
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นและผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์ ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง ที่บ้านยางน้ำกลัดใต้ อันเป็นเขตรอยต่อของจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขาเกือบล้อมรอบ มีชาวพื้นถิ่นอาศัยอยู่ได้แก่กะเหรี่ยงเผ่าโปว์ ต่อมาเมื่อมีกา...

ที่เที่ยวเขาย้อย

ถ้ำเขาย้อย
ถ้ำเขาย้อย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อย ใกล้ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีห้องต่างๆ แยกออกไปได้หลายห้อง มีฤๅษี และเจ้าแม่กวนอิม หน้าถ้ำเป็นสถานที่เลี้ยงลิงซึ่งอาศัยอยู่ที่เขาย้อ...
วัดกุฏิ
วัดกุฏิ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 4 ก่อนถึงทางเข้าที่ว่าการอำเภอเขาย้อย 6 กิโลเมตร (หากมาจากกรุงเทพฯอยู่ด้านซ้ายมือ) เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรี พระอุโบสถสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง รอบพระอุโบสถด้านนอกสลักเป็นเรื่องทศชาติ มหาชาติ และไซอิ๋ว หน้าบันโบสถ์ทิศตะวันออก แกะ...
วัดห้วยโรง
วัดห้วยโรง
เป็นวัดเก่าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันกับวัดวังมะนาว ปัจจุบันแทบไม่มีคนรู้จักนอกจากคนในพื้นที่ แต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ศาลาที่สร้างจากไม้ คล้ายเรือนไทย แต่เป็นเพราะว่ามีรูปมาน้อยเลยเอารูปดอกไม้และต้นไม้สวยๆ มาลงเพิ่มให้ครับ...
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง
ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 เลยจากแยกอำเภอเขาย้อย มาทางตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าโรงเรียนบ้านวัง เข้าไปประมาณ 150 เมตร ไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเดียนเบียนฟู ในเวียดนามเหนือ มีความรู้ความชำนาญในการทอผ้าและจัก...

ที่เที่ยวเมืองเพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง
ถ้ำเขาหลวง
ถ้ำนี้อยู่ที่อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี อยู่บนเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนำสู่ทางลงถ้ำ เขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็กมีความสูง 92 เมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ภายในมีปล่องที่แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาภายในถ้ำได้ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น ถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมื...
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร เส้นทางท่องเที่ยวรอบตัวเมืองเพชรด้วยรถรางนำเที่ยวจัดขึ้นโดยชุมชนพระนครคีรี ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี แล่นไปรอบๆ เมืองชมวิถีชีวิตชาวเพชรบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวเพชร ได้แก่ ถนนราชดำเนิน อันมีต้นม...
พระรามราชนิเวศน์
พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชวังแบบยุโรป ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูฝน โดยย่อส่วนมาจากพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าวิลเลี่ยมไกเซอร์แห่งเยอรมัน ออกแบบโดย มิสเตอร์คาล ดอห์ริง และ ดร.ดวด ไบเยอร์ ชา...
วัดกำแพงแลง
วัดกำแพงแลง
ตั้งอยู่ที่ถนนพระทรง อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร วัดนี้เดิมเป็นเทวสถานในสมัยขอม สร้างตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ ต่อมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพุทธได้แผ่ขยายเข้ามาในบริเวณนั้น จึงได้ดัดแปลงเทวสถานแห่งนี้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน และหินยานตามลำดับ เทวสถานที่สร้างขึ้นเดิ...
วัดข่อย
วัดข่อย
วัดข่อย เพชรบุรี ถือเป็น "พุทธสถานศิลป์" หนึ่งเดียวในโลก เป็นคำกล่าวขานถึง พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ อันตั้งอยู่ ณ วัดข่อย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วัดนี้สร้างเมื่อใดและโดยใครไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีพระจำพรรษาอยู่ 15 รูป โ...
วัดพระทรง
วัดพระทรง
วัดพระทรงเป็นวัดแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองเพชรบุรีสถานที่จำพรรษาของหลวงพ่อแล ผู้สร้างวัตถุมงคลมากมายเป็นที่ศรัทธาของประชาชนจำนวนมาก ในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อแลวัดพระทรงเป็นที่กล่าวขานถึงอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีการสักยันต์ที่ขึ้นชื่อคือยันต์หนุมาน ที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม แ...
วัดพระพุทธไสยาสน์
วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตั้งอยู่ถนนคีรีรัถยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง เพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง (พระนครคีรี) เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน ยาว 21 วา 1 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว เดิมสร้า...
วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 500 เมตร ภายในวัดมีพระปรางค์ห้ายอด สร้างตามศิลปะขอม ปรางค์แต่ละองค์สร้างด้วยศิลาแลง ปรางค์องค์ใหญ่สูง 42 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ภาพปูนปั้นที่ประดับอยู่ตามพระอุโบสถวิ...
วัดเขาบันไดอิฐ
วัดเขาบันไดอิฐ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง สมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ ในอดีตวัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดง พระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาส ทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก วัดนี้เป็นวัด...
วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวัดมีศาลาการเปรียญ เป็นพระตำหนักไม้สักทั้งหลังที่พระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชทานแด่พระสังฆราชชาวเพชรบุรี ศาลาการเปรียญนี้มีการแกะสลักไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะบานประตูสลักลายก้านขดปิดทอง และยังมีธรรมาส...
หาดเจ้าสำราญ
หาดเจ้าสำราญ
เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากตั้งแต่สมัยโบราณ ตามประวัติเล่ากันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดแห่งนี้มาก ทรงประทับแรมอยู่หลายวัน จนกระทั่งชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าสำราญ การเดินทาง อยู่ห่างจากตลาดเมือ...
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๓ ยอด ยอดที่สูงที่สุดสูง ๙๕ เมตร เดิมทีเดียวเขาวังมีชื่อว่า เขาคีรี ต่อมาสมัยกรุงศรี- อยุธยามีการสร้างวัดมหาสมณะตรงไหล่เขาด้านตะวันออก จึงเรียกเขาลูกนี้ว่า \"เขา มหาสมณะ\" หรือ \"เขาสมน\" พระบาทสมเด็...

ที่เที่ยวแก่งกระจาน

บ้านพุเข็ม
บ้านพุเข็ม มุมสงบแห่งแก่งกระจาน
บ้านพุเข็มเป็นหนึ่งในหลายๆ หมู่บ้านที่เราไม่ค่อยคุ้นชื่อ และคงน้อยคนนักที่จะรู้ว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่แห่งหนตำบลใดส่วนไหนในประเทศไทย แต่ถ้าบอกว่าอยู่แก่งกระจานหลายคนก็ต้องรู้จักกันดี หมู่บ้านพุเข็มเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณใต้น้ำก่อนการสร้างเขื่อนแก่งกระจาน พอมีโครงการสร้างเขื่อนหมู่บ...
ยอดเขาพะเนินทุ่ง
ยอดเขาพะเนินทุ่ง
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานฯในเขตประเทศไทย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 50 กิโลเมตรเป็นภูเขาสูง มีบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้ากว้าง ในระดับความสูง 960 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบเขา มีสัตว์ป่าชุกชุม ทิวทัศน์งดงาม จากยอดเขาสามารถเห็นทะเลหมอกในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว การเดินทางต้องใช้...
ล่องแก่งเขื่อนแก่งกระจาน
ล่องแก่งเขื่อนแก่งกระจาน
เป็นลำธารหลังเขื่อนแก่งกระจานที่ปกติจะมีน้ำไหลตลอดเวลา แต่บางช่วงที่เคยไปเที่ยวมานั้นน้ำไหลเอื่อยๆ การล่องแก่งจึงไม่สนุกนัก แต่คราวนี้ไปครั้งที่สอง น้ำไหลค่อนข้างเชี่ยว จนไม่สามารถยืนนิ่งๆ ในน้ำโดยไม่ยึดเชือกเอาไว้ ส่วนมากจะมีนักท่องเที่ยวไปล่องน้ำเล่นโดยไต่เชือกไปถึงร่องน้ำที่เชี่ยวมากๆ แล้วปล่อยมื...
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
ตั้งอยู่ที่ตำบลพุสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 180 ไร่ ภายในบริเวณแบ่งออกเป็น แดนมหายานเต๋า แดนพุทธเกษตร มีพระพุทธรูป รูปปั้นเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู-พราหมณ์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร แกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีน องค์สูงใหญ่ที่สุดในโลก สามารถเดินเที่ยวชมจุดที...
เปิดฤดูกาลเที่ยวพะเนินทุ่ง
เปิดฤดูกาลเที่ยวพะเนินทุ่ง 58
ยอดเขาพะเนินทุ่ง แห่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะไป โดยเฉพาะคนทำงานในเมืองหลวงที่อยากหาเวลาออกไปสัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ป่าเขาลำเนาไพร สูดลมหายใจให้เต็มปอด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ขับรถเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ก็เหมือนกับเดินทางมายังโลกอีกใบหนึ...
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เกิดขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาไทย ที่ 1298/2505 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505 โดยใช้พื้นที่เชิงเขากลิ้ง ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมแ...
โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ
โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ
บ้านถ้ำเสือ มีความเป็นมาจากคำบอกเล่าตั้งแต่เมื่อประมาณ พ.ศ.2487 เป็นป่าดงดิบคนที่เดินทางผ่านมาแถบนี้พอเวลาใกล้ 4 โมงเย็นต้องขึ้นห้างเพื่อพักหลบสัตว์ดุร้าย ละแวกนี้จะมืดเร็ว มีสัตว์ป่ามากมาย มีช้าง ม้า เสือ กระทิงอาศ้ยอยู่ มีชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่เหมาะต่อการเกษตรจึงได้เริ่มตั้งหมู่บ้านถางป่าส่วนหนึ่งเ...

จุดเช็คอินห้ามพลาดใน เพชรบุรี

บล็อกท่องเที่ยวใน เพชรบุรี

เพชรบุรีพร้อมรองรับนเที่ยวเพชรบุรี ไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal

เพชรบุรีพร้อมรองรับนเที่ยวเพชรบุรี ไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal

6 มิถุนายน 2563 , นางสาวชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานเพชรบุรี และนายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะน...

   14172    0

Akkasid Tom Wisesklin
07 กรกฏาคม 2563 13:47:41

เส้นทางท่องเที่ยวรักแลกพบ อารยสถาปัตย์...พาวัยเก๋าที่เรารัก ไปเที่ยวเมืองเพชร

เส้นทางท่องเที่ยวรักแลกพบ อารยสถาปัตย์...พาวัยเก๋าที่เรารัก ไปเที่ยวเมืองเพชร

....ใกล้กับวาระขึ้นปีใหม่ที่หลายๆ คนจะกลับบ้านจะได้พบหน้ากันทั้งครอบครัว หลายคนก็มีแผนในการพักผ่อนกับครอบครัวต่างกันไป วันนี้เราเอาเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจโด...

   4933    0

Akkasid Tom Wisesklin
21 ธันวาคม 2562 19:59:17

สุดชิวดินเนอร์ริมหาดทรายเคล้าเสียงเพลง เทศกาลปิ้งหอยคอยเธอ

สุดชิวดินเนอร์ริมหาดทรายเคล้าเสียงเพลง เทศกาลปิ้งหอยคอยเธอ

กิจกรรมดีๆน่าเที่ยวที่ชะอำ Outing Cha-Am ตอนปิ้งหอยคอยเธอ มานั่งฟังเพลงเพราะริมหาดชะอำ ปูเสื่อนั่งปิ้ง ย่างอาหารทะเล เคล้าคลอเสียงคลื่น เอนหลังดูหนังกลางแปลงริ...

   1189    0

Akkasid Tom Wisesklin
19 ธันวาคม 2561 11:20:54

หนาวนี้ไปนั่งทำอะไรดีที่หาดชะอำ ???

หนาวนี้ไปนั่งทำอะไรดีที่หาดชะอำ ???

หน้าหนาวนี้ กิจกรรมดีๆ จะบังเกิดมีที่หาดชะอำ ทุกเย็นวันอังคาร-พุธ ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62 คิดกันไว้เลยว่า ....จะชวนเราไปนั่งทำอะไร.....ที่ชาย...

   1021    0

Akkasid Tom Wisesklin
18 ตุลาคม 2561 19:44:38

เพชรบุรีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

เพชรบุรีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

เพชรบุรีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ ได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนอย่างล้นหลาม     เย็นวันนี้( 9 กุมภาพ...

   1749    0

Akkasid Tom Wisesklin
09 กุมภาพันธ์ 2561 20:21:42

อลงกรณ์ฟาร์มแอนด์รีสอร์ท

อลงกรณ์ฟาร์มแอนด์รีสอร์ท

ถ้าเพื่อนๆรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหงุดหงิดกับสภาพรถติดในเมืองหลวง อยากหาสถานที่พักผ่อนในวันหยุดสัปดาห์แล้วละก็ ลองมาที่ “อลงกรณ์ฟาร์มแอนด์รีสอร์ท&rdq...

   1940    0

Charoen Pattarapitak
24 มกราคม 2561 09:38:40

หนีกรุง ไปหลงรัก.. ( เขา )..ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี

หนีกรุง ไปหลงรัก.. ( เขา )..ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี

หนีกรุง ไปหลงรัก..( เขา )..ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี สวัสดี เพื่อนๆๆ TOURONTHAI  ทุกคน   # เดินเตะฝุ่น วันนี้จะอาสาพาไปดูลิงจ๊ากๆ...

   1429    1

Yuyuy Koma
08 กันยายน 2560 21:57:22

ดูบล็อกทั้งหมด

รวมร้านอาหารแนะนำ เพชรบุรี

ที่พักแนะนำใน เพชรบุรี

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com