www.touronthai.com

หน้าหลัก >> บึงกาฬ
ตราประจำจังหวัด บึงกาฬ

คลิกดูข้อมูลจังหวัด

 จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 และผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนำทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดตั้งจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์

 การร้องขอจัดตั้งถูกขอตามข้อเสนอของนายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย โดยแยกพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย

 จังหวัดบึงกาฬที่เสนอให้จัดตั้งมีพื้นที่ทั้งหมด 4,305 ตร.กม. จากการสำรวจความเห็นของประชาชน จำนวน 366,903 คน ปรากฏว่าประชาชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 98.83 หากมีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ จะมีประชากรประมาณ 390,000 คน ประกอบด้วย 8 อำเภอ

สภาพทั่วไป

 ปัจจุบันบึงกาฬเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก มีภูเขา เป็นอำเภอที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กระบวนการพิจารณา

 เมื่อปี พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาว่ายังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงมหาดไทย ได้นำเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ต่อมาในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ

 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดบึงกาฬ

ที่เที่ยวใน บึงกาฬ

ที่เที่ยวบึงโขงหลง

บึงโขงหลง
บึงโขงหลง
    บึงน้ำจืดขนาดใหญ่และสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ (เอ๊ะทำไมไม่ชื่อบึงกาฬไปเลยน้อ ^^) บึงโขงหลงบางทีชอบเขียนผิดเป็นโขลงหลง แต่ความจริงไม่มี ล.ลิง ถูกต้องแล้ว โขงหลง จะหมายถึงน้ำโขง ไม่ใช่โขลงช้าง บึงนี้ตั้งอยู่ในอำเภอบึงโขงหลง ห่างจากตัวเมืองบึงกาฬประมาณ 70 กิโลเมตร มองจากบนฟ้าลงมาจะเหมือนรู...

ที่เที่ยวศรีวิไล

ภูทอก
ภูทอก (วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือวัดภูทอก)
ภูทอก ประวัติความเป็นมา     ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย ส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่...

ที่เที่ยวเซกา

น้ำตกถ้ำพระ
น้ำตกถ้ำพระ
    น้ำตกถ้ำพระเป็นน้ำตกใหญ่และสวยที่สุดของบึงกาฬก็ว่าได้ จุดเด่นที่หลายๆ คนชอบคงเป็นที่มีลานหินสไลเดอร์ให้เล่นน้ำเหมือนสวนน้ำธรรมชาติตั้งอยู่กลางป่าเขา ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เป็นเขตที่ป่าอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง การเดินทางเข้าไปน้ำตกถ้ำพระต้องใช้เรือซึ่งจะเข้าได้เป็นบางช่วงของป...

จุดเช็คอินห้ามพลาดใน บึงกาฬ

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล


บล็อกท่องเที่ยวใน บึงกาฬ

สัมผัสเสน่ห์ชุมชน เหนือสุดแดนอีสาน บนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวัตวิถีบึงกาฬ

สัมผัสเสน่ห์ชุมชน เหนือสุดแดนอีสาน บนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวัตวิถีบึงกาฬ

บึงกาฬ จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของแดนอีสาน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งน้ำตก ภูเขา และแม่น้ำโขง บึงกาฬ เป...

   1364    0

Charoen Pattarapitak
25 พฤศจิกายน 2561 19:08:58

ดูบล็อกทั้งหมด

รวมร้านอาหารแนะนำ บึงกาฬ

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล


ที่พักแนะนำใน บึงกาฬ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com