www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ชลบุรี >> พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

 พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปวัดญานสังวราราม โดยแยกจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 160 ไปอีก 6 กิโลเมตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศโดยรอบวัดญาณสังวราราม เป็นภูเขาสูงหลายลูกเช่น เขาชีโอน เขาชีจรรย์ เขาดิน เป็นต้น โดยเฉพาะเขาชีจรรย์ มีความสูงเด่นสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ได้มีการขอสัมปทานทำการระเบิดหินเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างมาแล้วช้านาน ในปัจจุบันเขาดังกล่าว ได้เสียสภาพความเป็นธรรมชาติไป เนื่องจากระเบิด เสียงระเบิดทำให้เสียบรรยากาศในการปฏิบัติสมาธิ แม้กระทั่งสัตว์ป่าต่างๆ และนกซึ่งเดิมมีอยู่เป็นจำนวนมาก ต่างก็หลบหนีลี้ภัยไปอยู่ ณ ที่อื่น จึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะหาทางระงับการระเบิดที่เขาชีจรรย์ และโปรดเกล้าฯ ให้แกะสลักภูเขาด้านที่ถูกระเบิดเป็นพระพุทธรูปแทนเนื่องในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539

 ทางวัดญาณสังวรารามมหาวรวิหาร ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสหาสังฆปรินายก ทรงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่จะสร้าง พระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผาเขาชีจรรย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีนี้อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นการอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงอยู่ในสภาพที่ควรเป็นซึ่งเขาชีจรรย์นี้ มีความสูงประมาณ 169 เมตร มีฐานกว้าง 255 เมตร อยู่ห่างจากวัดญาณสังวรารามฯ ไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพของเขาชีจรรย์เดิมทีมีการขอสัมปทานทำการระเบิดหินเพื่อนำไปใช้งานก่อสร้างมาแล้วช้านาน และส่วนที่เหลือจึงกลายเป็นหน้าผาหินสูงชันหลังจากที่วัดญาณสังวรารามฯ และคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ได้พิจารณาหาข้อมูลและนำขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แกะสลักพระพุทธรูปที่หน้าผาเขาชีจรรย์เป็นแบบลายเส้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารได้เสร็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ก่อนเริ่มโครงการจัดการสร้างพระพุทธรูป ณ เขาชีจรรย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538

 พระพุทธรูปที่มีชื่อเรียกขานว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดความสูง 150 เมตร หน้าตักกว้าง 100 เมตร สามารถมองเห็นชัดแต่ไกลและมีความสวยงามกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ วัดญาณสังวราราม โดยสมเด็จพระญาณสังวร ผู้อุปถัมภ์การสร้าง ได้ทำหนังสือขออนุญาตอธิบดีกรมที่ดิน และกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้พื้นที่เขาชีโอนและเขาชีจรรย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ปลูกเสนาสนะกุฎิที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรอีกส่วนหนึ่ง โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมที่ดิน และกรมป่าไม้ คือ จักไม่ตัดไม้ทำลายป่า และอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เป็นไปตามธรรมชาติเดิมทุกประการ ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ

 บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. พัทยา โทร. 0 3842 7667, 0 3842 8750 Call Center 1337
http://www.tourismthailand.org/pattaya

แก้ไขล่าสุด 2017-02-12 02:22:10 ผู้ชม 23832

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
เขาสลักพระ

เขาสลักพระ พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปวัดญานสังวราราม โดยแยกจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 160 ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ
ภาพนี้ถ่ายตรงจุดที่ตั้งกล้องชมพระพุทธรูปซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพระพุทธรูปได้งดงามตามสัดส่วนที่สุด

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา นอกจากหน้าผาที่ทำการสลักพระพุทธรูปลายเส้นแล้วรอบๆ บริเวณยังมีต้นไม้ ศาลา ร่มรื่นสำหรับพักผ่อน หรือปฏิบัติธรรมอย่างสงบ และยังมีสวนหย่อมที่จัดไว้ให้อย่างสวยงาม

หลักจารึกพระพุทธรูปเขาชีจรรย์

หลักจารึกพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ เป็นหลักจารึกประวัติการสร้างพระ มีคำจารึกดังนี้
พุทธศักราช ๒๕๓๙ กาลมหามงคลสมัยแห่งปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดของชาวไทย ทรงดำรงสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สถิตเสถียรเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ปกครองสยามรัฐสีมาอาณาจักรยาวนานที่สุด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฝ่ายพุทธจักร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทวยราษฎร์ มีจิตเกษมโสมนัสสมานสโมสรสนองพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล ประดิษฐาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ หน้าผาหินเขาชีจรรย์แห่งนี้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม เป็นพระพุทธมหามิ่งมงคล ประจำรัชกาลที่ ๙ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบสนองพระราชดำริ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" หมายความว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรือง สว่าง ประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ" มีพระพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธนวราชบพิตร สูง ๑๐๙ เมตร หน้าตักกว้าง ๗๐ เมตร ฐานพุทธบัลลังก์ สูง ๒๑ เมตร รวมได้ ๑๓๐ เมตร
เมื่อ ณ วันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช ทรงเกษมพระราชศรัทธาถวายพระรัตนะบรมสารีริกธาตุอันประเสริฐรุ่งเรือง อัญเชิญสรรพสิริสวัสดิ์บริสุทธิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อสถาปกไว้ ณ พระอุระพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ให้โชติช่วงเรืองรองประดุจดั่งพระอาทิตย์ทอแสงชัชวาลเป็นนิรันดร์
เมื่อ ณ วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงรับสนองพระมหากรุณาธิคุณ อัญเชิญพระรัตนะบรมสารีริกธาตุประดิษฐานขึ้นแล้วทรงเบิกพระเนตร บังเกิดสรรพพุทธานุภาพสมบูรณ์จิรัง แผ่ความชุ่มชื่น สรรพ ร่มเย็น ทั่วผืนแผ่นดินแห่งพระบวรพุทธศาสนาในดิถีอันเป็นมงคล

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา จำลอง

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา จำลอง เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยลายเส้นเช่นเดียวกับองค์จริงที่หน้าผาเขาชีจรรย์ ประดิษฐานบนเท่นสำหรับจุดเทียนธูปบูชา ถวายดอกไม้

แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา

แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา พระภิกษุนำสามเณรและนักเรียนธรรม(ในชุดชาวเขา) จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางทัศนศึกษา พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปบนหน้าผาเขาชีจรรย์

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ เขาชีจรรย์ ชลบุรี
เขาชีจรรย์ โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวิส โฮเต็ล พัทยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านพิคตอรี่ การ์เดน รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
Villa Ozone Pattaya Baan 30(3Bedroom+Private pool) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
Villa Ozone Pattaya Baan 24(3Bedroom+Private pool) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Villa Ozone Pattaya Baan 28(3Bedroom+Private pool) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Villa Ozone Pattaya Baan 32(3Bedroom+Private pool) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Villa Ozone Pattaya Baan 38(3Bedroom+Private pool) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Villa Ozone Pattaya Baan 39(3Bedroom+Private pool) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Villa Ozone Pattaya Baan 40(3Bedroom+Private pool) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.25 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com