×

ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี

ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน ถ้ำพุหวาย เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รูปเจดีย์ อ่างน้ำ ทางเข้าถ้ำอยู่บนไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขา มีค้างคาวอาศัยอยู่ 9 ชนิด

ถ้ำ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภูมิประเทศเขาหินปูน เกิดจากน้ำฝนตกลงบนภูเขาจะละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ เมื่อไหลซึมผ่านดินที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากพืชและการผุพังของซากพืชจำนวนมาก ดินจะเป็นละลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากที่สุด เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับไอออนของน้ำจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิก ประกอบกับหินปูนเป็นหินที่มีรอยแยกเชื่อมต่อกัน ง่ายต่อการละลายจนเป็นโพรงและง่ายต่อการที่น้ำจะซึมผ่านรอยแยกแตกนี้ การละลายหินปูนนี้จึงทำให้เกิดภูมิประเทศแบบ คาร์ส (คือ เทือกเขาหินปูนที่เป็นภูมิประเทศที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ โดยมีหน้าผาสวยงาม และมีทางน้ำใต้ดินเฉพาะแบบ)
ถ้ำเกิดขึ้นได้ในภูเขาหินหลายชนิดได้แก่ หินทราย หินควอตไซต์ หินตะกอน แต่ในภูเขาหินที่พบถ้ำมากที่สุด คือ หินที่มีคาร์บอเนต ได้แก่ หินปูน หินอ่อน หินพวกซัลเฟต รูปร่างของถ้ำมีต่าง ๆ มากมายแต่ส่วนใหญ่มักเป็นรูปแนวราบ

การเกิดถ้ำพอจะแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้สองขั้น ดังนี้
1. น้ำในสภาพกรดอ่อนจะซึมลงชั้นหินปูนผ่านรอยแตกเล็ก ๆ จนถึงระดับน้ำใต้ดินและละลายหินปูนออกไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นช่องหรือทางน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ขึ้น
2. ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้น้ำใต้ดินลดระดับลง น้ำในทางน้ำจะลดลงตาม ทิ้งให้ทางน้ำใต้ดินเดิมกลายเป็นโพรงที่ว่างเปล่าซึ่งเรียกกันว่า ถ้ำนั่นเอง

สิ่งที่น่าสนใจภายในถ้ำ (ประติมากรรมถ้ำ) ได้แก่

หินงอก (Stalagmite) เกิดจากน้ำใต้ดินซึ่งกรดคาร์บอนิก ได้ละลายหินที่เป็นแคลไซต์ หรือแคลเซียมคาร์บอเนตมารวมกันเรียกว่า "แคลเซียมไบคาร์บอเนต" จากนั้นจะไหลไปตามเพดานถ้ำ แล้วหยดลงสู่พื้นถ้ำ และเมื่อน้ำระเหยไปก็จะคงเหลือผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตจับตัวกันก่อเกิดทับถมจนมีลักษณะเป็นตะกอนหินปูน จับตัวกันเป็นแท่งขึ้นมาจากพื้นถ้ำรูปร่างกลมปลายมน

หลอดหินย้อยหรือท่อหินย้อย (Soda Straw) คือ สารหินปูนที่จับตัวเป็นหลอดหรือท่อย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-4 นิ้ว มีผนังบาง น้ำไหลไปตามรูตรงกลางเกิดเป็นวงแหวนของหินปูนที่ปลายของหลอดหรือท่อ แร่แคลไซต์ที่เกิดจะมีการเรียงตัวของผลึกในแนวยาวและย้อยลงมา ทำให้มีความยาวเพิ่มขึ้นทำให้ดูคล้ายหลอดกลวงที่มีน้ำหยดลงมา

หินย้อย (Stalactite) จะเกิดต่อเนื่องจากหินหลอดย้อย กล่าวคือ เมื่อภายในหลอดหรือท่อหินย้อยอุดตัน น้ำก็จะหยดไหลลงมาตามผิวนอกแทนการไหลมาตามรูภายในท่อ และเมื่อน้ำระเหยแห้งไปแล้ว แร่ธาตุที่ตกตะกอนอยู่ก็จะเคลือบหุ้มหลอดหรือท่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น รูปร่างกลมและปลายแหลม

เสาหิน (Columnar Pillar) ลักษณะของหินที่เป็นแท่งหรือเสา ยาวจากพื้นจรดเพดานถ้ำ เกิดจากหินย้อยยาวลงมาจรดพื้นหรือหินงอกยาวขึ้นไปถึงเพดานถ้ำ

ไข่มุกถ้ำ (Cave Pearl) คือ ตะกอนที่มีลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลม มีผิวภายนอกเรียบคล้ายไข่มุก มักเกิดบริเวณพื้นถ้ำที่เป็นแอ่งตื้นที่เกิดจากน้ำหยด เกิดจากหินปูนไปห่อหุ้มเม็ดทรายหรือตะกอนขนาดเล็กอื่นๆ ที่อยู่ในน้ำ และน้ำจะต้องมีการเคลื่อนไหลกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา จึงจะทำให้เกิดเม็ดหินกลมได้

เกลียวหินปูน (Helictite) คือตะกอนปูนที่มีลักษณะคล้ายหลอดที่บิดเกลียว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการเติบโตของผลึกแร่แคลไซต์ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากลมที่พัดผ่าน

หินปูนฉาบ (Flow Stone) คือ ตะกอนที่เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตไหลเป็นแผ่นบาง ๆ บนพื้นผิวของพื้นถ้ำ เกิดเป็นแผ่นของหินปูนลักษณะเหมือนแผ่นที่มาฉาบหน้าอยู่

ม่านหินปูน (Drapery) หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อย ๆ

ม่านเบคอน (Bacon Formation) หินที่มีลักษณะเหมือนผ้าม่าน แต่จะมองเห็นแถบสีอ่อน สีแก่เป็นชั้น ๆ เนื่องจากความแตกต่างของส่วนประกอบของแร่ธาตุในหยดน้ำ บางแห่งจะมีสีน้ำตาลแดงสลับกับสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน

ทำนบหินปูน (Rimstone pool) คือ ตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบ หรือขั้นบันไดที่กั้นน้ำไว้ เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลจะทิ้งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

ในถ้ำพุหวาย มีค้างคาวอาศัยอยู่ 9 ชนิด
1. ค้างคาวชนิดใช้ฟันหน้ากินผลไม้
2. ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก
3. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก
4. ค้างคาวปีกถุงเคราดำ
5. ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกรรณ
6. ค้างคาวปีกพับดำใหญ่
7. ค้างคาวมงกุฎจมูกใหญ่
8. ค้างคาวยักษ์สามหลืบ
9. ค้างคาวยอดปีกกล้วยไม้

ติดต่อคนนำทางได้บริเวณปากถ้ำใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ทางด้านหลังของถ้ำพุหวาย คือ ถ้ำเทพมาลีหรือถ้ำพญานาค เป็นถ้ำขนาดเล็กค่อนข้างลึกมีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ยอดเขาพุหวาย สูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลอย่างสวยงาม บนสันเขามีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์

การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 3011 แยกเข้าทางเดียวกับสวนห้วยป่าปกรีสอร์ท และวัดถ้ำเขาวง แต่ทางไปถ้ำจะอยู่เลยจากแยกเข้าวัดถ้ำเขาวงไปประมาณ 4 กิโลเมตร


พิกัด GPS ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี:
15.012511,99.444307
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 1080 ครั้ง
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี

แผนที่ ถ้ำพุหวาย อุทัยธานีคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com