www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> วนอุทยานถ้ำเขาวง

วนอุทยานถ้ำเขาวง

 วนอุทยานถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 นักท่องเที่ยวหลายคนมักจะสับสนระหว่างชื่อวัดถ้ำเขาวง วนอุทยานถ้ำเขาวง และ ถ้ำพุหวาย ทั้งนี้ชื่อเป็นทางการของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือ วนอุทยานถ้ำเขาวงและเป็นคนละสถานที่กันกับวัดเขาวง ส่วนชื่อถ้ำพุหวายนั้นใช้เรียกถ้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวนอุทยาน

ประวัติความเป็นมา
 วนอุทยานถ้ำเขาวง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์เดิม) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วนอุทยาน ในเขตเทือกเขาช่องลมและเทือกเขารูปช้าง ท้องที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าห้วยท่ากวย-ป่าห้วยกระเวน ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จำนวนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 8,125 ไร่

 มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติพุเตย ด้านอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการพื้นที่วนอุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) ที่อาศัยมีฐานทางธรรมชาติที่หลากหลาย และมีความสำคัญด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ ระบบนิเวศป่าผสมผลัดใบบนภูเขาหินปูน ระบบนิเวศป่าเขาหินปูน พรรณไม้ถิ่นเดียว พรรณไม้หายาก พรรณพืชสมุนไพร และระบบนิเวศตามถ้ำต่างๆ ซี่งมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แมงป่องแส้ จิ้งหรีดถ้ำ ทากดำเขาหินปูน งูถ้ำและค้างคาวชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนมีการจัดการพื้นที่วนอุทยานตามเจตนารมณ์แห่งหลักการในวัตุประสงค์ของการจัดตั้งวนอุทยานถ้ำเขาวง

ข้อมูลเพิ่มเติม
 วนอุทยานถ้ำเขาวง มีพื้นที่ประมาณ 8,125 ไร่ (13 ตร.กม.) ซึ่งพื้นที่แยกออกเป็นสองส่วน คือ เขารูปช้าง 2,500 ไร่ (จุดสูงสุด 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุทัยธานี บริเวณบ้านหินตุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก ติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่ราบสูงกั้นกลาง ยอดเขาสูงสุด 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน สูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ สภาพป่าบนยอดเขา ระหว่างไหล่เขา ยังคงความสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่ไหลผ่านตัวอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารห้วยหมอโค้ ไหลผ่านอำเภอบ้านไร่

 - ลักษณะดิน เป็นดินเหนียวปนทราย , ดินร่วนปนทราย , ดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์สูง
 - ชนิดป่า ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณเกือบทั้งหมด (ไม้ขนาดเล็ก-กลาง) ยอดเขาเป็นป่าโปร่งผสมผลัดใบ/มีไผ่หลายชนิดขึ้นหนาแน่น/ฤดูแล้งมีไฟป่าเกิดทุกปี
 - ชนิดไม้ ได้แก่ ประดู่ / แดง / หว้า / ชิงชัน/ เปล้า / ส้าน / เพกา / ตะคร้อ / พฤกษ์
 - ชนิดสัตว์ มีขนาดเล็ก – ขนาดกลาง สัตว์ใหญ่ไปอยู่ห้วยขาแข้งหมดแล้ว เช่น ลิง / แย้ / เก้ง / ตะกวด/ไก่ป่า / ไก่ฟ้า / นิ่ม / ชะมด / กระรอก / กระแต / ตุ่น / อ้น / ค้างคาว / งู

สถานที่น่าสนใจภายในวนอุทยาน ถ้ำเขาวง ได้แก่

ถ้ำพุหวาย เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รูปเจดีย์ อ่างน้ำ ทางเข้าถ้ำอยู่บนไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขา มีค้างคาวอาศัยอยู่ 9 ชนิด ติดต่อคนนำทางได้บริเวณปากถ้ำ ระยะทางในการเดินประมาณ 200 เมตรจะถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ทางด้านหลังของถ้ำพุหวาย มี ถ้ำเทพมาลี หรือ ถ้ำพญานาค เป็นถ้ำขนาดเล็กค่อนข้างลึกมีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ยอดเขาพุหวาย สูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลอย่างสวยงาม บนสันเขาเป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์

การเดินทาง จากอำเภอบ้านไร่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3011 สายบ้านไร่-พุบอน ผ่านโค้งศาลเจ้าพ่อเขารัก จนกระทั่งถึงทางแยกที่มีป้ายบ้านอีหลุม-บ้านเขาพุเตย เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านทางเข้าวัดถ้ำเขาวง ขับตรงไปจนสุดถนนที่ที่ทำการวนอุทยานถ้ำเข้าวง

ข้อมูลเพิ่มเติม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 14394

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ศาลเจ้าพ่อเขารัก

ศาลเจ้าพ่อเขารัก เป็นทางผ่านจากบ้านไร่ไปพุบอนตามทางหลวงหมายเลข 3011 จากนั้นถึงทางแยกที่มีป้ายบ้านอีหลุบ-บ้านเขาพุเตย เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านทางเข้าวัดถ้ำเขาวง ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรสุดถนนที่ที่ทำการวนอุทยานถ้ำเขาวง

วิวสวยช่วงบ้านอีหลุบ

วิวสวยช่วงบ้านอีหลุบ

วิวสวยก่อนถึงป้ายวนอุทยาน

วิวสวยก่อนถึงป้ายวนอุทยาน

วนอุทยานถ้ำเขาวง

วนอุทยานถ้ำเขาวง เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ไปอีกไม่ไกลแล้วละ จุดๆ นี้ผ่านวัดถ้ำเขาวงมาแล้ว สำหรับท่าที่ต้องการหาข้อมูลรูปภาพวัดถ้ำเขาวงก็คลิกไปที่วัดถ้ำเขาวงเลยนะครับ

ต้นมะเขือยักษ์

ต้นมะเขือยักษ์ ที่เห็นในรูปนี้อยู่ที่ลานจอดรถของวนอุทยานถ้ำเขาวง ต้นมะเขือสูงเท่ากับไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ กัน เจ้าหน้าที่บอกว่า มะเขือปกติจะเป็นพืชลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยๆ อย่างที่เราเคยเห็นกันแต่ถ้าหากใกล้ๆ กับต้นมะเขือมีต้นไม้สูงๆ ขึ้นอยู่มาก มะเขือก็จะพยายามทำให้ตัวเองสูงขึ้นเพื่อแย่งแสงแดด

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติวนอุทยานถ้ำเขาวง

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติวนอุทยานถ้ำเขาวง ในวนอุทยานถ้ำเขาวงมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอยู่หลายเส้นทาง เช่นจุดชมวิวพุหวาย 4000 เมตร ยอดเขาพุหวาย 4500 เมตร และเส้นทางสู่ถ้ำพุหวาย 200 เมตร ทั้งนี้ที่วนอุทยานจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนำทางและให้ข้อมูลประจำอยู่

ดอกหงส์เหิร

ดอกหงส์เหิร หงส์เหิร หรือ เข้าพรรษา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Globba winitii White Dragon) ชื่ออื่นๆ เช่น dancing ladies (หญิงเต้นรำ), dancing ladies ginger (ขิงหญิงเต้นรำ) เป็นพืชดอกในสกุลขิง มีดอกเป็นช่อสีเหลือง มักมีดอกในช่วงเข้าพรรษา คือช่วงต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม http://th.wikipedia.org/wiki/หงส์เหิร

หวาย

หวาย

เอื้องป่า

เอื้องป่า

ถ้ำพบใหม่ใกล้ๆ ถ้ำพุหวาย

ถ้ำพบใหม่ใกล้ๆ ถ้ำพุหวาย ยังรอการสำรวจก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ทีมงานทัวร์ออนไทยก็กำลังวางแผนร่วมการสำรวจถ้ำใหม่ด้วย

กล้วยไม้ดิน

กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ดินเป็นชื่อที่ได้จากเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่าชื่อของพืชอาจจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่เรียกกัน ยังไม่มีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับพืชชนิดนี้

กล้วยไม้ดิน

กล้วยไม้ดิน สำหรับช่อนี้เป็นช่วงที่ดอกโรยไปแล้ว

ดอกไม้ป่าชูช่อสวยงาม

ดอกไม้ป่าชูช่อสวยงาม

วนอุทยานถ้ำเขาวง

วนอุทยานถ้ำเขาวง เดินทั่วๆ ได้ประมาณนี้ละครับ สำหรับผู้สนใจเรื่องราวภายในถ้ำพุหวายก็คลิกที่ถ้ำพุหวายนะครับ เราแยกภาพออกจะได้ไม่โหลดนานจนเกินไปตามมาตรฐานการแบ่งสถานที่ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วนอุทยานถ้ำเขาวง อุทัยธานี
โรงแรมอวตาร มิราเคิลส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปลายฟ้า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แอท บ้านไร่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  18.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
มารวยรีสอร์ท อุทัยธานี
  24.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม
  39.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
แพ กิ่งกาญจน์ฟิชชิ่ง แอนด์ โฮมสเตย์
  43.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
แพและลานกางเต็นท์ปางอุ๋งสุพรรณ
  43.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
หนองปรือ โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  71.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านภูผา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  72.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
หุบป่าตาด โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  73.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Chai Khao เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  74.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 380 ตร.ม. – เดิมบางนางบวช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  74.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
Ban Saensook Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูฟ้า อิงน้ำ เลค รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถุงดินดำ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  101.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ธารา เคป รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  106.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
Happy Hamlets Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  108.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
รายาบุรี รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  110.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีน ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  110.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูไพรเลค รีสอร์ท กาญจนบุรี
  112.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านนับดาว สุพรรณบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  112.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซีทูยู โฮเทล อุทัยธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  112.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดิมบางวิลลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  112.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่าช้าง วินเทจ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  112.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ซัน รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  113.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทอสีเลคฮิล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  113.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วนอุทยานถ้ำเขาวง อุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย อุทัยธานี
  0.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำเขาวง อุทัยธานี
  4.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติพุเตย สุพรรณบุรี
  12.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกผาร่มเย็น อุทัยธานี
  18.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง(กลุ่มทอผ้าไพจิตต์) อุทัยธานี
  18.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านนาตาโพ อุทัยธานี
  19.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ผ้าทอโบราณ บ้านผาทั่ง
  23.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย อุทัยธานี
  23.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง อุทัยธานี
  23.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกตาดดาว อุทัยธานี
  28.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขาตะเภาทอง สุพรรณบุรี
  28.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
  29.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหนองยาว สุพรรณบุรี
  35.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำเวฬุวัน สุพรรณบุรี
  36.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดกระเสียว สุพรรณบุรี
  38.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำเกร็ดดาว อุทัยธานี
  38.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี
  38.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาเทวดา กาญจนบุรี
  42.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ปางอุ๋งสุพรรณ
  43.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กาญจนบุรี
  45.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
  49.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด) อุทัยธานี
  52.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมืองโบราณบ้านการุ้ง อุทัยธานี
  53.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก กาญจนบุรี
  55.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าลำขาแข้ง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
  57.91 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com