www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อุตรดิตถ์ >> ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

 ประวัติความเป็นมาประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ
 ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พสกนิกรชาวอําเภอตรอน ประกอบด้วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ กอปรกับอําเภอตรอนมีแม่น้ําน่านไหลผ่าน ซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวอําเภอตรอนมาโดยตลอด สมควรที่จะถือวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ และตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ํา อีกทั้งในอดีตยังมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เคยเสด็จประทับแรมในพื้นที่อําเภอตรอนแห่งนี้ โดยเฉพาะล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จมาเมืองตรอนตรีสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2444 ทรงพอใจในความจงรักภักดีของชาวอําเภอตรอนเป็นอันมาก แม้ว่าเวลาแห่งความประทับ ใจนั้นจะได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่พสกนิกร ชาวอําเภอตรอนที่ยังคงมีความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสมอมา ดังนั้น ภาคีทุกภาคส่วนของอําเภอตรอน จึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ําขึ้น โดยกําหนดจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2540 และสืบเนื่องตลอดจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 2. เพื่อเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ํา ซึ่งนําความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่อําเภอตรอน ทําให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็น ดํารงตนภายใต้ความมีน้ําใจ เอื้ออาทร แบ่งปัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลต่อกัน ก่อให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคี ตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป และสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อดื่มด่ําความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสวยงามร่มรื่นของธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ําน่าน

 การจัดงานคร่าวๆ

 - บริเวณลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลตรอน จะเปิดให้ชม แสง สี ฉลองแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ ธันวาคม มีการแสดงนาฎศิลป์ การแสดงคอนเสิร์ต และมหกรรมอาหารชุมชน

 - บริเวณท่าน้ำวัดวังแดง เปิดให้ชม แสง สี ฉลองแพไฟฯ ประกวด ร้องเพลงและมหกรรมอาหาร

 - บริเวณท่าน้ำวัดหาดสองแคว จะปล่อยขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๘ ลำ ของคุ้มวัดต่างๆ จากท่าน้ำวัดวังแดง มายังท่าน้ำวัดหาดสองแคว ในเวลาไล่เลี่ยกัน มีการจัดพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, จุดพลุ ดอกไม้ไฟ ปล่อยโคมลอยและประทีปสาย โดยจะมีการแสดงมหรสพสมโภชน์มากมาย 

 นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อำเภอตรอน โทร. 0-5549-1114 สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 0 5452 1118, 0 5452 1127

ข้อมูลเพิ่มเติม:Tel. 0-5549-1114

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 6948

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร

พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นงานประเพณีของชาวอุตรดิตถ์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพราะจังหวัดนี้น้ำท่าดี เพาะปลูกพืชผักผลไม้และข้าวเป็นจำนวนมาก มีผลไม้ขึ้นชื่อเฉพาะถิ่นอย่างทุเรียน หลงหลิน ลับแล เป็นต้น ชาวอุตรดิตถ์เชื่อว่าเพราะมีเทพยดาฟ้าดินคอยช่วยเหลือ ดังนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณจึงจัดงานนี้ขึ้นมา พิธีการมีหลักการแบบอย่างพราหมณ์ มีเฉพาะอำเภอตรอนเท่านั้น

จุดเทียนชัยถวายพระพร

จุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันสิ้นสุดของงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ํา จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างล้นหลามเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ในมณฑลพิธี

การแสดงนาฏศิลป์

การแสดงนาฏศิลป์ เป็นสิ่งที่เราจะได้ชมในงานนี้อย่างจุใจ เพราะมีการแสดงต่อเนื่องกันไปหลายต่อหลายชุด เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอุตรดิตถ์ และการแสดงวิฒนธรรมท้องถิ่น จำได้ว่าใช้เวลาแสดงทั้งหมดเกือบ 2 ชั่วโมงเลยทีเดียว ระหว่างนี้แพไฟจากคุ้มวัดต่างๆ ที่อยู่ติดลำน้ำน่านก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกระแสน้ำไหลมาเรื่อยๆ โดยกำหนดให้แพทั้งหมดไหลมาถึงบริเวณจัดงานพร้อมกันและการแสดงนาฏศิลป์จบลงพอดี ระหว่างนี้ชาวบ้านแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งชมการแสดงหน้าเวที ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มออกไปรอชมความสวยงามของแพไฟที่ไหลมาตามลำน้ำ

ร้านอาหารมากมายภายในงาน

ร้านอาหารมากมายภายในงาน ระหว่างเดินจากเวทีการแสดงไปยังริมแม่น้ำ มีร้านขายอาหารหลายหลากมากมายให้เลือกซื้อติดมือไปด้วย กว่าแพทั้งหมดจะมาถึงก็อาจจะหิวขึ้นมาได้ โดยเฉพาะน้ำน่าจะติดมือไปด้วยสักขวด

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

พอเดินมาถึงริมแม่น้ำ จะเห็นแพบางลำที่มาถึงก่อนจอดเทียบท่าอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ แพลำต่อๆ มาก็จะจอดเรียงกันไปด้านหลัง จำนวนแพ 8 ลำ กินความยาวไม่น้อย เราเลือกชมได้หลายจุดตามความพอใจ เพราะตลิ่งริมแม่น้ำสร้างแนวเขื่อนไว้อย่างแข็งแรง ส่วนมากคนจะเดินถ่ายรูปแพทีละลำๆ จนครบทั้งหมดเหมือนที่ผมถ่ายมาให้ชมต่อจากนี้ละครับ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ลอยโคมริมน้ำน่าน

ลอยโคมริมน้ำน่าน กิจกรรมยอดนิยมของชาวเหนือคือการจุดโคมลอย ภายในงานก็มีให้เห็นอยู่บ้างประปราย

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

จุดพลุดอกไม้ไฟ

จุดพลุดอกไม้ไฟ ตอนท้ายของงานประเพณีไหลแพไฟ จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟหลายชุด น่าเสียดายที่ไม่รู้เวลาที่แน่นอนเลยไม่ได้ตั้งขาตั้งกล้องรอไว้ ถ่ายมาให้ชมได้รูปเดียวไม่งั้นจะสวยกว่านี้เยอะ

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ปิดท้ายด้วบดอกไม้ไฟเล็กๆ ที่เด็กซื้อมาจุดเล่นยิงลูกไฟจิ๋วออกไปกลางน้ำ ภาพสวยๆ เหล่านี้มีรอทุกคนอยู่เป็นประจำทุกปี 3-5 ธันวาคม มีเวลาลองไปชมด้วยตาตัวเองแล้วจะรู้ว่า อำเภอตรอน มีดีกว่าที่คิด

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ อุตรดิตถ์
ล้อมรัก รีสอร์ต อุตรดิตถ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  31.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมมาลาดี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  34.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสีหราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  35.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมฟรายเดย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  35.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุนี บูทีก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  36.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
O.U.M.HOTEL เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  36.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
จงรักษ์พักดี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  37.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไลท์เฮาท์รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  37.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
Good Room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  38.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
สิริ อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
JUTHAMANSION HAPPINESS เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทู ที รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำยม รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  51.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
เลิฟ วิว รีสอร์ต แอนด์ คอฟฟี่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  53.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวรรค์บุรี บูทิค โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  53.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
บังกะโล 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 16 ตร.ม. – สวรรคโลก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดาวน์ฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านนาข้าว เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  61.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
สบายสบาย สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  61.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ท บาย เดอะยูนีค คอลเลคชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  61.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชานาลัย รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  62.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
พฤกษารีสอร์ท สุโขทัย
  81.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
มองนารีสอร์ท จ.สุโขทัย
  82.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
Gardenview Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  84.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไทยสมบูรณ์บิ๊กโฮม รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ อุตรดิตถ์
กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา อุตรดิตถ์
  18.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกลาง อุตรดิตถ์
  33.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีวันอัฐมีบูชา อุตรดิตถ์
  34.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
  34.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อุตรดิตถ์
  34.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์
  34.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ อุตรดิตถ์
  34.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์
  35.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ่อเหล็กน้ำพี้ อุตรดิตถ์
  36.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธรรมาธิปไตย อุตรดิตถ์
  37.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
  37.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
  38.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดใหญ่ท่าเสา อุตรดิตถ์
  40.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระฝาง อุตรดิตถ์
  42.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อุตรดิตถ์
  44.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเจดีย์คีรีวิหาร อุตรดิตถ์
  44.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร อุตรดิตถ์
  49.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนบุญชอบ เอมอิ่ม สุโขทัย
  51.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดริมยม 2437
  52.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดผลไม้หัวดง อุตรดิตถ์
  53.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  54.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
  54.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนทุเรียนบ้านตึก
  56.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) สุโขทัย
  56.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วนอุทยานถ้ำจัน อุตรดิตถ์
  58.00 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com