www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อุตรดิตถ์ >> วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อยู่เลยวัดพระยืนไปเล็กน้อย วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบบัว มีตำนานว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมี ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้น บานประตูวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ที่เป็นไม้สักแกะสลักนั้น เดิมเคยเป็นบานประตูวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกมาก่อน

 นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดมีพิพิธภัณฑ์ที่เดิมเป็นศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ มี 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นที่แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ ชั้นบน แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตชาววัง - ชาวบ้านสมัยก่อน เครื่องจักสาน เครื่องมือตีเหล็ก - ก่อสร้าง เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย ธรรมาสน์โบราณฝีมือช่างสมัยอยุธยา พระพุทธรูปที่แกะจากต้นโพธิ์โบราณ และพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. ภายในวัดประดิษฐานพระธรรมจักร ที่มีชื่อเสียงทางด้านการป้องกันไฟไหม้ เหมาะสำหรับมีไว้บูชาภายในบ้าน เพื่อป้องกันฟืนไฟ นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรูปเสี่ยงทาย 5 องค์ ซึ่งผู้ที่ขอพรสามารถจะเสี่ยงทายว่าจะสำเร็จตามประสงค์หรือไม่

บทสวดบูชา
 ตั้งนะโม 3 จบ / สาธุ โกสัมพิยัง อะวิทูเร เวภาระ ปัพพะเต กกุกสันโธ โกนาคะมะโน กัสสะโป โคตะโม อะริยะเมตโต อาสนะนะเจติยัง ชินะธาตุ จะ ฐะเตวา อะหัง วาทามิ ทูระโต

ข้อมูลเพิ่มเติม:โทร. 055-453568

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 13862

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดพระแท่นศิลาอาสน์

จากวัดพระยืนพุทธบาทยุคลที่อยู่ใกล้กัน เราสามารถขับรถทะลุมาที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ได้เลย เพราะทั้งสองวัดไม้ได้สร้างกำแพงกั้นประตูกันไว้ มาถึงก็เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่สมกับที่เป็นวัดที่มีประชาชนศรัทธาเดินทางมาสักการะกันมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด แถมมาที่วัดนี้ยังเดินไหว้พระได้ทั้งสองวัดอีกด้วย

ลานจอดรถของวัดเป็นลานกว้างด้านหนึ่งติดพิพิธภัณฑ์ อีกด้านติดวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ มีป้ายชื่อวัดที่สวยงามและพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ แล้วก็เรียงรายด้วยร้านค้าของฝากของที่ระลึก ร้านกาแฟสด ฯลฯ

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

สิ่งสำคัญของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ก็คือพระแท่น อยู่ในวิหารที่สร้างขึ้นมาครอบเอาไว้ ล้อมด้วยกำแพงแก้ว ภายในบริเวณวิหารยังมีวิหารรายที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ ตอนที่ผมไปถ่ายรูปทางวัดได้ทำการสร้างพระเจ้า 5 พระองค์ขึ้นซึ่งยังไม่เสร็จสมบุรณ์ดี พระเจ้า 5 พระองค์ก็ยังคงเป็นแบบอยู่ด้านหน้าวิหาร

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

ด้านหน้าของวิหารยังมีทางเดินไปสักการะพระเจ้าตากสิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ไปจนถึงพระพุทธรูปที่ประทับยืนหันไปทางด้านหน้าวัด

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

พอเดินเข้ามาในวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ เราจะแปลกใจนิดหน่อยตรงที่มองเห็นบุษบกอยู่กลางวิหาร เพราะปกติเราจะได้เห็นที่โล่งๆ ไปจนถึงองค์พระประธานที่อยู่ในวิหาร แต่เป็นเพราะวิหารที่วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อครอบพระแท่นเอาไว้ สิ่งสำคัญที่สุดในวิหารจึงเป็นพระแท่น ทีแรกยังเข้าใจว่าบุษบกที่เห็นเป็นหลังคาครอบพระแท่น แต่ความจริงแล้วเรามองไม่เห็นพระแท่นเลยต่างหาก เพราะอะไรนั้นจะพาเข้าไปดูใกล้ๆ กันครับ

ตำแหน่งของพระแท่น

ตำแหน่งของพระแท่น พอเราเดินเข้ามาใกล้ๆ จะมีป้ายเขียนไว้บอกว่าพระแท่นนั้นอยู่ลึกลงไปในขอบปูนนี้ ก็ต้องอาศัยการเขย่งนิดๆ จึงจะมองเห็นพระแท่น ในอดีตพระแท่นอยู่สูงกว่าพื้น แล้วเกิดเหตุไฟป่าไหม้ลามเข้ามาจนมณฑปและวิหารเสียหายหมด ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นมาใหม่ แล้วพระวิหารที่สร้างครอบพระแท่นหลังนี้มีการถมดินยกสูงในระหว่างการสร้าง เมื่อถมดินสูงได้ตามความต้องการแล้วพื้นก็เลยสูงกว่าพระแท่นศิลาแลงอยู่มาก ทางวัดเห็นว่าถ้าปล่อยเป็นหลุมเฉยๆ ประชาชนก็คงจะมาเดินอยู่ขอบบ่อเหนือพระแท่นดูไม่เหมาะสม จึงได้สร้างส่วนขอบของบ่อให้สูงขึ้นมาแล้วประดับประดาให้สวยงามแทน บนเพดานของบุษบกติดกระจกเอาไว้พอให้เรามองสะท้อนลงไปถึงพระแท่นที่อยู่ด้านล่างได้ แล้วก็มีหลายคนพยายามเสี่ยงโยนเหรียญลงไปให้อยู่บนพระแท่นในหลุมนี้

พระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยไม่ปรากฏนามของผู้สร้าง ในปีพ.ศ. 2451 ไฟป่าได้ไหม้พระมณฑปและวิหารเหลืออยู่แต่ศิลาแลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ จะมีงานนมัสการในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี พร้อมกันวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล

ตำนานเกี่ยวกับพระแท่นที่สร้างด้วยศิลาแลงนี้มีอยู่ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นสัตว์ 5 ชนิด คือ ไก่ นาค เต่า วัว และราชสีห์ เคยมาประชุมจัดเรียงลำดับการเป็นพระพุทธเจ้าบนแท่นศิลาแห่งนี้ และเมื่อตรัสรู้แล้วทุกพระองค์จะมานั่งบำเพ็ญบารมีบนแท่นศิลานี้ตามพุทธวิสัย

ยกพระเสี่ยงทาย

ยกพระเสี่ยงทาย จากพระแท่นศิลาอาสน์เดินเข้ามาจนด้านในสุดของวิหาร จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์หลายปางด้วยกัน แล้วจะมีพระพุทธรูปขนาดเล็กๆ องค์สีดำอยู่แถวหน้าสุด พระพุทธรูปแต่ละองค์ตั้งอยู่บนฐานมีป้ายเขียนบอกไว้ว่าสำหรับเสี่ยงทายเรื่องอะไร เช่น สุขภาพ การงาน โชคลาภ ชีวิตคู่ เป็นต้น ต้องการเสี่ยงด้านไหนก็เข้าไปยกพระองค์นั้น อธิษฐานเหมือนกับการเสี่ยงยกพระคือขอให้ยกขึ้นและไม่ขึ้นสลับกัน เรื่องการเสี่ยงยกพระหรือยกช้าง ก็เป็นเรื่องแปลกถ้าไม่ประสบกับตัวเองก็คงไม่เชื่อ พระองค์เดิมที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าเรา บางทีเราก็ยกได้สบายๆ พออธิษฐานกลับกันขอให้ยกไม่ขึ้นบ้าง ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น

หลวงพ่อธรรมจักร

หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัดที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารรายด้านข้างของวิหารพระแท่น เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการป้องกันไฟ น่าจะสร้างขึ้นมาประดิษฐานไว้หลังเหตุการณ์ไฟป่าไหม้วิหาร

รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท อยู่ในวิหารรายอีกหลังหนึ่งข้างๆ วิหารพระแท่น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ที่เดิมเป็นศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ มี 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นที่แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ ชั้นบน แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตชาววัง - ชาวบ้านสมัยก่อน เครื่องจักสาน เครื่องมือตีเหล็ก - ก่อสร้าง เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย ธรรมาสน์โบราณฝีมือช่างสมัยอยุธยา พระพุทธรูปที่แกะจากต้นโพธิ์โบราณ และพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

หอคำแก้ว

หอคำแก้ว หอคำแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ปวงประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

หอคำแก้วแห่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมอยากจะเข้ามาในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตั้งแต่แรกเห็น เพราะมีความสวยงามมาก

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

หลังจากนี้ก็ออกเดินทางกันต่อไปครับ สถานที่ที่จะไปก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลออกจากวัดพระแท่นเลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าเมืองอุตรดิตถ์ แต่ก่อนหน้านั้นแวะวัดพระนอนพุทธไสยาสน์ที่อยู่ไม่ไกลกัน

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์
โรงแรมมาลาดี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมฟรายเดย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสีหราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุนี บูทีก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
O.U.M.HOTEL เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ล้อมรัก รีสอร์ต อุตรดิตถ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
Good Room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
JUTHAMANSION HAPPINESS เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
จงรักษ์พักดี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไลท์เฮาท์รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
สิริ อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชานาลัย รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดาวน์ฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทู ที รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  56.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำยม รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวรรค์บุรี บูทิค โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  61.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
เลิฟ วิว รีสอร์ต แอนด์ คอฟฟี่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  65.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
บังกะโล 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 16 ตร.ม. – สวรรคโลก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  67.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 4 ตร.ม. – เด่นชัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  71.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
สบายสบาย สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  75.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ท บาย เดอะยูนีค คอลเลคชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  75.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านนาข้าว เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  76.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนแก้ว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  82.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
Ban Noi Resort Phrae เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนอัมพร รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  88.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อุตรดิตถ์
  0.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ อุตรดิตถ์
  0.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
  2.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีวันอัฐมีบูชา อุตรดิตถ์
  2.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกลาง อุตรดิตถ์
  8.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อุตรดิตถ์
  9.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเจดีย์คีรีวิหาร อุตรดิตถ์
  9.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์
  10.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
  10.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
  10.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธรรมาธิปไตย อุตรดิตถ์
  11.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร อุตรดิตถ์
  14.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดใหญ่ท่าเสา อุตรดิตถ์
  15.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดผลไม้หัวดง อุตรดิตถ์
  18.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา อุตรดิตถ์
  19.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนทุเรียนบ้านตึก
  22.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่พูล อุตรดิตถ์
  26.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระฝาง อุตรดิตถ์
  31.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ อุตรดิตถ์
  34.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น
  37.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ่อเหล็กน้ำพี้ อุตรดิตถ์
  44.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ สุโขทัย
  49.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
  53.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) สุโขทัย
  53.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) สุโขทัย
  58.98 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com