www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สุราษฎร์ธานี >> อุทยานแห่งชาติเขาสก

อุทยานแห่งชาติเขาสก

 อุทยานแห่งชาติเขาสก ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิยม มีพื้นที่ 461,712 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน มีแนวหน้าผาสูงชัน ด้านทิศเหนือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา มีป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์

 พันธุ์ไม้หายากที่พบในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ปาล์มหลังขาว และ บัวผุด เป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 10-25 นิ้ว ขึ้นอยู่บนพื้นดิน จะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ส่วนสัตว์หายากที่น่าสนใจ ได้แก่ กบทูด และ ปลามังกร ช่วงเวลาที่เหมาะจะเดินทางมาท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน นอกจากนั้นอุทยานฯ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การล่องแก่ง เดินป่า นั่งช้าง ดูนก และเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

อุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

วังยาว น้ำตกบางหัวแรด และน้ำตกวิ่งหิน น้ำตกบางหัวแรด เป็นน้ำตกสองชั้นที่สวยงามแต่ไม่สูงมาก ชั้นแรกไหลจากบางหัวแรดลงสู่คลองสก ชั้นที่สองอยู่ในคลองสก มีน้ำไหลตลอดปี ห่างลงมาประมาณ 120 เมตร มีน้ำตกวิ่งหินไหลลงมาบรรจบเหนือขึ้นไป 40 เมตร มีวังสำหรับเล่นน้ำ เรียกว่า "วังยาว" อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 3 กิโลเมตร

ตั้งน้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองสกไหลลอดผ่านเบื้องล่าง อยู่ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกวิ่งหินประมาณ 3.2 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า

น้ำตกโตนกลอย เกิดจากคลองสก เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีลานหินสำหรับพักผ่อนบนชั้นน้ำตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กิโลเมตร

น้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก อยู่ในลำคลองสก ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกโตนกลอย ประมาณ 2 กิโลเมตร

น้ำตกธารสวรรค์ ไหลลงมาจากหน้าผาชัน พุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ ไหลลงสู่คลองสก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำประมาณ 3 กิโลเมตร

น้ำตกสิบเอ็ดชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการฯ 4 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันมาตามร่องหน้าผา เป็นรูปขั้นบันได 11 ขั้น ชั้นล่างสุดของน้ำตกจะมีแอ่งน้ำสำหรับลงเล่นน้ำได้ ต้องเดินทางโดยทางเท้า

น้ำตกแม่ยาย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 4.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30 เมตร รถยนต์สามารถไปถึงได้ ตั้งอยู่ริมถนนสายสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า บริเวณกิโลเมตรที่ 113

 อุทยานฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 น้ำตกบางหัวแรด-น้ำตกโตนกลอย เริ่มเดินจากที่ทำการอุทยานฯ ข้ามคลองบางเลน ไป น้ำตกบางหัวแรด ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตก 2 ชั้น ไม่สูงมากนัก เดินเลียบคลองสก ผ่าน น้ำตกวิ่งหิน อยู่ห่างไป 120 เมตร มีความสูงประมาณ 20 เมตร ไหลสู่คลองสก เดินทางต่อไปตามเส้นทางเดินเท้าเลียบคลองสกผ่าน วังยาว ห่างประมาณ 40 เมตร เป็นวังน้ำลึก เดินเท้าขึ้นภูเขาเตี้ย ๆ ข้ามคลองสก มีทางแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบ น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตกที่ไหลสู่คลองสก มีลักษณะเป็นแนวโค้งคล้ายแนวรุ้งกินน้ำ จากนั้นเดินเลียบคลองสกไปอีก 2 กิโลเมตร จะถึง ตั้งน้ำ หรือต้นน้ำ เป็นภูเขาซึ่งถูกน้ำเซาะจนกลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองสกลอดผ่าน เบื้องล่างเป็นวังน้ำลึก ซึ่งเป็นสถานที่ลอยเถ้าอังคาร (เถ้ากระดูก) ของท่านพุทธทาส จากตั้งน้ำเดินเท้าปีนเขา ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึง น้ำตกโตนกลอย เป็นน้ำตกชั้นเดียว เกิดจากลำคลองสก มีน้ำไหลแรงตลอดปี ตลอดเส้นทางมีความยาว 9 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินได้เอง เส้นทางเดินไม่ลำบาก

เส้นทางที่ 2 น้ำตกสิบเอ็ดชั้น เป็นเส้นทางที่ต้องปีนภูเขาสู่น้ำตกสิบเอ็ดชั้น ระยะทางเดิน 4 กิโลเมตร เส้นทางเดินค่อนข้างชัน สามารถเดินเองได้ ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง น้ำตกสิบเอ็ดชั้น เกิดจากคลองบางเลน เป็นน้ำตกรูปขั้นบันได มี 11 ชั้น

เส้นทางที่ 3 เป็นเส้นทางเดินที่ใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกสิบเอ็ดชั้น แต่เป็นเส้นวงกลม มีทางเดินเป็นขั้นบันได ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมาย สามารถเดินเองได้ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ที่พัก อุทยานฯ มีบ้านพักบริการ 2 หลัง ราคา 800-1,000 บาท มีเต็นท์ให้เช่าราคาหลังละ 250-500 บาท/คืน นักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์ไปเอง เสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ คนละ 30 บาท และค่าพักแรมคนละ 20 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาสก หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โทร. 0 7739 5139, 0 7729 9318-9, 0 7729 9150-1
 และใกล้ที่ทำการอุทยานฯ มีที่พักของเอกชนบริการหลายแห่ง บางแห่งเป็นบ้านบนต้นไม้ ซึ่งเป็นอีกบรรยากาศของที่พักที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสได้

การเดินทาง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า (ทางหลวงหมายเลข 401) ถึงกิโลเมตรที่ 109 มีแยกขวาไปอีก 1.5 กิโลเมตร ถึงบริเวณที่ทำการอุทยานฯ หรือจากสถานีรถไฟ อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี มีรถประจำทางสายพุนพิน-ภูเก็ต ลงรถบริเวณกิโลเมตรที่ 109 แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ

 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เตรียมอาหารหรือเสบียงในการพักค้างแรมที่อุทยานฯ สามารถจะหาซื้อของใช้ได้ที่บริเวณบ้านตาขุน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีร้านค้าหลายแห่งก่อนเดินทางไปอุทยานฯได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี 0 7728 8818-9
http://www.tourismthailand.org/suratthani

แก้ไขล่าสุด 2017-02-16 17:24:01 ผู้ชม 23007

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
จุดชมวิวสู่เขาสก

จุดชมวิวสู่เขาสก ระหว่างการเดินทางสู่เขาสก 2 ข้างทางมีวิวที่สวยงามตลอดระยะทาง แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ถนนไม่ได้กว้างขวางพอที่จะหาที่จอดได้ทั่วไป จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่พอจะหาที่จอดรถได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราต้องจอดแน่นอน

ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก

ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ขับมาเรื่อยๆ ตามประสาของเรา ไม่นานเราก็เห็นป้ายชี้เข้าอุทยานฯ ไปกันเล้ย

จุดชมวิวผานางคอย

จุดชมวิวผานางคอย เป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่ต้องไปเมื่อมาเขาสก เรามารอดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ตั้งแต่เช้า หวังในใจเล็กๆ อยู่เหมือนกันว่าจะได้เห็นสายหมอกสีขาวล่องลอยมาประดับภาพวิวของเรา แต่หมอกไม่มาตามนัด ยังดีที่พระอาทิตย์มาทำงานตามปกติ ภาพสวยๆ เลยได้มาฝากทุกคน

ภาพ Charoen Pattarapitak

บัวผุด

บัวผุด เป็นพืชชนิดหนึ่งมีหลายชื่อเรียกต่างกันหลายจังหวัด แต่จะว่าไปชื่ออื่นๆ ก็หมายถึงพืชที่หน้าตาเหมือนบัวผุดแต่มีรายละเอียดอื่นๆ ไม่เหมือนกันนะ อย่างจำนวนกลีบไม่เท่ากันอะไรทำนองนี้ ขนาดก็ต่างกันด้วย แต่หลายๆ คนเรียกทุกดอกที่หน้าตาแบบนี้ว่าบัวผุด อาจจะเป็นเพราะมันจำง่ายก็ได้มั้ง เส้นทางเดินป่าหาบัวผุดไม่ใช่หมูๆ นะแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะเห็นสักครั้งเพราะมันใหญ่มากๆ และจะบานไม่กี่วันแล้วก็จะเหี่ยวไป

ภาพ Charoen Pattarapitak

การเดินทางเที่ยวเขาสก

การเดินทางเที่ยวเขาสก ของเราวันนี้ยังไม่สิ้นสุดลงอุทยานแห่งชาติเขาสกมีที่เที่ยวจุดต่างๆ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่และแต่ละที่ไม่ใช่จะใกล้กันเลยนะ จะมาเขาสกให้ทั่วคงต้องเตรียมการมาหลายวันหน่อยหลังจากที่เรากางเต็นท์ตรงที่ทำการ ตอนนี้เราจะย้ายพื้นที่ไปนอนในเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภา เรามีภาพจุดสำคัญไฮไลท์ของเขื่อนชื่อดังแห่งนี้มาให้ชมกันเล็กน้อย รีวิวเขื่อนรัชชประภาฉบับเต็มคลิกอ่านได้ตรงลิงค์เลยนะ

สันเขื่อนรัชชประภา

สันเขื่อนรัชชประภา เป็นจุดชมวิวที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันมากที่สุด มากยิ่งกว่าในอ่างเก็บน้ำเพราะคนที่ไม่ได้ไปอ่างเก็บน้ำก็มาถ่ายรูปตรงนี้ ถนนที่เลี้ยวเข้าสันเขื่อนวิ่งมาบรรจบกันดูเหมือนเครื่องบินลำใหญ่ที่จอดคั่นระหว่างเขา 2 ลูก เลย

ล่องเรือเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน

ล่องเรือเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นกิจกรรมสุดยอดนิยมของมหาชน คนมาที่นี่ไม่นั่งเรือเข้าไปซะหน่อยเหมือนมาไม่ถึง บริการเรือก็มีหลายแบบแต่ที่คนชอบที่สุดคือนั่งเรือเข้าที่พักในแพกลางอ่างเก็บน้ำ ส่วนที่ไม่เข้าพักล่องเรือเที่ยวอย่างเดียวก็มีบริการอยู่ลองถามรายละเอียดตรงท่าเรือดู ใช้เวลาไม่นานเราก็จะมาถึงเขาสามเกลอ เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ เขา 3 ลูกอยู่ใกล้ๆ กันแต่ไม่ติดกันเลยเรียกว่า 3 เกลอ

แพในเขื่อนเชี่ยวหลาน

แพในเขื่อนเชี่ยวหลาน เปิดให้บริการกันเยอะมากๆ แต่เยอะยังไงก็ไม่พอวันหยุดยาวทีไรเต็มหมดทุกที การจองนั้นแสนยาก ถ้าเลี่ยงได้ก็มาวันธรรมดาจะช่วยได้เยอะ ที่เราพักชื่อแพคีรีธารา

เชี่ยวหลานกุ้ยหลินเมืองไทย

เชี่ยวหลานกุ้ยหลินเมืองไทย ความสวยงามของที่นี่คือเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านกระจายกันอยู่บ้างรวมกันอยู่บ้างเบื้องล่างเป็นน้ำทั้งหมดและเป็นน้ำที่ใสและลึกมากจนเป็นสีเขียวหรือสีครามสวยมากๆ ยาวเช้าของที่นี่แต่ละวันไม่เคยซ้ำกันเลยจะเจอสวยมากสวยน้อยแล้วแต่ดวงของแต่ละคน

อุทยานแห่งชาติเขาสก

ภาพสวยๆ ที่ทุกคนอยากจะเห็นคือสายหมอกสีขาวล่องลอยอยู่ตามไหล่เขา แต่บางวันหมอกมากไปก็เลยปิดยอดเขาหายไปหมดเลย แต่ถึงยังไงก็ยังสวยอยู่ดีนะ

นกเงือก

นกเงือก เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก ไม่ใช่ว่าเราจะเจอนกชนิดนี้ได้บ่อยๆ มา 3 ครั้งเพิ่งเคยเจอ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือนอกจากที่นี่จะเป็นที่สำหรับมานั่งเรือนอนแพเล่นน้ำ ที่นี่มีสัตว์ป่าหลายชนิดที่อาจจะโผล่มาโชว์ตัวให้เราเห็นได้อย่างไม่น่าเชื่อ คือ กวาง กระทิง ฯลฯ แต่ถ้าอยากดูสัตว์หายากบางทีมันต้องล่องเรือเข้าไปนอนลึกที่คลองแสงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงนู่นเลย

ถ้ำปะการัง

ถ้ำปะการัง เป็นภาพสุดท้ายของรีวิวอุทยานแห่งชาติเขาสก ละกันครับ การจะไปเที่ยวถ้ำนี้ติดต่อสอบถามได้ที่เรือโดยตรงแต่เวลาในการจะไปจะกลับมันใช้เวลาเยอะอยู่อาจจะต้องนอนในเขื่อนอย่างน้อย 2 คืนถึงจะพอ และต้องเดินป่าอีกนิดหน่อยจะถึงถ้ำนี้ได้ อันนี้ก็ลองพิจารณาดูกันไปตามสะดวก

เอาละจบการพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกไว้เท่านี้มีโอกาสเราจะกลับมาอัพเดทกันอีกที ติดตามกันด้วยนะครับ

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานี , กองตลาดภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครับ

รีวิว อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี


 "มาเจอบัวผุดทั้งที เสียดายเรามาช้าไปหน่อย แต่บัวผุดใหญ่มากจริง
ภาพ Charoen Pattarapitak"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-02-16 11:56:14

อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี


0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี
ทรีท็อป ริเวอร์ ฮัท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก ปาล์มวิว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก ริเวอร์ ลอดจ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก กรีน วัลเลย์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก ไอส์แลนด์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก บลู เมาน์เท็น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก ริเวอร์ฟรอนต์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านณังเฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก ปาล์ม การ์เดน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
มอร์นิง มิสท์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก คาบานา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ รอยัล แบมบู ลอดจ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก ทรีเฮาส์ รีสอร์จ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก จัสมิน การ์เดน รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
สมายลี่ บังกะโล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
500 ไร่ แวลเลย์ รีทรีต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก พาราไดซ์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก เนจอร์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก เอเวอร์กรีน เฮ้าส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก เนเชอร์ เพลซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเขาสก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร็อค แอนด์ ทรีเฮ้าส์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านริมน้ำ รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
  2.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสก ริเวอร์ไซด์ คอตเทจ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่ยาย สุราษฎร์ธานี
  7.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
Elephant Hills
  16.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
Elephant Hills เขาสก
  16.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกตำหนัง
  18.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
  19.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติคลองพนม สุราษฎร์ธานี
  26.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูตาจอ พังงา
  27.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
คลองสก แบมบูราฟ
  27.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดนารายณิการาม พังงา
  29.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดนารายนิการาม จ.พังงา
  29.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่าเรือบ้านท่าจูด
  32.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิโนโปรตุกีส ตะกั่วป่า พังงา
  32.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานเหล็กโคกขนุน
  32.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานถือศีลกินผัก ตะกั่วป่า พังงา
  33.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
คลองสังเน่ห์
  33.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
ล่องเรือแม่น้ำตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  34.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสามเกลอ
  44.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม พังงา
  47.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกลำรู่ พังงา
  49.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำปะการัง สุราษฎร์ธานี
  49.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะพระทอง พังงา
  52.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) สุราษฎร์ธานี
  52.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดบางสัก พังงา
  53.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชายทะเลเขาหลัก พังงา
  53.21 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com