Notice: Undefined index: ses_user in /home/touronth/domains/touronthai.com/public_html/place.php on line 4
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง สมุทรสงคราม พร้อมที่เที่ยวที่พักใกล้เคียง

www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สมุทรสงคราม >> วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

 วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตรงปากคลองประชาชื่นฝั่งตะวันตก ตำบลสวนหลวง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีมากมาย ได้แก่ กุฎีทอง ทำด้วยไม้สัก ประวัติเล่าว่า เศรษฐีบิดาของคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) ให้สมภารวัดบางลี่ตรวจดูดวงชะตาคุณนาค สมภารทำนายว่าจะได้เป็นพระราชินี เศรษฐีบิดาคุณนาคจึงให้คำมั่นว่า ถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฎีทองถวายให้วัด วัดบางลี่จึงได้ชื่อว่า วัดบางลี่กุฎีทอง ต่อมาวัดบางลี่ถูกน้ำเซาะที่ดินพังลง จึงรื้อกุฎีทองมาสร้างไว้ที่วัดภุมรินทร์ วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดภุมรินทร์กุฎีทอง นอกจากนี้ ยังมี พิพิธภัณฑ์วัดภุมรินทร์และอุทยานการศึกษา เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าสมควรแก่การศึกษาและอนุรักษ์ ไว้ เช่น พระพุทธรูป หนังสือไทย โถลายคราม และเครื่องทองเหลือง พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัยชื่อ พระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อโต และ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประดิษฐาน

 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 3475 1085, 0 3475 1492

 บริเวณใกล้วัดมีจุดลงเรือของศูนย์ท่องเที่ยวทางน้ำ จ.สมุทรสงคราม สามารถติดต่อล่องเรือตามโปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ ล่องเรือตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 ล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำ ให้อาหารลิง ชมฟาร์มหอยแครง หรือพักโฮมสเตย์ ติดต่อ ประธาน อบต.สวนหลวง โทร. 0 3475 1023

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8
http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram

แก้ไขล่าสุด 2016-04-23 13:51:42 ผู้ชม 25573

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
จุดเทียนธูปหน้าอุโบสถ

จุดเทียนธูปหน้าอุโบสถ การจุดเทียนธูป บูชาพระให้ทำได้หน้าโบส์ถนะครับ

ภายในอุโบสถวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

ภายในอุโบสถวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

พระพิฆเณศวร

พระพิฆเณศวร

ปิดทองพระพุทธบาท

ปิดทองพระพุทธบาท

พระอุโบสถภาพเต็ม

พระอุโบสถภาพเต็ม

กุฎีทอง

กุฎีทอง กุฎิทองหลังนี้ สร้างโดยท่านทอง ท่านสั้น ผู้เป็นบิดามารดาของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ (เดิมชื่อนาค) พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๒๕ ต่อมาได้บูรณะใหม่เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๓๑

ทางขึ้นด้านหน้าของกุฎิทอง

ทางขึ้นด้านหน้าของกุฎิทอง ประวัติความเป็นมา กุฎีทอง เรือนไม้ทรงไทยตกแต่งลวดลายทั้งภายในและภายนอกด้วยลายรดน้ำปิดทองตลอดทั้งหลังจึงทำให้เป็นที่มาของชื่อกุฎีทองแต่เดิมนั้นกุฎีทองตั้งอยู่ที่วัดบางลี่บน ริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณที่เป็น ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน โดยกล่าวกันว่า สมเด็จพระอมรินทรา พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างถวายเจ้าอาวาส วัดบางลี่บนในราวปี พ.ศ.๒๓๒๕ เนื่องจากสมเด็จพระอมรินทราทรงมีพระนิวาสสถานเดิม ณ บ้านบางช้าง ตำบลอัมพวา และทรงเลื่อมใสศรัทธาท่านเจ้าอาวาสวัดบางลี่มาแต่ครั้งยังทรงพำนักอยู่ที่บ้านบางช้าง เมื่อได้รับการสถาปนา เป็นพระบรมราชินีจึงได้สร้างกุฎีทองถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บนรวมทั้งหมด ๓ หลังด้วยกัน ครั้นต่อมาภายหลังวัดบางลี่บนได้กลายสภาพเป็นวัดร้างเนื่องจากที่ตั้งของวัดนั้นตั้งอยู่ในบริเวณ ที่เป็นคุ้งน้ำช่วงหักข้อศอกจึงถูกกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งพังกินพื้นที่วัดทำให้วัดเหลือพื้นที่น้อยลงทุกที นานวันเข้าจึงทำความเสียหายให้แก่เสนาสนะต่างๆ ภายในวัด รวมทั้งกุฎีทองที่ได้พังทลายเสียหายลง ๒ หลัง คงเหลืออยู่เพียง ๑ หลัง วัดบางลี่บนจึงกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด จนกระทั่งในราวปี พ.ศ.๒๔๖๘ พระอธิการเกีย เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์จึงได้รื้อกุฎีทอง ที่เหลืออยู่หลังสุดท้ายมาปลูกไว้ที่วัดภุมรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ปากคลองประเวศเพชรภูมิ (ปากคลองบางลี่) ฝั่งตะวันตกของอำเภออัมพวา รวมทั้งยังได้เก็บรวบรวมศาสนวัตถุต่างๆ ที่เคยอยู่ในวัดบางลี่บน อันได้แก่ พระประธานภายในพระอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปต่างๆ มาประดิษฐานไว้ที่วัดภุมรินทร์ด้วยเช่นกัน และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดภุมรินทร์จึงมีชื่อเรียกต่อท้ายว่า วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

บันไดกุฎิทอง

บันไดกุฎิทอง

เบื้องหน้าอันยิ่งใหญ่

เบื้องหน้าอันยิ่งใหญ่

บนหลังคามีพญานาค

บนหลังคามีพญานาค

เครื่องใช้ทองเหลืองโบราณ

เครื่องใช้ทองเหลืองโบราณ ตั้งแสดงในกุฎิทองของวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

เสาเก่าแก่ของกุฎิทอง

เสาเก่าแก่ของกุฎิทอง เสาต้นนี้เป็นเพียงต้นเดียวที่เป็นของเดิมหลังการบูรณะ มีความเชื่อว่าหากลูบเสาต้นนี้แล้วอธิษฐานสิ่งที่ขอจะเป็นจริง และเมื่อเป็นจริงแล้วให้นำชุดไทยมาวางไว้ตรงนี้

พระบรมรูปรัชกาลที่ ๑

พระบรมรูปรัชกาลที่ ๑

เครื่องใช้กระเบื้องเคลือบโบราณ

เครื่องใช้กระเบื้องเคลือบโบราณ เป็นของจากต่างประเทศ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นต้นมา อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องถ้วยได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและมิได้จำกัดอยู่แค่จีนหรือญี่ปุ่นเท่านั้น มีโรงงานผลิตเครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้อง เพื่อส่งเป็นสินค้าออกเกิดขึ้นมากมายในทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการพัฒนานำเทคนิคแบบใหม่มาใช้ในการผลิต ได้แก่เทคนิคการพิมพ์ลาย เข้ามาแทนที่การเขียนลวดลายแบบเดิม ลวดลายที่ทำมีทั้งลายพันธุ์พฤกษา ลายเรขาคณิต ลายทิวทัศน์และลายดอกไม้ เป็นต้น นิยมพิมพ์ด้วยสีน้ำเงิน แดง เขียว และน้ำตาล
เครื่องถ้วยหรือเครื่องกระเบื้องจากยุโรปนี้ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเป็นอย่างมากในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา

เครื่องใช้ทองเหลืองโบราณ

เครื่องใช้ทองเหลืองโบราณ เครื่องใช้โลหะ สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ ภาชนะเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะผสมพวกสำริด ทองเหลือง เป็นของใช้ที่มีมาแต่โบราณ นิยมทำขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เพราะเป็นของที่มีความทนทานไม่แตกสลายง่าย และไม่มีราคาสูงมากนักจึงเป็นของใช้ที่มีใช้ได้ตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไป เครื่องใช้โลหะประเภทนี้นิยมนำมาถวายเป็นเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกัน เนื่องจากเป็นโลหะที่ไม่มีราคาสูงเช่นทองคำหรือเงิน จึงเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องใช้ของผู้ทรงศีลซึ่งละจากกิเลสแล้ว

หน้าต่างกุฎีทองมองเห็นวิหารพระพรหมศักดิ์สิทธิ์

หน้าต่างกุฎีทองมองเห็นวิหารพระพรหมศักดิ์สิทธิ์

รูปหมู่ที่ระลึกบนกุฎีทอง

รูปหมู่ที่ระลึกบนกุฎีทอง

ดอกไม้บูชาพระพรหม

ดอกไม้บูชาพระพรหม

วิหารพระพรหม

วิหารพระพรหม

หอระฆังหน้าพิพิธภัณฑ์

หอระฆังหน้าพิพิธภัณฑ์ ตรงจุดนี้มีลานจอดรถและห้องน้ำให้บริการ

ปางทุกรกิริยา

ปางทุกรกิริยา พระพุทธรูปเก่าแก่ล้ำค่าประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

พระโบราณ

พระโบราณ

ปางห้ามสมุทร

ปางห้ามสมุทร

เครื่องกระเบื้องเคลือบลายผักชี

เครื่องกระเบื้องเคลือบลายผักชี พระท่านเล่าว่าในสมัยนั้นลายผักชีถือว่าเป็นลวดลายปราณีตมาก หายากมากด้วยครับ

เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา นอกจากพระพุทธรูปเก่าแก่แล้วในพิพิธภัณฑ์ของวัดภุมรินทร์กุฎีทองยังมีเครื่องปั้นดินเผา ทั้งบ้านเชียงและที่อื่นๆ มากมาย

เขากวางอ่อน

เขากวางอ่อน เขากวางอ่อนนี้สามารถงอกยาวออกได้เองเรื่อยๆ แต่ต้องเลี้ยงด้วยน้ำมันชนิดหนึ่ง

เครื่องใช้โลหะโบราณ

เครื่องใช้โลหะโบราณ ประกอบด้วยเครื่องใช้สมัยรัชกาลที่ ๔ สมัยรัชกาลที่ ๕ และสมัยรัชกาลที่ ๗ แต่ผมลืมไปแล้วว่าชั้นไหนเป็นสมัยใด สนใจศึกษาเกี่ยวกับเครื่องใช้โลหะ และของโบราณให้ไปที่พิพิธภัณฑ์ของวัดภุมรินทร์กุฎีทอง จะมีพระคอยแนะนำข้อมูลของเครื่องใช้เหล่านี้ให้ครับ

หมูออมสินสมัยรัชกาลที่ ๕

หมูออมสินสมัยรัชกาลที่ ๕

ไหปี 1953

ไหปี 1953

เก้าอี้ตัดผมเก่าแก่

เก้าอี้ตัดผมเก่าแก่

ตะบันหมากยาว ๑ ศอก

ตะบันหมากยาว ๑ ศอก

โต๊ะหมู่พระโบราณ

โต๊ะหมู่พระโบราณ

ไหที่มีลายเหมือนพระพิมพ์ขุนแผน

ไหที่มีลายเหมือนพระพิมพ์ขุนแผน

งูเห่ากับพังพอน สต๊าฟไว้

งูเห่ากับพังพอน สต๊าฟไว้

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง สมุทรสงคราม
ปานวิมาน อัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปานวิมาน อัมพวา การ์เด้น รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
Ruenphen Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Benjathip เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
กำปั่นเฮาส์
  1.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านน่าพัก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริมระเบียง อัมพวา คาเฟ่ แอนด์ สวีท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
อัมพวาน่านอน โฮเต็ล แอนด์ สปา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
มีพวา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสราญรมย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง สมุทรสงคราม
ลอยกระทงกาบกล้วย สมุทรสงคราม
  0.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยาน ร.๒ สมุทรสงคราม
  1.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม
  1.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ขนมไทยอัมพวา สมุทรสงคราม
  1.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงคราม
  1.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสวนหลวง สมุทรสงคราม
  1.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ สมุทรสงคราม
  1.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม
  2.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา
  2.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย สมุทรสงคราม
  2.22 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com