www.touronthai.com

หน้าหลัก >> พิษณุโลก >> อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติแปลกตาและสวยงาม ทั้งยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ เป็นยุทธภูมิสำคัญในอดีตของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)

    ภูหินร่องกล้า มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายกับภูเขาสูงของจังหวัดเลย เช่น ภูกระดึงและภูเรือ เนื่องจากมีความสูงในระดับไล่เลี่ยกัน อากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิจะต่ำประมาณ 4 องศาเซลเซียส แม้ในฤดูร้อนอากาศก็ยังเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส     แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ มีทั้งด้านประวัติศาสตร์และด้านธรรมชาติ ดังนี้

    ด้านประวัติศาสตร์     พิพิธภัณฑ์การสู้รบ เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสู้รบในอดีต มีสภาพแผนภูมิข้อมูล อุปกรณ์การแพทย์ อาวุธ เอกสารเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ รวมทั้งนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาภูหินร่องกล้า นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมสำหรับบรรยายสรุปหรือประชุมสัมมนา

    โรงเรียนการเมืองการทหาร ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 4 เป็นหมู่อาคารไม้ภายใต้ร่มเงาของป่ารกครึ้ม เป็นที่ตั้งของคณะกรรมการเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี พ.ศ.2513 และต่อมาในปี พ.ศ.2520 ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนซึ่งให้การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์

    กังหันน้ำ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนการเมืองการทหาร เป็นกังหันน้ำขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานความคิดก้าวหน้าทางวิชาการกับการนำประโยชน์จากธรรมชาติมาใช้งาน โดยนักศึกษาวิศวะที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

    สำนักอำนาจรัฐ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ดำเนินการด้านปกครอง มีการพิจารณาและลงโทษผู้กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎลัทธิ มีคุกสำหรับขังผู้กระทำความผิด มีสถานที่ทอผ้า และโรงซ่อมเครื่องจักรกลหลงเหลืออยู่

    โรงพยาบาลรัฐ อยู่ห่างจากสำนักอำนาจรัฐไปทางทิศเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร เคยเป็นโรงพยาบาลกลางป่าที่มีอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลครบครัน มีห้องปรุงยา ห้องพักฟื้น และห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 สามารถทำการรักษาพยาบาลและผ่าตัดอวัยวะได้ทุกส่วน ยกเว้นหัวใจ มีหมอและพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเร่งรัดจากประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2522 ได้เพิ่มแผนกทำฟัน และวิจัยยา เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จากในเมือง มีการรักษาด้วยวิธีฝังเข็มและใช้สมุนไพรด้วย

    ลานอเนกประสงค์ เป็นบริเวณลานหินกว้างใหญ่ อยู่ก่อนถึงสำนักอำนาจรัฐ ใช้เป็นที่พักผ่อนและสังสรรค์ในหมู่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในโอกาสสำคัญต่างๆ

    สุสาน ทปท. เป็นสถานที่ฝังศพของนักรบทหารปลดแอกแห่งประเทศไทย (ทปท.) ที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับทหารฝ่ายรัฐบาล ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้บริเวณลานอเนกประสงค์

    ที่หลบภัยทางอากาศ เป็นสถานที่หลบซ่อนตัวจากการทิ้งระเบิดทางอากาศของทหารฝ่ายรัฐบาล ลักษณะพื้นที่เป็นหลืบหินหรือโพรงถ้ำใต้แนวต้นไม้ใหญ่ ทำให้ยากต่อการตรวจการณ์ทางอากาศ สถานที่หลบภัยมีอยู่หลายแห่งแต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ 2 แห่ง คือ บริเวณห่างจากโรงเรียนการเมืองการทหารราว 200 เมตร ลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ มีซอกหลืบสลับซับซ้อน จุคนได้ถึง 500 คน และอีกแห่งหนึ่งบริเวณทางเข้าสำนักอำนาจรัฐ เป็นหลืบขนาดใหญ่สามารถจุคนได้ประมาณ 200 คน

    หมู่บ้านมวลชน เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มมวลชนแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ มีอยู่หลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านดาวแดง หมู่บ้านดาวชัย แต่ละหมู่บ้านมีบ้านประมาณ 40-50 หลัง เรียงรายอยู่ในป่ารกริมถนนที่ตัดมาจากอำเภอหล่มเก่า ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ไม่ยกพื้น หลังคามุงด้วยไม้กระดานแผ่นบาง ๆ กันน้ำฝนได้อย่างดี และมีหลุมหลบภัยทางอากาศอยู่ด้วย

    ด้านธรรมชาติ     ลานหินแตก อยู่ห่างจากฐานพัชรินทร์ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นลานหินที่มีอาณาบริเวณประมาณ 40 ไร่ ลานหินมีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบพอคนก้าวข้ามได้ แต่บางรอยก็กว้างจนไม่สามารถจะกระโดดข้ามไปถึง สำหรับความลึกของร่องหินแตกนั้นไม่สามารถจะคะเนได้ ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัว หรือเคลื่อนตัวของผิวโลก จึงทำให้พื้นหินนั้นแตกออกเป็นแนว นอกจากนี้บริเวณลานหินแตกยังปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคน ตะไคร่ เฟิร์น และกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ

    ลานหินปุ่ม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ริมหน้าผา ลักษณะเป็นลานหินซึ่งมีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่ม เป็นปม ขนาดไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหิน ในอดีตบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักฟื้นคนไข้ของโรงพยาบาล เนื่องจากอยู่บนหน้าผา มีลมพัดเย็นสบาย ผาชูธง อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500 เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน สามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล จะสวยงามมากในยามพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ซึ่ง ผกค. ขึ้นไปชูธงแดงรูปค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะฝ่ายรัฐบาล

    น้ำตกร่มเกล้า-น้ำตกภราดร ห่างจากโรงเรียนการเมืองการทหารและกังหันน้ำประมาณ 600 เมตร มีทางแยกเดินลงน้ำตกร่มเกล้า ประมาณ 400 เมตร หากเดินลงไปอีก 200 เมตร จะเป็นน้ำตกภราดรซึ่งมีลักษณะคล้ายกันและอยู่บนลำธารเดียวกัน น้ำตกภราดรมีความสูงน้อยกว่าแต่กระแสน้ำแรงกว่า

    น้ำตกศรีพัชรินทร์ ตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นทหารหน่วยแรกที่ขึ้นมาบนภูหินร่องกล้า น้ำตกศรีพัชรินทร์มีความสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกมีแอ่งขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้

    น้ำตกหมันแดงน้ำตกหมันแดง เป็นน้ำตกที่มีความสูง 32 ชั้นในห้วยน้ำหมันซึ่งมีน้ำตลอดปี ต้นน้ำเกิดจากยอดเขาภูหมัน น้ำตกแต่ละชั้นตั้งชื่อคล้องจองกันตามสภาพลักษณะที่สวยงามแปลกตา ห้อมล้อมด้วยป่าดงดิบอันสมบูรณ์ การเดินทาง จากที่ทำการอุทยานฯ ใช้เส้นทางสายภูหินร่องกล้า-หล่มเก่า ถึงหลักกิโลเมตรที่ 18 มีทางแยกซ้ายเป็นทางเดินเท้าเข้าสู่น้ำตก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เส้นทางผ่านป่าร่มครึ้มมีกล้วยไม้ป่า ต้นเมเปิ้ล และทุ่งหญ้า

    น้ำตกผาลาด ตั้งอยู่ด้านล่างของหน่วยพิทักษ์ห้วยน้ำไซ ทางเข้าจะผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บ้านห้วยน้ำไซ เข้าสู่เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน จากทางแยกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทางแยกซ้ายมือ เดินลงไปอีกประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก เป็นน้ำตกซึ่งไม่สูงนักแต่มีน้ำตลอดปี

    น้ำตกตาดฟ้า เป็นน้ำตกที่สูงมาก ทางเข้ายังไม่สะดวกนักต้องเดินทางไปตามถนนลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นจึงไปตามทางเดินในป่าอีกประมาณ 300 เมตร ถึงด้านบนของน้ำตก และต้องไต่ลงไปตามทางเดินเล็กๆ จึงจะมองเห็นความสวยงามของน้ำตกตาดฟ้าหรือเรียกชื่อพื้นเมืองว่า "น้ำตกด่าน-กอซาง" ซึ่งหมายถึงด่านตรวจของ ผกค. ที่มีกอไม้ไผ่ซาง

    ธารพายุ เป็นจุดชมวิวบริเวณกิโลเมตรที่ 32 เส้นทางภูหินร่องกล้า-หล่มเก่า สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม มีสวนรัชมังคลาภิเษกสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ ราคา 40 บาท เด็ก ราคา 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคา 400 บาท เด็ก ราคา 200 บาท

    สถานที่พัก ทางอุทยานฯ มีบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ประมาณ 23 หลัง ราคา 800-2,400 บาท, ค่ายพักแรม พักได้ 15 คน ราคา 1,500 บาท และมีเต็นท์ให้เช่า ราคา 200-600 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โทร. 0 5523 3527 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760 หรือ www.dnp.go.th     การเดินทาง ไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีสองเส้นทาง คือ

    1. จากพิษณุโลกใช้ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก ถึงสามแยกบ้านแยง แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2013 มีป้ายบอกทางแยกขวาไปอำเภอนครไทย ก่อนถึงตัวอำเภอนครไทย มีทางแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2331 ผ่านบ้านห้วยตีนตั่ง-บ้านห้วยน้ำไซ-ฐานพัชรินทร์ สู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สภาพเส้นทางสูงชัน คดเคี้ยวเป็นบางช่วง รวมระยะทางจากพิษณุโลก 120 กิโลเมตร

    2. จากเพชรบูรณ์ตามทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า บ้านวังบาล บ้านเหมืองแบ่ง บ้านแม้วทับเบิก ถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า รวมระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง ค่อนข้างสูงชันกว่าเส้นทางแรกและคดเคี้ยวมาก ควรใช้รถสภาพดีมีกำลังสูงและใช้ความระมัดระวังอย่างมาก

    ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีรถสองแถวบริการขึ้นภูหินร่องกล้า รถจะจอดอยู่บริเวณตลาดสมใจ มีรถขึ้นภูหินร่องกล้าเวลา 08.00 น., 10.00 น. และ 14.00 น. ค่าเช่าเหมาไป-กลับ (ค้างคืน) 1,300 บาท ค่าเช่าเหมาไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) 800-900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.พิษณุโลก โทร.0 5525 2742-3, 0 5525 9907, 0 5523 1063
http://www.tourismthailand.org/phitsanulok

แก้ไขล่าสุด 2014-06-15 14:49:53 ผู้ชม 67583

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
การเดินทางมายังอช.ภูหินร่องกล้า

การเดินทางมายังอช.ภูหินร่องกล้า อย่างที่บอกไว้ในส่วนข้อมูลด้านบนว่าสามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง ซึ่งผมก็เคยลองมาแล้วทั้ง 2 ทาง และก็พบว่าการเดินทางมาด้วยเส้นทาง พิษณุโลก - นครไทย จะง่ายกว่ามาทางเพชรบูรณ์ - หล่มเก่ามากทีเดียว แต่ถ้ามองเรื่องวิวสวย เส้นทางที่ 2 ดูจะสวยกว่าทางแรก

เมื่อถึงด่านเก็บค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เราก็จอดรถลงไปชำระค่าเข้า อีกด้านหนึ่งของด่านจะมีตลาดเล็กๆ ของชาวบ้านในละแวกนี้เอาสินค้าหลายชนิดมาขาย สิ่งหนึ่งที่เห็นได้มากหน่อยก็คือดอกกระดาษ เพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณอุทยานแห่งชาติ ชาวบ้านได้อาศัยปลูกทุ่งดอกกระดาษกว้างใหญ่เอาไว้ขาย และกลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว

จากด่านตรวจขับตามทางมาเรื่อยๆ จะถึงฐานพัชรินทร์ และลานหินแตกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จากนั้นอีกไม่นานก็จะถึงบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านสวัสดิการ และร้านกาแฟ

ส่วนถ้ามาจากเพชรบูรณ์ก็จะผ่านโรงเรียนการเมืองการทหาร และลานหินปุ่มก่อนที่จะถึงที่ทำการอุทยาน

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อช.ภูหินร่องกล้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อช.ภูหินร่องกล้า เป็นอาคารหลังเล็กๆ อยู่สูงกว่าร้านสวัสดิการนิดหน่อย เป็นสถานที่แรกที่เราจะเข้ามาติดต่อทุกๆ ครั้งที่เรามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นที่ไหน เพราะที่นี่เป็นเสมือนศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด เราจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญๆ และไปได้ครบทุกจุดที่เราสนใจ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เฮลิคอปเตอร์ที่เราเห็นเพียงบางส่วนตั้งอยู่ในลักษณะหางชี้ฟ้านี้ เป็นเครื่องที่ถูกยิงตกในการรบ เป็นลำเดียวที่ไม่ได้ถูกนำกลับหลังการรบเพราะสภาพที่เห็นนี้เลยนำมาทำเป็นอนุสรณ์ในการรำลึกถึงการรบ ตั้งอยู่โดดเด่นหน้าศูนย์บริการ

ลานหินแตก

ลานหินแตก สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่จะแนะนำเป็นแห่งแรก ลานหินแตกอยู่ใกล้ๆ กับฐานพัชรินทร์ ห่างกันประมาณ 300 เมตร เป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยา เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของเปลือกโลกที่สร้างสรรค์ผลงานแปลกตาไว้ให้เราได้เห็น

ลานหินแตก

ลานหินแตก จากจุดเริ่มต้นเดินเข้ามาเพียงไม่กี่ร้อยเมตร เส้นทางที่เราเดินพาเรามายังลานหินกว้างใหญ่ไพศาล แต่ที่แปลกคือแผ่นหินขนาดใหญ่บริเวณนี้ไม่ได้ติดเป็นแผ่นเดียวกัน มีรอยแยกน้อยใหญ่ บ้างก็กว้างไม่มาก บ้างก็กว้างพอก้าวข้ามได้ บางช่วงก็กว้างจนต้องสร้างสะพานทางเดินข้ามรอยแยก ผิวบนของแผ่นหินมีลักษณะตะปุ่มตะป่ำ คล้ายลานหินปุ่ม แต่ต่างกันตรงรอยแยกมากมาย อย่างที่เราเห็น รอยแยกบางแห่งไม่อาจประเมินความลึกได้

ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

จุดชมวิวลานหินแตก

จุดชมวิวลานหินแตก เป็นจุดสิ้นสุดของลานหินมหัศจรรย์แห่งเดียวของไทย บริเวณนี้เป็นหน้าผาซึ่งมีพื้นที่ไม่กว้างมากนัก เพราะมีรอยแยกขนาดใหญ่ก่อนจะถึงหน้าผา หลานคนเดินมาถึงแค่ตรงรอยแยกก็ไม่เดินไปต่อ ทิวทัศน์ที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้า เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าอันอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าหากจะเทียบความสวยงามของจุดชมวิวแห่งนี้กับจุดชมวิวลานหินปุ่มดูเหมือนว่าที่ลานหินปุ่มจะสวยกว่า

บรรยากาศทางเดินศึกษาธรรมชาติ

บรรยากาศทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านธรณีวิทยาอยู่ 2 แห่ง คือลานหินแตกกับลานหินปุ่ม ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากก็คือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกหมันแดง

ที่เราเห็นในภาพนี้เป็นทางเดินไปยังลานหินปุ่ม มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หากมาในฤดูฝน เราจะได้เห็นไอหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ เป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก

ดอกไม้ป่าในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ดอกไม้ป่าในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เอามาให้ชมกันส่วนเดียวจากจำนวนนับไม่ถ้วนของพันธุ์ไม้ในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้มากก็คือลิ้นมังกร ทางเดินไปยังลานหินปุ่มจะมีลิ้นมังกรสีส้มอยู่มากมาย แต่ถ้าอยากจะเห็นลิ้นมังกรสีชมพูต้องเข้าไปชมที่น้ำคกหมันแดง ว่ากันว่าหาชมได้ยากยิ้ง มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นในประเทศไทย แต่เส้นทางที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปชมได้จริงๆ นั้นจะมีเพียงน้ำตกหมันแดงเพียงแห่งเดียว จึงกล่าวกันกว่า ลิ้นมังกรสีชมพูมีที่เดียวในประเทศไทย

สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากในการมาเดินป่าที่นี่ก็คือเจ้าพืชตระกูลเห็ดดอกจิ๋ว เล็กเท่าหัวไม้ขีด มีสีเหลืองสด ขึ้นอยู่ท่ามกลางมอสเฟิร์นสีเขียวเหมือนผีนพรมอย่างสวยงาม

ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระยะทางเพียง 1 กิโลเมตร จะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้ จะว่าไกลก็ไม่ไกล เราใช้เวลาเดินเกือบ 30 นาที ไม่ใช่เพราะว่าเดินเต็มที่แล้วต้องใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงกับระยะทางแค่ 1 กิโลเมตร แต่เป็นเพราะสิ่งสวยงามทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตลอดทางเดิน ทำให้เราต้องใช้เวลาศึกษาและชื่นชม แต่ละเมตร แต่ละก้าว ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายที่ลานหินปุ่ม ในหน้านี้เราจะพูดเรื่องการเดินทางแบบย่อๆ เพราะเป็นหน้าที่ต้องรวมที่เที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หลายแห่งไว้ด้วยกัน ถ้าสนใจจะดูภาพและข้อมูลการเดินทางมายังลานหินปุ่ม ให้คลิกไปที่หน้าลานหินปุ่ม โดยเฉพาะอีกหน้าหนึ่งดีกว่า

ภาพสวยๆ จากลานหินปุ่ม

ภาพสวยๆ จากลานหินปุ่ม สายหมอกที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วบริเวณแม้ว่าจะปิดทิวทัศน์อันสวยงามของจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่ลานหินปุ่มไปหมด แต่บรรยากาศแบบนี้ก็ใช่ว่าจะหาชมกันได้ง่ายๆ หากวันใดได้มาเห็นวิวสวยบนผาลานหินปุ่ม ก็จะไม่ได้ชมสายหมอก เช่นเดียวกัน

วิวสวยลานหินปุ่มอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

วิวสวยลานหินปุ่มอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อีกภาพจากอีกทริปที่ได้ไปเยือนลานหินปุ่มรอบที่ 2 ภาพนี้เป็นช่วงฤดูหนาวหลังปีใหม่ สายหมอกไม่ได้ปกคลุมทุกอย่างให้ขาวโพลนอย่างทริปแรก แต่เปิดให้ผมได้เห็นวิวกว้างเบื้องล่างหน้าผา ลานหินปุ่มแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่หากย้อนไปในอดีต ช่วงที่ยังคงมีการสู้รบกับขบวนการคอมมิวนิสต์ ที่นี่เป็นสถานที่พักฟื้นของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ และยังสามารถสอดแนมฝ่ายข้าศึกเพราะมองเห็นได้ไกลมากนั่นเอง

โรงเรียนการเมืองการทหาร

โรงเรียนการเมืองการทหาร สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันให้เราได้เห็นและรำลึกถึงสงคราม ผู้เสียสละทุกๆ ท่าน ที่ทำให้เราได้มีแผ่นดินอันสงบสุข และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามให้กับเรา หาไม่แล้วพื้นที่ป่าบริเวณนี้คงยากที่เราจะได้เข้ามาสัมผัส

น้ำตกหมันแดงและลิ้นมังกรสีชมพู

น้ำตกหมันแดงและลิ้นมังกรสีชมพู สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่กล่าวมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าถึงได้ไม่ยาก เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม คราวนี้มาดูสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าไม่น้อย เพราะดอกลิ้นมังกรสีชมพูที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้ เป็นดอกไม้ป่าที่หาชมได้ยากมาก จะบานเฉพาะเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นประจำทุกปี และจะบานที่ชั้น 5 เป็นต้นไป การเดินป่าเข้าชมลิ้นมังกรสีชมพูเต็มไปด้วยอุปสรรค ทางเดินที่เป็นดินเมื่อฝนตกก็กลายเป็นโคลนลื่นตลอดทาง และมีทากจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทากชุมมากแห่งหนึ่งเลยทีเดียว ด้วยเหตุที่กล่าวมานี่เองทำให้ยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่กล้าเข้ามาเดินในป่าแห่งนี้ แต่ความสวยงามของผืนป่าและน้ำตก ยังคงรอคอยผู้กล้า ท้าทายให้เข้ามาชม ชมรูปและข้อมูลเพิ่มเติมของน้ำตกหมันแดง คลิกที่นี่

บ้านพักอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

บ้านพักอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กลุ่มบ้านพักในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ซึ่งมีชื่อต่างกันไป เช่น หมันแดง ลานหิน ร่องกล้า ฯลฯ มีลักษณะของตัวบ้านพักคล้ายๆ กัน แตกต่างกันนิดหน่อย ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการ ที่นี่มีบ้านพักจำนวนมาก รวมทั้งลานกางเต็นท์และเครื่องนอน แล้วยังมีค่ายพักสำหรับการเข้าพักเป็นหมู่คณะอีกด้วย ส่วนทีมงานเราพักที่บ้านร่องกล้าครับ

ที่นี่จะมีลานรอบกองไฟไว้ให้ และมีกฎห้ามนักท่องเที่ยวก่อไฟนอกจุดที่กำหนดให้

ลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พื้นที่ตั้งแคมป์หรือลานกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีหลายจุด แต่ละจุดสามารถรองรับเต็นท์ได้เป็นจำนวนมาก ห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวตั้งแคมป์มีมากพอ บรรยากาศรอบๆ ลานกางเต็นท์เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอย่างร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมาในฤดูฝน บรรยากาศรอบๆ จะมีแต่สีเขียวขจีทุกด้าน

พญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย

พญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย คราวนี้ก็เป็นช่วงท้ายของการพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ากันแล้วครับ เพราะพาไปชมที่เที่ยวมากมายหลายแห่งมาแล้ว ตอนนี้มาถึงช่วงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของที่นี่ ที่ผมเอาพญาเสือโคร่งมาให้ชมกันนี้เพราะปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นสถานที่ชมดอกพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่ทุดในประเทศไทยไปแล้วครับ มีการปลูกต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นกินพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่ เรียกว่า ภูลมโล อยู่ห่างจากหมู่บ้านร่องกล้า 8 กิโลเมตร

พญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย

พญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย ภาพที่เห็นนี้ถ่ายมาจากบริเวณทางเข้าบ้านพักของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หลายๆ คนก็คงจะเคยเห็น หลายๆ คนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่มีพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่ พญาเสือโคร่งที่นี่บานในช่วงปีใหม่เหมือนกันกับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ช้า - เร็ว กว่ากันเล็กน้อย หลายคนเลยถือโอกาสไปเที่ยวชมพญาเสือโคร่งที่เชียงใหม่ แล้วก็มาที่ภูหินร่องกล้าแห่งนี้ หลายคนก็มาดูที่นี่เพราะไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่ ก็ว่ากันไปตามความชอบและความสะดวกครับ

ชมดอกไม้ในบริเวณอุทยาน

ชมดอกไม้ในบริเวณอุทยาน รอบๆ พื้นที่บ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านค้าสวัสดิการ ร้านอาหาร ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีดอกไม้นานาชนิดให้เราชม มีทั้งดอกไม้ที่ปลูกประดับบ้านทั่วๆ ไป มีทั้งดอกไม้ป่า อย่างเช่น บ้านลานหิน ลานหินเป็นชื่อของบ้านพักที่ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว จุดพิเศษของบ้านลานหินคือ มีทุ่งบัวดิน หรือบัวสวรรค์ สีขาวโพลนรอบบ้านเต็มไปหมด

ดอกลำโพงหรือระฆังเงินระฆังทอง มีให้เห็นเป็นระยะๆ ตามธรรมชาติ หรือบางทีร้านอาหารเอามาปลูกประดับหน้าร้านก็มี

ชมดอกไม้ในบริเวณอุทยาน

ชมดอกไม้ในบริเวณอุทยาน ภาพนี้ก็มีทั้งดอกไม้และพืชอื่นๆ ที่เราพบในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เอามาให้ชมกันเพียงบางส่วน ถ้าสนใจจะศึกษาเรื่องนี้แบบเจาะลึก คงต้องลองไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าดูสักครั้ง ความหลากหลายของพันธุ์ไม้จะทำให้เราเรียนรู้จนเพลินไปเลยทีเดียว ภาพชุดนี้มีทั้งดอกไม้ที่ปลูกรอบศูนย์บริการฯ และที่พบในป่าอย่างเช่น

บีโกเนีย Begonia บีโกเนีย เป็นพืชที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ปกติอยู่ในอากศเย็นหรือเย็นจัด มีการดัดแปลงสายพันธุ์ให้อยู่ในอากาศร้อนได้แต่ไม่สวยนัก

ม้าลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Haworthia reinwardtii ตระกูล LILIACEAE ถิ่นกำเนิด อัฟริกาใต้ ชอบแสงแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิ ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18- 22 องศาเซลเซียส แต่ไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ต้องการความชื้นในอากาศน้อยมาก เนื่องจากเป็นพืชอวบน้ำ จึงไม่ต้องการน้ำมาก
ข้อมูล http://www.maipradabonline.com/

โคมญี่ปุ่น โคมญี่ปุ่น ชื่อพื้นเมือง ตุ้มหูนางฟ้า , โคมญี่ปุ่น
ชื่อสามัญ Fuchsia, Lady's Eardrops ชื่อวิทยาศาสตร์ Fuchsia hybrids วงศ์ ONAGRACEAE

ฟุกเซีย หรือ ฟิวเซีย เป็นไม้ดอก ลำต้นมีทั้งชนิดพุ่มและชนิดเลื้อย บางพันธุ์มีลำต้นสีแดงเลือดหมู ใบรูปไข่หรือใบหอก ขอบจักฟันเลื่อย ดอกเดี่ยวหรือออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกรูปถ้วยคว่ำ กลีบเลี้ยงรูปรีแกมไข่ มี 4 กลีบ ปลายโค้งขึ้น กลีบดอก 4 กลีบหรือมากกว่า ซ้อนเกยกันอยู่กลางดอก กลีบดอกมีสีขาว ชมพู แดง ม่วง และสองสีในดอกเดียวกัน

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ภาพนี้ก็จะมีพืชอีกหลายชนิดที่อยู่ในป่า ตามเส้นทางเดินที่เราเดินผ่านไป ลองสังเกตุและค้นหาเราจะพบว่ายังมีพืชแปลกๆ อีกมากมายหลายชนิดที่เราไม่ได้เห็นบ่อยๆ นอกจากในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

ภูลมโล

ภูลมโล นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อยู่ที่พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีดอกพญาเสือโคร่งปลูกไว้มากมาย แบ่งพื้นที่ปลูกเป็นแปลงหลายแปลงงด้วยกัน เมื่อรวมเอาพื้นที่ที่ปลูกทั้งหมดมารวมกัน จะเป็นพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่ มีดอกพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่มากมาย และบานในช่วงใกล้ๆ ปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะเวียนชม แต่ถ้าสนใจจะค้างแรมบนภูลมโลก็สามารถทำได้ มีห้องน้ำชั่วคราวบริการที่ลานกางเต็นท์สำหรับรายละเอียดของ ภูลมโล ให้คลิกอ่านเลยครับ

รีวิว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก


 "เป็นคนพิดโลกคะวันปีมหม่ทุกปีจะขึ้นไปรับปีใหม่บนภูร่องกล้าทำอย่างนี้มา13ปีแล้วปีประทับใจทุกครั้งปีนี้ปีที่14ยังประทับใจอยู่ ยกเว้น การเสียค่าเข้าอุทยานเราเสียค่าเข้าครั้งแรกไปกางเต้นนอนตื้นเช้ามาเราออกมาเที่ยวเดินบานหินปุ่มหินแตกซื้ออาหารจะเข้าที่พักคือเต้นที่เรากางไว้ว่าจะนอนเป็นคืนที่สองพอจะผ่านด่านเจ้าหน้าที่บอกให้เราหยุดแล้วให้เราจ่ายเงินอีกรอบเราก็บอกเรานอนมาคืนหนึ่งแล้วจะต้องจ่ายอีกทำไมเราก็เอาบัตรที่เราจ่ายให้เค้าดูแค่ได้คำตอบว่าค่านอนต่อคนต่อคืนนอนสองคืนพี่ก็ต้องจ่ายสองครั้งเราก็ยอกว่าทุกปีไม่มีนะเค้าบอกว่าปีนี้เป็นปีแรก สรุป เราก็ต้องจ่ายอีก1คืน ไม่เห็นตรงกับที่ยอกเลยว่าโชว์บัตรทุกครั้งที่เข้าออกเสียความรู้สึกมากๆค่ะ"

Pom Nu
2019-01-02 16:07:42

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก


0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก
Free pick up for 24 hours,4 Beds room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baanchomdow Phutubberk - Dubble Room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baanchomdow Phutubberk - Triple Room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน 360 องศา
  26.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
Heaven Hill Khao Kho
  26.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Camp Phulomlo เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเพลินดาว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
อีฟกะแอมป์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  31.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
pool villas @ view point at pattaya 20150 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  35.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
Chill Chill Farm Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  37.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
@Moon Light Chateau เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรด ซี คูล เมาน์เท็น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านภูหนาว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  40.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านภูหนาว (เขาค้อ) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  40.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท แอท เขาค้อ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  40.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
คีรีปุระรีสอร์ท
  40.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
คีรี ปุระ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  40.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟอเรสต้า ฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  40.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิค รีสอร์ท เขาค้อ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิค รีสอร์ท เขาค้อ
  41.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
บรีซฮิลล์ Breeze Hill เขาค้อ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูฟ้าใส รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  42.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูคำ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  42.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก
ลานหินปุ่ม พิษณุโลก
  1.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาชูธง พิษณุโลก
  2.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า
  2.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งดอกกระดาษ ผาพบรัก ภูหินร่องกล้า
  3.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงเรียนการเมืองการทหาร พิษณุโลก
  3.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดนัดเด็กดอย
  6.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งดอกกระดาษภูลมโล
  8.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูลมโล
  13.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกหมันแดง พิษณุโลก
  16.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาแผงม้า จ.เพชรบูรณ์
  26.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าภูทับเบิก
  26.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดม้งภูทับเบิก
  26.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูทับเบิก เพชรบูรณ์
  26.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว พิษณุโลก
  32.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  32.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
จุดชมวิวดอยแม้วสิบ พิษณุโลก
  34.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์
  34.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) เพชรบูรณ์
  34.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแก่งโสภา พิษณุโลก
  36.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก
  37.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์
  39.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เพชรบูรณ์
  39.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีมงคล (วัดนาทราย) เพชรบูรณ์
  40.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
Blue Sky เดอะบลูสกายรีสอร์ท เขาค้อ
  40.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพุทธปฐม
  41.21 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com