www.touronthai.com

หน้าหลัก >> เชียงใหม่ >> วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

 วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2020 โดยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย

เจดีย์เจ็ดยอด ลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ที่ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา ด้านนอกพระเจดีย์ก็เช่นกันประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันไปดูงามน่าชม สถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ.2030 พระยอดเชียงราย ราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน และโปรดให้สร้างสถูปใหญ่บรรจุอัฐิของพระอัยกาธิราช และ สัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียงสามแห่ง คือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์

    ที่วัดนี้เป็นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ในรัชสมัยพระยาติโลกราช พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงสนับสนุนคณะสงฆ์นิกายสิงหล (ลังกาวงศ์) ทรงส่งเสริมการเล่าเรียนทางด้านปริยัติธรรม ทำให้ภิกษุล้านนามีความเชี่ยวชาญภาษาบาลี และในปีพ.ศ. 2020 โปรดให้ประชุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อชำระพระไตรปิฎก ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอดในปัจจุบัน) ใช้เวลา 1 ปีจึงเสร็จ นับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก เป็นครั้งแรกของไทย และถือเป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ในล้านนา

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.เชียงใหม่ 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 8605
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 13900

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
จอดรถวัดเจ็ดยอด

จอดรถวัดเจ็ดยอด การเดินทางมายังวัดเจ็ดยอดเป็นเส้นทางทีสะดวกง่ายดายที่สุดทางหนึ่งหากเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากลำปางมุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่ด้วยถนนซูเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) จะเห็นทางแยกวัดเจ็ดยอดอยู่ขวามือ ซ้ายมือมีโรงเรียนรวมบริรักษ์ เข้าช่องขวาเตรียมเลี้ยวตรงไฟแดง เมื่อเข้ามาในวัดแล้วจะมีป้ายบอกทางไปลานจอดรถ บางวันประชาชนเดินทางมายังวัดเจ็ดยอดจำนวนมาก จะหาที่จอดลำบากนิดนึงแต่ก็ต้องพยายามหาให้ได้ จากนั้นเดินมายังเจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด เจดีย์เจ็ดยอดอยู่กลางสนามหญ้ากว้างๆ บริเวณใกล้เคียงกันมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ถัดลึกเข้าไปมีเจดีย์ และอุโบสถเก่า (ปัจจุบันได้บูรณะใหม่แล้ว)

เจดีย์เจ็ดยอด

เจดีย์เจ็ดยอด ลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ที่ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา ด้านนอกพระเจดีย์ก็เช่นกันประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันไปดูงามน่าชม ฐานของเจดีย์เจ็ดยอดทั้งหมดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนยอดมีเจดีย์ 7 ยอด มียอดหนึ่งใหญ่ที่สุดเป็นประธาน ล้อมรอบด้วยยอดองค์เล็ก ลดหลั่นลงไป ภายในได้รับการบูรณะจนแข็งแรงเพื่อให้เข้าไปสักการะบูชาภายในได้

ด้านหน้าของเจดีย์เจ็ดยอด

ด้านหน้าของเจดีย์เจ็ดยอด อีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นทางด้านหน้ามีช่องประตูทางเข้าไปภายในได้ ด้านตรงข้ามกับเจดีย์เจ็ดยอดเป็นสถานที่ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่

รอบๆ เจดีย์เจ็ดยอด

รอบๆ เจดีย์เจ็ดยอด ภาพซ้ายบน เป็นด้านหลังของเจดีย์มีส่วนที่ยื่นออกไปประดิษฐานพระพุทธรูปภายในมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้โดยจุดธูปเทียนทางด้านหลังนี้เพราะภายในไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียนได้ ภาพบนขวาเป็นสภาพภายในเจดีย์เจ็ดยอดที่มีการบูรณะให้แข็งแรงและเข้าไปได้ ภาพล่างซ้ายพระพุทธรูปปางปรินิพานภายในเจดีย์เจ็ดยอด ภาพล่างขวาพระพุทธรูปรอบๆ องค์เจดีย์มีหลายปางที่หาดูได้ยาก

พระเจ้าทันใจ

พระเจ้าทันใจ ด้านหลังของเจดีย์เจ็ดยอดประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ เรื่องราวการสร้างพระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจนั้นหลายๆ คนคงทราบกันดีว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างภายใน 1 ชั่วราตรี หรือ 1 วันเท่านั้นให้สำเร็จ เราจึงได้พบพระเจ้าทันใจ และหลวงพ่อทันใจ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปะปูนปั้นบนองค์เจดีย์เจ็ดยอด

งานศิลปะปูนปั้นบนองค์เจดีย์เจ็ดยอด งานปูนปั้นที่สวยงามเหล่านี้ยังมีหลายส่วนที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ และส่วนใหญ่ได้ชำรุดจนเหลือเพียงร่องรอยบนผนังด้านนอกขององค์เจดีย์ รูปเทวดาทรงเครื่องที่ปราณีตงดงามอายุมากกว่า 500 ปีเหล่านี้ล้วนหาดูได้ยากทั้งสิ้น

พระเจดีย์บรรจุอัฐิพระเจ้าติโลกราช

พระเจดีย์บรรจุอัฐิพระเจ้าติโลกราช สถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ.2030 พระยอดเชียงราย ราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน และโปรดให้สร้างสถูปใหญ่บรรจุอัฐิของพระอัยกาธิราช และ สัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียงสามแห่ง คือ อนิมิสเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์

พระอุโบสถเก่าวัดเจ็ดยอด

พระอุโบสถเก่าวัดเจ็ดยอด อยู่มุมด้านหนึ่งของวัดเจ็ดยอด เป็นสถานที่ที่เป็นพระอุโบสถที่สร้างในปีพ.ศ. 2020 ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมลงเหลือเพียงฐานและลานทักษิน ทางวัดจึงได้สร้างวิหารหลังเล็กๆ ขึ้นบริเวณที่เคยเป็นพระอุโบสถเดิม

พระเจดีย์ประดิษฐานพระแก่นจันทร์

พระเจดีย์ประดิษฐานพระแก่นจันทร์ เป็นเจดีย์อยู่ด้านหลังพระอุโบสถหลังเก่า ตามแบบอย่างการสร้างวัดของชาวเหนือที่โบสถ์หรือวิหารจะพบการสร้างพระธาตุหรือเจดีย์อยู่ด้านหลังเสมอ

อนิมิสเจดีย์

อนิมิสเจดีย์ เป็นสถานที่จำลองจาก ของจริง อนิมิสเจดีย์เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับยืนจ้องดูต้นพระศรีมหาโพธิโดยมิได้กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วัน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ นับเป็นสัปดาห์ที่ ๒ แห่งการเสวยวิมุตติสุขทังหมดรวม ๗ สัปดาห์ ภายหลังจากทรงตรัสรู้ เป็นโบราณสถานที่สร้างในสมัยพระยอดเชียงราย ที่ยังคงเหลืออยู่มีสามแห่ง แต่อนิมิสเจดีย์ เป็นแห่งที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน เมื่อได้เดินชมบริเวณวัดเจ็ดยอดนานพอสมควรก็เริ่มมีฝนตกลงมา ทำให้การเก็บภาพและข้อมูลของวัดเจ็ดยอดในวันนี้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ แต่ภาพที่ได้มาคงจะเพียงพอสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับ หากมีโอกาสได้ไปอีกจะเอาภาพมาอัพเดตกันอีกครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
กิจไพศาล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชลิตา เพลซ
  0.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
นอนเล่น โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 100 ตร.ม. – ห้วยแก้ว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนคำอิน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
Zen Hostel Chiang Mai เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
Good Mood House.Unique ,Private and Comfy Stay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
Good Mood House เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
วานิลลา เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรสซิเดนซ์ เอสจี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 38 ตร.ม. – ห้วยแก้ว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูดิท เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมธาริน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบี2 สันติธรรม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
Tamarind Village เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
New Cozy House - 10 minutes walk to Nimmanhaemin เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
แอท โฮม เชียงใหม่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
เชียงใหม่อยูดี เบดแอนด์เบรคฟาสต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
Doi Suthep 7star condo เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
SIAM HOME/Located in the center of Chiangmai เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
มายา เบด แอนด์ ฟู้ด โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
ครอส2 ไวบ์ เชียงใหม่ - โรงแรมดีเซม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอ็มโพเรียมเจ็ดยอด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซาลิ้ม เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเจดีย์เจ็ดยอด เชียงราย
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
  0.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว เชียงใหม่
  2.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
กาดสวนแก้ว
  2.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
  2.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่
  2.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่
  2.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถาบันล้านนาศึกษา เชียงใหม่
  2.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
  2.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เชียงใหม่
  2.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
กาดหน้ามอ จ.เชียงใหม่
  2.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกู่เต้า เชียงใหม่
  3.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว เชียงใหม่
  3.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดต้นพยอม
  3.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
ม่อนฝ้าย เชียงใหม่
  3.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม เชียงใหม่
  3.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปราสาท เชียงใหม่
  3.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
  3.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่
  3.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
  3.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
  3.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
  4.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดทุงยู จ.เชียงใหม่
  4.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสัตว์เชียงใหม่
  4.12 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com