www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อุบลราชธานี >> ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี

 จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ความว่า ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2470 จนเมื่อปี พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน

ประเภทของการประกวดต้นเทียนพรรษา
 ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
 ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
 ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
 ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
 ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ
 ต้นเทียนพรรษา ประเภทกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่
 ที่มา http://www.guideubon.com/

ประวัติประเพณีถวายเทียนพรรษา
 มีประเพณีหนึ่งที่เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาและจัดเป็นประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันเรื่อยมา ก็คือ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา สำหรับให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ซึ่งเทียนพรรษาสามารถอยู่ได้ตลอด 3 เดือน และเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นงานประเพณี "ประกวดเทียนพรรษา" ของแต่ละจังหวัดโดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ

 การถวายเทียนเพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสงส์การถวายเทียนเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา ที่ปรากฏความในพระไตรปิฎก และในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายเทียนบูชาทำให้ได้รับอานิสงส์มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ (ตาทิพย์) ด้วย ด้วยการพรรณาอานิสงส์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทำเทียนพรรษาในประเทศไทยถวายเริ่มมีมาแต่สมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่ามีการถวายเทียนพรรษาด้วย

 ในประเทศไทย การถวายเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยรัตนโกสินทร์การถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ โดยจะเรียกว่าพุ่มเทียน มีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมพึงโคมเพื่อจุดบูชาตามอารามต่าง ๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนปัจจุบัน

 การถวายเทียนพรรษาโดยแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ นั้น มีมาแต่โบราณ เดิมเป็นประเพณีราชสำนักดังที่ปรากฏในเทียนรุ่งเทียนหลวงตามพระอารามต่าง ๆ สำหรับเทียนแกะสลักที่ปรากฏว่ามีการจัดทำประกวดกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในปัจจุบันนั้น พึ่งเริ่มมีเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายโพธิ์ ส่งศรี ได้เริ่มทำแม่พิมพ์ปูนซีเมนต์เพื่อหล่อขี้ผึ้งเป็นทำลวดลายไทยไปประดับติดพิมพ์บนเทียนพรรษา นับเป็นการจัดทำเทียนพรรษาแกะสลักของช่างราษฏร์เป็นครั้งแรก และนายสวน คูณผล ได้ทำลวดลายนูนสลับสีต่าง ๆ เข้าประกวดจนชนะเลิศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 จึงเริ่มมีการทำเทียนพรรษาติดพิมพ์ประกวดแบบพิศดารโดยนายประดับ ก้อนแก้ว คือทำเป็นรูปพุทธประวัติติดพิมพ์จนได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันมาหลายปี จนปี พ.ศ. 2502 นายคำหมา แสงงาม ช่างแกะสลัก ได้ทำเทียนพรรษาแบบแกะสลักมาประกวดเป็นครั้งแรกจนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นจึงได้มีการแยกประเภทการประกวดต้นเทียนเป็นสองแบบคือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก จนในช่วงหลังปี พ.ศ. 2511 นายอุตสาห์ และนายสมัย แสงวิจิตร ได้เริ่มมีการจัดทำเทียนพรรษาขนาดใหญ่โต ทำเป็นหุ่นและเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของเทียนพรรษาขนาดใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบัน

 ในอดีต การหล่อเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวพุทธจะมารวมตัวกันนำขี้ผึ้งมาหลอมรวมเป็นแท่งเทียนเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ แต่ในปัจจุบันชาวพุทธส่วนใหญ่จะนิยมการซื้อหาเทียนพรรษาจากร้านสังฆภัณฑ์ โดยบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างถวายแก่พระสงฆ์แทนด้วย ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนที่ได้ประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยตรง เพราะปัจจุบันไม่ได้มีการนำเทียนมาจุดเพื่ออ่านหนังสืออีกแล้ว พระสงฆ์คงนำเทียนไปจุดบูชาตามอุโบสถวิหารเท่านั้น

 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/วันเข้าพรรษา

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714
http://www.tourismthailand.org/ubonratchathani

แก้ไขล่าสุด 2022-01-14 21:00:15 ผู้ชม 48749

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
การแสดงแสงสีในคืนก่อนวันแห่เทียนพรรษา

การแสดงแสงสีในคืนก่อนวันแห่เทียนพรรษา ในปี 2554 นี้มีการแสดงแสงสีซึ่งเป็นงานพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปกติก็มีเป็นประจำทุกปี ก่อนที่การแสดงจะเริ่มขึ้นก็จะมีพิธีทางสงฆ์สวดมนต์ คล้ายการเวียนเทียนแต่ผู้มาร่วมงานจะนั่งอยู่บนอัฒจรรย์ ความพิเศษของปีนี้ก็คือการทำบันทึกสถิติโลก การนวดไทยอิสาน 2784 คู่ 5568 คนในบริเวณพิธีการแห่เทียนพรรษา

นวดไทยอิสาน 2784 คู่

นวดไทยอิสาน 2784 คู่ บรรยากาศของการเปิดงาน การบันทึกสถิติโลกนวดไทยอิสาน 2784 คู่ ในงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ลักษณะของการนวดไม่เพียงเป็นการนวดธรรมดาทั่วไป แต่มีการผสมผสานท่าร่ายรำตามจังหวะของเพลง ผู้เข้าร่วมการบันทึกสถิติครั้งนี้วิ่งเข้ามาในงานและทำการจัดระเบียบของแถว ด้วนจำนวนคนมากถึง 5568 คน ทำให้บริเวณพิธีถนนอุปราชเต็มแน่นไปทั้งหมด

การแสดงแสงสีแห่เทียนพรรษา

การแสดงแสงสีแห่เทียนพรรษา เป็นการแสดงตำนานความเชื่อของชาวอุบลราชธานี

การแสดงงานแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน

การแสดงงานแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน นอกเหนือจากการแสดงเกี่ยวกับตำนานความเชื่อแล้ว ก็มีการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีชุมชนต่างๆ มากมาย อย่างเช่น ชาวไทดำ ลาวโซ่ง ไทยพวน เป็นต้น การแสดงของชุมชนต่างๆ ก็จะต่างกันออกไป แต่คงไว้ซึ่งความสวยงาม

การแสดงงานแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน

การแสดงงานแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน รวมภาพการแสดงชุดต่างๆ บางส่วนจากทั้งหมดที่มีให้ชมมากมายจุใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลาจบการแสดงล้วนสวยงามตระการตาครับ

บางส่วนของเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่

บางส่วนของเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ หลังการแสดง จะมีการให้ข้อมูลของเทียนประเภทต่างๆ โดยมีของจริงมาให้ได้ชมกัน เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์จะมีลวดลายที่ละเอียดอ่อนช้อยและสวยงาม ไม่ว่าจะดูใกล้หรือดูไกล ก็สวยงามจับตาทั้งสิ้น

ส่วนหน้าของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่

ส่วนหน้าของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ และด้วยความสวยงามขนาดนี้ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีความเป็นเอกลักษณ์ โด่งดังไปทั่วโลก ผลงานแต่ละชิ้นใช้เวลาในการประดิษฐ์สร้างสรรค์นานนับเดือน

บรรยากาศการแสดงแสงสีงานแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน

บรรยากาศการแสดงแสงสีงานแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน บรรยากาศในค่ำคืนนี้เป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากมาดูงานอย่างคับคั่ง แน่นขนัดทั้ง 2 ข้างของถนน โดยภายในงานยังมีร้านค้ามาเปิดร้านมากมาย มีอาหารและเครื่องดื่มมากมายให้เลือกตลอด แต่ดูเหมือนว่าในระหว่างการแสดงจะไม่ค่อยได้เห็นคนเอาของเข้ามากิน เพราะต่างคนต่างก็พยายามที่จะเก็บภาพที่สวยงามที่ได้เห็นในคืนเดียวเท่านั้น ถ้าหากพลาดไปแล้วคงต้องรอไปอีกปี

ความสวยงามของเทียนพรรษาอุบลราชธานี

ความสวยงามของเทียนพรรษาอุบลราชธานี ผลงานเป็นของวัดพลแพน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์นั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยที่สวยงามมาก เพราะทำมาจากการหล่อบนแม่พิมพ์แล้วนำเอามาติดเรียงกันบนต้นเทียนที่ขึ้นรูปต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจชมความงดงามของเทียนพรรษาประเภทนี้ต้องไปเร็วหน่อย หากไปในวันหลังๆ ของการจัดงาน เทียนชิ้นบางๆ ที่เป็นลวดลายจากแม่พิมพ์จะถูกความร้อนของแสงแดดทำให้ละลายได้ งานติดพิมพ์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นความทุ่มเท ปราณีต ละเอียดอ่อนของทีมงานผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

ปิดท้ายงานแสดงภาคกลางคืน

ปิดท้ายงานแสดงภาคกลางคืน การแสดงของงานในวันนี้จบลงด้วยการปล่อยโคมพร้อมกันของนักแสดงจำนวนมาก เรียงแถวยาวบนถนนซึ่งใช้เป็นบริเวณพิธี สำหรับการจัดงานในวันนี้ได้นิมนต์พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งยุค พระมหาสมปอง ซึ่งท่านก็ร่วมพิธีและเดินชมการแสดง มีประชาชนจำนวนมากมาขอถ่ายรูปที่ระลึก

ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เช้าวันรุ่งขึ้นของการแสดงในภาคกลางคืนผ่านพ้นไป วันนี้เป็นวันแห่เทียนพรรษาอย่างเป็นทางการ ขบวนแห่เริ่มตั้งขบวนตั้งแต่เช้า และเริ่มมีการเคลื่อนขบวนในเวลาประมาณ 8.30 น. ในขบวนแห่เทียนพรรษา ก็มีการแสดงเหมือนภาคกลางคืนแต่มีจำนวนที่มากกว่าตามจำนวนชุมชนที่ส่งเทียนเข้าร่วมงานแห่เทียนในแต่ละปี

ขบวนแห่เทียนพรรษาชุดขันหมากเบ็ง

ขบวนแห่เทียนพรรษาชุดขันหมากเบ็ง ขันหมากเบ็ง หรือ หมากเบ็ญ เป็นเครื่องบูชาพระพุทธรูปตามความเชื่อที่มีมาช้านาน การออกเสียงขันหมากเบ็ง บางทีเพี้ยนเป็นหมากเบ่ง ซึ่งถือว่าเบ่งในที่นี้มาจากคำว่าเบ่งบาน หากได้นำขันหมากเบ็งมาบูชาพระจะทำให้เกิดความสุข เบ่งบาน เบิกบาน

เทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

เทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน มาถึงขบวนสำคัญในงานแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี คือเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

เทียนพรรษาชนะเลิศปี 2553

เทียนพรรษาชนะเลิศปี 2553 เทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่ที่ตามมาในขบวนก็เป็นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ในปี 2553 ที่ผ่านมา เก็บรักษาไว้จนถึงปีนี้ ต่างคนต่างสงสัยว่าเก็บกันได้ยังไง ยังคงความสวยงามและรายละเอียดของลวดลายที่แกะสลักลงบนเทียนได้ชัดเจน ทันทีที่ขบวนแห่เทียนชนะเลิศเข้ามาถึง ประชาชนที่รอชมอยู่ต่างกรูกันเข้าไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถกันไว้ได้

เทียนชนะเลิศประเภทแกะสลัก

เทียนชนะเลิศประเภทแกะสลัก อีกภาพหนึ่งจะได้เห็นชัดๆ กันครับ จะว่าไปเทียนรางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นี้ผมก็เพิ่งมาถ่ายรูปเมื่องานแห่เทียนพรรษาปีที่แล้ว มาวันนี้ก็ยังสวยงามเหมือนเดิม (สำหรับคนที่เข้ามาดูหน้านี้ก่อนหน้านี้จะมีเทียนแกะสลักรางวัลชนะเลิศทุกประเภทให้ชมครับ แต่ตอนนี้ก็ขออัพเดตภาพตามโอกาสครับ)

ความสวยงามของเทียนพรรษาอุบลราชธานี

ความสวยงามของเทียนพรรษาอุบลราชธานี ภาพนี้ขอถ่ายรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ทีละส่วนๆ มาให้ชมกันครับ จะได้เห็นว่าสมควรกับรางวัลชนะเลิศขนาดไหน การสร้างงานชิ้นนี้จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนครับ โดยทางจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวชมขั้นตอนการทำเทียนพรรษาเข้าประกวดของแต่ละชุมชน ซึ่งจะต้องมาชมก่อนวันงานจะเริ่มประมาณ 1-2 สัปดาห์

สาวงามงานแห่เทียนพรรษา

สาวงามงานแห่เทียนพรรษา งานแห่เป็นขบวนไม่ว่าจะเป็นประเพณีใด ก็จะมีสาวงามเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่เสมอ สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีก็เช่นเดียวกัน

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์วัดเมืองเดช

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์วัดเมืองเดช ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเทียนประเภทติดพิมพ์ โดยจะใช้ขี้ผึ้งร้อนเทลงไปบนพิมพ์แล้วแกะออกมาทีละชิ้นๆ ติดประกอบลงไปบนเทียนประดับให้เป็นลวดลายต่างๆ เรียกได้ว่าจำนวนเทียนที่เทลงบนพิมพ์เพื่อมาประกอบกันนี้มีจำนวนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว ผลงานเทียนพรรษาของวัดเมืองเดชได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ เป็นด้านหลังของเทียนพรรษาจากวัดเมืองเดช ซึ่งเป็นงานประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ สำหรับทริปนี้เราไม่ได้อยู่ดูผลตัดสินว่าเทียนจากชุมชนใดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่เท่าที่เห็นขบวนเทียนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในขบวนที่ได้รับรางวัล งานติดพิมพ์นั้นปกติจะดูน่าตื่นตาตื่นใจได้มากกว่างานแกะสลัก เพราะลวดลายที่ละเอียดปราณีตมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่างานแกะสลัก เมื่อขบวนเทียนพรรษาติดพิมพ์เคลื่อนเข้ามาสังเกตุได้ว่าประชาชนจะไม่ยอมยืนอยู่ตามเส้นที่เจ้าหน้าที่กำหนดแต่จะพยายามเข้ามาถ่ายรูปกับขบวนเทียนเพื่อเป็นที่ระลึกกันเป็นอย่างมาก

เซิ้งถอยหลัง

เซิ้งถอยหลัง การแสดงส่วนหนึ่งจากการแสดงจำนวนมากที่ชุมชนแต่ละแห่งจะคิดขึ้นมาเพื่อประกอบในขบวนแห่เทียนพรรษา การรำแบบนี้เป็นความแปลกอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับการฟ้อนรำแบบอื่นๆ เพราะผู้แสดงจะรำโดยการเดินถอยหลัง

เทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่อำเภอบุณทริก

เทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่อำเภอบุณทริก เป็นขบวนเทียนที่น่าสนใจมาก ดูน่าจะได้รับรางวัลจากการประกวดในปี 2554 งานที่โดดเด่นตระการตาของเทียนที่นำโดยพญาครุฑขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยพญานาค เคลื่อนฝ่าผู้คนที่พยายามจะเข้าไปถ่ายรูปให้ใกล้ที่สุดจนดูเหมือนเป็นเทียนที่กำลังแหวกทางเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ดูเหมือนว่าภาพนี้จะเป็นมุมที่สวยกว่ามุมก่อนๆ หน้าเพราะผมขึ้นไปถ่ายรูปนี้บนอัฒจรรย์ขนาดเล็กที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีจัดเตรียมไว้เป็นที่นั่งของประชาชนเพื่อให้การชมเทียนพรรษาเป็นระเบียบและมองเห็นได้อย่างทั่วถึง แต่ก็มีประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีอัฒจรรย์นั่ง ต้องไปนั่งไปยืนอยู่บนถนนที่เป็นทางสำหรับเคลื่อนขบวนแห่เทียนผ่าน
ผลการตัดสิน เทียนพรรษาอำเภอบุณทริก ได้รับรางวัลอย่างที่คาดไว้ครับ รางวัลชนะเลิศ ซะด้วย

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์วัดศรีประดู่

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์วัดศรีประดู่ อีกหนึ่งขบวนที่เคลื่อนตัวมาเป็นระยะๆ โดยมีการแสดงนำหน้าเหมือนขบวนอื่นๆ แบบไม่มีทีท่าว่าจะหมดจนกลายเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ การแสดงพื้นบ้านที่สวยงามพร้อมกับเทียนทั้งแบบแกะสลัก ทั้งแบบติดพิมพ์ มีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก จากข้อมูลที่สอบถามกับเจ้าหน้าที่ งานแห่เทียนนี้จะเริ่มเคลื่อนเวลาประมาณ 8.30 น.ไปจนถึงเกือบเที่ยงเลยทีเดียว
ผลงานเทียนพรรษาวัดศรีประดู่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่

ความสวยงามของเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์

ความสวยงามของเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ คราวนี้ลองมาดูภาพเฉพาะส่วนปลีกย่อยซึ่งจะแสดงให้เห็นว่างานชิ้นนี้มีความละเอียดมากขนาดไหน

สาวงามงานแห่เทียนอุบลฯ

สาวงามงานแห่เทียนอุบลฯ

เทียนพรรษาอุบลราชธานี

เทียนพรรษาอุบลราชธานี อีกผลงานหนึ่งของเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ เป็นของวัดบูรพา อำเภอเมือง ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งก็เป็นขบวนสุดท้ายสำหรับวันนี้ของเรา เพราะที่เอามาให้ชมกันนี้ก็ล้วนแต่สวยๆ ทั้งนั้น ยังมีอีกหลายขบวนที่คงจะถ่ายรูปมาลงทั้งหมดไม่ไหว แบบนี้ต้องไปดูกันด้วยตัวเองถึงจะเข้าถึงความตระการตาตื่นใจของเทียนทุกๆ ขบวนในงาน หลังจากที่การประกวดเสร็จสิ้นลง เทียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำมาแสดงรอบๆ บริเวณทุ่งศรีเมือง ในเมืองอุบลราชธานี เพราะฉะนั้นหากใครไปดูงานแห่ไม่ทันก็ยังสามารถถ่ายรูปที่ระลึกกับเทียนที่อลังการเหล่านี้ได้อีกหลายวันครับแถมยังไม่มีคนมาเท่าวันงานอีกด้วย

ด้านหลังเทียนพรรษาติดพิมพ์วัดบูรพา

ด้านหลังเทียนพรรษาติดพิมพ์วัดบูรพา เป็นขบวนเทียนที่สวยงามตลอดตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังจริงๆ ครับ รายละเอียดที่ติดลงไปบนแบบเทียนเพียงแค่พื้นที่เล็กๆ ก็ไม่สามารถนับจำนวนได้แล้ว

เทียนพรรษาแกะสลัก

เทียนพรรษาแกะสลัก ผลงานเทียนประเภทแกะสลักที่คงต้องโพสต์เป็นขบวนสุดท้ายครับ เอาเป็นว่าในเว็บก็คงเอามาให้ดูกันได้พอสังเขป ของจริงยังมีอีกมากซึ่งคงต้องไปดูกันเองเท่านั้นถึงจะซึ้งในความสวยงาม นอกจากเทียนพรรษาที่สวยงามเป็นเลิศแล้ว การแสดงพื้นบ้านยังหาดูยากน่าประทับใจอย่างมาก

เทียนพรรษาวัดไชยมงคล

เทียนพรรษาวัดไชยมงคล เป็นงานเทียนแกะสลักขนาดใหญ่อีกเช่นกัน ตอนนี้ผมลงมาอยู่บนถนนที่ขบวนแห่เทียนจะเคลื่อนผ่าน เพื่อหามุมใหม่ๆ ในการเก็บภาพหลังจากนี้จะเป็นภาพบรรยากาศการแสดงในขบวนแห่เทียนซึ่งต้องเอารวมๆ กันไว้เป็นช่วงท้ายๆ ครับ แต่ความจริงนั้นการแสดงเหล่านี้จะมาพร้อมกับเทียนของแต่ละชุมชน เป็นขบวนที่สวยงามมาก เทียนของวัดไชยมงคลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทแกะสลักขนาดใหญ่

การแสดงของนักเรียนอนุบาล

การแสดงของนักเรียนอนุบาล ภาพน่ารักๆ น่าประทับใจของเหล่านักเรียนอนุบาลและประถมตัวเล็กๆ ที่ร่วมการแสดงในขบวนแห่อย่างไม่น่าเชื่อว่าเด็กจำนวนมากขนาดนี้จะร่วมฟ้อนรำกลางแดดร้อนๆ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและพร้อมเพรียงอย่างสวยงาม

บรรยากาศงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

บรรยากาศงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2 ข้างทางเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัดไปจนถึงต่างประเทศที่เดินทางมาชมงานนี้อย่างล้นหลาม มองเห็นเส้นทางของขบวนแห่เป็นช่องเล็กๆ พอให้นักแสดงและเทียนพรรษาขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านไปได้ และยังมีนักท่องเที่ยวที่พยายามเข้ามากลางขบวนเพื่อถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลา การแสดงก็มีตั้งแต่ระดับเด็กตัวเล็กๆ อย่างภาพก่อนหน้านี้ ไปจนถึงการแสดงของผู้ใหญ่ที่อายุมากหน่อยมาพร้อมกับขบวนวิถีชีวิตพื้นบ้าน มีเครื่องมือจับสัตว์น้ำประเภทต่างๆ แห่มาด้วย

การแสดงดนตรีพื้นบ้าน

การแสดงดนตรีพื้นบ้าน หมอลำเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอิสาน อยู่คู่กันมาช้านาน การแสดงหมอลำมีหลายประเภท อาจจะเรียกต่างกันไป เช่น หมอลำเรื่อง หมอลำกลอน หมอลำซิ่ง ฯลฯ การแสดงเหล่านี้จะเคลื่อนมากับรถขบวนแห่เทียนพรรษาของชุมชนต่างๆ โดยมากเราจะได้เห็นวงโปงลางอยู่บนรถ ลีลาการร้องการรำก็ต่างกันไป แต่ก็สื่อให้เห็นว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังชนรุ่นหลัง เหล่าเด็กๆ ที่แสดงหมอลำด้วยท่าทีสนุกสนาน เป็นความคึกคักของงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

บรรยากาศขบวนแห่เทียนพรรษา

บรรยากาศขบวนแห่เทียนพรรษา หลังจากที่เอารูปของเทียนพรรษาสวยๆ ในขบวนมาให้ชมกันมากมายแล้วก็มาดูขบวนแห่ซึ่งการแสดงพื้นบ้านจากหลายชุมชนหลายแบบ ซึ่งจะเป็นการแสดงก่อนที่เทียนพรรษาของชุมชนนั้นๆ จะเคลื่อนตามมาอย่างช้าๆ และภาพทั้งหมดคงแสดงให้เห็นความสวยงามและยิ่งใหญ่ของงานประเพณีไทยอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบต่อไปได้นะครับ ปีหน้าอย่าลืมบรรจุงานนี้ไว้ในแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะครับ อย่างน้อยๆ เกิดเป็นคนไทยควรจะได้เห็นงานนี้ด้วยตาสักครั้ง...

รีวิว ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี


 "ประติมากรรมเทียนทุ่งศรีเมืองสวยสุดยอด"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-07-27 23:37:13

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี


 "ชุดนี้ยาวมากๆ"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-07-27 23:36:21

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี


 "แสงสีเอฟเฟคสุดยอดมาก"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-07-27 23:35:27

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี


 "สวยงามอลังการทุกปี มาปีไหนก็ไม่ผิดหวัง คุฯภาพมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนก็เยอะขึ้นด้วย"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-07-27 23:34:44

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี


 "บรรยากาศงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 58 สวยงามสุดยอดมากจนอยากเอามาให้ดูกันอีก"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-07-13 15:16:01

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี


25/25 จาก 5 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
โรงแรมบัว บูติค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอุบล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอะราชธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
แผ่นดินทอง อพาร์ตเมนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฉัตรสุรีย์ แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมศรีอิสาณ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอีโค่ อินน์ อุบลราชธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟิวเจอร์ เพลส แมนชั่น อุบล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
ที3 เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
28 ราชบุตร โฮสเทล
  1.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
  0.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไชยมงคล อุบลราชธานี
  0.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) อุบลราชธานี
  0.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  0.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
  0.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อุบลราชธานี
  0.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดแจ้ง อุบลราชธานี
  1.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี
  1.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อุบลราชธานี
  1.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดวัดใต้ อุบลราชธานี
  2.01 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com