www.touronthai.com

หน้าหลัก >> เชียงใหม่ >> วัดท่าตอน

วัดท่าตอน

 วัดท่าตอนเดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเจดีย์แก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุดชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ำกกไหลคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง

นอกจากนี้วัดท่าตอนยังเป็นศูนย์วิปัสนา ซึ่งใช้รูปแบบการสอนแบบพลวัต (Dynamic Vipassana Meditation Retreat) ผู้สนใจติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รองรับได้ 15 คน ต่อครั้ง (อบรมต่อคนใช้เวลาอย่างน้อย 7 วัน) โทร. 0 5345 9468, 0 7817 7522 หรือ e-mail: leelamahasati@csloxinfo.com

    วัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534 ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูก บนเนื้อที่ 425 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา แยกเป็นพื้นที่ตั้งวัดชั้นล่าง 45 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา และเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนาและสำนักปฏิบัติธรรม 380 ไร่ 67 ตารางวา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน มีที่ราบริมแม่น้ำกก บริเวณหน้า มหาโพธิสัตว์กวนอิม และบริเวณลานวัด ซึ่งพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่เขตวัด

    ทิศเหนือ จรดแม่น้ำกก และไร่นาของชาวบ้าน
    ทิศตะวันออกและทิศใต้ จรดเขตบ้านหลายหลัง
    และทิศตะวันตกจรดป่าสงวนแห่งชาติ

    ประวัติวัดท่าตอน
    วัดท่าตอน เป็นวัดร้างมานานหลายร้อยปี มีพระเจดีย์เก่าชำรุดอยู่หนึ่งองค์ ล้อมรอบด้วยป่าหนาทึบ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด ตามตำนานสุวรรณดำแดงกล่าวว่า กลุ่มคนไทยที่อพยพเข้ามาอยู่ตอนกลางของเชียงใหม่ ประมาณหลังปี พ.ศ. 1700 นั้น เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้มีความเห็นว่า บริเวณลุ่มน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำกก เป็นที่ตั้งของชุมชน ที่มีวัฒนธรรมอยู่มาก่อน ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1839 ห่างจากวัดท่าตอนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ชื่อ เวียงแข่ ยังคงมีคูเมืองปรากฏอยู่ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยใดนั้น ไม่เป็นที่ปรากฏหลักฐาน

    จากการค้นคว้าคำจารึกในฐานพระพุทธรูปเก่าที่สุดที่พบในเขตอำเภอแม่อาย (วัดศรีบุญเรือง) จุลศักราช 221 (พ.ศ. 1403 ) พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณที่พบตามวัดร้างในท้องนาและริมแม่น้ำฝาง ซึ่งวัดต่างๆ ในท้องที่เก็บรักษาไว้ บางส่วนขนย้ายไปจังหวัดเชียงราย (วัดมุงเมือง) และส่วนกลาง ( พ.ศ. 2424 คาร์ล บ็อค มาสำรวจเมืองฝางขนไปบ้าง ) แสดงให้เห็นถึงร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ผ่านมาหลายศตวรรษของถิ่นนี้ในอดีต แม้ในจุลศักราช 636 (พ.ศ. 1818) พระยามังรายเสด็จมาเสวยราชสมบัติในเมืองฝาง ก็มิได้ปรากฏว่าพระองค์สร้างเมืองขึ้นใหม่

    ฝางและอำเภอใกล้เคียง (เวียงไชย เวียงแข่ เมืองงาม เป็นต้น) คงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้ว ในตำนานเมืองเหนือ กล่าวว่า " อันเมืองฝางนั้น เป็นเมืองที่สร้างมาแต่โบราณกาลแล้ว หากจะพูดตามตำนาน ก็สร้างมาแต่สมัยพระเจ้าลวะจังกราชปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลาวจก และต่อมาในสมัยพระเจ้ามังราย บ้านเมืองเดิมก็คงชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ด้วยเป็นที่อุดมสมบูรณ์ พระเจ้ามังรายจึงได้บูรณะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง " ฯ

    จากการสำรวจโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของกรมศิลปากร พบว่า พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดท่าตอน (ศาลาพุทธบุตรประชาสรรค์) ปางมารวิชัยประทับนั่ง 5 องค์ ปางประทับยืน 3 องค์ เป็นศิลปล้านนา เป็นพุทธศิลป์ซึ่งทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ มีอายุ 500-700 ปี มีคำจารึกที่ฐานพระพุทธรูป 2 องค์ ปางมารวิชัย ประทับนั่งองค์เล็กสุด (พระฝนแสนห่า) สร้างเมื่อจุลศักราช 910 (พ.ศ. 2092) ปางประทับยืนอุ้มบาตร บอกแต่เพียงชื่อผู้นำสร้าง และผู้ร่วมทำบุญ ไม่บอกศักราช ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่า วัดท่าตอน ได้สร้างมาแล้วเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี
http://www.vcharkarn.com/vblog/42951

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.เชียงใหม่ 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 8605
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

แก้ไขล่าสุด 2017-02-12 03:29:48 ผู้ชม 51623

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระโพธิสัตว์กวนอิมวัดท่าตอน

พระโพธิสัตว์กวนอิมวัดท่าตอน ในการเดินทางท่องเที่ยวท่าตอนจะรู้ได้ว่าเดินทางมาถึงท่าตอนก็ตอนที่ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กก มองไปรอบๆ จากบนสะพานจะเห็นรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ที่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่ นอกจากนี้ที่สะดุดตาที่สุดก็คือวัดท่าตอน ซึ่งมีพระโพธิสัตว์กวนอิมบนผาสูงริมแม่น้ำไม่ห่างจากสะพานที่เรายืนอยู่มากนัก

การเดินทางขึ้นวัดท่าตอนบนยอดเขา แบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 9 ชั้น พระโพธิสัตว์กวนอิม ถือว่าอยู่ชั้นที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยพระธาตุจอมคีรีศรีปิงขอก ศาลาสุนทร โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ วัดท่าตอน

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ วัดท่าตอน พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีย์แก้ว เป็นพระเจดีย์ที่มีศิลปะสวยงามมองเห็นได้แต่ไกล ตั้งอยู่บนเขาที่มีเส้นทางยาวไปตามแนวเขาสามารถเดินทางไปยังอาคารต่างๆ ได้ แต่เส้นทางบนสันเขาลาดชันหลายช่วงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบตามแบบการสร้างถนนบนสันเขา
การเดินทางขึ้นเขาวัดท่าตอนแบ่งออกเป็น 9 ชั้น พระเจดีย์แก้วอยู่ที่ชั้นที่ 8 ถนนบริเวณที่เห็นในรูปเป็นทางแยก ทางขวามือไปยังชั้นที่ 9 พระอิ่มตลอดกาล แต่โดยมากประชาชนที่เดินทางมายังวัดท่าตอนแห่งนี้จะเดินทางขึ้นมายังพระเจดีย์แก้ว ชั้นที่ 8 นี้ก่อนเป็นส่วนมาก

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ ด้านหลัง

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ ด้านหลัง องค์เจดีย์แก้วที่สวยงามตระหง่านบนยอดเขา ล้อมรอบไปด้วยลานกว้างขนาดใหญ่เป็นลานจอดรถ มีมังกรเงินมังกรทองขนาดใหญ่ ดึงดูดความสนใจของประชาชนที่เดินทางมานมัสการพระเจดีย์แก้ว

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์(พระเจดีย์แก้ว)

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์(พระเจดีย์แก้ว) พระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม เรือนยอดเป็นทรงกลมประดับด้วยแก้ว 3 ประการ ได้แก่
แก้วสี ส่วนที่เห็นเป็นเหมือนเครื่องเบญจรงค์ เปรียบเสมือนปุถุชน มีอารามณ์รัก โลภ โกรธ หลง การสร้างพระเจดีย์แก้วนี้มีส่วนที่มีสีเยอะ เพราะสร้างจากศรัทธาของปุถุชนร่วมสร้างมากที่สุด
แก้วสะท้อนเงา เมื่อมองพระเจดีย์แก้วองค์นี้จากมุมสูงจะเห็นส่วนที่สะท้อนเงาของเจดีย์ซึ่งใช้สแตนเลสมิร์เรอร์ (แต่เราคงจะมองมุมสูงไม่ได้นอกจากนั่งเครื่องบิน) ส่วนแก้วสะท้อนเงาเปรียบเหมือนนักปฏิบัติธรรม ที่คิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกว่าปุถุชน แต่ส่วนหนึ่งท่านก็ติดอยู่กับความดีนั้นจนไม่อาจจะหลุดพ้น
แก้วใส ใช้เป็นช่องที่มองทะลุได้ในองค์เจดีย์ แก้วใสนี้เปรียบเสมือนกับผู้ที่หลุดพ้นไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดแล้ว

วัดท่าตอน

วัดท่าตอน ถึงลานจอดรถข้างพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ (พระเจดีย์แก้ว) ก็รีบลงเก็บภาพสวยๆ รอบๆ ทิวทัศน์ที่เห็นอยู่เบื้องล่างคือบ้านท่าตอนและสายแม่น้ำแม่กกที่ทอดยาวไปตลอดแนวของหมู่บ้านลับสายตาไปในเทือกเขาอีกลูกหนึ่ง ทีมงานของเราก็มีการเก็บภาพกันใหญ่ ในช่วงเวลาเช้าเราจะได้เห็นหมอกสีขาวโพลนเหนือบ้านท่าตอนเป็นทัศนียภาพที่สวยมาก

บ้านท่าตอน

บ้านท่าตอน และนี่ก็เป็นวิวบรรยากาศในช่วงสายๆ ของวัน มองจากบนยอดเขาวัดท่าตอนเห็นบ้านไม่กี่หลังคาเรือนตามเนินเขา บางแห่งเป็นที่พัก รีสอร์ทโรงแรม บรรยากาศน่าอยู่

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ หรือพระมหาเจดีย์แก้วที่สวยงามมองไกลๆ ก็สวย เมื่อเดินทางมาถึงใกล้ๆ ก็ยิ่งเห็นลวดลายบนแก้วสีที่ประดับบนองค์พระเจดีย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สมแล้วที่มีคนกล่าวว่า เมื่อมาเที่ยวทางฝาง หรือแม่อาย ก็ไม่ควรพลาดวัดท่าตอน

บ้างก็กล่าวว่า พระเจดีย์แก้ววัดท่าตอน เมื่อได้มาครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจและอยากจะกลับมาอีก ซึ่งผมเองก็เช่นกัน มีความประทับใจที่ได้เห็นองค์พระเจดีย์แก้วนี้อย่างมาก เมื่อมีโอกาสจะชวนเพื่อนๆ ที่ไม่เคยมาให้ได้มาเห็นสักครั้งอยู่เสมอ

วิวสวยบนวัดท่าตอน

วิวสวยบนวัดท่าตอน ขึ้นมาบนพระเจดีย์แก้ว จะมีลานรอบๆ ให้เราเดินชมวิวได้ 360 องศา ในช่วงเช้าหากเป็นวันฟ้าเปิดจะมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและหมอกคลุมพื้นที่ที่สวยงามมาก

มุมกาแฟและเครื่องดื่ม

มุมกาแฟและเครื่องดื่ม เมื่อเดินทางมาถึงลานจอดรถรอบองค์เจดีย์ ถ่ายรูปวิวสวยๆ เสร็จแล้วก็นมัสการพระเจดีย์ ทำบุญกับวัดท่าตอน แล้วมานั่งสั่งกาแฟสดชมวิวสวยๆ ของบ้านท่าตอนในศาลาหลังใหญ่ อยู่อีกด้านหนึ่งของลานจอดรถ ใครอยากจะถวายสังฆทานก็เข้าไปอีกด้านหนึ่งของศาลาครับ

พระสงฆ์เดินทางมาศึกษาวัดท่าตอน

พระสงฆ์เดินทางมาศึกษาวัดท่าตอน นอกจากนักท่องเที่ยวแล้วยังมีพระสงฆ์ที่เดินทางมาที่วัดท่าตอนและเดินเข้าชมพระเจดีย์แก้วแห่งนี้กันหลายรูป

เดินเข้าพระเจดีย์แก้วชั้นแรกจะมีพระพุทธรูปศิลปะต่างๆ ที่สร้างจำลองมาจากศิลปะการสร้างพระพุทธรูปของหลายๆ ประเทศ จึงทำให้มีพระพุทธรูปที่แปลกตาหาดูยาก และไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนมารวบรวมกันไว้ที่พระเจดีย์แก้วแห่งนี้

พระพุทธรูปพุทธลักษณะต่างๆ ในวัดท่าตอน

พระพุทธรูปพุทธลักษณะต่างๆ ในวัดท่าตอน ในพระเจดีย์แก้ววัดท่าตอน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปล้ำค่ามากมาย แต่ละองค์อยู่ในปางต่างๆ กัน ที่สำคัญไปกว่านั้น พระพุทธลักษณะในการสร้างพระพุทธรูปแต่ละองค์มาจากหลากหลายพื้นที่ พุทธศาสนิกชนที่เป็นคนไทยก็มักจะเคยชินกับพระพุทธลักษณะที่สร้างโดยฝีมือช่างคนไทย ได้แก่พระพุทธลักษณะสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา เป็นต้น เมื่อได้มาเห็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะจากฝีมือช่างประเทศอื่นๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ ก็จะเกิดเป็นความแปลก อย่างเช่น พระพุทธรูปพุทธลักษณะมัณดาเลย์ ญี่ปุ่น มองโกเลีย ฮ่องกง สิกขิม หงสาวดี ลาว บาหลี เป็นต้น

พุทธลักษณะไทยใหญ่

พุทธลักษณะไทยใหญ่ พระพุทธรูปองค์ซ้าย มีเครื่องทรง ดูเป็นศิลปะที่ค่อนข้างแข็งไม่อ่อนช้อย

ส่วนพระพุทธรูปในภาพซ้ายนี้ไม่มีป้ายข้อมูลแต่เห็นมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่ได้เห็นกันเป็นประจำจึงได้นำมาให้ชม พระพุทธรูปในพระเจดีย์แก้วแห่งนี้ยังมีอีกหลายองค์ซึ่งแต่ละองค์ได้จำลองมาจากพื้นที่ต่างๆ กันออกไป มีอยู่มากมายล้อมรอบพระเจดีย์ชั้นแรก ขอลงเว็บเพียงบางส่วน หากต้องการศึกษากันจริงๆ ควรต้องได้ไปชมกันด้วยตัวเองครับ

พระพุทธรูปตรงทางขึ้นพระเจดีย์

พระพุทธรูปตรงทางขึ้นพระเจดีย์ การเดินทางของเรา 2 ครั้งไปยังวัดท่าตอน เราได้สังเกตุเห็นว่าแต่ละครั้งพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าทางเข้า ซึ่งตรงกันกับประตูทางขึ้นไปสู่ยอดพระเจดีย์แก้วนั้นจะไม่ซ้ำกัน ครั้งหนึ่งไปก็จะได้เห็นพระแก้วมรกตจำลอง อีกครั้งหนึ่งไปก็จะเป็นพระอมิตาภพุทธเจ้า พระพุทธลักษณะแบบจีน

ห้องแสดงศิลปะต่างๆ

ห้องแสดงศิลปะต่างๆ ภายในห้องนี้มีการแสดงภาพสวยๆ มากมายหลายภาพ มีหุ่นขี้ผึ้งพระบูรพาจารย์

สะพานสายรุ้ง

สะพานสายรุ้ง สะพานสายรุ้ง เป็นทางเดินในพระมหาเจดีย์แก้ว สะพานสายรุ้งเป็นทางเดินลาดวนขึ้นไปทีละชั้นลักษณะเหมือนมังกรพันรอบในเจดีย์แต่ละเกล็ดของมังกรสลักชื่อผู้ร่วมบริจาคสร้างพระมหาเจดีย์แห่งนี้ไว้

รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ)

รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) เดินตามทางเดินสะานสายรุ้งมาเรื่อยๆ จะถึงชั้น 2 จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อสดสีขาว มีคนเยอะมากที่เดินทางมาสักการะนมัสการหลวงพ่อ

ชั้น 3 พระมหาเจดีย์แก้ว

ชั้น 3 พระมหาเจดีย์แก้ว มองผ่านสะพานสายรุ้ง… เป็นเส้นทางทอดผ่านจากแดนมนุษย์ (โลกิยภูมิ) ขึ้นสู่แดนสวรรค์ (โลกุตรภูมิ) ผู้ใดได้ร่วมสร้างพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ ก็เหมือนได้สร้างสะพานสายรุ้ง ให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อขึ้นสู่แดนสุขาวดี ผู้นั้นก็จะมีพร้อมซึ่ง อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ในชาติหน้าก็จะไปเกิดในแดนสวรรค์ เพราะบุญบารมีที่ท่านได้ร่วมสร้าง พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ http://61.7.233.3/cd/index.php?pg=rsview&id=90

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ ถึงตรงนี้แล้วเป็นชั้นสุดท้ายที่ขึ้นมาได้ของพระเจดีย์แก้ววัดท่าตอน สิ่งแรกก็คิดถึงเมื่อครั้งที่ได้ไปนมัสการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคลที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะมีการใช้สีโทนเดียวกัน และมีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยทีเดียว

กราบสักการะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

กราบสักการะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์ก็เดินทางมาบนชั้นที่ 3 นี้ เพื่อสักาาระพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ที่พระเจดีย์แก้วแห่งนี้เช่นเดียวกันกับประชาชนนับหมื่นนับแสนคนที่เดินทางมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์แก้วตลอดทั้งปีอย่างไม่ขาดสาย

พระอิ่มตลอดกาลชั้น 9 วัดท่าตอน

พระอิ่มตลอดกาลชั้น 9 วัดท่าตอน เป็นยอดเขาลูกหนึ่งห่างจากองค์พระเจดีย์แก้วประมาณเืกือบ 1 กิโลเมตร พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรองค์ใหญ่มากมองเห็นได้แต่ไกล บริเวณชั้น 9 ของวัดท่าตอนประกอบไปด้วย กุฎิศรีเชียงตุง , พระอิ่มตลอดกาล , กุฎิสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ , สะพานรัชสมาน , เรือสำเภาทอง

จากบริเวณชั้น 9 นี้ ระยะทางลงไปถึงประตูวัด ยาวถึง 3 กิโลเมตร เลยทีเดียวครับ นับเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์

พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ เมื่อขับรถเดินทางไปตามเส้นทางสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ ในวัดท่าตอนซึ่งเป็นทางบนสันเขาค่อนข้างแคบและลาดชัน เมื่อไปถึงยอดเขาอีกลูกหนึ่งจะสามารถมองเห็นพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ บนเขาได้แบบนี้แหละ

พระนาคปรก

พระนาคปรก พระนาคปรก วัดท่าตอนชั้นที่ 4 เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน หน้าตักกว้าง 7 เมตรกว่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ใต้ฐานพระนาคปรก จะเป็นห้องโถง เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานภาวนา

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ นับเป็นบริเวณชั้นที่ 2 จากทั้งหมด 9 ชั้นของวัดท่าตอน พระอุโบสถอยู่บริเวณเดียวกันกับลานจอดรถอีกลานหนึ่งซึ่งมีพระธาตุท่าตอน หรือ พระเจดีย์องค์เดิม ไม่ทราบสมัยก่อสร้าง เมื่อคราวครูบาศรีวิชัย ได้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุสบฝาง พอมาถึงท่าตอน ท่านได้บอกชาวบ้านว่าขึ้นไปหาพระธาตุบนเขา ชาวบ้านก็พากันขึ้นไปถางป่า ก็เจอพระธาตุเก่าแก่อยู่ในพุ่มไม้ จึงนิมนต์ท่านบูรณะ แต่ท่านไม่รับท่านบอกให้นิมนต์ครูบาแก้ว กาวิชัย มาบูรณะ เพราะเป็นของคู่บารมีท่าน ชาวบ้านก็พากันไปนิมนต์ครูบาแก้ว มาบูรณะและสร้างวัดขึ้น เรียกว่า "วัดจอมคีรี" ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัด และนิมนต์พระมาเป็นเจ้าอาวาสหลายรูป จนกลายมาเป็นวัดท่าตอนในปัจจุบัน พระธาตุท่าตอนเป็นพระธาตุสีเหลืองมองเห็นจากเนินเขาได้เหมือนกัน

หลังจากนี้เราก็เดินทางเข้าไปชมบรรยากาศสวยๆ และสงบของ หมู่บ้านท่าตอนตามไปชมกันคลิกที่นี่ครับ

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดท่าตอน เชียงใหม่
คุณใหม่บ้านสวนรีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
Saranya River House เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
M2 Apartment by Khun Mai Baan Suan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
Yoga Art Home เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
อารียาภูรี รีสอร์ท ท่าตอน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
ขุนแม่กกธารา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่าตอนฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
แม่กก ริเวอร์ วิลเลจ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูแสงตะวัน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
Wring Sri tong เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.59 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com