www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ประจวบคีรีขันธ์ >> เขาธงชัย วัดทางสาย

เขาธงชัย วัดทางสาย

 เป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด จากจุดนี้จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก บนเขาธงชัยเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธกิตติสิริชัย" หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ(ได้รับอิทธิพลจากกรีกผ่านอินเดีย) หันพระพักตร์ออกทะเล ชาวบางสะพานสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ บนเขายังเป็นที่ตั้งของ ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของชาวเรือ จะเห็นตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สวยเด่นเป็นสง่าบนยอดเขาธงชัย เชื่อกันว่ากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เคยเสด็จมาประทับ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อพักทอดสมอเรือรบ จึงสร้างสมอเรือจำลองไว้ที่พระตำหนักซึ่งหันหน้าออกทะเล บริเวณรอบๆ มีสวนไม้ดอกไม้ประดับและสำนักสงฆ์

 นอกจากนี้บนเขาธงชัยยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์จัตุรมุขสูงสามชั้น ชาวบ้านกรูดร่วมใจสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในพื้นที่กว่า 3 ไร่ สร้างเป็นอาคารชุดหลังเดียวขนาดใหญ่มาก มีเจดีย์ประธานและเจดีย์ราย 8 องค์ สวยงามมากสามารถมองเห็นได้แต่ไกล

ประวัติวัดทางสาย
 ในอดีตชาวบ้านในท้องถิ่น ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความเดือดร้อนอยู่เสมอเพราะมีมิจฉาชีพมาก มีปัญหาการลักขโมย อบายมุข เช่นการพนัน เป็นต้น นายมนัสและนางพุ่ม รอดภัย จึงคิดสร้างสถานปฏิบัติธรรมไว้ในเขตตำบลธงชัย เพื่อได้น้อมนำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นธงชัยในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงามของชาวตำบลธงชัยและละแวกใกล้เคียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 นายมนัสและนางพุ่มได้สละที่ดินของตนเองบางส่วน ประมาณ 12 ไร่ เศษ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเขาธงชัย เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และได้สร้างศาลารอดภัยวิปัสสนา ในปีพ.ศ. 2527 ก็ได้พบพระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ ที่วัดกระโจมทอง ในจังหวัดนนทบุรี จึงได้อาราธนาท่ามาแสดงธรรม ซึ่งท่าได้ธุดงค์มาพร้อมภิกษุอีก 2 รูป เพื่อจำพรรษาที่นี่ 1 พรรษา ด้วยเหตุที่ท่านให้ธรรมไพเราะลึกซึ้งเข้าใจง่าย ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่อกระทั่งทุกวันนี้

 ปีพ.ศ. 2531 เปลี่ยนชื่อจากสำนักปฏิบัติธรรมรอดภัยวิปัสสนา มาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมวัดทางสาย โดยมีพระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ เป็นเจ้าสำนักอบรมสั่งสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระอาจารย์ไมตี ท่านเป็นทั้งพระนักปฏิบัติธรรม และพระนักพัฒนา ต่อมาได้ก่อสร้างถาวรวัตถุมากมาย เช่นในปี พ.ศ. 2531 เริ่มสร้างพระพุทธกิติสิริชัย จนสำเร็จและทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2536 พร้อมทั้งทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ และก่อสร้างจนสำเร็จเสร็จสิ้น ทำพิธีผูกพัทธสีมาในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2545 นอกจากนี้ท่านยังได้เป็นผู้นำสร้างห้องสมุดประจำวัด กุฎิบนยอดเขาและด้านล่าง ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 นามว่าวัดทางสาย

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3251 3885, 0 3251 3871, 0 3251 3854
http://www.tourismthailand.org/prachuapkhirikhan

แก้ไขล่าสุด 2017-02-12 03:27:24 ผู้ชม 34314

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศบนเขาธงชัย

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศบนเขาธงชัย สามารถเดินทางมาได้ทั้งจากหาดบ้านกรูดหรือเข้าทางวัดทางสายหากใช้ทางหลวงหมายเลข 3459 แยกซ้ายจากถนนเพชรเกษม แยกซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอีกทีไปเขาธงชัย จะมีแยกซ้ายมือไปวัดทางสายที่เชิงเขา และเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระพุทธกิติสิริชัย และพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาและศิลปะสถาปัตกรรมการสร้างที่งดงาม และมีขนาดใหญ่มาก ทำให้พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศดูโดดเด่นบนเขาเห็นได้แต่ไกล

เขาธงชัย วัดทางสาย

ก่อนที่จะเดินทางไปยังพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ แวะสักการะนมัสการพระพุทธรูปซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนเขาเดียวกันกับพระมหาธาตุ พระพุทธรูปองค์นี้สามารถมองเห็นได้จากหาดบ้านกรูดด้วย มีพระนามว่า “พระพุทธกิตติสิริชัย” ชาวบ้านมักเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ(ได้รับอิทธิพลจากกรีกผ่านอินเดีย) หันพระพักตร์ออกทะเล ชาวบางสะพานสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ พระพุทธกิติสิริชัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 5 วา อันเปรียบได้กับขันธุ์ทั้ง ๕ มีความสูงพร้อมฐาน 9 วา อันเปรียบได้กับนวโลกฤตตรธรรม ๙ (มรรค 4 ผล 4 นิพาน 1) ฐานกว้างโดยรอบ 16 วา อันเปรียบได้กับ โสฬสญาณ คือญาณ ๑๖ มีศาลาพัก 3 หลัง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ทางเดินขึ้น 2 ข้างเปรียบได้กับ สมถะและวิปัสสนา อันเป็นวิถีทางเดิน รูปทรงแบบคันทาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิดอกบัว ฐานผ้าทิพย์มีพระนามาภิไธยย่อ ส.ก.

    พระพุทธกิติสิริชัยได้ทำพิธีสมโภช และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน ในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์จัตุรมุขสูงสามชั้น ชาวบ้านกรูดร่วมใจสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี หลังจากที่ได้เห็นพระมหาธาตุเจดีย์จากมุมไกลๆ เมื่อได้มาเห็นใกล้ๆ เบื้องหน้าอย่างนี้ยิ่งประจักษ์ต่อความสวยงามยิ่งขึ้นมีความสูง ๕๐ เมตร กว้าง ๕๐ เมตร และ ยาว ๕๐ เมตร เป็นความหมายถึงระยะเวลา ๕๐ ปี ที่ครองราชย์นั่นเอง ยิ่งเดินเข้าใกล้มากก็ยิ่งสวยงามครับ เจดีย์ประธานองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบก โดยมีเจดีย์รายล้อมอยู่ ๔ ทิศ ๘ องค์ ซึ่งเจดีย์ทั้ง ๘ องค์ออกแบบเป็นเจดีย์ทรงลังกา การออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่คือการเอาศาลาการเปรียญ วิหาร พระอุโบสถ มาไว้ในอาคารหลังเดียวกัน

เขาธงชัย วัดทางสาย

เขาธงชัย วัดทางสาย

เขาธงชัย วัดทางสาย

ภายในพระมหาเจดีย์ มีสิ่งที่สวยงามมากมายหลายอย่าง และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาที่งดงาม กระจกบานหน้าต่างเป็นกระจกเขียนภาพสีสันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธรูปสำคัญของไทย 37 องค์ ประดิษฐานอยู่ในพระมหาธาตุเจดีย์

วิหารพระพุทธรูปหยกขาว

วิหารพระพุทธรูปหยกขาว หลังจากที่ได้เข้าชมพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ นมัสการพระพุทธกิติสิริชัย เรียบร้อยแล้ว ก็ขับรถลงมาที่เชิงเขาตรงทางแยกขึ้นเขาธงชัย ย้อนไปอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทางสายที่เชิงเขา มีวิหารพระพุทธรูปหยกขาวขนาดใหญ่ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยยังใช้วิหารพระพุทธรูปหยกขาวเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา การสวดมนต์ทำวัตร ฯลฯ

เขาธงชัย วัดทางสาย

นอกจากจะมาชมความสวยงามของวัดทางสายแล้ว บนเขาธงชัยยังเป็นจุดชมวิวสวยๆ ของทะเลและหาดทรายข้างล่างอีกด้วยนะ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
SalaCoco เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกษมสุข รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
นานาชาติ บีช โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกรูด รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านมนตราบีช รีสอร์ท-บ้านกรูด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกรูด กรีนวิว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
นานาชาติ บ้านกรูด รีสอร์ท
  2.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกรูดอาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบย์วิว บีช รีสอร์ท บ้านกรูด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซีสเคป รีสอร์ต บ้านกรูด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
ณ นิชา บ้านกรูด รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดี วารี ดีว่า บ้านกรูด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
Keeree Waree Seaside Villa & Spa เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
4 Bedroom Sirarun Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลิฟวิ่งเฮาส์ ไทยแลนด์ คอนโดมิเนียม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดทรายแก้ว บ้านกรูด รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
สิรารัญ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซันไชน์ พาราไดซ์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
มาลัย-เอเชีย รีสอร์ต ทับสะเก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Private in Hua Hin เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหลมกุ่ม บีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเอกเขนก แอท ทับสะแก
  20.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร็อคกี้ พอยท์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
วัดทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์
  2.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดบ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์
  5.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะรำร่า ประจวบคีรีขันธ์
  8.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำเขาไม้รวก ประจวบคีรีขันธ์
  12.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดแหลมกุ่ม ประจวบคีรีขันธ์
  20.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่าวบ่อทองหลาง ประจวบคีรีขันธ์
  26.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่าวแม่รำพึง ประจวบคีรีขันธ์
  28.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่
  29.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขาถ้ำม้าร้อง
  31.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำม้าร้อง
  32.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มจักสานหวายบ้านห้วยเกรียบ ประจวบคีรีขันธ์
  41.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกเขาล้าน ประจวบคีรีขันธ์
  42.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์
  47.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์
  47.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกไทรคู่ ประจวบคีรีขันธ์
  47.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่าวมุก เกาะทะลุ
  50.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่าเรือนำเที่ยวบางสะพานน้อย
  50.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะทะลุ ประจวบคีรีขันธ์
  51.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
  53.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะสิงห์
  55.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะจาน ประจวบคีรีขันธ์
  57.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะสังข์ ประจวบคีรีขันธ์
  59.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
  70.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  71.58 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com