www.touronthai.com

หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)

วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)

 วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) อยู่นอกกำแพงเมือง ริมคลองมหานาค ตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่า "วัดสะแก" ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระราชทานนามว่า "วัดสระเกศ" ส่วนเจดีย์ภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานนามว่า "สุวรรณบรรพต" มีความสูง 77 เมตร บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นของพระสมณโคดมซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ศากยราชเพราะมีคำจารึกอยู่ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ขณะนั้นกำลังทรงผนวชอยู่ที่ประเทศอินเดีย ได้ส่งพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาถวายในฐานะที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เป็นพุทธมามกะอยู่ในขณะนั้น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2621 0576

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

แก้ไขล่าสุด 2017-06-08 14:48:52 ผู้ชม 85026

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
จุดเริ่มต้นการเดินขึ้นภูเขาทอง

จุดเริ่มต้นการเดินขึ้นภูเขาทอง ภาพนี้เป็นภาพจากป้อมพระกาฬ (กลางสะพานข้ามคลองมหานาค) หากเดินทางด้วยรถเมล์จะต้องลงตรงป้ายแล้วเดินเข้าไปจากจุดนี้ประมาณ 200 เมตร บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ในพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๓ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ได้เรียบเรียงไว้ในจดหมายเหตุ ความว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่กัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา เป็นแม่กองงานสร้างพระปรางค์ใหญ่ ด้านหนึ่งยาว ๕๐ วา และเมื่อพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินได้โปรดเกล้าฯ ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางข้าราชการที่ตามเสด็จให้ช่วยฝังเสาหลักแพให้เป็นหลักมั่น สิ้นไม้หลักแพไปหลายพันต้นจึงได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างภูเขาทอง และรัชกาลที่ ๔, รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสร้างต่อมาจึงได้เสร็จสมบูรณ์ ดังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาทองจึงได้เป็นสมบัติทางพระศาสนา ที่มีค่าสูงยิ่งของวัดสระเกศ และของประเทศชาติ

สิงห์คู่เชิงบันไดภูเขาทอง

สิงห์คู่เชิงบันไดภูเขาทอง

ทางเรียบก่อนขึ้นบันไดช่วงที่ 3

ทางเรียบก่อนขึ้นบันไดช่วงที่ 3 จากช่วงที่สองที่เดินขึ้นมาพ้นแล้วมีทางเดินเรียบ ลาดเล็กน้อยมีระฆังแขวนอยู่เป็นราวเรียงกันสำหรับตีตอนกลับลงจากภูเขาทอง

บันไดช่วงสุดท้าย

บันไดช่วงสุดท้าย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างชันกว่าช่วงอื่นแต่ไม่ยาวนัก สามารถมองเห็นทิวทัศน์กรุงเทพฯ รอบๆ บริเวณวัดได้กว้างไกล สุดบันไดช่วงนี้มีชั้นวางรองเท้าให้ถอดวางเป็นระเบียบก่อนเดินเข้าไปภายใน

วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดาราม เมื่อขึ้นถึงองค์พระเจดีย์เข้าไปภายในของภูเขาทอง จะมีช่องหน้าต่างที่มองเห็นวัดราชนัดดารามได้พอดี

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ผู้ใดได้น้อมจิตสักการะองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพานจะบังเกิดความสังเวชสลดใจ ความได้ระลึกถึงพระเมตตาธรรมอันสงบร่วมเย็นความสำนึกในการน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนมาฝึกฝนปฏิบัติอย่างมั่นคงด้วยความพากเพียรตั้งตนไว้ชอบ ประกอบแต่กุศล จนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ คือมรรค ผล นิพพาน

ไหว้พระภูเขาทอง

ไหว้พระภูเขาทอง เมื่อเข้ามาถึงภายในจะมีช่องทางเดินแคบๆ ตรงไปยังพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 4 ทิศ นอกจากนี้ทางเดินยังสร้างเป็นวงกลมรอบองค์พระเจดีย์ได้

พระเจดีย์

พระเจดีย์

หลวงพ่อดำ

หลวงพ่อดำ หลังจากนั้นเดินลงจากพระวิหารหลวงพ่อโตไปวิหารหลวงพ่อดำ (หากเดินรอบภูเขาทองวิหารหลวงพ่อดำน่าจะอยู่ด้านตรงข้ามกับหลวงพ่อโตพอดี) ภูเขาทองหรือ บรมบรรพต ที่วัดสระเกศสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ จุดประสงค์เพื่อให้เหมือนกับภูเขาทองที่อยุธยา โปรดให้สมเด็จพระบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกษาเป็นแม่กองในการก่อสร้าง บริเวณเชิงภูเขาทองมีพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่ตามประวัติบอกว่าสร้างพร้อมกันกับภูเขาทอง สำหรับเจ้านายและชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินขึ้นบูชาองค์พระบนยอดเขาคือ หลวงพ่อดำ เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมาแต่เดิมหลังจากที่สร้างเสร็จลงรักแต่ไม่ได้ปิดทอง ปัจจุบันปิดทองแล้ว พระพุทธรูปหลวงพ่อดำ เป็นปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบพระพักตร์แบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระกรรณกาง พระวรกายไม่ได้สัดส่วนเพราะตั้งแต่พระนาภีถึงพระอุระมีช่วงยาวผิดปกติ เส้นความอ่อนไหวที่ใช้ในการปั้นมีน้อยกว่าพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยเดียวกัน แต่ก็เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดสระเกศที่มีประชาชนไปสักการะบูชาอยู่เป็นประจำ

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร
โกลเด้น เมาน์เท่น โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริมคลองโฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทิม เฮ้าส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทิม เฮ้าส์
  0.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโกลเด้น ฮอส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
เซน รูม มหาไชย ข้าวสาร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทิมแมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
นิราศบางกอกโฮสเทล
  0.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
Bangkok Publishing Residence เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
รัฎนะ บูทีก โฮสเทล แอนด์ คาเฟ่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร
ชุมชนบ้านบาตร
  0.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
ป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร
  0.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร
  0.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร
  0.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร
  0.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  0.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
  0.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
โลหะปราสาท
  0.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
  0.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลาว่าการกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
  0.89 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com