×

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ ณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด นวน ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๒ โดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ท่านได้เดินธุดงค์ผ่านมาพักปฏิบัติธรรมภายในดงกระบากใหญ่แห่งนี้ ส่วนญาติโยมก็มีศรัทธาได้สร้างเสนาสนะถวายให้ท่าน ต่อมาขุนอุพัทธ์ระบิน (เพชร ภูลวรรณ) จ่าศาลคนแรกของจังหวัดสกลนคร ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน แก่หลวงปู่เสาร์ เพื่อให้ท่านได้สร้างเป็นวัด รวมทั้งญาติโยมคนอื่นๆ ได้ถวายเพิ่มเติม วัดป่าสุทธาวาส ได้ดำเนินการขอสร้างวัดเป็นที่ถูกต้องตามกฏหมายเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยมีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๑๑ รูปด้วยกัน คือ
๑.หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๙
๒.หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
๓.พระอาจารย์หล้า อาภากโร
๔.พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ
๕.พระอริยคุณาธาร (พระอาจารย์เส็ง ปุสโส) เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๙
๖.พระครูอุดมธรรมคุณ (พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต) เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ - ๒๕๐๙
๗.พระอุดมสังวรวิสุทธิ (พระอาจารย์วัน อุตโม) รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ค. พ.ศ.๒๕๐๙
๘.พระญาณสิทธาจารย์ (พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร) รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่เดือน ก.ค. – พ.ย. พ.ศ.๒๕๐๙
๙.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล เป็นเจ้าอาวาสเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ - ๒๕๒๒
๑๐.พระวิบูลธรรมภาณ (พระอาจารย์มหาประมูล รวิวังโส) เป็นเจ้าอาวาสเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๓ - ๒๕๓๖
๑๑.พระรัชมงคลนายก (พระอาจารย์คำดี ปัญโญภาโส) เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของวัดป่าสุทธาวาสนั้นมีต้นไม้ใหญ่มากมาย ที่ให้ร่มเงาและความร่มรื่นร่มเย็นแก่ผู้มาสัญจรจาริกบุญ เช่น ต้นกระบาก ต้นลิ้นจี่ป่า ต้นสัตตบรรณ ฯลฯ

อุโบสถ

อุโบสถวัดป่าสุทธาวาสหลังนี้ สร้างครอบบริเวณที่ถวายเพลิงศพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ โดยท่านพระครูอุดมธรรมคุณ (พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต) และผูกพัทธสีมาในวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ ที่สำคัญไปกว่านั้น วัดป่าสุทธาวาสยังเป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลุย จันทสาโร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ด้วย

การเดินทาง ไปตามถนนสุขเกษมจนถึงศูนย์ราชการจังหวัดมีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 250 เมตร ตัวพิพิธภัณฑ์มีลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กำเนิดในสกุลแก่นแก้ว ที่ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในปฏิมาธุดงด์กรรมฐานเป็นวัตร มีพระในสายเดียวกับท่านอีกหลายองค์ที่ได้เข้ามาปฏิบัติ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวของท่าน เช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ขาว อาลนาโย หลวงปู่แหวน สุจินต์โน เป็นต้น ต่อมาท่านได้ย้ายจากการธุดงค์กรรมฐานเข้ามาจำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส และมรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

นอกจากนั้นยังมี เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุย (2444-2532) ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น หลวงปู่หลุยเป็นผู้ที่มีปฏิปทาชอบจาริกไปในที่ต่าง ๆ จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่าน

เมื่อท่านมรณภาพและพระราชทานเพลิงศพแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแสว่า "ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครที่วัดนี้มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เอง


พิกัด GPS พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร:
17.15121493835441,104.1383190747299
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
5/5 จาก 1 รีวิว
ผู้ชม 1359 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร

แผนที่ พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนครคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com