×

ผาช่อ เชียงใหม่

ผาช่อ เชียงใหม่
เชียงใหม่
สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า แกรนด์แคนยอนแม่วาง ลักษณะหน้าผากว้างใหญ่ที่มีลวดลายสวยงามอันเกิดจากการกัดเซาะ กัดกร่อนทั้งจากน้ำและลม จนมาเป็น สถาปัตยกรรมธรรมชาติล้านปี เพราะต้นกำเนิดของผาช่อต้องใช้ฝีมือตกแต่งของธรรมชาติ ตั้งแต่เมื่อประมาณ 3 ล้านปีก่อน จนมาเป็นหน้าผาที่สวยงามอย่างเช่นทุกวันนี้

ผาช่อ เป็นหนาผาสูงชัน สูงประมาณ 30 เมตร มีความโดดเด่น สวยงามและแปลกตา เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนแรก เริ่มจากการทรุดตัวของพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ด้านตะวันตกของอำเภอดอยหล่อ ที่เป็นที่ตั้งของผาช่อด้วย การทรุดตัวนี้เกิดขึ้นประมาณ 30 ล้านปีมาแล้ว จากอิทธิพลของแนวรอยเลื่อน

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากการทรุดตัวเป็นแอ่งที่ราบแล้วเกิดการสะสมตัวของตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว จากการพัดพามาโดยแม่น้ำปิง และแม่น้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลผ่านแอ่งที่ราบเชียงใหม่ การสะสมตัวของตะกอนเหล่านี้เกิดขึ้นจากเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือเกิดการยกตัวขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อประมาณ 1-2 ล้านปีมาแล้ว ทำให้ชั้นตะกอนเหล่านั้นถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะจนเกิดเป็นตะพักน้ำขั้นบันได ลักษณะของชั้นตะกอนที่พบบริเวณผาช่อนี้แสกงดการคัดขนาดแทรกสลับกันของชั้นกรวด ทราย และทรายแป้งได้ 5 ชั้นหลัก

ขั้นตอนสุดท้าย เกิดการกัดเซาะโดยทางน้ำที่ไหลผ่านบริเวณตะพักน้ำที่เป็นที่ตั้งของผาช่อ ซึ่งเป็นการกัดเซาพในแนวดิ่งเป็นหลัก จนเกิดเป็นหน้าผาสูงชันที่มีลวดลายสวยงามที่เรียกกันว่า "ผาช่อ" ให้เห็นดังปัจจุบัน

ผาช่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วางครอบคลุมพื้นที่ป่าจอมทอง ป่าแม่ขาน และป่าแม่วาง อยู่ในเขตท้องที่ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง และตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 74,766 ไร่ หรือ 119.6256 ตารางกิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสม ป่าดิบเขา และป่าสนเขา สัตว์ที่พบเห็นได้แก่ สัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ นก สัตว์น้ำ และผีเสื้อกลางวัน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาช่อ
เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความหลากหลายของฟระบบนิเวศและลักษณะทางธรณีวิทยาที่สวยงามแปลกตามีป้ายสถานีสื่อความหมายบอกรายละเอียดสิ่งที่น่าสนใจจำนวน 10 สถานี ระยะทางเดินทั้งหมด 900 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง สามารถเดินเที่ยวชมตามเส้นทางได้ด้วยตนเอง

สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่วาง
ผาน้ำเซาะ แหล่งธรณีสัณฐานมีลักษณะสวยงามและแปลกตา เป็นหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร เกิดจากการกระทำของมนุษย์และการกระทำโดยธรรมชาติภายหลัง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นเนินเขาที่ถูกขุดเพื่อตัดถนนผ่าน ทำให้เกิดเป็นหน้าผาขึ้นทั้งสองฝั่งถนน และการที่บริเวณนี้เป็นป่าเต็งรัง เนื้อดินส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกรัง และดินปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ขั้นดินมีการชะล้างรุนแรง มีการกร่อนของดินสูง ชั้นดินถูกน้ำชะล้างเอาธาตุอาหารลงไปสะสมในดินชั้นล่าง ซึ่งอยู่ลึกเกินกว่าที่รากของพืชจะแผ่กระจายผ่านชั้นดินหยั่งลงไปได้ ทำให้ดินซึ่งไม่ได้ถูกยึดเหนี่ยวโดยรากของพืชยิ่งถูกกัดเซาะได้ง่ายขึ้นและเนื่องจากเนื้อดินบางส่วนมีการจับตัวกันแน่น ความทนต่อการสึกกร่อนของดินบริเวณนี้ต่างกัน เมื่อถูกชะล้าง กัดเซาะโดยฝนหรือลม ทำให้เกิดเป็นโพรงและร่องน้ำเล็กๆ ที่ทั้งลึกทั้งตื้นแตกต่างกันไป ตามความทนต่อการสึกกร่อน

เสาโรมัน เป็นเสาดินสูงประมาณ 30 เมตร มีลวดลายที่สวยงาม คล้ายกับผาช่อ ลวดลายเหล่านั้นเกิดจากการทับถมกันเป็นชั้นๆ ของตะกอนในช่วงปลายยุคเทอร์เซียรี่ (ยุคที่แผ่นดินทวีปเคลื่อที่เข้าสู่ตำแหน่งปัจจุบันแล้ว) ต่อมาเกิดการแปรสัณฐานของธรณี บริเวณนี้ถูกยกตัวขึ้น แล้วถูกน้ำกัดเซาะและการกัดกร่อนจากลม ซึ่งการกัดเซาะช่วงแรกๆ อาจมีลักษณะเป็นหน้าผาเหมือนผาช่อ และเมื่อเวลาผ่านไป หน้าผาถูกชะล้างกัดเซาะเรื่อยๆ จนเหลือเพียงเสาดินที่มีลวดลายสวยงาม

ติดต่ออุทยานแห่งชาติแม่วาง
ต.สันติสุข อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ 0 818814729 อีเมล reserve@dnp.go.th
โทรศัพท์ 0 818814729
reserve@dnp.go.th

พิกัด GPS ผาช่อ เชียงใหม่:
18.5177564,98.7377897
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 1287 ครั้ง
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่
ผาช่อ เชียงใหม่

แผนที่ ผาช่อ เชียงใหม่คลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ ผาช่อ เชียงใหม่

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ ผาช่อ เชียงใหม่

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ ผาช่อ เชียงใหม่

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com