www.touronthai.com

หน้าหลัก >> เชียงใหม่ >> วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด 58 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประเพณีเด่นของวัดคือ การแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.เชียงใหม่ 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 8605
http://www.tourismthailand.org/chiangmai

แก้ไขล่าสุด 2016-04-27 16:03:25 ผู้ชม 12298

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง

หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง อีกครั้งหนึ่งของการเดินทางสู่แม่ฮ่องสอนของทีมงานทัวร์ออนไทย ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงเขียนว่าแม่ฮ่องสอนแทนที่จะเป็นเชียงใหม่ ผมจะได้เล่าเรื่องย่อๆ ของการเดินทางของเราสักหน่อยถึงการไปแม่ฮ่องสอน เรามักจะมีทริปเกี่ยวกับ อำเภอปาย ดอยแม่อูคอ หรือบางทีก็มีทริปที่เน้นเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอนอย่างปางอุ๋ง ก็ตามทีเราก็จะใช้เส้นทางในการเดินทางแตกต่างกันไปแล้วแต่แผนที่เราจะวางให้ผ่านพื้นที่ไหน และไปที่ไหนบ้าง อย่างครั้งแรกที่ไปปายเราใช้ 1095 จากแม่มาลัย จังหวัดเชียงใหม่ แวะน้ำตกหมอกฟ้า ต่อมาไปแม่อูคอเราชึ้นทางอำเภอลี้ไปอำเภอฮอด บางทีเราก็ขึ้นทางจังหวัดตากอำเภอแม่ระมาดเส้นทางนี้สุดยอดแห่งความโค้งและเปลี่ยวเราแวะอุทยานแห่งชาติแม่เมย หลังจากนั้นก็มาทริปนี้ เราก็เลยลองหาเส้นทางใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิมบ้างจะได้มีที่แวะใหม่ๆ เราเลือกมาทางลำพูนแล้วต่อไปยังจอมทอง ก่อนที่จะเข้าเส้นทางอำเภอฮอดไปแม่สะเรียง วัดพระธาตุศรีจอมทองก็เลยเป็นสถานที่แรกของทริปนี้ เพียงแค่เห็นกำแพงหน้าวัดสีขาวยาวๆ ติดถนน เห็นยอดพระธาตุพ้นกำแพงวัดสวยสง่า ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่จอดรถครับ

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ตั้งอยู่บนเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่*
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

พระธาตุศรีจอมทอง

พระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง สิ่งสำคัญภายในวัดคือพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็นพระบรมธาตุที่มิได้ฝังใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู้ภายในพระวิหาร สามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้ พระบรมธาตุแห่งนี้มีตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยนี้และทรงพยากรณ์ว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระองค์ในภายหน้า ต่อมาราวปี พ.ศ. 1995 นางเม็งและนายสอยได้พบพระบรมธาตุ จึงได้ก่อพระเจดีย์และสร้างเสนาสนะที่ดอยดินทองและพระพุทธรูป 2 องค์ ไว้บนดอยจอมทองซึ่งผู้คนได้พบเห็นจึงเรียกว่า “วัดศรีจอมทอง” การสร้างวัดยังไม่เสร็จดี นายสร้อยและนางเม็งก็ได้ถึงแก่กรรมไปเสียก่อน

ต่อมาถึง พ.ศ. 2009 มีชายสองคนชื่อ สิบเงิน และ สิบถัว ได้ช่วยกันบูรณะก่อสร้างวัดศรีจอมทอง ให้เป็นรูปเป็นร่าง มีพระวิหารมุงด้วยคาหลังหนึ่ง และได้นิมนต์พระภิกษุชื่อ “สริปุตต์เถระ” มาเป็นเจ้าอาวาส และท่านเจ้าอาวาสก็ได้ปฏิสังขรณ์วิหารให้มั่นคงแข็งแรงใช้ไม้ระแนงและกระเบื้องมุงหลังคา จากนั้นหลังจากที่เจ้าอาวาสได้มรณภาพไป ต่อจากนั้นก็มีเจ้าอาวาสรูปต่อ ๆ มาได้สร้าง ปราสาทเฟื่อง และระเบียงหน้ามุขหลังวิหาร เพื่อเป็นที่ไว้พระพุทธรูป และยังก่อกำแพงรอบพระวิหารทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งสร้างกุฏิเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ และช่วยบูรณปฏิสังขรณ์วัดอยู่เสมอ

กาลล่วงมาถึง พ.ศ. 2042 สมัยนี้ พระธัมมปัญโญเถระ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ได้มีตาปะขาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่วัดนั้นเกิดนิมิตฝันว่า เทวดาได้มาบอกว่าใต้พื้นวิหารบนยอดดอยที่ตั้งของวัดนี้มีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า และพระบรมธาตุนั้นจักเสด็จออกมาให้ฝูงชนได้กราบไหว้สักการบูชาต่อไป ตาปะขาวจึงได้ไปเล่าความฝันนั้นให้แก่เจ้าอาวาสฟัง เจ้าอาวาสจึงได้ทำการอธิษฐานจิตว่า “ถ้ามีจริงดังความฝันนั้น ขอให้พระบรมธาตุจงได้เสด็จออกมา ในเมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่นี้เถิด ขอข้าพเจ้าจงได้ไหว้สักการบูชาพระบรมธาตุนั้น เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ได้เห็นและได้สักการบูชาแล้ว ขออย่าให้ข้าพเจ้าสิ้นชีวิตไปเสียก่อนเลย” ครั้นอธิษฐานแล้ว จนล่วงมาถึงปีจุลศักราช 861 ปี พ.ศ. 2042 เดือน 4 ขึ้น 14 ค่ำ พระบรมธาตุเจ้าก็เสด็จออกจากพระสถูปทองคำ ซึ่งก็แสดงปฏิหาริย์เป็นมหัศจรรย์ต่างๆ ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลาย แล้วในวันรุ่งขึ้นพระธมมปัญโญเถระกับตาปะขาวก็ได้พบพระบรมธาตุเจ้าอยู่ในรูพระเกศโมลีของพระพุทธรูป ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารนั้น จึงได้เก็บรักษากันไว้โดยเงียบๆ และรู้กันเพียงแค่ตาปะขาวและเจ้าอาวาสเท่านั้น

หลังจากนั้นก็มีพระอานันโทเป็นเจ้าอาวาสองค์ถัดมา แล้วก็มี พระเหมปัญโญ พระญาณมงคล พระพุทะเตชะ พระอรัญวาสี พระธัมมรักขิต พระไอยกัปปกะ กาลล่วงมาถึง พ.ศ. 2057 สมัยของพระมหาสีลปัญโญเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจอมทอง มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อ พระมหาพุทธญาโณ ท่านไปยังเมืองพุกามและได้ตำนานพระบรมธาตุมาจากเมืองพุกาม และได้พิจารณาจากตำนานจึงคาดคะเนว่าพระบรมธาตุน่าจะตั้งอยู่ที่วัดศรีจอมทองแน่ จึงได้สั่งให้พระอานันทะและปะขาวนักบุญทั้งหลาย ให้ไปที่วัดศรีจอมทอง เมื่อไปถึงวัดให้ทุกคนทำการสักการบูชาดอกไม้ธูปเทียนและให้ตั้งสัตยาธิษฐาน หากว่าพระบรมธาตุตั้งอยู่ในที่นั้นจริงดังตำนานกล่าว ขอพระบรมธาตุจงแสดงปฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ต่างๆให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายด้วยเทอญ เมื่อพระอานันทะได้ไปถึงวัดศรีจอมทองแล้วก็ได้ทำการเคารพสักการบูชา และตั้งสัตยาธิษฐานตามที่พระพุทธญาโณสั่งทุกประการ ฝ่ายพระมหาสีลปัญโญ เจ้าอาวาสเมื่อได้เห็นอาการของคนเหล่านั้นเช่นนั้นจึงได้นำเอาพระบรมธาตุ ซึ่งเก็บรักษากันต่อมานั้นออกมาแสดง ให้พระอานันทะและปะขาวนักบุญทั้งหลายเหล่านั้นได้เคารพสักการบูชา

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

หลังจากที่สักการะนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์ศรีจอมทองแล้ว เราก็ได้เดินต่อไปยังพระวิหารที่อยู่ติดกัน ลักษณะของพระวิหารในวัดพระธาตุศรีจอมทองมีลักษณะไม่เหมือนกับวัดอื่น ถ้าเคยไปยังวัดแห่งอื่นที่มีวิหารและพระธาตุอยู่ติดกันแบบนี้ ส่วนใหญ่พระวิหารหลวงจะสร้างเป็นหลังเดียวมีขนาดใหญ่หันด้านหลังวิหารเข้าหาองค์พระธาตุ แต่ที่นี่จะเห็นวิหารมีมุขด้านข้างหลังคาลดหลั่นหลายชั้น ด้านหลังสุดของวิหารมีวิหารหลังเล็กๆ ที่หันด้านหน้าออกมาทางด้านข้างของพระวิหารหลวง มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันเป็นแบบที่ผมเองยังไม่เคยเห็นในวัดอื่น

พระวิหารวัดพระธาตุศรีจอมทอง

พระวิหารวัดพระธาตุศรีจอมทอง ด้านข้างของพระวิหารมีหน้ามุขยื่นออกมา หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านข้างลวดลายสวยงามมาก

ด้านหน้าของพระวิหารหลวง

ด้านหน้าของพระวิหารหลวง สร้างเป็นหน้ามุขยื่นออกมาหน้าบันงดงามกว่าด้านข้าง บันไดทางขึ้นพระวิหารหลวงมีบันไดนาคกับยักษ์ทวารบาล

พระประธานวัดพระธาตุศรีจอมทอง

พระประธานวัดพระธาตุศรีจอมทอง เมื่อเข้ามาในพระวิหารหลวงผมประทับใจกับความงดงามที่เห็นอยู่ตรงหน้า พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางวิหาร เบื้องหลังเป็นปราสาทที่สวยงาม ตกแต่งด้วยโต๊ะหมู่บูชางาช้าง 2 คู่ ประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้พระประธานถ้ามีกล้องมาด้วยหรือมือถือที่ถ่ายรูปได้ ต่างก็พากันยกขึ้นมาเก็บภาพที่งดงามนี้เป็นที่ระลึก

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปางมารวิชัย อีกด้านหนึ่งของปราสาทกลางพระวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค์ พุทธศิลปะงดงาม ทางวัดงดปิดทององค์พระพุทธรูปทั้งหมดที่ประดิษฐานอยู่ด้านนี้ ถัดจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีทางเดินเข้าไปพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มีปูชนียวัตถุสำคัญมากมายเก็บรักษาไว้ในห้องกระจกล้อมด้วยลูกกรงเหล็กดัดอย่างแข็งแรง ผมได้เห็นวัตถุโบราณหลายชิ้นที่นี่แต่เพื่อความเหมาะสมจึงขอไม่นำรูปมาแสดงบนเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของสิ่งล้ำค่าเหล่านั้น

ปิดท้ายวัดพระธาตุศรีจอมทอง

ปิดท้ายวัดพระธาตุศรีจอมทอง อีกด้านหนึ่งขององค์พระธาตุมีวิหารหลังเล็กๆ ที่สร้างบนลานประทักษินยกสูงกว่าเสนาสนะอื่นในวัด วิหารหลังนี้นับว่าอยู่ด้านหน้าสุดของวัดใกล้กับกำแพง แต่ทางวัดไม่ได้เปิดให้เข้าไปไหว้พระด้านใน จึงได้แต่เก็บภาพภายนอกมาให้ชมกันเท่านั้น พระธาตุศรีจอมทองเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด ตามความเชื่อของชาวล้านนา ถึงไม่ได้เกิดปีชวดก็นับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดสำหรับผมที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุเป็นสถานที่แรกสำหรับทริปนี้ ว่างๆ แวะมาไหว้พระทำบุญกันนะครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่
อินทนนท์ โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sailom Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
Smile Place เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sandee Place Chomthong เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Pak Pond Tanom เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านรัตนาภรณ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
Bansuan Inthanon Low-Cost Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไวลด์บีต เชียงใหม่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
Rest and Relax Fan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 24 ตร.ม. – ข่วงเปา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมราชพฤกษ์ 2007 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนัญญา บ้านสวน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
Doi Inthanon Riverside Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
Homestay Huay Pakkoot เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
นอกชานมีนารีสอร์ท
  10.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
สมอลล์ฟาร์ม รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
NIDA Rooms Banluang Prathat 84 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
YOJI House&Cafe เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลิตเติล โฮม อินทนนท์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดอยอินทนนท์ วิว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทัชสตาร์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
มณฑาทิพย์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
Mae Klang Ban yen hill เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
เชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอ เอิง บูติก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่
พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่เตี๊ยะ เชียงใหม่
  8.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่กลาง เชียงใหม่
  13.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่ยะ เชียงใหม่
  14.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านไร่ไผ่งาม พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา เชียงใหม่
  15.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระเจ้าตนหลวง ลำพูน
  18.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาช่อ เชียงใหม่
  20.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่
  22.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกวชิรธาร เชียงใหม่
  25.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ลำพูน
  26.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่
  30.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
ก๋วยเตี๋ยวแม่น้อย อ.บ้านโฮ้ง ลำพูน
  32.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง)
  32.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เชียงใหม่
  34.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
โครงการหลวงดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
  34.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เชียงใหม่
  35.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกสิริภูมิ เชียงใหม่
  36.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำเอราวัณ ลำพูน
  37.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ ลำพูน
  38.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน ลำพูน
  38.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
จุดชมวิว กม.41 ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
  40.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร้านปิ่นฝ้ายกระเป๋านกฮูก
  40.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
โบราณสถานวัดเกาะกลาง ลำพูน
  40.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
OTOP รองเท้ายางรถยนต์ จาวยอง
  40.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหนองเงือก ลำพูน
  40.56 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com