×

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
พระนครศรีอยุธยา
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งหันตรา) จุดกึ่งกลางประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานพร สร้างขึ้นในวาระพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ผู้ชนะกิเลสและหมู่มาร เบื้องหลังองค์พระสร้างพระบรมรูปลักษณะนูนสูง เมื่อครั้งทรงถือเคียวเกี่ยวข้าว ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ในวโรกาสต่างๆ 9 สัญลักษณ์ ได้แก่
สัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี แห่งการครองราชย์ (พ.ศ.2514)
สัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ (พ.ศ.2530)
สัญลักษณ์ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย (พ.ศ.2531)
สัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี แห่งการครองราชย์ (พ.ศ.2539)
พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๙
สัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (พ.ศ.2542)
สัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์ (พ.ศ.2549)
สัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (พ.ศ.2550)
สัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (พ.ศ.2554)

รอบบริเวณมีการจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา เช่นวัดพระศรีสรรเพชญ์ สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ฯลฯ บรรยากาศหนองน้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะชาวหันตรา จะมาวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าเย็น ปัจจุบันถนนทางเข้าอยู่ในระหว่างการปรับปรุง

ประวัติหันตรา
"หันตรา" เป็นชื่อทุ่งนาหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในเอกสารทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระราชโอรสสมเด็จเจ้าสามพระยา คราวไปทำศึกเขมร พระมเหสีออกส่งเสร็จไปทัพเกิดประชวรพระครรภ์ จึงประสูติกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ พลับพลาที่ทุ่งนาแห่งนี้

อีกทั้ง ทุ่งหันตราในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ พระเจ้าหงสาวดียกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ พระเจ้าหงสาวดียกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยามหาเสนาถือพลหมื่นหนึ่ง พลใส่เสื้อเขียวหมวกเขียวไปตั้งค่ายรักษาพระนครที่บ้านดอกไม้ป้อมท้องนาหันตรา เพื่อสกัดทัพหงสาวดีของพระมหาอุปราช (บุเรงนอง) ที่ยกทัพมาทางแม่น้ำป่าสัก ได้เข้าตีค่ายเจ้าพระยามหาเสนาที่ทุ่งหันตรา เมื่อวันอังคาร เดือนสี่ แรมสามค่ำ ทัพเจ้าพระยามหาเสนาแตกร่นหนีลงคลองหันตราข้ามไปฟากวัดมเหยงคณ์ กรุงศรีอยุธยาเพลี้ยงพล้ำเพราะพม่า จับพระมหาธรรมราชาได้โดยฝ่ายไทยขอเจรจาสงบศีก ซึ่งต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ใช้ทุ่งนาดังกล่าวเป็นที่ซ้อมรบของทหารมาโดยตลอดจนเรียกขานว่าทุ่งหาญกล้า นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของราชการสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น เป็นสถานที่ประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและนวดข้าวของหลวง พระมหากษัตริย์เสด็จมาเป็นประธานและประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เอง ดังเอกสารว่า

"...ครั้นถึงหน้านวดข้าวก็เสด็จไปนวดข้าวที่หันตรานาหลวง ก็เล่นเป็นการสนุกหนักหนา ทั่งวิ่งวัววิ่งควายและพายเรือ เสือกับช้างให้สู้กันเล่นสนุกทั่วกันทุกฤดู ครั้นนวดข้าวแล้วล้อบ้าง จึงเหล่าพระราชบุตรและธิดาพระสนมกำนัลพร้อมกันเข้าก็ชันรันแทะเข้ามาในวัง เอาพวนข้าวทำฉัตรใหญ่ แลยาคูไปถวายพระราชาคณะที่อยู่อารามหลวงเป็นนิจศีลทุกปีมิได้ขาด..."

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุ่งหันตราในอดีตเป็นสถานที่สำคัญและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่โบราณซึ่งในสมัยต่อมาทางการได้มีการแบ่งเขตการปกครอง แยกหมู่บ้าน ตำบล และเป็นชื่อตำบลหันตรามาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2540

การเดินทาง
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งหันตรา) มีทางแยกจากถนนสายเอเซีย เลี้ยวซ้ายมือ (3053) ตรงปากทางแยกมีซุ้มขนาดใหญ่สังเกตุได้ชัดเจน ทางแยกห่างจากทางต่างระดับเข้าเมืองอยุธยาประมาณ 6.5 กิโลเมตร เข้าไปเจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย (3061) ตรงไปถึงหน้าประตูทางเข้าทุ่งหันตรา
สายตรง อบต.หันตรา 035-321050, 035-322693

พิกัด GPS อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา):
14.378297779643013,100.59824822322321
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 1252 ครั้ง
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

แผนที่ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)คลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com