www.touronthai.com

หน้าหลัก >> จันทบุรี >> วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

 วัดแห่งนี้แทบไม่มีคนรู้จัก ไม่ค่อยได้ยินชื่อเลย ทีแรกไม่รู้ด้วยว่ามีความสำคัญยังไง ประการแรกที่รู้ก็คือวัดนี้น่าจะเป็นวัดจีนแต่พอเดินเข้าไปแล้วฟังไกด์อธิบายจึงได้รู้ว่าเป็นวัดญวนที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ประวัติของวัดแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานขนาดไหน ลองอ่านดูกันครับ

 พุทธศาสนานิกายมหายานหรืออุตรนิกาย.. ได้เผยแผ่เข้าไปในเวียดนามหรือประเทษญวนเมื่อพุทธศตวรรษที่ 10 โดยท่าน โพธิธรรมเถระ ได้อาราธนาพระไตรปิฎกเข้าสู่ประเทศเวียดนามในสมัยของ พระเจ้าลี้นามเด๊ นับแต่นั้นมา พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองตลอดมาเป็นเวลาถึง 1,500 ปีเศษ สามารถจะกล่าวได้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาได้ฝังลึกอยู่ในจิตใจและสายเลือดของชาวญวนตลอดมานับพันปี

 ชาวญวนได้อพยพหลบภัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเสมือนหนึ่งหนีร้อนมาพึ่งเย็นในราชอาณาจักรไทยหลายต่อหลายครั้ง เมื่อมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอันควรแก่อัตภาพแล้ว ความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาได้เป็นพลังผลักดันให้ชาวญวณได้สร้างวัดเป็นที่บำเพ็ญกุศล ตามศรัทธา ก่อให้เกิดวัดพุทธศาสนานิกายมหายานฝ่ายอนัมนิกายหรือฝ่ายญวนขึ้นหลายต่อหลายวัด ตามหลักฐานที่ปรากฏจนถึงทุกวันนี้ แต่จะขอกล่าวเฉพาะวัดเขตร์นาบุญญาราม นี้เท่านั้น นามเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดเพื๊อกเตี้ยนตื่อ ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2377 ในสมัยรัชกาลที่ 3 กระทั่งปี พ.ศ. 2439 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่วัดในปกครองของคณะสงฆ์อนัมนิกายพร้อมกันจำนวน 3 วัด คือ 1. วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี 2. วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี 3. วัดสมณานัมบริหาร กทม.

 จากหลักฐานของท่านพระครู คณานัมสมณาจารย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 เขียนไว้มีความว่า หัวเรื่อง "ตั้งนามวัด"
 ....พระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า แห่งประเทศไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมป์แก่คณะสงฆ์อนัมนิกายทั้งในด้านศาสนกิจและสังฆานุเคราะห์อันควรแก่สมณะวิสัยโดยลำดับด้วยวัดที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลลาดขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี ให้เจริญรุ่งเรืองงดงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนาตลาดกาลเป็นนิจนิรันดร...

 ปี พ.ศ. 2511 พระอุโบสถเดิมที่สร้างด้วยไม้ชำรุดมาก พุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีจึงได้ร่วมกันก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในครานั้น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชินีในรัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้ดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2516 และได้รับการยกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปีเดียวกัน ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาดีเด่นจากกรมศาสนา

 ประวัติการกินเจ เมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2431 กรมการโรงเจ บ้วนเฮงเจตั๊วอัน เป็นโรงเจประจำจังหวัดจันทบุรี ยังไม่มีที่ตั้งถาวรได้มาขอที่วัดประกอบพิธีได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอันมาก จึงขอตั้งเป็นการถาวรมีกรรมการบริหารจนถึงปัจจุบัน และพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองจนตราบเท่าทุกวันนี้ รวมเวลา 115 ปี ของประเพณีการกินเจ

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง โทร. 0-3865-5420
http://www.tourismthailand.org/rayong

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 7108

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี
ลาลูน่า ริเวอร์ เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมท่ามาจัน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหลวงราชไมตรี ฮิสตอริค อินน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเกษมศานติ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
คิม อพาร์ตเมนต์ บาย เอสบิซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านจันท์ 9 โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
Chern Chan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมจันทบุรีเซ็นเตอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบดกัสซั่ม โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี
วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร จันทบุรี
  0.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านท่าเรือจ้าง
  0.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโบสถ์เมือง จันทบุรี
  0.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนอัญมณี จันทบุรี
  0.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
  0.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมืองจันทบุรี
  1.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไผ่ล้อม จันทบุรี
  1.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
  1.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
  1.66 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com