www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)

 อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่สร้างองค์พระพิฆเณศ หรือพระพิฆเณศวร เนื้อสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ท่ามกลางธรรมชาติทางการเกษตรของชาวบ้านในละแวกนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย เนื่องจากประติมากรรมพระพิฆเนศร์องค์นี้มีองค์ประกอบที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ 4 ถือพืชพรรณธัญญาหาร ดังนี้
 1.กล้วย 2.ยอดอ้อย 3.ขนุน 4.มะม่วง และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน

ประวัติความเป็นมา
 จากพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งความว่า
"...ชนใดหวังข้ามอุปสรรค พึงพำนักพิฆเนศนาถา
สำเร็จเสร็จสมดังจินดา พระองค์พาข้ามพิฆนะจัญไร..."

 พระพิฆเนศร์ กำเนิดจากคติความเชื่องของศาสนาฮินดู เมื่อกว่า 4000 ปี ในประเทศอินเดีย คติการบูชาองค์พระพิฆเนศร์มีมาช้านาน ด้วยมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพผู้ประทานความสำเร็จ และขจัดอุปสรรคทั้งปวง ทั้งยังเป็นเทพที่แสดงออกถึงความสุข ความปีติ เป็นเทพแห่งความเสรีภาพและสันติสุข เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด และหากจัดลำดับเทพที่มีผู้เคารพนับถือบูชาแล้ว พระพิฆเนศร์ถือได้ว่าเป็นเทพที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ทั้งในอินเดีย และประเทศต่างๆ นับสิบประเทศ คติความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศร์ มีปรากฏเป็นหลักฐานในทวีปเอเซีย และแถบอุษาคเนย์ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มานับพันปี ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงความเคารพไม่เสื่อมคลาย

 คนไทยคุ้นเคยกับบรรดาเทพท้งหาลายมาช้านาน แต่ในบรรดาเทพทั้งหมด คนไทยรู้จักพระพิฆเนศร์มากที่สุด เพราะท่านเป็นมหาเทพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีไทยมากจนกล่าวได้ว่า คนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศร์ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการประกิบพิธีกรรมต่างๆ เป็นตราประจำกรมกองต่างๆ มากมาย แม้แต่พระนามแรกของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ยังมีนามว่า "กรมหมื่นพระพิฆเนศร์สุรสังกาศ"

 พระพิฆเนศร์เป็นเทพแห่งปราชญ์ ความรู้ต่างๆ เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ดังนั้นคติการบูชาเพื่อปรารถนาในการประสบความสำเร็จ ต่อกิจการทั้งปวง มักจะบูชาพระพิฆเนศร์ก่อนเป็นอันดับของของทุกพิธีกรรม ทุกตำราได้กล่าวถึงที่มาของพระพิฆเนศร์ไว้สูงสำคัญและฤทธิ์มาก มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม คอยช่วยเหลือปกป้องปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และเป็นยอดกตัญญู แม่พระพิฆเนศร์จะเป็นเทพที่มีความเก่งกาจสามารถยิ่ง แต่ก็เป็นเทพที่สงบนิ่งไม่เย่อหยิ่ง ทระนง อันเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐอีกประการหนึ่ง ของผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

 จึงกล่าวได้ว่า พระพิฆเนศร์ เป็นมหาเทพที่ดีพร้อมครบถ้วนด้วยความดีงามสมควรแก่การยกย่องบูชาเป็นนิจ แม้แต่องค์พระศิวะมหาเทพผู้สร้าง และพระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศร์ยังกล่าวว่า "ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใด ให้ทำการบูชาพระพิฆเนศร์ก่อนกระทำการทั้งปวง ผู้ใดต้องการความสำเร็จ ให้บูชาพระพิฆเนศร์ ผู้ใดต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศร์"

 พระพิฆเนศองค์นี้เป็นผลงานของ นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้มีผลงานอาทิเช่น การซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณ
งานประติมากรรม นารายณ์กวนเกษรียรสมุทรที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วัตถุประสงค์ในการสร้าง
 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และของประเทศไทย โดยการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น โดยมีองค์พระพิฆเนศร์เป็นประธาน ซึ่งจะเป็นงานประติมากรรมพระพิฆเนศร์ เนื้อโลหะบรอนซ์นอก(สำริด) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 - เพื่อความสมานสามัคคี ในหมู่ประชาชนเป็นสถานที่สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ อาทิเช่น การขายพีชผลเกษตรในท้องถิ่น อำเภอบางคล้า และในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย
 - ก่อให้เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญที่ยั่งยืน ให้กับชุมชนและประเทศชาติ
 - เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของเมืองแปดริ้ว ทั้งในแง่สังคม-วัฒนธรรม
 - เพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของแม่น้ำบางประกง ซึ่งมีธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์
 - เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะกุศลทั่วไป

 การก่อสร้าง ได้พิจารณาใช้วัสดุ โลหะบรอนซ์นอก หรือ สำริดนอก ซึ่งโลหะที่ใช้ในการหล่องานประติมากรรมใหญ่ๆ และมีความคงทนถาวร อาทิเช่น พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ก็หล่อด้วยบรอนซ์นอกเช่นกัน และนับได้ว่าจะเป็นพระพิฆเนศร์เนื้อโลหะสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 30 เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะมีความสูงรวมกัน 39 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

แก้ไขล่าสุด 2017-04-09 18:22:23 ผู้ชม 40713

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ


ล่องเรือชมอุทยานพระพิฆเณศ

ล่องเรือชมอุทยานพระพิฆเณศ เปิดเรื่องราวการเดินทางมายังอุทยานพระพิฆเณศเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะครับ หลังจากที่ได้มาตั้งแต่สมัยที่ยังหล่อชิ้นส่วนแล้วยังไม่ได้ประกอบสมบูรณ์ จนมาวันนี้ก็ 2 ปี แล้ว ก่อนหน้านี้ผมขับรถจากเมืองฉะเชิงเทราหรือแปดริ้ว มาบางคล้า เส้นทางวกวนกว่าใช้สายพนมสารคาม - กบินทร์บุรี พอมาครั้งนี้ผมมาเที่ยวตลาดน้ำบางคล้า แล้วก็ล่องเรือเที่ยวรอบเกาะลัด ตามเส้นทางของการเดินเรือรอบเกาะเล็กๆ ในอำเภอบางคล้า พอผ่านวัดคุ้งกร่างมาได้ไม่นานเราก็มองเห็นองค์พระพิฆเณศสำริดสูง 30 เมตรเด่นตระหง่าน สูงกว่าเสาไฟซะอีกเนื่องจากผมเลือกที่นั่งอยู่หัวเรือ เลยได้ยินเสียงไกด์ด้านหลังเรือไม่ค่อยถนัด พอจะรู้ว่าจากตลาดน้ำบางคล้าไปอุทยานพระพิฆเณศแค่ 5 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ถ้าวันนี้การประกอบองค์พระพิฆเณศยังไม่เสร็จผมก็อาจจะไม่มาที่นี่เพราะอยากให้เสร็จสมบูรณ์แล้วมาเก็บภาพสวยๆ ทีเดียวเลย พอมองจากเรือเห็นการประกอบเสร็จแล้วก็เลยวางแผนว่าหลังจากล่องเรือเสร็จก็จะขับรถไปซะหน่อย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเทวสถานอุทยานพระพิฆเณศยังมีเทพเจ้าตามความเชื่อแบบมหายานหรือที่เรียกว่าเซียนให้ประชาชนกราบไหว้บูชาขอพรกันด้วย ได้แก่ ไฉ่ ซึ้ง เอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นเทพชั้นสูงที่ชาวจีนให้ความสำคัญมาก เป็นเทพเจ้าองค์แรกที่จะต้องเซ่นไหว้ก่อนเทพเจ้าองค์อื่นๆ ผู้ที่ทำมาค้าขายเชื่อกันว่า ไฉ่ ซึ้ง เอี้ย สามารถดลบันดาลหรือช่วยเหลือให้ผู้ที่บูชามีโชคลาภตลอดจนมีความมั่งคั่งร่ำรวย โดยเฉพาะ ไฉ่ ซึ้ง เอี้ย องค์บุ๋นนี้ จะให้คุณทางด้านทรัพย์สินเงินทอง ตลอดจนโชคลาภต่างๆ ทำให้ผู้บูชาประสบความสำเร็จ คาถาบูชา ไฉ่ ซึ้ง เอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

"โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ"

อีกองค์หนึ่งคือ ตี่จั่งอ๊วง หรือ เต่จงอ๋อง หรือพระกษิติครรภโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงได้รับการเคารพนับถือและมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆ ทรงปรากฏชื่อในพระสูตร ชื่อ "ตี่จั่งอ๊วง พู่สักบึ้งง่วนเก็ง" ท่านมีพระมหาปณิธานดังนี้ "ตราบใดที่นรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรก ตราบนั้นก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ" พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงโปรดสัตว์ในภพภูมิต่างๆ ทั้ง 6 เหล่า ได้แก่ มนุษย์ เทวดา อสูร เปรต สัตว์เดรัจฉาน รวมทั้งสัตว์ในนรกภูมิ ทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ปฏิบัติพระองค์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ ทั้ง 6 เหล่า โดยทรงแผ่กุศลปัตติทานให้อันเป็นผลกรรมนำสรรสัตว์ไปสู่สุขติ ได้บรรลุมรรคผลไปแล้วมากมายเกินจะนับได้ ตลอดระยะเวลานาน เป็นอสงไขยกับป์อันประมาณมิได้ บทสวดบูชา

นำ มอ ต้า เหยี้วยน ตี่ จั่ง อ๊วง ผ่อ สัก (3 จบ)

องค์กลางไม่ต้องบอกก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้ว เจ้าแม่กวนอิมนั่นเอง

หนูนำโชค

หนูนำโชค หนูพาหนะขององค์พระพิฆเณศ เป็นหนูที่สร้างไว้ด้านหน้าบนฐานองค์พระพิฆเณศองค์ใหญ่ ขนาดของหนูที่เห็นอยู่นี้ก็ใหญ่เท่าคนแล้ว เชื่อกันว่าหากต้องการประสบความสำเร็จจะมากระซิบที่หูหนูขอพร

พระพิฆเณศปางสำฤทธิ์ สำเร็จ สมปรารถนา

พระพิฆเณศปางสำฤทธิ์ สำเร็จ สมปรารถนา พระพิฆเณศองค์นี้สร้างโดยสมาคมชาวฉะเชิงเทรา นำโดย พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี นายกสมาคมฯ โดยเป็นพระพิฆเณศเนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความเชื่อว่าพระพิฆเณศเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ ขจัดอุปสรรค อำนวยความสำเร็จ ในทุกสิ่ง เป็นเทพเจ้าแห่งสากลที่มีผู้เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในโลก เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนหลายประเทศ เช่น อินเดีย เนปาล ภูฏาน ทิเบต มองโกล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า ไทย เขมร อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิง จะศรัทธามาก การสร้างพระพิฆเณศ ปางสำฤทธิ์ สำเร็จ สมปรารถนา เป็นพระพิฆเณศสูงรวมฐาน 39 เมตร มี 4 กร แต่ละกรจะถือผลไม้ ได้แก่ มะม่วง กล้วย อ้อย และขนุน (ผลไม้ขึ้นชื่อประจำจังหวัด) เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2551 ด้วยวิธีการหล่อเป็นชิ้นส่วนแล้วนำไปประกอบกัน ทั้งหมด 854 ชิ้น แต่ชิ้นส่วนที่หล่อขึ้นมาจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมถูกต้องตามหลักในวันที่ฤกษ์เป็นมงคล จึงทำให้การสร้างใช้เวลามาก โดยมีพระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ และได้วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

พระพิฆเณศจำลอง

พระพิฆเณศจำลอง ระหว่างทางเดินขึ้นไปยังฐานชั้นบนขององค์พระพิฆเณศใหญ่ จะมีองค์จำลองไว้ให้สักการะปิดทอง สำหรับดอกไม้ควรจะซื้อขึ้นมาจากอาคารสำนักงาน

การสร้างพระพิฆเณศปางยืน

การสร้างพระพิฆเณศปางยืน เป็นภาพที่นำมาให้ชมย้อนหลังไประหว่างการสร้างพระพิฆเณศองค์ใหญ่เมื่อปี 2554

พระหัตถ์พระคเณศ

พระหัตถ์พระคเณศ ย้อนหลังให้ชมเมื่อครั้งที่ชิ้นส่วนพระหัตถ์ที่หล่อขึ้นมาและรอการนำขึ้นไปประกอบมีคนมาเขียนชื่อเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลมากมาย

พื้นที่ร้านขายของ

พื้นที่ร้านขายของ ตรงลานจอดรถด้านในจะมีชาวบ้านมาเปิดร้านขายของหลายอย่างส่วนมากก็เป็นของกินเล่นรองท้อง มีไอติมกะทิมะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ซื้อมากินหรือซื้อไปฝากได้ เจ้าของสวนมาขายเองราคาถูกมาก ในฤดูที่มะพร้าวน้ำหอมออกผลมามากอย่างเดือนกรกฎาคม ราคาแค่ลูกละ 3 บาทเอง (ไม่เผา ถ้าเผา 4 บาท) วันนั้นก็ซื้อมา 20 ลูก แจกรอบซอยในหมู่บ้าน

ภาพเก็บตกอื่นๆ

ภาพเก็บตกอื่นๆ เป็นภาพที่ได้จากการขับรถรอบๆ สวนมะพร้าว หามุมที่จะถ่ายรูปพระพิฆเณศจากไกลๆ ดูบ้าง ไว้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้กลับมาเก็บภาพกันใหม่ ท้องทุ่งนาสีเขียวกับดงมะพร้าวน้ำหอม แล้วก็มีองค์พระพิฆเณศสูงตระหง่าน

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา

รีวิว อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า


 "มาขอพรพระพิฆเณศแต่เช้าเอาฤกษ์เอาชัย"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-04-09 09:38:31

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า


0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
เดวา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุขฤทัย อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
T Vintage Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
T Time Hotel
  7.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริเวอร์ บรีซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟ้า แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอส พี เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
Dream house เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
yourhouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
cthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ชิลล์ คลาสสิค เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
เย็นจิต บังกะโล แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  21.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
Tree House Chachoengsao เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  21.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซันทารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  21.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมซันทารา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล
  21.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรอทัก รักเธอ แอต แปดริ้ว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  22.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
พี พี เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  22.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจเค ลีฟวิง โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  22.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
บุรีมายา รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา
  22.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปฏิคม อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมมารานาธา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมมโมรี เลิฟ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
อาทิตย์ ธารา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  40.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มหลวงแพ่ง รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา
  41.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
Bang Wua Garden Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  48.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนมะพร้าวคาวบอย Coco Cowboy Farm
  2.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนสวนมะพร้าวบ้านบางค้างคาว
  2.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนลุงปราโมชย์ ฉะเชิงเทรา
  3.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนปาล์มฟาร์มนก ฉะเชิงเทรา
  3.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มวิมานดิน ฉะเชิงเทรา
  4.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะลัด ฉะเชิงเทรา
  4.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านน้ำตาลสด ฉะเชิงเทรา
  4.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดน้ำบางคล้า ฉะเชิงเทรา
  5.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดแจ้ง ฉะเชิงเทรา
  5.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉะเชิงเทรา
  5.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปากน้ำโจ้โล้ ฉะเชิงเทรา
  6.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉะเชิงเทรา
  6.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพธิ์บางคล้า ฉะเชิงเทรา
  7.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนทดน้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา
  8.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพิฆเณศวรปางนอนเสวยสุขวัดสมานรัตนาราม
  8.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะนก ฉะเชิงเทรา
  9.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนมะพร้าวน้ำหอมลุงแดง
  9.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ล้อต๊อก ฉะเชิงเทรา
  10.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสัมปทวนนอก ฉะเชิงเทรา
  11.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดมะม่วงคุณภาพส่งออกแปดริ้ว
  12.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) ฉะเชิงเทรา
  13.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2558 บ้านไผ่ขวาง
  14.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกระบองเพชรแปดริ้ว สวนลุงแว่น
  14.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
โบสถ์สแตนเลสวัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา
  14.72 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com