×

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่สร้างองค์พระพิฆเณศ หรือพระพิฆเณศวร เนื้อสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ท่ามกลางธรรมชาติทางการเกษตรของชาวบ้านในละแวกนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย เนื่องจากประติมากรรมพระพิฆเนศร์องค์นี้มีองค์ประกอบที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ 4 ถือพืชพรรณธัญญาหาร ดังนี้
1.กล้วย 2.ยอดอ้อย 3.ขนุน 4.มะม่วง และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน

ประวัติความเป็นมา
จากพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งความว่า
"...ชนใดหวังข้ามอุปสรรค พึงพำนักพิฆเนศนาถา
สำเร็จเสร็จสมดังจินดา พระองค์พาข้ามพิฆนะจัญไร..."

พระพิฆเนศร์ กำเนิดจากคติความเชื่องของศาสนาฮินดู เมื่อกว่า 4000 ปี ในประเทศอินเดีย คติการบูชาองค์พระพิฆเนศร์มีมาช้านาน ด้วยมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพผู้ประทานความสำเร็จ และขจัดอุปสรรคทั้งปวง ทั้งยังเป็นเทพที่แสดงออกถึงความสุข ความปีติ เป็นเทพแห่งความเสรีภาพและสันติสุข เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด และหากจัดลำดับเทพที่มีผู้เคารพนับถือบูชาแล้ว พระพิฆเนศร์ถือได้ว่าเป็นเทพที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ทั้งในอินเดีย และประเทศต่างๆ นับสิบประเทศ คติความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศร์ มีปรากฏเป็นหลักฐานในทวีปเอเซีย และแถบอุษาคเนย์ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มานับพันปี ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงความเคารพไม่เสื่อมคลาย

คนไทยคุ้นเคยกับบรรดาเทพท้งหาลายมาช้านาน แต่ในบรรดาเทพทั้งหมด คนไทยรู้จักพระพิฆเนศร์มากที่สุด เพราะท่านเป็นมหาเทพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีไทยมากจนกล่าวได้ว่า คนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศร์ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการประกิบพิธีกรรมต่างๆ เป็นตราประจำกรมกองต่างๆ มากมาย แม้แต่พระนามแรกของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ยังมีนามว่า "กรมหมื่นพระพิฆเนศร์สุรสังกาศ"

พระพิฆเนศร์เป็นเทพแห่งปราชญ์ ความรู้ต่างๆ เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ดังนั้นคติการบูชาเพื่อปรารถนาในการประสบความสำเร็จ ต่อกิจการทั้งปวง มักจะบูชาพระพิฆเนศร์ก่อนเป็นอันดับของของทุกพิธีกรรม ทุกตำราได้กล่าวถึงที่มาของพระพิฆเนศร์ไว้สูงสำคัญและฤทธิ์มาก มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม คอยช่วยเหลือปกป้องปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และเป็นยอดกตัญญู แม่พระพิฆเนศร์จะเป็นเทพที่มีความเก่งกาจสามารถยิ่ง แต่ก็เป็นเทพที่สงบนิ่งไม่เย่อหยิ่ง ทระนง อันเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐอีกประการหนึ่ง ของผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

จึงกล่าวได้ว่า พระพิฆเนศร์ เป็นมหาเทพที่ดีพร้อมครบถ้วนด้วยความดีงามสมควรแก่การยกย่องบูชาเป็นนิจ แม้แต่องค์พระศิวะมหาเทพผู้สร้าง และพระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศร์ยังกล่าวว่า "ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใด ให้ทำการบูชาพระพิฆเนศร์ก่อนกระทำการทั้งปวง ผู้ใดต้องการความสำเร็จ ให้บูชาพระพิฆเนศร์ ผู้ใดต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศร์"

พระพิฆเนศองค์นี้เป็นผลงานของ นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้มีผลงานอาทิเช่น การซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณ
งานประติมากรรม นารายณ์กวนเกษรียรสมุทรที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วัตถุประสงค์ในการสร้าง
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และของประเทศไทย โดยการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น โดยมีองค์พระพิฆเนศร์เป็นประธาน ซึ่งจะเป็นงานประติมากรรมพระพิฆเนศร์ เนื้อโลหะบรอนซ์นอก(สำริด) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- เพื่อความสมานสามัคคี ในหมู่ประชาชนเป็นสถานที่สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ อาทิเช่น การขายพีชผลเกษตรในท้องถิ่น อำเภอบางคล้า และในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย
- ก่อให้เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญที่ยั่งยืน ให้กับชุมชนและประเทศชาติ
- เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของเมืองแปดริ้ว ทั้งในแง่สังคม-วัฒนธรรม
- เพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของแม่น้ำบางประกง ซึ่งมีธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์
- เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะกุศลทั่วไป

การก่อสร้าง ได้พิจารณาใช้วัสดุ โลหะบรอนซ์นอก หรือ สำริดนอก ซึ่งโลหะที่ใช้ในการหล่องานประติมากรรมใหญ่ๆ และมีความคงทนถาวร อาทิเช่น พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ก็หล่อด้วยบรอนซ์นอกเช่นกัน และนับได้ว่าจะเป็นพระพิฆเนศร์เนื้อโลหะสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 30 เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะมีความสูงรวมกัน 39 เมตร


พิกัด GPS อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า:
13.735422,101.174548

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 877 ครั้ง 1 คน เช็คอินที่นี่
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า

  มาขอพรพระพิฆเณศแต่เช้าเอาฤกษ์เอาชัย

Akkasid Tom Wisesklin
9 เมษายน 2560

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า
อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า

แผนที่ อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้าคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com