www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สกลนคร >> พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ ณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด นวน ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๒ โดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ท่านได้เดินธุดงค์ผ่านมาพักปฏิบัติธรรมภายในดงกระบากใหญ่แห่งนี้ ส่วนญาติโยมก็มีศรัทธาได้สร้างเสนาสนะถวายให้ท่าน ต่อมาขุนอุพัทธ์ระบิน (เพชร ภูลวรรณ) จ่าศาลคนแรกของจังหวัดสกลนคร ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน แก่หลวงปู่เสาร์ เพื่อให้ท่านได้สร้างเป็นวัด รวมทั้งญาติโยมคนอื่นๆ ได้ถวายเพิ่มเติม วัดป่าสุทธาวาส ได้ดำเนินการขอสร้างวัดเป็นที่ถูกต้องตามกฏหมายเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยมีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๑๑ รูปด้วยกัน คือ
  ๑.หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๙
  ๒.หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  ๓.พระอาจารย์หล้า อาภากโร
  ๔.พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ
  ๕.พระอริยคุณาธาร (พระอาจารย์เส็ง ปุสโส) เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ - ๒๔๘๙
  ๖.พระครูอุดมธรรมคุณ (พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต) เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ - ๒๕๐๙
  ๗.พระอุดมสังวรวิสุทธิ (พระอาจารย์วัน อุตโม) รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ค. พ.ศ.๒๕๐๙
  ๘.พระญาณสิทธาจารย์ (พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร) รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่เดือน ก.ค. – พ.ย. พ.ศ.๒๕๐๙
  ๙.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล เป็นเจ้าอาวาสเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ - ๒๕๒๒
  ๑๐.พระวิบูลธรรมภาณ (พระอาจารย์มหาประมูล รวิวังโส) เป็นเจ้าอาวาสเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๓ - ๒๕๓๖
  ๑๑.พระรัชมงคลนายก (พระอาจารย์คำดี ปัญโญภาโส) เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน

 สภาพทั่วไปของวัดป่าสุทธาวาสนั้นมีต้นไม้ใหญ่มากมาย ที่ให้ร่มเงาและความร่มรื่นร่มเย็นแก่ผู้มาสัญจรจาริกบุญ เช่น ต้นกระบาก ต้นลิ้นจี่ป่า ต้นสัตตบรรณ ฯลฯ

อุโบสถ
  
 อุโบสถวัดป่าสุทธาวาสหลังนี้ สร้างครอบบริเวณที่ถวายเพลิงศพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ โดยท่านพระครูอุดมธรรมคุณ (พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต) และผูกพัทธสีมาในวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ ที่สำคัญไปกว่านั้น วัดป่าสุทธาวาสยังเป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลุย จันทสาโร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ด้วย

การเดินทาง ไปตามถนนสุขเกษมจนถึงศูนย์ราชการจังหวัดมีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 250 เมตร ตัวพิพิธภัณฑ์มีลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กำเนิดในสกุลแก่นแก้ว ที่ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในปฏิมาธุดงด์กรรมฐานเป็นวัตร มีพระในสายเดียวกับท่านอีกหลายองค์ที่ได้เข้ามาปฏิบัติ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวของท่าน เช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ขาว อาลนาโย หลวงปู่แหวน สุจินต์โน เป็นต้น ต่อมาท่านได้ย้ายจากการธุดงค์กรรมฐานเข้ามาจำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส และมรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

 นอกจากนั้นยังมี เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุย (2444-2532) ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น หลวงปู่หลุยเป็นผู้ที่มีปฏิปทาชอบจาริกไปในที่ต่าง ๆ จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่าน

 เมื่อท่านมรณภาพและพระราชทานเพลิงศพแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแสว่า "ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครที่วัดนี้มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เอง

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 0 4251 3490-1
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 20127

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดป่าสุทธาวาส

วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางมากวัดหนึ่งในเมืองสกลนคร จากประตูด้านหนึ่งเดินไปอีกด้านหนึ่งค่อนข้างไกลเลยทีเดียว ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่มากมายหลายชนิด ตามลักษณะของการเป็นวัดป่าที่เงียบสงบในธรรมชาติ แม้ว่าจะอยู่ในอำเภอเมืองก็ตาม

อุโบสถวัดป่าสุทธาวาส

อุโบสถวัดป่าสุทธาวาส สิ่งที่โดดเด่นกลางวัดคืออุโบสถขนาดใหญ่ ที่สูงเอามากๆ ลวดลายสวยงาม อุโบสถวัดป่าสุทธาวาสหลังนี้ สร้างครอบบริเวณที่ถวายเพลิงศพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ โดยท่านพระครูอุดมธรรมคุณ (พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต) และผูกพัทธสีมาในวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

จากอุโบสถเดินมาด้านข้างไม่ไกล เป็นที่ตั้งของอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์ ด้านหน้ามีที่ให้จุดธูปเทียบสักการะหลวงปู่มั่น ก่อนที่จะเข้ามาไหว้รูปเหมือนของหลวงปู่ในพิพิธภัณฑ์

รูปเหมือนหลวงปู่มั่น

รูปเหมือนหลวงปู่มั่น พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นที่ประดิษฐานอังคารธาตุและรูปหล่อเหมือนเท่าตัวจริงของพระอาจารย์มั่น พร้อมเครื่องอัฐบริขาร และการแสดงเรื่องราวชีวประวัติของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ยึดปฏิปทาธุดงค์อย่างเคร่งครัด และได้รับการยกย่องนับถือจากบรรพชิต และคฤหัสถ์ทั่วประเทศ พระอาจารย์มั่น มีภูมิลำเนาเดิมที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อ พ.ศ.2413 อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2436 ท่านออกเดินธุดงค์ไปทั่วทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน ภายหลังได้มาจำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร จนมรภาพเมื่อ พ.ศ. 2492 สิริอายุ 80 ปี

เครื่องอัฐบริขารหลวงปู่มั่น

เครื่องอัฐบริขารหลวงปู่มั่น

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ทางเดินจงกรมของหลวงตา

ทางเดินจงกรมของหลวงตา จากพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น เดินออกมาด้านหน้าแล้วเลี้ยวไปด้านข้าง จะเป็นทางไปยังกุฏิธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เคยเดินทางมายังวัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้ ระหว่างนี้จะผ่านทางเดินที่มีป้ายห้ามผ่านเพราะเป็นเส้นทางเดินของหลวงตา

กุฏิหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กุฏิหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กุฏิหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กุฏิหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นกุฏิไม้เล็กๆ อย่างเรียบง่าย ตามหลักการของพระสายปฏิบัติ

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

นิทรรศการวัดป่าสุทธาวาส

นิทรรศการวัดป่าสุทธาวาส จากอุโบสถเดินไปยังเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย ศิษย์หลวงปู่มั่น เป็นทางเดินที่ค่อนข้างไกล ระหว่างทางเดินเราจะเห็นป้ายนิทรรศการมากมายยาวเหยียดเลยทีเดียว ถ้าจะอ่านข้อมูลในนิทรรศการนี้คงต้องใช้เวลาทั้งวัน เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวข้องกับ หลวงปู่มั่น และเกจิอาจารย์สำคัญๆ ในภาคอีสานทั้งสิ้น

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสารเจติยานุสรณ์ เจดีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุย จันทสารเถระ (พ.ศ.2444-2532) ผู้ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ หลวงปู่หลุยฯ เป็นผู้ที่มีปฏิปทา ชอบจาริกไปในที่ต่างๆ ตลอดจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน เมื่อท่านมรณภาพและได้รับพระราชทานเพลิงศพแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสว่า "...ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่วัดนี้ มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน..."

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบเจดีย์องค์นี้ โดยได้ทรงร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เอง

รูปเหมือนหลวงปู่หลุย

รูปเหมือนหลวงปู่หลุย ชั้นบนของเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนเท่าจริงของหลวงปู่หลุย และมีประชาชนเดินทางมาสักการะอยู่ตลอด เช่นเดียวกันกับรูปเหมือนหลวงปู่มั่นในพิพิธภัณฑ์อีกด้านหนึ่งของวัด

เครื่องอัฐบริขารหลวงปู่หลุย

เครื่องอัฐบริขารหลวงปู่หลุย

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ชั้นล่างของเจดีย์ มีรูปภาพลายปิดทองพระพุทธประวัติ รอบๆ ผนัง

บริเวณวัดป่าสุทธาวาส

บริเวณวัดป่าสุทธาวาส บรรยากาศของวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นทั่วทั้งวัด ยามเย็นจะเห็นพระภิกษุสามเณรปฏิบัติกิจสงฆ์อย่างหนึ่งคือการกวาดลานวัด ทำให้วัดไม่มีเศษใบไม้ร่วงหล่นให้เห็นเลย

รีวิว พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร


 ""

ชนะ อุดมวิทยารัตน์
2018-09-24 17:56:43


5/5 จาก 1 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
โรงแรมอิมพีเรียลสกล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
โชคดีเพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอ็มที เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
ยูทู บูติก เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
SAKONMONTA RESOND เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
พีซี แกรนด์ พาเลซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร่มไม้ รีสอร์ต สกลนคร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมดุสิต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮ้อป อินน์ สกลนคร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.54 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com