www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ขอนแก่น >> สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

  สิมอีสาน หรือ โบสถ์อีสาน มาจากการที่ทางอีสานเรียกโบสถ์ว่า “สิม” ลักษณะโดยทั่วไปของสิม แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักตามสภาพของแหล่งที่ตั้ง คือ สิมน้ำและสิมบก สิมน้ำ เป็นสิมที่ตั้งอยู่กลางน้ำ เช่น สระ หนอง บึง ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างอย่างชั่วคราวสำหรับวัดที่ยังไม่มีวิสุงคามสีมา ส่วนใหญ่สิมบกเป็นสิมที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นอาคารถาวร นอกจากนี้ สิมยังแบ่งตามลำดับอายุก่อนหลังและลักษณะร่วมในรูปแบบได้เป็น 4 ประเภท คือ สิมก่อผนังแบบดั้งเดิม สิมโถง สิมก่อผนังรุ่นหลัง และสิมแบบผสม

 สิม มาจากคำว่า สีมา สิมมา หรือพัทธสีมา ที่ปรากฏในคำจารึกบนแผ่นหินที่ประกาศเจตนาอุทิศของผู้สร้างปักไว้ด้านหลังสิมมีปรากฏอยู่ทั่วไป ความหมายของคำเหล่านี้ หมายถึง เขตแดนที่กำหนดในการประชุมทำสังฆกรรมอันเป็นกิจของสงฆ์โดยมีแผ่นสีมาหินเป็นเครื่องหมายแสดงขอบเขตรอบบริเวณตัวสิม*

 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/สิมอีสาน

 สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นประมาณ 6 กิโลเมตร ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์ สิมอีสาน ได้เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคงสามารถคุ้มแดดคุ้มฝน ตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อันเป็นการปลูกฝังแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นตลอดไป

การเดินทางสิมอีสานอยู่ในวัดป่าแสงอรุณ ถนนศรีจันทร์ (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นประมาณ 6 กิโลเมตร มีแยกขวามือเข้าถนนโยธาธิการอีก 300 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. ขอนแก่น โทร 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 29353

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดป่าแสงอรุณ

วัดป่าแสงอรุณ หลังจากที่เดินทางเข้ามาตามเส้นทางที่อธิบายไปแล้ว จากถนนศรีจันทร์แล้วเข้าถนนโยธาธิการ ประมาณ 300 เมตร ถึงซุ้มประตูวัดก็เลี้ยวขวาเข้ามาในวัด สิ่งแรกที่เห็นคืออุโบสถที่งดงามเด่นตระหง่านอยู่กลางวัด ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น แล้วรอบๆ บริเวณก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุโบสถที่งดงามตรงหน้านี้ก็คือที่เราเรียกกันว่า สิมอีสาน นั่นเอง

ก่อนที่จะเข้าไปข้างใน ขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดป่าแสงอรุณสักหน่อย

วัดป่าแสงอรุณ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๙ บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) หมู่ ๙ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต อยู่ด้านทิศตะวันออกและห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘

ลักษณะพื้นที่ตั้งวัด
เดิมพื้นที่ตั้งวัดไม่ราบเรียบ มีลักษณะเป็นเนินสูง จากด้านทิศเหนือราบลุ่มลงไปทางด้านทิศใต้ และพื้นที่บางส่วนก็เป็นหลุม เป็นบ่อ มีไผ่ป่าและหญ้าคาขึ้นหนาแน่น ส่วนบริเวณที่พระสงฆ์อยู่อาศัย มีไม้ยืนต้นที่สำคัญ เช่น มะค่าแต้ ตะโก ตะแบก ประดู่ สะเดา ไม้จิก ไม้แดง ต้นปีบ เป็นต้น ปัจจุบัน ได้ปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ราบเรียบเป็นส่วนมากแล้ว ภายในวัดได้แบ่งเขตใหญ่ๆ ไว้ ดังนี้
๓.๑ เขตสนามสวนป่าหน้าวัด อยู่ด้านทิศเหนือเกือบตลอดแนวรั้วของวัด มีสนามหญ้า ป่าประดู่ ไม้พะยุง ที่ปลูกเสริมขึ้นมาใหม่ กำลังเจริญเติบโตสวยงาม รวมเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่
๓.๒ เขตพุทธาวาส อยู่ถัดจากเขตสนามสวนป่าเกือบถึงช่วงกลางของวัด เป็นที่ปลูกสร้างศาลา การเปรียญ ๒ ชั้น หอระฆัง วิหาร และอุโบสถ มีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่
๓.๓ เขตสังฆาวาส ต่อจากเขตพุทธาวาส ค่อนไปด้านทิศใต้ มีเสนาสนะที่พักสงฆ์ตั้งเรียงรายเป็น ๒ แถว จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และต่อจากทิศตะวันออกไปด้านทิศใต้ รวมแล้วมีลักษณะเป็นอักษรตัว L ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่
๓.๔ เขตสาธารณสงเคราะห์ อยู่ทิศตะวันตก ตั้งแต่เหนือจดใต้ มีศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศล สุสาน ศาลาผู้ปฏิบัติธรรม โรงครัว ห้องน้ำ ห้องสุขา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ส่วนบริเวณที่เหลือด้านทิศตะวันออก เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ๑ แห่ง ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี

ความเป็นมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระครูพิศาลอรัญญเขต (จันทร์ เขมิโย ป.ธ.๓) อดีต เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง ได้นิมนต์พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม อาจารย์พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล ป.ธ.๕ ซึ่งขณะนั้น อยู่ในระหว่างปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี มาช่วยศาสนกิจที่จังหวัดขอนแก่น พระอาจารย์สิงห์พร้อมด้วยพระอาจารย์กรรมฐานหลายรูป เช่น พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์คูณ พระอาจารย์ดี พระอาจารย์อุ่น พระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์สีโห พระอาจารย์สิม พระอาจารย์เพ็ง พระอาจารย์เกียรติ เป็นต้น มาตั้งวัด ณ บริเวณ โคกเหล่างา (ปัจจุบัน วัดวิเวกธรรม) ส่วนอาจารย์พระมหาปิ่น พร้อมด้วยพระอาจารย์เทศก์ เทสฺรํสี(พระราชนิโรธรังสี) วัดหินหมากเป้ง พระอาจารย์หลุย จนฺทสโร พระอาจารย์ภูมี พระอาจารย์สีลา พระอาจารย์กงมา และ พระอาจารย์แดง (พระสุธรรมคณาจารย์) วัดประชานิยม เป็นต้น ไปจำพรรษา ณ ดอนปู่ตา (ปัจจุบัน วัดสมศรี) บ้านพระคือ

กลางปีพุทธศักราช ๒๔๗๓ พระอาจารย์เทศก์ เทสฺรํสี พร้อมด้วยพระอาจารย์กรรมฐานหลายรูป ได้ออกมาพักปฏิบัติธรรม ณ บริเวณสถานที่สร้างวัดป่าแสงอรุณในปัจจุบัน ต่อมาอาจารย์พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล ซึ่งมีอายุพรรษามากกว่าทุกรูปได้ออกมาจากดอนปู่ตา (วัดสมศรี) มาอยู่จำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์เทศก์ จึงถือว่าผู้ที่เริ่มการบุกเบิกในการก่อตั้งและสร้างวัดป่าแสงอรุณครั้งแรก คือ พระอาจารย์เทศก์ และอาจารย์พระมหาปิ่น ดังที่ทราบอยู่โดยทั่วไปนั่นเอง

ครั้นปีถัดมา พ.ศ. ๒๔๗๔ อาจารย์พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล ติดตามพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม และคณะพระอาจารย์กรรมฐาน ไปช่วยการพระศาสนาที่จังหวัดนครราชสีมา ตามคำนิมนต์ของท่านเจ้าคุณ พระธรรมปาโมกข์ จึงได้มอบหมายหน้าที่การบริหารวัดป่าพระคือ (ปัจจุบันคือวัดป่าแสงอรุณ) ให้พระอาจารย์ผู้มีพรรษารองลงมารับหน้าที่สืบต่อกันมาโดยลำดับ ปรากฏว่า วัดนี้มีพระอาจารย์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต แวะพักและอยู่จำพรรษาให้การอบรม ในด้านการสมาธิภาวนา แก่พุทธบริษัทติดต่อกันมาไม่ขาดระยะ

การตั้งชื่อวัด
วัดป่าแสงอรุณ เมื่อตั้งครั้งแรกยังไม่มีชื่อวัดเลยทีเดียว เรียกกันแต่ว่า “วัดป่าพระคือ” เพราะ พระอาจารย์ผู้นำสร้าง ย้ายมาจากดอนปู่ตา (วัดสมศรี) ทั้งได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านพระคือมาก่อน ครั้นมาถึงช่วงระยะที่ท่านพระอาจารย์สอน พระอาจารย์ครูจันทร์เป็นเจ้าอาวาส เห็นว่าถึงฤดูกาลงานประจำปี มีการนิมนต์พระตามวัดต่างๆ มารับกัณฑ์เทศน์ เป็นการไม่สะดวก ไม่อาจระบุชื่อวัดให้แน่นอนได้ จึงคิดตั้งชื่อวัดขึ้น ครั้งแรกให้ชื่อว่า วัดป่าอรุโณ (คงหมายถึง อรุโณทัย) ต่อมาท่านเจ้าคุณพระวินัยสุนทรเมธี (พระราชสุเมธี) วัดศรีจันทร์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) เห็นว่าเป็นชื่อที่ขาดๆ วิ่นๆ ฟังไม่เพราะ มีเนื้อความไม่สมบูรณ์ จึงเปลี่ยนเสียใหม่ว่า “วัดป่าแสงอรุณ” จวบจนทุกวันนี้

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

หลังจากที่เข้ามาด้านข้างของสิมอีสาน ตอนนี้มาที่ลานจอดรถที่อยู่ด้านหน้าอุโบสถ เป็นลานกว้างขวางมาก ด้านหนึ่งเป็นศาลาไม้พันปีเฉลิมพระบารมี 80 พรรษา ร.๙ อีกด้านหนึ่งเป็นสถานที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนสำหรับสักการะพระประธานในอุโบสถ

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

สิมอีสานประยุกต์ (โบสถ์) สถาปัตยกรรมแบบอีสานตอนบนผสมผสานกับสถาปัตยกรรมส่วนกลาง เพื่อให้สวยสดโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สูงจากพื้นดินเดิม ๖๐ เมตร เสา ๕๒ ต้น หน้าต่าง ๑๔ ช่อง ประตู ๓ ช่อง หลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาแบบโบราณ มีหอระฆัง ๔ หอ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่มั่นคงถาวรโดยตลอด ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวม ๙ ปี สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านบาท รวมทั้งทองคำที่ปลียอดสิมอีสาน)

ขอบคุณข้อมูลจาก ศปท. ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

หน้าบันที่สวยงามของสิมอีสาน

หน้าบันที่สวยงามของสิมอีสาน

พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์

พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ พระประธานในอุโบสถ (สิมอีสาน) พระนามว่า พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร (ปางมารวิชัย) ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในสิมอีสาน (โบสถ์) ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๒ เมตรเศษ

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

ประตูหลังสิมอีสาน

ประตูหลังสิมอีสาน เป็นด้านหลังที่ปกติจะไม่เปิด ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ บนผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูป บานประตูทั้งสองข้างมีลวดลายที่งดงาม บันไดทางขึ้นลง 2 ด้าน

ด้านข้างของสิม

ด้านข้างของสิม เสานางแนบทรงกลมตลอดต้นเสา คันทวยลวดลายสวยงาม

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

บันไดทางขึ้นฐานชั้นแรก ที่เชิงบันไดมีสัตว์ต่างๆ อยู่เป็นคู่

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

บันไดนาคหน้าหลัง

บันไดนาคหน้าหลัง เป็นพญานาคเหมือนกันทั้งบันไดด้านหน้าและด้านหลัง

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ)

วิถีชีวิตชนบทอีสาน

วิถีชีวิตชนบทอีสาน หลังจากที่ชมความงดงามของสิมแล้ว รอบๆ วัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายหลายอย่าง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวิถีชีวิตชาวชนบทอีสาน โดยการปั้นเป็นรูปปั้นการทำนา การหาปลา และอื่นๆ แบ่งเป็นซุ้มๆ

รีวิว สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ขอนแก่น


 "ซ้อมใหญ่
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ภาพโดย : เฟสบุ๊ค Photoby Dang"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-10-28 10:05:03

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ขอนแก่น


 "ซ้อมใหญ่
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ภาพโดย : เฟสบุ๊ค Photoby Dang"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-10-28 08:15:57

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ขอนแก่น


 "ซ้อมใหญ่
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ภาพโดย : เฟสบุ๊ค Photoby Dang"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-10-28 08:15:15

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ขอนแก่น


5/5 จาก 1 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ขอนแก่น
โรงแรมนาครา มนตรา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
ออลซีซั่น เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุธรรมา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
วันเฉลิม อพาร์ตเมนท์
  3.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมคูล สลีป บ๊อกซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอื้อนจิตต์ ชิลล์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศศิธร การ์เดน วิว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไท้อัน แมนชั่น ปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮันนี่ เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
บะขาม บูทิค รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุพรรณิการ์ โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ ขอนแก่น บาย ไอเช็คอินน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซัมบายดี รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลา วิลลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮเลน เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
iCheck Khon Kaen เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชัญญชัชจญ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
อิงดาว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุนทรี เพลส
  6.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านธารทิพย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ คอตตอน อพาร์ตเมนท์ แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสุภารี ปาร์ควิว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสุภารี ปาร์ควิว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอวานี ขอนแก่น
  7.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ขอนแก่น
สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ขอนแก่น
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น
  2.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
เทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น
  6.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานพรรณไม้นานาชาติ ขอนแก่น
  7.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
  7.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีฮ้านประทีปและลอยประทีป
  8.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
  8.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
บึงแก่นนคร ขอนแก่น
  8.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ขอนแก่น ขอนแก่น
  8.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธาตุ พระอารามหลวง
  8.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
  8.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกลาง ขอนแก่น
  8.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์รวมสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
  9.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง
  9.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น
  9.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง ขอนแก่น
  9.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนเรืองแสง ขอนแก่น
  10.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดต้นตาล
  11.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ขอนแก่น
  12.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอศิลปวัฒนธรรม ขอนแก่น
  12.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประตูน้ำ ขอนแก่น
  12.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
สนามยิงธนู
  12.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  13.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
Dino Water Park ไดโนวอเตอร์พาร์ค
  13.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
พุทธมณฑลอีสาน ขอนแก่น
  15.60 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com