www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

 วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง-สิงห์บุรี ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฏร์สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง องค์เป็นปูนขาวไม่ปิดทอง

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง (สุดยอดรัศมีพระ) 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว และพระราชทานนามว่า พระมหาพุทธพิมพ์ มีการจัดงานฉลองซึ่งนับเป็นงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทองในสมัยนั้นและในวิหารที่หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2437

องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย ติดกับด้านหน้าพระวิหาร มีพระอุโบสถก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามหันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ปัจจุบันวัดไชโยวรวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่จนมีความงามสมบูรณ์ยิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.ลพบุรี 036-770096-7
http://www.tourismthailand.org/lopburi

แก้ไขล่าสุด 2017-09-13 15:01:44 ผู้ชม 84857

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ทางเดินสู่วิหารวัดไชโย

ทางเดินสู่วิหารวัดไชโย เมื่อเดินทางมาถึงลานจอดรถของวัดจะมองเห็นวิหารขนาดใหญ่ประมาณเกินตึก 4 ชั้น (ซึ่งไม่ได้ถ่ายรูปนั้นมา) จะเป็นด้านหลังของวิหาร การเดินเข้าสู่ภายในวิหารเพื่อสักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในวิหารจะต้องเดินเข้ามาทางนี้ ซึ่งมีกองอำนวยการของวัดคอยอำนวยความสะดวกให้ และมีการประกาศข้อมูลต่างๆ ที่ควรทราบอยู่ตลอดเวลา

ป้ายบอกทาง ข้างประตูกำแพงวิหาร

ป้ายบอกทาง ข้างประตูกำแพงวิหาร สถานที่ที่น่าสนใจของวัดไชโยได้แก่
วิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์
พระอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุ
ศาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
ศาลาพระแม่กวนอิม
วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรมรังสี

ซึ่งสำหรับทริปนี้จะนำทุกท่านเข้าชมในวิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ และพระอุโบสถกันก่อน ไว้จะนำภาพส่วนอื่นๆ มาเพิ่มเติมให้อีกเรื่อยๆ ครับ

ซุ้มประตูกำแพง

ซุ้มประตูกำแพง เป็นกำแพงล้อมรอบ ภายในมีวิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ และพระอุโบสถ อยู่ติดกันโดยมีพระอุโบสถอยู่ด้านหน้า ระหว่างกลางของพระอุโบสถและวิหารมีทางเดินหลังคาคลุม โดยหลังคามีความสูงมาก

ทางเดินระหว่างวิหารและพระอุโบสถ

ทางเดินระหว่างวิหารและพระอุโบสถ เนื่องจากวิหารหลังนี้ภายในประดิษฐานหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ทำให้ทางเดินดูแคบลงเนื่องจากหลังคาที่สูงมากนั่นเอง

พระพุทธมหาพิมพ์

พระพุทธมหาพิมพ์ เดิมเป็นวัดราษฏร์สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง องค์เป็นปูนขาวไม่ปิดทอง

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง (สุดยอดรัศมีพระ) 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว และพระราชทานนามว่า พระมหาพุทธพิมพ์ มีการจัดงานฉลองซึ่งนับเป็นงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทองในสมัยนั้นและในวิหารที่หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2437

พระพุทธมหาพิมพ์

พระพุทธมหาพิมพ์ องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย ติดกับด้านหน้าพระวิหาร มีพระอุโบสถก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามหันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ปัจจุบันวัดไชโยวรวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่จนมีความงามสมบูรณ์ยิ่ง

พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ

พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถวัดไชโยแม้ว่าจะเปิดประตูและหน้าต่าง แต่ภายในก็ยังมีสภาพแสงที่เข้ามาค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเดินเข้าไปภายในจะรู้สึกมืด

ระฆังบนระเบียง

ระฆังบนระเบียง ที่รอบพระอุโบสถมีระเบียงทางเดินสามารถขึ้นลงด้านหน้าหรือด้านหลังโดยการเดินรอบพระอุโบสถก็ได้ ที่มุมของระเบียงแขวนระฆังไว้สำหรับให้ประชาชนได้ตีระฆังตามความเชื่อ

ประตูวิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์

ประตูวิหารหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ เมื่อนมัสการสักการะพระพุทธรูปในพระอุโบสภแล้วเดินมาด้านหลังตรงทางเดินระหว่างวิหารกับพระอุโบสถจะมองเห็นหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ได้เพียงส่วนเดียวไม่ถึงครึ่งองค์ ผ่านช่องประตูเข้า-ออกวิหารซึ่งมีอยู่ 2 ด้าน ซ้ายและขวา ภายในมีประชาชนเดินทางมาเพื่อนมัสการพระมหาพุทธพิมพ์หนาแน่นเป็นระยะๆ สำหรับภาพของสถานที่นี้ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน โอกาสหน้าหากได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์อีกจะเอาภาพมาอัพเดตต่อไปครัับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย) อ่างทอง
รุ่งอรุณ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีนเวย์ ลิตเติล ริเวอร์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
แบงค็อก ทราเวลเลอร์ส ลอดจ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  18.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
สายัณห์ แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุมาลี วิลล่า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
มาบูนา รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
ราวันด้ารีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  29.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท
  31.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  31.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม เซ็นทรัล พาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  32.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบุศรินทร์ อพาร์ทเม้นต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  32.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ลิตเติ้ล ลพบุรี วิลเลจ
  32.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไชยแสง พาเลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  32.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ลีโอ สิงห์บุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  33.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 110 ตร.ม. – ใจกลางเมืองลพบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  33.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
วินด์เซอร์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  34.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
Noom Guesthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  34.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 70 ตร.ม. – บ้านดู่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  34.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
Thakrayang Brass Artisan Stay Guesthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  35.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่ากระยาง บราส อาร์ติซาน สเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  35.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
Pannara Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  36.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลพบุรี อินน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
kaewhouse - Home stay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  40.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทรงไทยกะไม้หมอน โฮมสเตย์ แอนด์ เรสเตอรองต์ ลพบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย) อ่างทอง
วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย) อ่างทอง
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มจักสานบ้านมหานาม อ่างทอง
  1.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบางเจ้าฉ่า อ่างทอง
  4.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระเกษ อ่างทอง
  4.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจุฬามณี อ่างทอง
  5.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์เจียระไนพลอย อ่างทอง
  6.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านจักสาน อ่างทอง
  6.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพธิ์หอม (วัดป่าหัวพัน) อ่างทอง
  6.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
  13.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกุฎีทอง สิงห์บุรี
  13.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพิฆเณศวัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
  13.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง
  13.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม อ่างทอง
  13.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดท่าอิฐ อ่างทอง
  14.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจำปาทอง สิงห์บุรี
  15.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีตักบาตรยายดอกไม้ วัดจินดามณี
  15.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหุ่นเหล็ก อ่างทอง
  17.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
คูค่ายพม่า สิงห์บุรี
  17.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มแม่บ้านจักสานพลาสติกศรีพราน อ่างทอง
  18.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิหารหลวงพ่อไกรทอง วัดบ้านพราน อ่างทอง
  18.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสุวรรณเสวริยาราม อ่างทอง
  18.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
  18.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพธิ์ทอง อ่างทอง
  19.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
หนองลาด
  19.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่างทอง
  20.26 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com