www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สิงห์บุรี >> วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง

 วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารไปประมาณ 9 กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24 เค รอบ ๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3032 กิโลเมตรที่ 7-8 จะเห็นป้ายบอกทางไปวัดพิกุลทอง ไปตามถนนสาย 3008 ประมาณ 8 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.ลพบุรี 036-770096-7
http://www.tourismthailand.org/lopburi

แก้ไขล่าสุด 2017-07-26 17:26:16 ผู้ชม 48527

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ลานจอดรถวัดพิกุลทอง

ลานจอดรถวัดพิกุลทอง พระอารามหลวงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 2 ฟากของถนน คล้ายว่าด้านหนึ่งแบ่งเป็นเขตพุทธวาส อีกด้านหนึ่งเป็นเขตสังฆาวาส แต่อุโบสถนั้นอยู่ในด้านถนนเขตสังฆาวาส ในส่วนที่เป็นที่นิยมของประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ คือด้านตะวันออกของถนน ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ด้านนี้มีลานจอดรถแบบโล่งกว้าง รอบๆ บริเวณมีร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่มบริการมากมาย บรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนของคนจำนวนมาก

วิหารหลวงพ่อแพ

วิหารหลวงพ่อแพ เป็นเสนาสนะแรกที่เราจะเข้าไป ด้านหน้าวิหารมีซุ้มประตูระเบียงคตรอบหลวงพ่อใหญ่ ดังนั้นถ้าจะไปนมัสการหลวงพ่อใหญ่ก็จะเดินผ่านหน้าวิหารหลวงพ่อแพ หรือเดินไปอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่ริมน้ำ ก็แล้วแต่สะดวก แต่เพื่อให้ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมา ผมเลือกเดินไปทางวิหาร

ด้านหน้าวิหาร

ด้านหน้าวิหาร วิหารหลังนี้สร้างและลงสีขาวทั้งหลัง ตกแต่งแบบเรียบๆ รอบด้านทั้งภายในและภายนอก ระหว่างช่องประตูทั้ง 2 มีเพียงรูปหลวงพ่อแพ พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวสิงห์บุรีและทั่วประเทศศรัทธานับถือ

รูปหลวงพ่อแพ

รูปหลวงพ่อแพ ผนังของวิหารหลวงพ่อแพ จะติดรูปหลวงพ่อแพในสมัยต่างๆ เริ่มตั้งแต่เป็นสามเณรแทนที่การตกแต่งผนังภายในของวิหารด้วยภาพจิตรกรรม

ประวัติหลวงพ่อแพ หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร นามเดิมว่าแพ บิดาชื่อเทียน มารดาชื่อหน่าย นามสกุล ใจมั่นคง เกิดวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น 9 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2448 ที่บ้านสวนกล้วย ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ท่านมีพี่น้องร่วมมารดา 4 คน เป็นบุตรคนสุดท้อง เกิดได้ 8 เดือน มารดาก็ถึงแก่กรรม นายบุญ และนางเพียร ขำวิบูลย์ จึงได้รับเลี้ยงดูท่านเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมา ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2463 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2469 ณ อุโบสถวัดพิกุลทอง ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองรูปที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา ท่านได้ใช้สติปัญญาความสามารถ พัฒนาวัดให้เจริญทั้งทางด้านวัตถุสิ่งก่อสร้าง ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุสามเณร และเผยแผ่ธรรมปฏิบัติแก่ญาติโยมทั่วไป พัฒนาทั้งภายในวัดและสาธารณประโยชน์ให้เจริญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลสิงห์บุรี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป พ.ศ. 2525 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2539 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมมุนี
ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิริรวมอายุได้ 94 ปี 72 พรรษา

เรียกได้ว่า ตลอดอายุของหลวงพ่อแพ อยู่ในร่มโพธิ์ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอด

รูปหลวงพ่อแพสมัยเป็นสามเณร

รูปหลวงพ่อแพสมัยเป็นสามเณร

รูปหลวงพ่อแพสมัยเป็นสามเณร

รูปหลวงพ่อแพสมัยเป็นสามเณร นำมาให้ชมกันพอสังเขป แต่บนผนังของวิหารหลวงพ่อแพยังมีอีกหลายรูป เรียกว่าเป็นระยะๆ ของช่วงอายุหลวงพ่อแพ ที่ห่มจีวร ตลอดมาตั้งแต่เด็ก

ระเบียงคตวัดพิกุลทอง

ระเบียงคตวัดพิกุลทอง สิ่งที่น่าสนใจอันดับต่อมาก็คือ ระเบียงคตที่สร้างล้อมรอบองค์หลวงพ่อใหญ่ เป็นระเบียงคต 4 ด้าน มีประตูเข้าออกระหว่างกลางแต่ละด้าน นับจากประตูตรงวิหารหลวงพ่อแพที่ผมเดินเข้ามา จะเป็นพระพุทธรูปปางที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นปางประทานโอวาท และก็จะมีพระพุทธรูปประจำปีเกิด ประจำวันเกิด รวมทั้งหมด 56 องค์

พระพุทธรูปในระเบียงคต

พระพุทธรูปในระเบียงคต

พระ 5 พี่น้อง

พระ 5 พี่น้อง ตำนานเรื่องเล่าขานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยมาตามกระแสน้ำแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ ในภาคกลาง บางท้องถิ่นเล่าว่ามีพระพุทธรูป 3 องค์ลอยน้ำมา ได้แก่หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน และหลวงพ่อโสธร บางท้องถิ่นเชื่อว่ามีพระพุทธรูปลอยน้ำมาทั้งหมด 5 องค์ คือมีหลวงพ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขิง เพิ่มเข้ามา ที่วัดพิกุลทองได้สร้างพระ 5 พี่น้องจำลองให้ประชาชนได้มานมัสการแบบง่ายๆ ที่ระเบียงคตด้านหน้าองค์พระใหญ่

พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี

พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆ ว่าหลวงพ่อใหญ่ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 3 คืบ 11 นิ้ว สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์พระประดับด้วยโมเสคทองคำ 24 เค จากประเทศอิตาลี และเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สง่า สวยงาม และใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามจาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน นามว่า พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานบนฐานที่กว้างมาก มีบันไดให้เดินขึนไปจนถึงฐานองค์พระ สำหรับการนมัสการกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ให้บูชาธูปเทียนทองและดอกไม้ ไหว้อยู่ที่ซุ้มที่จัดไว้ให้เบื้องหน้าขององค์หลวงพ่อใหญ่ ครั้งหนึ่งที่เคยมาเมื่อหลายปีก่อน จำได้ว่าใช้กล้องคอมแพคเล็กๆ ธรรมดามาถ่ายรูปหลวงพ่อ กว่าจะหาที่ยืนที่ถ่ายหลวงพ่อได้เต็มองค์ก็ต้องเดินไปจนเกือบริมน้ำเลย

ให้อาหารปลา

ให้อาหารปลา เบื้องหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ มีสระน้ำ สร้างแพยื่นออกไปจากริมฝั่ง เดินเข้าไปเลี้ยงอาหารปลากันได้

พระสีวลี (พระฉิม)

พระสีวลี (พระฉิม) อยู่ที่กลางน้ำ มีสะพานเดินเชื่อมต่อถึงกัน พระสีวลีองค์นี้สร้างด้วยโลหะลงรักปิดทองคำ สูง 9 ศอก 9 นิ้ว

พระพิฆเณศวร

พระพิฆเณศวร เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ที่เราจะได้เห็นกันอยู่ในวัดต่างๆ หลายแห่งทั่วประเทศ เทพเจ้าองค์นี้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยมาฃ้านาน ว่ากันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 ศอก อยู่กลางสระน้ำด้านทิศเหนือของพระใหญ่เป็นจุดสุดท้ายของทางเดิน จากริมสระน้ำ ตอนนี้ก็ได้เวลาย้ายที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของวัดพิกุลทอง แล้วจะได้รู้ว่ามีอะไรที่สำคัญๆ และน่าเข้าไปศึกษากันบ้าง

ป้ายวัดพิกุลทอง

ป้ายวัดพิกุลทอง เดินไหว้พระตามจุดต่างๆ ของฝั่งตะวันออกเสร็จแล้ว ขับรถไปจอดอีกฝั่งหนึ่งของวัดมีที่จอดทั้งบริเวณป้ายหน้าวัด แล้วก็ภายในวัด ทางด้านฝั่งตะวันตกของถนนที่ผ่านกลางวัดพิกุลทอง จะมีอุโบสถและพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ

อุโบสถวัดพิกุลทอง

อุโบสถวัดพิกุลทอง อยู่ใกล้ๆ กับกำแพงวัดครับ อุโบสถสร้างขนาดใหญ่มากทีเดียวการตกแต่งมองจากด้านนอกจะดูเรียบง่ายมีเพียงลวดลายตามซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถเท่านั้น

พระประธานวัดพิกุลทอง

พระประธานวัดพิกุลทอง เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กประดิษฐานบนฐานที่สูงหลายชั้นเพื่อให้เหมาะกับขนาดของอุโบสถ เราจะเห็นองค์พระประธานเล็กมาก พระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่า พระพุทธศรีวิริยโสภิต หลวงพ่อสี เกสโร พระอาจารย์ด้านวิทยาคมของหลวงพ่อแพ ได้สร้างถวายแก่หลวงพ่อแพ

โบราณวัตถุในอุโบสถ

โบราณวัตถุในอุโบสถ ภายในอุโบสถที่ใหญ่โตมากนี้ ที่ผนังของอุโบสถกลับไม่เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเหมือนวัดอื่นๆ แต่กลับมีตู้กระจกบรรจุภาชนะลายครามมากมายหลายชิ้นเรียงรายกันไปตามผนังของอุโบสถทุกด้าน ผู้ที่สนใจเครื่องลายครามก็เข้าไปชมกันได้ครับ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ ท้ายสุดสำหรับวัดพิกุลทองของเราในวันนี้ก็คือที่นี่ อาคารที่อยู่ข้างพระอุโบสถเยื้องไปทางด้านหลัง ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพจะเป็นศาลาโล่งเป็นสถานที่สำหรับบูชาดอกไม้ธูปเทียน สำหรับนำไปบูชาหลวงพ่อแพ และทำบุญบูรณะวัดพิกุลทอง

หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพ

หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพ อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ด้านหน้าของอาคารจัดวางเก้าอี้เรียงแถวจำนวนมาก สำหรับประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะนมัสการหลวงพ่อแพ

หลวงพ่อใหญ่ด้านหลัง

หลวงพ่อใหญ่ด้านหลัง จบการเดินทางไหว้พระทำบุญวัดพิกุลทองด้วยภาพนี้เลยก็แล้วกันครับ

รีวิว วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี


 "นับจากที่ไม่ได้เข้ามานานหลายปี สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปมากคือห้องสังขารหลวงพ่อแพ"

Akkasid Tom Wisesklin
2019-08-13 00:34:54

วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี


 "ไม่ได้มาซะนานกลับมาอัพเดทวัดพิกุลทองและไหว้พระสังกัจจายน์ขอพรขอให้มีโชคมีลาภโชคดีโชคดีทุกการเดินทางครับผม"

Akkasid Tom Wisesklin
2019-08-06 16:27:07

วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี


 "นอกจากองค์พระใหญ่ที่สวยงามแล้ว ถนนสายนี้ยังสวยงามมากอีกด้วย เคยไปยัง "

Akkasid Tom Wisesklin
2018-04-14 10:20:40

วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี


15/15 จาก 3 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
กรีนเวย์ ลิตเติล ริเวอร์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
รุ่งอรุณ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุมาลี วิลล่า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
มาบูนา รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท
  19.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบุศรินทร์ อพาร์ทเม้นต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไชยแสง พาเลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม เซ็นทรัล พาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ลีโอ สิงห์บุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.78 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com