www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สมุทรสงคราม >> วัดช่องลม

วัดช่องลม

 วัดช่องลม ตั้งอยู่เลขที่ 18 บ้านคุ้งลมทวน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 04 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสายบางแพ – สมุทรสงคราม ทิศใต้จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกจดแม่น้ำแม่กลอง ทิศตะวันตกจดถนนเข้าหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 160 576 577 6936 และ 3454 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 6 หลัง และตึก 1 หลัง วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร เป็นอาคารไม้จัตุรมุข ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 16.50 เมตร ยาว 36.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมี โรงครัว ฌาปนสถาน ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 องค์ องค์ที่ 1 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง 110 เซนติเมตร สูง 153 เซนติเมตร และองค์ที่ 2 หล่อด้วยทองเหลือง หน้าตักกว่าง 107 เซนติเมตร สูง 114 เซนติเมตร มีเจดีย์ใหญ่เก่าแก่อายุประมาณ 100 ปี

 วัดช่องลม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2373 โดยชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างวัด และนิมนต์พระครูพ่วงเป็นเจ้าอาวาส และวัดได้มีการพัฒนามาตามลำดับ โดยสร้างอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์เป็นที่มั่นคงถาวร นอกจากนี้วัดยังได้จัดให้มีโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุตรหลานในท้องถิ่น และทำการเรียนการสอนพระนวกะในพรรษา จนได้รัยการพิจารณาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. 2524 และวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นในปี พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
 รูปที่ 1 พระครูด่วง ไม่ทราบฉายา พ.ศ.2424
 รูปที่ 2 พระครูวินัยธรรมแก้ว พรหฺมสโร พ.ศ. 2424-2430
 รูปที่ 3 พระครูบ่าย ธมฺมโชโต พ.ศ.2430-2485
 รูปที่ 4 พระครูใบฎีกาถนอม ฐิตธมฺโม พ.ศ.2485-2498
 รูปที่ 5 พระครูสมุทรธีรคุณ (มหาพิณ ปธ.๖)
 รูปที่ 6 พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ สุขวณฺโณ) พ.ศ.2540-ปัจจุบัน

 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2482 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ เป็นสอนเมื่อ พ.ศ. 2517

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8
http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram

แก้ไขล่าสุด 2016-05-02 11:09:46 ผู้ชม 70262

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต

หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต จุดเด่นที่น่าสนใจวัดช่องลม ผมผ่านวัดช่องลมผ่านไปผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวตลาดอัมพวา วัดจุฬามณี วัดบางกะพ้อม ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำท่าคา ก็ยังใช้เส้นทางนี้ตลอด เห็นการก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่บนฐานสูงกว่ากำแพงวัดตั้งแต่แรกๆ แต่ก็ไม่ได้เก็บภาพแบบสมบูรณ์เลยสักครั้งเดียว จนวันนี้การก่อสร้างตกแต่งหลวงปู่ทวดและบริเวณโดยรอบเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงได้ภาพที่ครบถ้วนของวัดช่องลมเอามาเขียนเรื่องนี้ วัดช่องลมอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 325 มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เห็นได้แต่ไกลเพราะสร้างบนฐานสูงอีกชั้นหนึ่ง มีพระอุโบสถขนาดใหญ่ และซุ้มประตูวัดสวยงามสะดุดตาผู้เดินทางผ่านมาทางนี้เสมอ บันทึกการสร้างหลวงปู่ทวดมีอยู่ว่า

หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต ทำพิธีเททองหล่อ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนศาลาปฏิบัติธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ สุขวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดช่องลมได้นิมิตว่า หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต มาบอกให้สร้าง ในนิมิตนั้นหลวงปู่ทวด บอกว่าทำไมในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีใครสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ๆ เอาไว้สักการะบูชาบ้าง ถ้าสร้างเมื่อใด หลวงปู่จะให้คนที่เขาเคารพนับถือมาช่วยสร้างให้เสร็จโดยเร็ว และก็เป็นจริงดังฝัน พอเริ่มดำเนินการสร้างได้ประกาศให้สาธุชน ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาหลวงปู่ทวดได้ทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง เจ้าภาพละ 10,000 บาท สลักชื่อที่ฐานหลวงปู่ทวด หรือบริจาคตามศรัทธา ผู้มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพนับพันคน ดังรายชื่อที่จารึกไว้ในหินแกรนิตรอบองค์หลวงปู่ทวด
อาตมาภาพ คณะสงฆ์และคณะกรรมการขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจสาธุชนทุกๆ ท่านที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างหลวงพ่อบ้านแหลม หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต สร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามความนิมิตฝันสมความปรารถนา การก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,864,945 บาท

อุโบสถวัดช่องลม

อุโบสถวัดช่องลม สถานที่ที่สะดุดตาด้วยขนาดที่ใหญ่อยู่ใกล้กำแพงวัดติดถนน การก่อสร้างฐานอุโบสถโค้งเล็กน้อย หน้าต่างด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 10 ช่อง ช่องทางเข้าพระอุโบสถด้านหน้าและหลังมีด้านละ 2 ช่อง

อุโบสถด้านหน้า

อุโบสถด้านหน้า หน้าบันอุโบสถวัดช่องลมเป็นลวดลายที่สวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านหน้ารูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ มีสัตว์ในวรรณคดีแบกแท่น ส่วนด้านหลังก็สวยไม่แพ้ด้านหน้า

ภายในพระอุโบสถวัดช่องลม

ภายในพระอุโบสถวัดช่องลม ประดิษฐานพระพุทธชินราชเป็นองค์พระประธานมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวา มีรูปเหมือนหลวงปู่บ่าย และหลวงพ่อเงิน พระเกจิอาจารย์ของวัดช่องลมอยู่ที่ฐานชั้นล่าง มีวัตถุมงคลให้ประชาชนได้บูชา ซึ่งก็มีอยู่หลายจุดภายในวัด

ภาพฝาผนังประดับพลอย

ภาพฝาผนังประดับพลอย จุดเด่นของพระอุโบสถวัดช่องลม เพราะมีอยู่เพียงแห่งเดียว ด้วยการประดับพลอยลงไปบนจุดต่างๆ ของภาพจิตรกรรมรูปเทพพนม ภายในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นภาพที่อยู่ระหว่างช่องหน้าต่างแต่ละช่องของฝาผนังด้านในทั้ง 2 ด้าน

ภาพจิตรกรรมวัดช่องลม

ภาพจิตรกรรมวัดช่องลม นอกเหนือจากภาพเทพพนมประดับพลอยแล้ว ด้านบนจะมีภาพจิตรกรรมพระพุทธประวัติขนาดใหญ่ที่สวยงาม

ศาลา 80 ปี

ศาลา 80 ปี ศาลาการเปรียญเก่าแก่ขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ปัจจุบันมีการบูรณะไปมากจนแข็งแรงและยังใช้งานได้ปกติ แต่ก็ยังคงเสน่ห์ของความเก่าแบบอาคารเรือนไทยซึ่งพบได้หลายแห่งภายวัดในพื้นที่ภาคกลาง ใช้เป็นพื้นที่สำหรับบริการนวดแผนไทยโบราณของวัดช่องลม

ด้านหน้าอุโบสถ

ด้านหน้าอุโบสถ บริเวณศาลานวดแผนไทยของวัดช่องลมเป็นลานพื้นที่กว้างขวาง มองเห็นด้านหน้าของพระอุโบสถพร้อมบริเวณกำแพงแก้วด้านหน้าซึ่งมียักษ์ยืนอยู่ที่ข้างประตู 2 ตน

เจดีย์ไหโบราณ

เจดีย์ไหโบราณ จุดที่พบเจดีย์ไห (เท่าที่เคยเห็น) มีที่วัดบางกะพ้อม ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากวัดช่องลม และก็มีที่วัดช่องลมแห่งนี้ เจดีย์นี้สร้างโดยการใช้ไหมาสร้างเป็นฐาน ปัจจุบันไหหลายใบที่ประกอบมาเป็นองค์เจดีย์ได้แตกหักไปมากแล้วตามกาลเวลา และเจดีย์องค์นี้ยังคงรูปร่างได้เกือบสมบูรณ์

วิหารพระ 3 พี่น้อง

วิหารพระ 3 พี่น้อง ตามความเชื่อว่ามีพระพุทธรูปลอยน้ำมายังท่าน้ำวัดต่างๆ ของไทย เรียกว่าพระ 3 พี่น้อง ได้แก่หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อโสธร และ หลวงพ่อบ้านแหลม วัดช่องลมจึงได้สร้างวิหารประดิษฐานองค์จำลองของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 องค์ ให้ประชาชนได้มาสักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และยังมีรูปเหมือน หลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อบ่าย พระเกจิอาจารย์แห่งวัดช่องลมด้วย

ภายในวิหารพระ 3 พี่น้อง

ภายในวิหารพระ 3 พี่น้อง

พระสีวลี

พระสีวลี พระอรหันต์ที่มีประชาชนเคารพศรัทธาจำนวนมาก เป็นพระผู้มีลาภมาก ผู้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภ

พระราหูและพระพิฆเณศ

พระราหูและพระพิฆเณศ อยู่ด้านข้างพระสีวลีและหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ นอกจากพระราหูและพระพิฆเณศแล้วยังมีองค์จตุคาม-รามเทพ ให้ประชาชนกราบไหว้

ซุ้มประตูวัดด้านใน

ซุ้มประตูวัดด้านใน ความสวยงามอย่างหนึ่งของวัดช่องลมก็คือกำแพงด้านหน้าวัดอยู่ระหว่างประตูทางเข้าวัด เป็นซุ้มที่สร้างได้อย่างสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน โดยเฉพาะด้านในสร้างเป็นห้องลึกเข้าไปประดิษฐานพระพุทธรูป ยอดซุ้มเป็นลักษณะปรางค์

หลวงปู่ทวดวัดช่องลม

หลวงปู่ทวดวัดช่องลม ภาพสุดท้ายแบบปิดการนำเที่ยววัดช่องลม ไหว้พระสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายๆ องค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม่ชีผู้ดูแลห้องบูชาวัตถุมงคลข้างๆ หลวงปู่ทวดเดินมาพอดี เลยเก็บภาพนี้มาปิดเรื่องครับ มาเที่ยวแม่กลอง หรืออัมพวา อย่าลืมแวะไหว้พระวัดช่องลม ห่างจากตลาดแม่กลองเพียง 3 กิโลเมตร ด้วยครับ

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดช่องลม สมุทรสงคราม
บ้านริมคลองโฮมสเตย์ อัมพวา
  0.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านริมคลองโฮมสเตย์ สมุทรสงคราม
  0.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
กนกรัตน์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
กนกรัตน์รีสอร์ท
  1.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านท้ายหาด รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสุขใจ รีสอร์ท
  1.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Loft Amphawa เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
โพเมโล่ อัมพวา เดอะ โลคัล เรสซิเดนซ์
  1.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเหย้าอินจัน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.57 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com