www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ยโสธร >> เจดีย์พระสุก วัดศรีธรรมาราม

เจดีย์พระสุก วัดศรีธรรมาราม

 วัดศรีธรรมาราม เดิมชื่อ วัดท่าชี, วัดนอก, วัดท่าแขก (สร้างครั้งแรกประมาณ พ.ศ.2395 ในสมัยรัชกาลที่ ๔) มูลเหตุของการสร้างวัดมาจากการสิ้นชีวิตของครอบครัว เจ้าอุปฮาดบุตรและเจ้าคำม่วน ซึ่งเป็นญาติของพระสุนทรราชวงศา (เจ้าฝ่ายบุตร) เจ้าเมืองยโสธร ลำดับที่ 3 ด้วยความอาลัย รันทด ในวิบากกรรมของท่านทั้งหลายนั้น ท่านเจ้าเมืองจึงได้สร้างวัดนี้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึง ด้วยท่านเหล่านั้นได้สิ้นชีวิตโดยการถูกประหารใน "คุกเพลิง" และได้สร้างพระอุโบสถครอบสถานที่ทำการประหาร ชื่อวัดจึงบอกถึงความหมายและความเป็นมา ที่เผยแผ่นี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ชนรุ่นหลังรับรู้ เมื่อมาที่สถานที่นี้ขอให้ทุกท่านได้ร่วมใจกันแผ่เมตตาจิตอุทิศให้ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้น

    หลังจากการสร้างวัดแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อวัดหลายต่อหลายครั้ง

    วัดศรีธรรมหายโศก เมื่อพระสุนทรราชวงศา (เหม็น) ได้บูรณะวัดเมื่อ พ.ศ.2416

    วัดอโศการาม เมื่อสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จ

    วัดสร่างโศกเกษมสันต์ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โปรดประทานชื่อให้)

    วัดศรีธรรมาราม เมื่อทำการบูรณะวัดพร้อมตั้งโรงเรียนศรีธรรมวิทยา พ.ศ.2500 พระครูพิศาล ศีลคุณ (บุญสิงห์ สีหนาโท) เป็นเจ้าอาวาส

    ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจในวัดคืออาคารขนาดใหญ่ที่สร้างให้ยอดเป็นเจดีย์ คือพิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ หลวงตาพวงสุขินฺทริโย วางศิลาฤกษ์เมื่อ 2 เมษายน 2556 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี ส่วนด้านบนก็คือเจดีย์พระสุกนั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม:โทร. 045 711 872
สายด่วนเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672

แก้ไขล่าสุด 2017-06-24 10:11:06 ผู้ชม 5044

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
เจดีย์พระสุก พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ หลวงตาพวง สุขินฺทริโย

เจดีย์พระสุก พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ หลวงตาพวง สุขินฺทริโย ตั้งเป็นสง่าอยู่กลางวัด เวลามาที่วัดศรีธรรมารามทุกคนคงจะเริ่มจากจุดนี้เหมือนๆ กันยอดเป็นเจดีย์ ส่วนฐานล่างเป็นอาคารเข้าไปด้านในได้

เจดีย์พระสุก วัดศรีธรรมาราม

เจดีย์พระสุก วัดศรีธรรมาราม

เข้ามาข้างในเริ่มจากการไหว้พระสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อน

หลวงพ่อพระสุก

หลวงพ่อพระสุก พระสุก องค์พระประธานในเจดีย์พระสุก และพิพิธภัณฑ์ เล่ากันว่าเป็นพระสามพี่น้อง มีพระสุก พระเสริม พระใส ทั้งสามองค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นราวๆ พ.ศ.2091-2114 พร้อมกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระเจ้าองค์ตื้อ สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง (สปป.ลาว ในปัจจุบัน) สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ลงความเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปล้านช้างที่งดงามยิ่งกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆ และทรงสันนิษฐานว่าสร้างโดยฝีมือช่างลาวพุงขาว

    พระสุก พระเสริม พระใส ได้ถูกอัญเชิญมาไว้ที่ฝั่งไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ในคราวปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ ผู้อัญเชิญเข้ามา คือ เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แต่ขณะอัญเชิญข้ามแม่น้ำโขงมานั้น พระสุก มีเหตุให้ต้องจมลงในแม่น้ำโขง โดย พระเสริม กับพระใส ได้อัญเชิญข้ามมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองหนองคาย ต่อมามีการอัญเชิญพระเสริมและพระใส มาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ โดยผู้ที่นำการอัญเชิญครั้งนั้นคือ พระสุนทรราชวงศา (เหม็น) เจ้าเมืองยโสธร ลำดับที่ 4 แต่การอัญเชิญครั้งนั้นนำไปได้เฉพาะพระเสริม ส่วนพระใสมีเหตุไม่สามารถอัญเชิญไปได้

    ช่วงที่พระอุดรศรีโขมสาครเขตต์ ดำรงตำแหน่งปลัดมณฑลอุดร พ.ศ.2467 ช่วงเวลานั้นท่านได้ใช้ นักโทษประหาร ทำการค้นหาพระสุกจนพบในแม่น้ำโขงแต่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย

    และคงเป็นบุญของชาวจังหวัดยโสธร ที่จะได้ดูแลรักษา "หลวงพ่อพระสุก" ท่านจึงได้มาประดิษฐาน ณ ที่นี้ ด้วย

เจดีย์พระสุก วัดศรีธรรมาราม

หลวงตาพวง สุขินฺทริโย

หลวงตาพวง สุขินฺทริโย อาคารหลังใหญ่มียอดเป็นเจดีย์ที่สร้างอย่างสวยงามนี้เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง สุขินฺทริโย เป็นพระที่มีความสำคัญกับวัดศรีธรรมารามเป็นอย่างยิ่ง เลยนำเอาประวัติของท่านมาเล่าคร่าวๆ ให้รู้จักกัน หลวงตาพวง สุขินฺทริโย เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2470 ตามลำดับเป็นพี่ของหลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ เมื่อสมัยเด็กมีได้ติดตามหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. 2484 และอุปสมบทที่สกลนครเมื่อ ปี พ.ศ. 2491 ปี พ.ศ. 2492 ได้ร่วมจำพรรษากับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่วัดป่าหนองผือ ปีพ.ศ. 2493 ได้ร่วมจำพรรษากับหลวงปู่ฝั้น อาจารโร ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ และร่วมบุกเบิกถ้ำขามกับหลวงปู่ฝั้น จากนั้นได้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีฐานใน และเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม ในปี พ.ศ. 2552 จนกระทั่งมรณภาพ

เจดีย์พระสุก วัดศรีธรรมาราม

เจดีย์พระสุก วัดศรีธรรมาราม

เจดีย์พระสุก วัดศรีธรรมาราม

รีวิว วัดศรีธรรมาราม ยโสธร


 ""

Akkasid Tom Wisesklin
2017-06-24 09:41:03

วัดศรีธรรมาราม ยโสธร


0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดศรีธรรมาราม ยโสธร
โรงแรมอาร์พี ซิตี้ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเจพี เอมเมอรัลด์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซิกแซก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไอยรา สปา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
THE CHIC 101 HOTEL เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  51.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 21 ห้องนอน 21 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 3200 ตร.ม. – เสลภูมิ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  54.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Green Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  79.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมระเมียรดาวบูติคเพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  81.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมฝ้ายขิด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Ing Daan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.53 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com