www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ประจวบคีรีขันธ์ >> พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

 เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งตามแผนหลักของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเองจากนิทรรศการและกิจกรรมหลายๆ รูปแบบ โดยมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประมาณ 3,600 ตารางเมตร

 ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเลมีสื่อบรรยายความรู้ไว้บริการ ผู้ชมสามารถศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 โดยผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมและสัมผัสได้อีกทั้งยังนำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ต่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

 สัมผัสกับมหัศจรรย์โลกใต้น้ำความสวยงามของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม โดยการจัดแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 6 ส่วน ได้แก่

 โซนที่ 1 อัศจรรย์โลกสีคราม (The miraculous underwater world) จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก

 โซนที่ 2 จากขุนเขาสู่สายน้ำ (From great mountains to streams) เป็นส่วนที่นำเสนอโดยการจำลองบรรยากาศเกี่ยวกับชนิด และระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ป่าต้นน้ำ และแนวทางอนุรักษ์ อีกทั้งจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์

 โซนที่ 3 สีสันแห่งท้องทะเล (The colorful sea) เป็นการจำลองระบบนิเวศป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน และหุ่นจำลองของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศ ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสัตว์น้ำตามถิ่นอาศัยตามระบบนิเวศน้ำจืด กร่อย และทะเล ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แนวปะการัง

 โซนที่ 4 เปิดโลกใต้ทะเล (Underwater world disclosure) นำผู้ชมเข้าสู่จินตนาการโลกใต้ท้องทะเลไทย ชมชีวิตสัตว์ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ในถิ่นอาศัยใต้ทะเล พร้อมทั้งชมโชว์นักประดาน้ำให้อาหารสัตว์น้ำ

 โซนที่ 5 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquatic animals’ specimens Museum) จัดแสดงตัวอย่างสัตว์น้ำที่เก็บรวบรวมไว้มากกว่าร้อยชนิด พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ ทั้งหมด 6 กลุ่ม

 โซนที่ 6 กิจกรรมบทปฏิบัติการ (Activities Visitors can) เชิญพบกับบ่อแสดงสัตว์น้ำ ที่ผู้เข้าชมสามารถชมกับสัตว์น้ำได้อย่างใกล้ชิด จัดแสดงทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น เต่าทะเล ดาวทะเล ปลิงทะเล และหอยมือเสือ พร้อมยังมีบริการคอมพิวเตอร์ประเมินผลโดยเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการเข้าชมนิทรรศการของตัวท่านเอง

เวลาเปิดให้บริการ

 เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

การแสดงโชว์พิเศษ

 ชมโชว์นักประดาน้ำให้อาหารปลาทุกวัน
 ภายในอุโมงค์ปลา เวลา 11.00 น.
 บิ๊กแท็งก์ เวลา 14.00 น.

อัตราค่าเข้าชม
 เด็ก 10 บาท (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร), ผู้ใหญ่ 20 บาท

 ยกเว้นค่าเข้าชม
 พระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่างๆ

 สำหรับกรณีการเข้าชมเป็นหมู่คณะ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ชมรม บริษัท หรือสมาคมต่างๆ ที่เป็นการเข้าชมซึ่งมีความต้องการวิทยากรนำชม โปรดทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 โดยส่งถึง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ 181 หมู่ 4 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 โทรสาร. 0-3266-1727
 สอบถามการได้รับโทรสารที่ 0-3266-1098 หรือ 0-3266-1726 ต่อ 125

โดยรถโดยสารประจำทาง
 จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี) มีบริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจำทุกวัน โดยสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โทร. 0-2434-7192 หรือ 0-2435-1195 แล้วเดินทางต่อไปยังอุทยานฯ โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง

โดยรถไฟ
 สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) หรือสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) โดยมีบริการรถไฟไปประจวบคีรีขันธ์ทุกวัน สามารถลงรถไฟได้ที่ สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ แล้วเดินทางไปโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือสถานีรถไฟหว้ากอ
 สอบถามรายละเอียดติดต่อ หน่วยบริการเดินทางรถไฟแห่งประเทศไทย
 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โทร. 0-2223-7010 , 0-2223-7020
 สถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) โทร. 0-2411-0102
 สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1175

โดยรถส่วนบุคคล สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ
 เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 การเดินทางเข้าสู่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ทำได้โดยขับรถไปตามถนนเพชรเกษม จากสี่แยกประจวบฯ ลงไปทางใต้ อีกประมาณ 16 กิโลเมตร จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 335 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านหว้าโทน ขับตามทางเข้ามาอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร และข้ามทางรถไฟเข้าสู่อุทยานฯ หรือ จากสี่แยกประจวบฯ หลักกิโลเมตรที่ 323 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองประจวบฯ ขับรถตามถนนสละชีพ ผ่านกองบิน 5 (อ่าวมะนาว) จนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ (แยกไฟแดงคลองวาฬ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านคลองวาฬ ขับรถตามทางจนถึงอุทยานฯ (เส้นทางจากกองบิน 5 - อุทยานฯ ประมาณ 10 กม.)

 ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
 ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 โทร. 0-3266-1098 ต่อ 130, 131 และ 132

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3251 3885, 0 3251 3871, 0 3251 3854
http://www.tourismthailand.org/prachuapkhirikhan

แก้ไขล่าสุด 2016-04-22 00:05:35 ผู้ชม 14920

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ หลังจากการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สิ้นสุดลงเรามาถึงที่หมายที่ลานจอดรถจากนั้นก็เดินมาที่ด้านหน้า มีน้ำพุกับโลมาน่ารักหลายตัวก่อนที่จะก้าวเข้าไปขอถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกซะหน่อย

นานๆ เป็นนักประดาน้ำซะที

นานๆ เป็นนักประดาน้ำซะที นี่ก็เป็นป้ายที่ตัดเอาส่วนหน้ารอให้เราเข้าไปสวมถ่ายรูปแปลกๆ กัน

ปลาในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

ปลาในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ประกอบไปด้วยตู้ปลาหลายตู้มีปลาทะเลชนิดต่างๆ ให้เราได้ศึกษา หลายชนิดชอบว่ายน้ำไม่หยุดอยู่กับที่ บางชนิดชอบอยู่นิ่งๆ เฉยๆ สภาพแสงภายในนี้ไม่เหมาะที่จะไปถ่ายรูปปลาที่ว่ายน้ำเร็วๆ และไม่หยุดอยู่นิ่งๆ เลยมีภาพปลามาให้ดูเพียงชนิดเดียว ที่เหลือมันเบลอๆ ไปหน่อย เอาไว้เข้าไปดูกันเองจะดีกว่า

ฉลามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

ฉลามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ไหนๆ ก็จะกลับแล้ว หลังจากที่เพลินอยู่กับปลาทะเลที่มีทั้งสวยงามและมีทั้งหน้าตาน่ากลัว เราก็จะเดินทางกลับกันแล้ว เห็นฉลามขนาดใหญ่แขวนไว้บนเพดาน เลยเก็บมาให้ชมกันอีกรูป

* ขอขอบคุณรูปสวยๆ จากน้องนาถและครอบครัวครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
ลิปดา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
รั้วไม้รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
เพิร์ล บาย เดอะ ซี รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
เวียนนา เฮาส์
  3.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซีสไมล์รีสอร์ต คลองวาฬ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตรีชวา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
แอท ที บูทีค โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
กัลปังหา รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
Klongwan studio resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมดูเขา ชมคลอง มองทะเล
  5.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วันวาน รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมค.วาฬบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
ครัวดาว รีสอร์ท
  6.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศินารี บ้านสวน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
เปี่ยมสุข รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านพักพูลสวัสดิ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไอรัก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 53 ตร.ม. – ประจวบคีรีขันธ์ ซิตี้เซ็นเตอ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนคุณตา รีสอร์ท
  11.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมฟ้าชมคลื่น
  12.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะมายโฮม รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสิริผกา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมประจวบ สามอ่าว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมประจวบ สามอ่าว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนพฤกษา รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์
  10.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาล้อมหมวก ประจวบคีรีขันธ์
  15.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานสราญวิถี ประจวบคีรีขันธ์
  17.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์
  17.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธรรมิการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์
  17.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะจาน ประจวบคีรีขันธ์
  17.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
  18.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาช่องกระจก ประจวบคีรีขันธ์
  18.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่าวประจวบคีรีขันธ์
  18.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่ดินไทย
  22.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์
  26.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอ่าวน้อย (ถ้ำพระนอน) ประจวบคีรีขันธ์
  27.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์
  30.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์
  30.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกเขาล้าน ประจวบคีรีขันธ์
  41.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่
  42.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดแหลมกุ่ม ประจวบคีรีขันธ์
  51.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์
  54.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำเขาไม้รวก ประจวบคีรีขันธ์
  58.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะรำร่า ประจวบคีรีขันธ์
  63.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์
  68.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านรวมไทย
  70.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มชาใบหม่อนบ้านรวมไทย
  71.02 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com