www.touronthai.com

หน้าหลัก >> นนทบุรี >> วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่2)

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่2)

 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตั้งอยู่ที่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง วัดแห่งนี้เดิมเป็นเพียงโรงเจขนาดเล็ก ต่อมาเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ ร่วมกับพุทธบริษัทไทย-จีน ได้พัฒนาเป็นวัดที่สมบูรณ์สวยงามในเนื้อที่รวม 12 ไร่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างถึง 12 ปี จึงแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ประกอบพิธีสมโภชเปิดวัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในยุคหมิง-ชิง โดยจำลองมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง มีความสง่างามและมีรายละเอียดการตกแต่งที่ประณีตยิ่ง โดยทางวัดได้เชิญช่างฝีมือชั้นครูจากประเทศจีนมาดำเนินการก่อสร้างโดยตรง วิหารแต่ละหลังประดับด้วยลวดลายภาพเขียนสีพุทธศิลป์แบบจีนใช้สีน้ำเงิน แดงและทองเป็นหลัก ตามผนังและเพดานมีคาถา โอม มา นี ปะ หมี่ ฮง เป็นตัวอักษรสีทอง ที่เชื่อว่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ได้ หลังคาวิหารมุงด้วยกระเบื้องเผาแบบจีน สีเหลืองเข้ม ที่ตรงมุมหลังคาทั้ง 4 มุมประดับด้วยรูปสัตว์มงคล ได้แก่ เทวดาขี่หงส์ มังกร สิงโต ม้าน้ำ ม้าเทวดา แพะเทวดาเขาเดียว กระทิงเทวดา ปลาเทวดาและนกเค้าแมว นอกจากนี้ รายรอบพระวิหารยังประดับด้วยหินแกะสลักต่าง ๆ มากมายซึ่งล้วนนำมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งเหมาะอย่างยิ่งแก่การศึกษาพุทธศิลป์ของจีน

ภายในวัดประกอบด้วยอาคารหลัก ได้แก่

 วิหารท้าวจตุโลกบาล เป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์และเทพต่าง ๆ ที่พิทักษ์ปกปักษ์พระพุทธศาสนา ด้านข้างวิหารเป็นหอกลอง และหอระฆัง

 พระอุโบสถ เป็นอาคารหลังใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง ประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ คือ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระอมิตาภพุทธเจ้า และ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีต แต่ละองค์ มีความสูงถึง 4.30 เมตร นับเป็นพระประธานแบบจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพุทธลักษณะที่เด่นเป็นสง่า พระพักตร์มีเมตตากรุณา ด้านข้างของพระประธานทั้งสองด้าน เป็นเสาขนาดใหญ่ มีกลอนอักษรจีน ตามผนังประดับด้วยแผ่นไม้สักแกะสลัก 7 ชิ้นเป็นเรื่องราวพระพุทธเจ้าในอดีต พระอรหันต์ และจตุมหาบรรพตหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ส่วนด้านนอกของพระอุโบสถมีเสมาเป็นศิลปะแบบจีนอยู่ทั้งสองด้าน

 วิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์ และวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ เป็นอาคารสองชั้นอยู่ด้านหลังถัดจากพระอุโบสถ ด้านล่างเป็นวิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์ เมื่อขึ้นบันไดไปด้านบนจะเป็นวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราบต์โพธิสัตว์ ตามผนังวิหารด้านในรายล้อมพระพุทธรูปเล็ก ๆ หนึ่งหมื่นพระองค์ วิหารแห่งนี้เปรียบเสมือนดินแดนสุขาวดี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของโลกมนุษย์ เชื่อกันว่าผู้ที่บำเพ็ญภาวนา จะได้ไปเกิด ณ ดินแดนสุขาวดีซึ่งมีแต่ความสุข

 นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่น ๆ อาทิ หอธรรม วิหารบูรพาจารย์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 - 18.00 น.

การเดินทาง
 จากตัวเมืองนนทบุรี ไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าฯ ถึงสี่แยกบางพลู เลี้ยวขวาไปยังอำเภอบางบัวทอง ทางเข้าวัดจะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร หรือหากเดินทางจากกรุงเทพฯ มาตามถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) กลับรถเลี้ยวเข้าตามเส้นทางไปโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ผ่านศูนย์เยาวชนเทศบาลไปยังวัดได้เช่นกัน

สิ่งอำนวยความสะดวก
 มีจุดจำหน่ายของเซ่นไหว้ต่าง ๆ ลานจอดรถ ห้องสุขา บริเวณตลาดบางบัวทองซึ่งอยู่ใกล้กับวัดมีบริการร้านอาหารมากมาย

การติดต่อ
 วัดพระบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0 2571 1155 หรือ 0 2920 2131 โทรสาร 0 2571 1155 เว็บไซต์ http://www.lengnoeiyi.com/viewpage.php?page_id=15

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ โทร.02 250 5500
http://www.tourismthailand.org/bangkok

แก้ไขล่าสุด 2017-01-31 16:02:40 ผู้ชม 22707

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดนี้โดยทั่วไปแล้วมักจะมีคนเรียกว่า วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เพราะจำได้ง่ายกว่า และวัดแห่งนี้ก็สร้างโดยเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยยี่ วันนี้เดินทางมาถึงวัดแล้วจะขอเริ่มต้นการนำทางเข้าไปชมภายในวัดจากลานจอดรถของวัดซึ่งมีทางเข้าก่อนถึงประตูหน้าวัด แม้ว่าวันนี้ฟ้าจะครึ้มมีเมฆฝนดำอยู่เหนือวัด มีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะๆ แต่ประชาชนที่หลั่งไหลเดินทางมากราบไหว้พระที่นี่ก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนมีรถมากมายจอดอยู่ในลานจอดรถ จากที่นี่สามารถเดินเข้าไปในอาคารได้จากด้านข้างหรือถ้าหากอยากเริ่มต้นที่ด้านหน้าก็เดินอ้อมไปทางขวาออกประตูลานจอดรถไปเข้าประตูหน้าก็ได้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เมื่อเข้ามาชั้นแรกของอาคาร (ตรงกลาง) จะพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือพระแม่กวนอิม ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัว มีกล่องเซียมซีสำหรับประชาชนได้เสี่ยงทาย และจุดเทียนลอยบัวรอบๆ ฐานพระแม่กวนอิม

ลานกว้างในอาคารชั้นแรก

ลานกว้างในอาคารชั้นแรก จากองค์พระแม่กวนอิม มีประตูเดินเข้ามาอีกส่วนหนึ่งของอาคารเป็นลักษณะโล่งกว้าง สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอฉันและกุฏิ มีคนมานั่งพักระหว่างการเดินชมวัดแห่งนี้กันที่นี่ เพราะมีสวนหย่อมเล็กๆ ในอาคาร มีน้ำตกเล็กๆ มีตุ๊กตารูปพระถือบาตร นั่งบ้างยืนบ้างอยู่ เป็นสถานที่ที่มีคนมาโยนเหรียญเสี่ยงทายให้ลงในบาตรอยู่ตลอด ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2554) ทางวัดเปิดให้ปิดทองลูกนิมิตซึ่งฝังอยู่ที่พื้นของอาคารหลังนี้ตามจุดต่างๆ

เดินชมวัดเล่งเน่ยยี่ 2

เดินชมวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ทางเดินขึ้นลงในอาคารของวัดมี 3 ส่วน คือด้านหน้าขึ้นจากบันไดด้านหน้าของอาคาร ส่วนกลางของอาคารก็มี และส่วนด้านหลังสุดก็มี บันไดแต่ละจุดจะขึ้นไปยังอาคารคนละส่วนกัน ถ้าขึ้นมาด้านหน้าจะขึ้นมาตรงหอกลอง หอระฆัง และวิหารท้าวจตุโลกบาล บันไดส่วนหน้าอาคารมีอยู่ด้านหน้าสุดหน้าวิหารท้าวจตุโลกบาล และบันไดขึ้นมายังหอกลอง และหอระฆัง รวม 3 แห่ง บันไดส่วนกลางของอาคารขึ้นมาเป็นระเบียงด้านข้างเหมือนในรูปนี้ ส่วนด้านหลังมีบันไดขึ้นไปยังวิหารอวโลกิเตศวร แต่ปกติไม่ค่อยได้ขึ้นบันไดส่วนหลังกัน โดยมากเมื่อเดินทางมาครั้งแรกจะขึ้นทางด้านหน้า หรือไม่ก็บันไดส่วนกลางเพราะเดินมาจากลานจอดรถ เมื่อเดินขึ้นมาบนระเบียงชั้น 2 แล้วมองไปทางซ้ายและขวาจะเห็นดังในภาพนี้ ภาพซ้ายเป็นทางไปยังวิหารอวโลกิเตศวร ภาพด้านขวาคือหอกลอง

หอกลอง-หอระฆัง

หอกลอง-หอระฆัง ทั้งหอกลองและหอระฆังสร้างด้วยรูปแบบเดียวกันอยู่ด้านหน้าของอาคาร หากเดินเข้าประตูหน้าวัด หอระฆังจะอยู่ซ้ายมือ ส่วนหอกลองจะอยู่ขวามือ ส่วนตรงกลางคือวิหารท้าวจตุโลกบาล ภาพบนเพดานของหอกลองและหอระฆังสวยงามมาก และเหมือนกันทั้งรูปทรงอาคารด้านนอกและด้านใน สำหรับผู้ที่เดินทางไปไหว้พระควรจะทราบว่าที่วัดแห่งนี้ห้ามตีระฆัง นอกจากการใช้เพื่อพิธีของสงฆ์นะครับ

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ เมื่อมายืนอยู่ตรงกลางที่วิหารท้าวจตุโลกบาล จะเห็นบันไดทางเดินขึ้นไปยังพระอุโบสถ ตรงกลางคั่นด้วยบ่อมังกร หินแกะสลักมีป้ายบอกห้ามโยนเหรียญลงไปเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหาย สถาปัตยกรรมภายในวัดบรมราชาฯ เป็นสถาปัตยกรรมในยุคหมิง-ชิง จำลองมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง มีลักษณะความสวยงามเป็นสง่าและประณีตอย่างยิ่ง

พระสกันทโพธิสัตว์

พระสกันทโพธิสัตว์ เป็นเทพเจ้าอยู่ด้านหลังของวิหารท้าวจตุโลกบาล (หันหน้าเข้าหาพระอุโบสถ) ภายในวิหารท้าวจตุโลกบาลยังมีเทพเจ้าอีกมากมายหลายองค์ ได้แก่ ท้าวกุเวร ท้าววิรูปักษ์ ท้าวธตรัฐ ท้าววิรุฬหก พระสุริยเทพ พระจันทราเทวี เทพดาวเหนือ เทพเจ้าที่ เจ้าพ่อเสือ เทพโชคลาภ เทพแห่งยา เทพชะตาชีวิต เทพเจ้าหรือเซียนเหล่านี้มีชื่อเรียกในภาษาจีน

พระสังกัจจายนะ

พระสังกัจจายนะ อยู่ตรงกลางของวิหารท้าวจตุโลกบาลหันหลังให้กับพระสกันทโพธิสัตว์ หากอยากไหว้เทพเหล่านี้จะมีผู้คอยแนะนำขั้นตอนต่างๆ ให้กับเราพร้อมกับคำกล่าวบูชาเทพองค์ต่างๆ ทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับว่าเราจะไหว้เทพองค์ใดและเพื่ออะไร

บ่อมังกร

บ่อมังกร เป็นแผ่นหินแกะสลักลวดลายสวยงามอ่อนช้อยปราณีต เป็นสิ่งที่อยู่ที่บันได ด้านหน้าตั้งแต่ทางเข้าหน้าวัดขึ้นไปจนถึงพระอุโบสถ

วิหารท้าวจตุโลกบาล

วิหารท้าวจตุโลกบาล เป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าตรงกลาง มีหอกลองและหอระฆังอยู่ 2 ข้าง ซ้ายและขวาเหนือหลังคามีตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกเด่นสง่าอยู่ตรงกลาง

ภายในพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ ก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่เพดานและผนังด้านในมีความสวยงามมาก รอบๆ องค์พระพุทธรูปมีพื้นที่กว้างขวาง พระอุโบสถและอาคารหลายแห่งเช่นวิหารอวโลกิเตศวร วิหารหมื่นพุทธไม่อนุญาตให้บุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ กางเกงหรือกระโปรงสั้นเหนือเข่าเข้าภายในโดยทางวัดมีผ้าคลุมให้ ในพระอุโบสถห้ามบันทึกภาพในขณะที่พระสงฆ์ทำพิธีทางศาสนา ครั้งหนึ่งที่ได้มาที่วัดแห่งนี้ในระหว่างการทำพิธีจะได้เห็นพระสงฆ์เดินทำพิธีสวดมนต์รอบๆ พระพุทธรูป

พระประธานในพระอุโบสถ

พระประธานในพระอุโบสถ พระประธานประกอบด้วยพระพุทธรูป 3 องค์ได้แก่ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระอมิตาภพุทธเจ้า และ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีต แต่ละองค์ มีความสูงถึง 4.30 เมตร นับเป็นพระประธานแบบจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพุทธลักษณะที่เด่นเป็นสง่า พระพักตร์มีเมตตากรุณา ด้านข้างของพระประธานทั้งสองด้าน เป็นเสาขนาดใหญ่ มีกลอนอักษรจีน ส่วนด้านนอกของพระอุโบสถมีเสมาเป็นศิลปะแบบจีนอยู่ทั้งสองด้าน

18 อรหันต์ทองคำ

18 อรหันต์ทองคำ เป็นรูป 18 อรหันต์ขนาดใหญ่ อยู่ที่ผนังด้านข้างของพระอุโบสถข้างละ 9 องค์สำหรับให้ประชาชนกราบไหว้บูชาเหนือองค์พระ 18 อรหันต์ มีแผ่นไม้สักแกะสลัก 7 ชิ้นเป็นเรื่องราวพระพุทธเจ้าในอดีต พระอรหันต์ และจตุมหาบรรพตหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง

วิหารอวโลกิเตศวรและวิหารหมื่นพุทธ

วิหารอวโลกิเตศวรและวิหารหมื่นพุทธ เดินมาด้านหลังพระอุโบสถจะมีอาคารเชื่อมออกไปด้านหลังมีทางเดินเชื่อมต่อออกไปชั้นล่างเป็น วิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์และชั้นบนเป็นวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ บันไดทางขึ้นไปชั้นบนวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธอยู่ด้านข้างทั้งซ้ายและขวา

เจ้าแม่กวนอิมพันกร

เจ้าแม่กวนอิมพันกร ประดิษฐานอยู่กลางวิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์ สามารถเข้าไปสักการะพระแม่กวนอิมด้านในได้

วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ

วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราบต์โพธิสัตว์ ตามผนังวิหารด้านในรายล้อมพระพุทธรูปเล็ก ๆ หนึ่งหมื่นพระองค์ วิหารแห่งนี้เปรียบเสมือนดินแดนสุขาวดี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของโลกมนุษย์ เชื่อกันว่าผู้ที่บำเพ็ญภาวนา จะได้ไปเกิด ณ ดินแดนสุขาวดีซึ่งมีแต่ความสุข ภาพมุมกว้างจากด้านหน้าประตูวิหารมองเห็นองค์พระพุทธรูปกลางวิหารและพระพุทธรูปองค์เล็กมากมายที่ผนัง

พระพุทธรูปวิหารหมื่นพุทธ

พระพุทธรูปวิหารหมื่นพุทธ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราบต์โพธิสัตว์ พระพุทธรูปที่มีพระพุทธศิลป์งดงาม

พระพุทธรูปหมื่นพระองค์

พระพุทธรูปหมื่นพระองค์ ที่ผนังของวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ เรียงอยู่เป็นแถวอย่างสวยงามครบทุกด้าน โดยแบ่งผนังออกเป็นห้องแต่ละห้องมีพระพุทธรูป รูปวงกลมอยู่ตรงกลางบนแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยม แกะสลักที่มุม

พระอุโบสถด้านหลัง

พระอุโบสถด้านหลัง วิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์และวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ อยู่ด้านหลังของพระอุโบสถ เมื่อเดินมาด้านวิหารจึงมองเห็นพระอุโบสถจากทางด้านหลัง ซึ่งปิดประตูไว้ไม่ให้ใช้เป็นทางเข้าออกพระอุโบสถ

ระเบียงทางเดินในอาคาร

ระเบียงทางเดินในอาคาร ลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงามในทุกรายละเอียดจนรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในเมืองจีนจริงๆ

วิวสวยๆ บนวิหาร

วิวสวยๆ บนวิหาร

วิหารท้าวจตุโลกบาล

วิหารท้าวจตุโลกบาล หลังจากเดินชมอาคารสถานที่ต่างๆ รอบๆ วัดแล้วก็ออกมาด้านหน้าของวัดซึ่งปกติน่าจะเป็นภาพอันดับแรกๆ ของการนำชมวัดแต่เนื่องจากขับรถมาจอดที่ลานจอดรถแล้วเดินเข้าด้านข้างของอาคาร ก็มาบรรจบครบรอบที่ด้านหน้า วิหารท้าวจตุโลกบาล ซึ่งมีหอกลองและหอระฆังอยู่ด้านข้าง ที่เห็นซ้อนอยู่ด้านหลังก็คือพระอุโบสถนั่นเอง หากทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะต้องเริ่มต้นการไหว้พระที่ด้านล่างข้างหน้าตรงนี้ก่อนที่จะเดินขึ้นไปข้างบน

ประตูวัดเล่งเน่ยยี่ 2

ประตูวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ปิดท้ายด้วยภาพนี้ครับ ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยิ่งใหญ่กันครับ แต่ที่สำคัญที่สุดควรแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ เพราะหากว่าสั้นเหนือเข่าทางวัดจะต้องจัดผ้าคลุมมาให้ แต่ถ้าวันไหนมากันมากจนผ้าคลุมไม่พอจะวุ่นวายกันนะครับเพราะเดี๋ยวต้องต่อคิวรอผ้าคลุมเป็นรอบๆ เท่าที่เห็นในวันนี้ก็มีหลายคนที่ถูกเรียกมาคลุมผ้าข้างวิหารท้าวจตุโลกบาลก่อนเดินขึ้นพระอุโบสถ ไหว้พระทำบุญด้วยจิตใจ แต่งกายให้เหมาะสม ได้บุญครบ 100 ...

รีวิว วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่2) นนทบุรี


 "แวะมาทำบุญวันตรุษจีน ขอบคุณภาพจากคุณ วิทยา ตั๋นเจริญ"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-01-31 16:02:40

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่2) นนทบุรี


0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่2) นนทบุรี
Riski Residence Bangbuathong เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
Perfect House for small family เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 12 ห้องนอน 12 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 22 ตร.ม. – บ้านไทรม้า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
แกรนด์ ราชพฤกษ์ โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
House for rent at Nonthaburi Thailand เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 21 ตร.ม. – บ้านไทรม้า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
Fully equipped- 400m. to MRT - Near Shopping Mall เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
13 เหรียญ บางใหญ่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนพฤกษา 2 ปาริชาติ บูติก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 64 ตร.ม. – บางใหญ่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศศิ นนทบุรี โฮเทล แอนด์ อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
ZleepWell@MRT Saima เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนพฤกษา บูติก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนรงรองรีสอร์ท นนทบุรี
  10.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านยายย่า อพาร์ตเมนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
An atmospheric house near the heart of a city เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอเอ วิลลา การ์เดน แอร์พอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
AA Villa Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
RICH PARK@CHAOPHRAYA เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอเอ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
Long Klong Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
Hang-Out House เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านมองละไม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ พาร์ค บางใหญ่ อพาร์ตเมนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่2) นนทบุรี
สวนชวนชมลีลาวดีปรีชา นนทบุรี
  3.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนสายดอกไม้ นนทบุรี
  5.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบางไผ่ นนทบุรี
  6.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานทุเรียนนนท์ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี
  7.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไหว้พระ ๙ วัดเกาะเกร็ด นนทบุรี
  7.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
คลองขนมหวาน (คลองบางบัวทอง) นนทบุรี
  8.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ท่องเที่ยวและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ (ซอยช้าง) นนทบุรี
  9.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม นนทบุรี
  9.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะเกร็ด นนทบุรี
  9.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสวนแก้ว นนทบุรี
  9.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเสาธงหิน นนทบุรี
  10.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสะพานสูง นนทบุรี
  10.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนผลไม้เกาะเกร็ด นนทบุรี
  10.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดราษฎร์ประคองธรรม นนทบุรี
  10.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเสาธงทอง นนทบุรี
  10.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอินทร์ นนทบุรี
  10.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสะแก นนทบุรี
  10.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไผ่ล้อม นนทบุรี
  11.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพิกุลเงิน นนทบุรี
  11.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดคงคา นนทบุรี
  11.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดส้มเกลี้ยง นนทบุรี
  11.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนเกร็ดพุทธ นนทบุรี
  11.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเพลง นนทบุรี
  11.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปรมัยยิกาวาส นนทบุรี
  11.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดฉิมพลีสุทธาวาส นนทบุรี
  12.02 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com