www.touronthai.com

หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อแรกสร้างประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีเนื้อที่ 132 ไร่ ในอดีตพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ลักษณะแบบแผนการก่อสร้างคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ในบริเวณวังเหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตกทำให้สถาปัตยกรรมมีลักษณะผสมผสานกับทางตะวันตกมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

แก้ไขล่าสุด 2017-07-26 20:15:50 ผู้ชม 28440

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระที่นั่งบรมพิมาน

พระที่นั่งบรมพิมาน หลังจากเดินชมวัดพระแก้วมรกตกันแล้ว เราเดินออกทางประตูพระศรีรัตนศาสดา จะเห็นพระที่นั่งบรมพิมาน ซึ่งไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภาพนี้จึงถ่ายจากประตู

พระที่นั่งบรมพิมาน 2

พระที่นั่งบรมพิมาน 2 ซูมเข้าไปอีกหน่อย

ทางเดิน

ทางเดิน แนวอาคารขวามือเดิมทีคือกระทรวงวัง

พระที่นั่งพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์

พระที่นั่งพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ หมู่พระมหามณเฑียร ประกอบไปด้วย พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งจักรพรรดิ์พิมาน เรียงต่อกันในแนวตรง โดยพระที่นั่งจักรพรรดิ์พิมาน และพระที่นั้งไพศาลทักษิณ ตั้งอยู่ในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นในไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกเข้าชมได้ ส่วนพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เป็นท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชการในสมัยรัชกาลที่ 1-5 โดยปัจจุบันพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2419 ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่นๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภาพนี้หลายท่านจดจำได้ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์แก่พสกนิกรชาวไทย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีของราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้เห็นพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหาปราสาท ใน พระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท มีพระที่นั่งพิมานรัตยา พระปรัศว์ซ้าย พระปรัศว์ขวา และ เรือนบริวาร หรือ เรือนจันทร์ ต่อเนื่องทางด้านหลังในเขตพระราชฐานชั้นใน พระที่นั่งองค์นี้ได้รับยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นพระที่นั่งทรงไทยแท้องค์เดียว ในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะเรือนยอดพระมหาปราสาท กุฎาคาร มีรูปทรงต้องด้วยศิลปะลักษณะอันวิจิตรงดงาม

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวอยู่กันเยอะมากตลอดทั้งวันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจในความงดงามของสถาปัตยกรรมในการก่อสร้าง ลวดลายอันวิจิตรบรรจง ปราณีต ทุกส่วน

ประตูพิมานไชยศรี

ประตูพิมานไชยศรี เป็นประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน จะมองเห็นประตูนี้ทันทีที่ก้าวผ่านประตูวิเศษไชยศรี ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกเข้ามา ภาพนี้เป็นภาพระหว่างการเดินกลับออกจากพระบรมมหาราชวัง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เดินออกมาเกือบถึงทางออกที่ประตูวิเศษไชยศรี ก็จะผ่านมุมที่มองเห็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านนี้ได้ชัดเจน เป็นมุมที่นิยมมุมหนึ่งของการถ่ายภาพในการมาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกันกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่พระนครศรีอยุธยา

มุมนิยมระหว่างเดิน

มุมนิยมระหว่างเดิน หากเริ่มต้นจากประตูวิเศษไชยศรี นักท่องเที่ยวส่วนมากก็ถ่ายรูปมุมประมาณนี้เก็บไว้ ด้านหน้าที่เห็นไกลๆ ก็คือพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แนวอาคารด้านซ้ายคือศาลาสหทัยสมาคม เป็นสถานที่พระราชอาคันตุกะซึ่งเสด็จฯ และเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จัดงานเลี้ยงถวายเป็นการตอบแทน และโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระมหากรุณาเป็นนาคหลวงทำพิธีปลงผม ก่อนเข้าพระราชพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในอดีต คือ หอสมุดวชิรญาณ

รีวิว พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


 "ขอบคุณภาพสวยๆ จาก http://amazingthailand.org.cn/"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-11-15 10:09:44

พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


5/5 จาก 1 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
อารมณ์ดี โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลาอรุณ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดิ อซาแดง บีแอนด์บี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
อินน์ อะ เดย์
  0.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
โพธิ์ โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
เชตุพน เกท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
อรุณเรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ รอยัล ท่าเตียน วิลเลจ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริว่า อรุณ กรุงเทพ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)
  0.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ กรุงเทพมหานคร
  0.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
  0.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
  0.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
  0.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
  0.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตึกถาวรวัตถุ กรุงเทพมหานคร
  0.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
  0.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
สนามหลวง (ทุ่งพระเมรุ) กรุงเทพมหานคร
  0.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีเดินเทียน ตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  1.03 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com