www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> วัดอุโบสถาราม

วัดอุโบสถาราม

 วัดอุโบสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมือง จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก

ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เข้าใจว่าเป็นฝีมือชั้นหลัง นอกจากนี้ภายในวัดอุโบสถาราม ยังมีสิ่งของที่น่าชมอีกมาก เช่น เสมาหินสีแดงหน้าโบสถ์ ตู้พระธรรมและตู้ใส่ของเขียนลายกนกเถาลายดอกไม้ บาตรฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ และหงส์ยอดเสา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าชมหลายหลัง ได้แก่ มณฑปแปดเหลี่ยม ลักษณะผสมแบบตะวันตก มีลายปูนปั้นคล้ายไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่าง และมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยู่ด้านนอกอาคาร เจดีย์หกเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ หอประชุมอุทัยพุทธสภา เป็นศาลาทรงไทย ใช้เป็นหอสวดมนต์ หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้น และ แพโบสถ์น้ำ ตั้งอยู่หน้าวัด สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือใน พ.ศ. 2449 เดิมเป็นแพแฝด 2 หลัง มีช่อฟ้า ใบระกาเหมือนอุโบสถทั่วไป หน้าบันมีป้ายวงกลมจารึกภาษาบาลี "สุ อาคต เต มหาราช" แปลว่า มหาราชเสด็จฯ มาดี ต่อมาใน พ.ศ. 2519 ได้ซ่อมแซมบูรณะใหม่เป็นหลังเดียวยกพื้น 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา และย้ายป้ายกลมมาไว้หน้าจั่วตรงกลาง ปัจจุบันแพโบสถ์น้ำหลังนี้ ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น งานแต่งงาน บวชนาค งานศพและงานบุญต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 12438

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง

สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง จากชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรังเดินทางไปวัดอุโบสถารามหรือวัดโบสถ์ได้โดยใช้สะพานที่กว้างประมาณ เมตรเศษๆ มอเตอร์หรือจักรยานข้ามได้ บนสะพานข้ามแม่น้ำยังเป็นจุดชมวิวชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรังซึ่งมีเรือนแพจอดริมน้ำตามชายฝั่งเป็นทิวแถวยาวตลอดจนสุดสายตา และตลาดเทศบาลที่กำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงแม้ว่าการก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จดีแต่ก็เห็นถึงความสวยงามได้

เรือนแพสะแกกรัง

เรือนแพสะแกกรัง เรือนแพหลายหลังจอดริมน้ำใกล้วัดอุโบสถาราม

นักท่องเที่ยววัดอุโบสถาราม

นักท่องเที่ยววัดอุโบสถาราม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ท่าทางว่าจะมากันแต่เช้า เพราะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 08.25 น.ยังมีคนมาเที่ยวจนรอบวัดเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว

มณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม มณฑปแปดเหลี่ยม ลักษณะผสมแบบตะวันตก มีลายปูนปั้นคล้ายไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่าง และมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยู่ด้านนอกอาคารปกตินักท่องเที่ยวจะถ่ายเอารูปนี้ไปโพสต์ตามเว็บต่างๆ จนคนเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของอุทัยธานีอีกแห่งหนึ่งเหมือนเขาสะแกกรัง

บันไดมณฑปแปดเหลี่ยม

บันไดมณฑปแปดเหลี่ยม มณฑปแห่งนี้เปิดให้เดินขึ้นไปได้ แต่ดูจากสภาพที่เห็นในปัจจุบันเข้าใจว่ากลายเป็นที่พักอาศัยของคนร่อนเร่ไปเสียแล้ว นับว่าน่าเสียดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษา

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 (ก่อนวันตักบาตรเทโววัดสังกัสรัตนคีรี 1 วัน) วัดอุโบสถารามได้จัดให้มีการตักบาตรเทโวในวัด มีประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้มาร่วมพิธีกันมากมายเป็นแถวยาวแน่นขนัด หาที่ยืนถ่ายรูปได้ลำบาก

ชาวบ้านร่วมตักบาตรเทโว

ชาวบ้านร่วมตักบาตรเทโว นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่มาร่วมตักบาตรเทโว วัดอุโบสถาราม ที่ยืนเข้าแถวกันรอเวลาที่พระจะเดินผ่านแล้วขึ้นศาลา

สืบสานวัฒนธรรม

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามจะถูกสืบทอดไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอันเนื่องมาจากชาวบ้านได้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กด้วยการพาเด็กๆ มาร่วมพิธีอันดีนี้

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม

ตักบาตรเทโววัดอุโบสถาราม

พระเดินเป็นสาย

พระเดินเป็นสาย

พาหนะอุทัยธานี

พาหนะอุทัยธานี เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมมากอีกอย่างหนึ่งของชาวอุทัยธานีเพราะมีความคล่องตัวสูงและยังสามารถโดยสารได้ด้วย นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยวในจังหวัดอุทัยจะได้เห็นรถแบบนี้วิ่งไปมาบนถนนจำนวนมาก

รอเวลากลับบ้าน

รอเวลากลับบ้าน เสร็จจากการตักบาตรเทโวคุณยายคนนี้ก็นั่งรอบุตรหลานมารับเพื่อเดินทางกลับบ้าน

หอระฆังวัดอุโบสถาราม

หอระฆังวัดอุโบสถาราม อยู่มุมซ้ายของพระอุโบสถวัดอุโบสถาราม ใช้สีเดียวกันกับพระอุโบสถ ทำให้ วิหาร อุโบสถ เจดีย์รอบอุโบสถ มณฑปแปดเหลี่ยม หอระฆัง มีสีขาวเรียบเหมือนกันหมด และสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันจนมองเห็นเป็นกลุ่มใหญ่จากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำสะแกกรัง

อุโบสถวัดอุโบสถาราม

อุโบสถวัดอุโบสถาราม เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญของวัดอุโบสถาราม ด้านหน้ามีเจดีย์ทรงเหลี่ยมขนาดเล็กๆ อยู่ 4 องค์ ด้านข้างขวาของอุโบสถมีวิหารซึ่งมีภาพเขียนอยู่ด้านหน้า ด้านหลังมีเจดีย์หกเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะมีรูปให้ดูต่อไป

วิหารคู่พระอุโบสถวัดอุโบสถาราม

วิหารคู่พระอุโบสถวัดอุโบสถาราม มองจากมุมนี้เหมือนมีอุโบสถสองหลังสร้างไว้คู่กัน ทั้งนี้เพราะวิหารและอุโบสถมีความสูง สี และลักษณะการสร้าง คล้ายกันมาก ซึ่งมีการสร้างวิหารคู่พระอุโบสถแบบเดียวกันนี้ให้เห็นได้ในวัดเก่าแก่ในบางจังหวัด

วิหารวัดอุโบสถาราม

วิหารวัดอุโบสถาราม เป็นวิหารที่มีการสร้างคล้ายโบสถ์แต่ไม่มีเสมารอบ ด้านหน้ามีภาพเขียนลวดลาย หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเหมือนโบสถ์

พระพุทธรูปในวิหาร

พระพุทธรูปในวิหาร เมื่อเข้าไปในวิหารจะมีภาพเขียนฝาผนังที่สวยงามด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธรูปประทับยืนเป็นพระประธาน ด้านหน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมีรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยรัชกาลที่ 4

เจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์

เจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามด้านข้างยังมีเจดีย์อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลม อีกองค์หนึ่งเป็นทรงเหลี่ยมถัดไปมีมณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม

มณฑปแปดเหลี่ยม

เจดีย์ทั้งสามองค์หลังโบสถ์

เจดีย์ทั้งสามองค์หลังโบสถ์ องค์เหนือตรงกับหลังอุโบสถเป็นเจดีย์ 6 เหลี่ยมแบบอยุธยา องค์กลางเป็นเดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบรัตนโกสินทร์ องค์ใต้ตรงกับหลังวิหารเป็นเจดีย์ลอมฟางแบบสุโขทัย

พระพุทธรูปในอุโบสถ

พระพุทธรูปในอุโบสถ

ภาพเขียนในพระอุโบสถ

ภาพเขียนในพระอุโบสถ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดอุโบสถาราม อุทัยธานี
Intalohit house เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์
  1.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
Comeneeteeuthai เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอุทัยธาราฮิลล์
  2.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
KHWAN-JAI Homestay Uthai Thani เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
Pae Baan Baan Uthai Thani เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ บังกะโล 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 30 ตร.ม. – เมืองอุทัยธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทัยธานีรีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทัยริเวอร์เลค
  6.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
Grace ilint Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไอยรา เลค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซีทูยู โฮเทล อุทัยธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอะ คันทรี่ เลค เนเจอร์ ลอดจ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจ้าพระยาโฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  18.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านต้นแจงรีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  35.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
สไมล์ บัฟฟาโล รีสอร์ท
  37.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
แฟนตาซี รีสอร์ต ชัยนาท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  37.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมชัยนาทธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  38.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ป๋วย เลิร์นนิง เซ็นเตอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  42.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์
  42.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุวรรณา ริเวอร์ไซด์
  42.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสวนรีสอร์ท&กาแฟสด จ.ชัยนาท
  43.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
พนากาพย์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sawang Guesthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  46.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดอุโบสถาราม อุทัยธานี
วัดอุโบสถาราม อุทัยธานี
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ อุทัยธานี
  0.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮกแซตึ๊ง อุทัยธานี
  0.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) อุทัยธานี
  0.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม อุทัยธานี
  1.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระแสงดาบศัสตราวุธประจำเมืองอุทัยธานี
  1.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อุทัยธานี
  1.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่าเรือ River Cruise
  2.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมืองอุไทยธานีเก่า
  2.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสะแกกรัง อุทัยธานี
  2.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ อุทัยธานี
  2.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี
  2.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลำน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี
  3.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีตักบาตรทางน้ำแม่น้ำสะแกกรัง อุทัยธานี
  4.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ OTOP อุทัยธานี
  8.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดมะตูม
  9.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนส้มโอขาวแตงกวา สวนสุขสำราญ
  9.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
บึงทับแต้ อุทัยธานี
  10.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิหารแก้ว 100 เมตร วัดท่าซุง
  11.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อุทัยธานี
  11.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะเทโพ อุทัยธานี
  12.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหนองพลวง อุทัยธานี
  16.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระปรางค์เหลือง นครสวรรค์
  19.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์ เมืองบนเขาไม้เดน
  21.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขาไม้เดน โบราณสถานเมืองบนโคกไม้เดน
  21.30 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com