www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อุทัยธานี >> วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี

 วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมือง ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี มีประวัติว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้นำพระพุทธรูปขนาดย่อมที่ชำรุดไปไว้ตามหัวเมืองต่างๆ สำหรับเมืองอุทัยธานีได้รับ 3 องค์ โดยอัญเชิญลงแพมาขึ้นฝั่งที่ท่าพระ (ตรงข้ามศาลาประชาคมจังหวัดอุทัยธานี) แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดขวิด

 พระพุทธรูปองค์หนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นพระเนื้อสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก สร้างในสมัยพระเจ้าลิไท ฝีมือช่างสุโขทัย มีส่วนเศียรกับส่วนองค์พระเป็นคนละองค์ เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาไว้ที่เมืองอุทัยธานี ต่อมาเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว จึงได้ย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป 1 กิโลเมตร และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร พร้อมกับถวายนามว่า พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี จะมีประเพณีตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ์ประมาณ 500 รูปจะเดินลงบันไดจากยอดเขาสะแกกรังมารับบิณฑบาตที่ลานวัดเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัด

การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3220 แล้วเลี้ยวซ้ายทางไปสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นทางสู่ยอดเขา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5652 0826, 0 5651 1915
http://www.tourismthailand.org/uthaithani

แก้ไขล่าสุด 2016-05-10 20:49:32 ผู้ชม 18122

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระสิวลี

พระสิวลี เป็นพระบูชาที่มีไว้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาทำบุญไปบูชาที่บ้าน

พระสังกัจจายน

พระสังกัจจายน เป็นพระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าจะนำโชคลาภมาให้ผู้ที่บูชา

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม อยู่ในวิหารเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีเทวรูปหรือเซียนองค์ต่างๆ อยู่ภายใน

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

ภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิม

มณฑปพระพุทธบาทวัดสังกัสรัตนคีรี

มณฑปพระพุทธบาทวัดสังกัสรัตนคีรี รอบมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ หลายองค์ เป็นวิหารที่สำคัญในประเพณีตักบาตรเทโวซึ่งในเวลากลางคืนที่มีการแสดงแสงสีเสียงความเป็นมาประเพณีตักบาตรเทโว จะมีการเปิดไฟสว่างไสวสวยงาม

พระพุทธรุปปางห้ามญาติ

พระพุทธรุปปางห้ามญาติ

สมเด็จพระพุทธมหาพรหมปัญโญ

สมเด็จพระพุทธมหาพรหมปัญโญ ประดิษฐานอยู่รอบมณฑปพระพุทธบาท ซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่อีกหลายองค์

มณฑปพระพุทธบาทวัดสังกัสรัตนคีรี

มณฑปพระพุทธบาทวัดสังกัสรัตนคีรี มณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448

ระฆัง 100 ปี

ระฆัง 100 ปี ด้านหน้ามณฑปรอยพระพุทธบาท มีระฆังใบใหญ่ที่พระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 ถือกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใครที่ไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้ก็เท่ากับไม่ได้ไปเที่ยวอุทัยธานี

พระพทธรูป

พระพทธรูป องค์นี้ประดิษฐานอยู่ใกล้ๆ กับระฆัง 100 ปี

ประตูมณฑปพระพุทธบาท

ประตูมณฑปพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท

บันไดวัดสังกัสรัตนคีรี

บันไดวัดสังกัสรัตนคีรี บันไดที่ทำให้คนรู้จักวัดสังกัสรัตนคีรีและจังหวัดอุทัยธานีได้มากชึ้น เนื่องมาจากเป็นบันไดที่ใช้ในงานประเพณีตักบาตรเทโวอันงดงาม ที่พระภิกษุสามเณรจากทั่วจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมบิณบาตรเป็นแถมยาวจากขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย ด้านล่างของวัดมีศาสนสถานหลายแห่ง รวมทั้งวิหารพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงามมาก (หมายเหตุห้ามปิดทององค์พระครับ)

วิหารแบบจีน

วิหารแบบจีน อยู่เบื้องซ้ายขององค์พระพุทธรูปปางห้ามญาติข้างมณฑปพระพุทธบาท

ภายในวิหารแบบจีน

ภายในวิหารแบบจีน

พระพุทธมหาอัษฎามงคล

พระพุทธมหาอัษฎามงคล ภายในศาลารัชมังคลาภิเษกที่ได้รับการอุปถัมป์การสร้างจากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำหรือพระสุธรรมยานเถร ในปี 2530 ในศาลารัชมังคลาภิเษกมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งรูปเหมือนพระราชอุทัยเทวี (หลวงพ่อพุฒ) และหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการ

พระพุทธรูปด้านหน้าพระพุทธมหาอัษฎามงคล

พระพุทธรูปด้านหน้าพระพุทธมหาอัษฎามงคล ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี พระพทธรูปองค์ใหญ่แต่ละองค์จะมีพระองค์เล็กอยู่ด้านหน้า แตกต่างกันไป

พระพุทธมหาชยางกูร

พระพุทธมหาชยางกูร ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี มีสมเด็จพุทฒาจารย์โต พรหมรังสีอยู่ด้านหน้า

พระพุทธผานิมิตร

พระพุทธผานิมิตร ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี มีพระสังกัสจายนอยู่ด้านหน้า

พระพุทธมหาอุดมศรีสุข

พระพุทธมหาอุดมศรีสุข ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี

พระพุทธรูปและรูปเหมือน

พระพุทธรูปและรูปเหมือน ภายในศาลารัชมังคลาภิเษก วัดสังกัสรัตนคีรี

ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกเมื่อ 5 เมษายน 2522

ต้นไทร

ต้นไทร เป็นต้นไทรที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงปลูกเมื่อ 5 เมษายน 2522

วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี บันได 449 ขั้น ที่สวยงามเมื่อยามมองจากข้างล่างขึ้นไปยังยอดเขา

พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปองค์หนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นพระเนื้อสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก สร้างในสมัยพระเจ้าลิไท ฝีมือช่างสุโขทัย มีส่วนเศียรกับส่วนองค์พระเป็นคนละองค์ เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาไว้ที่เมืองอุทัยธานี ต่อมาเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดให้นำพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่เมืองอุทัยธานี เมื่อ พ.ศ. 2335 ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป 1 กิโลเมตร และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร พร้อมกับถวายนามว่า พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี
Comeneeteeuthai เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
KHWAN-JAI Homestay Uthai Thani เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
Intalohit house เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอุทัยธาราฮิลล์
  2.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์
  2.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ บังกะโล 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 30 ตร.ม. – เมืองอุทัยธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทัยธานีรีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
Pae Baan Baan Uthai Thani เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซีทูยู โฮเทล อุทัยธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
Grace ilint Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ อุทัยธานี
  0.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาสะแกกรัง อุทัยธานี
  0.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม อุทัยธานี
  1.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) อุทัยธานี
  2.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮกแซตึ๊ง อุทัยธานี
  2.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ อุทัยธานี
  2.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอุโบสถาราม อุทัยธานี
  2.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระแสงดาบศัสตราวุธประจำเมืองอุทัยธานี
  2.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมืองอุไทยธานีเก่า
  2.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อุทัยธานี
  3.31 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com