www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ถนนสุชาดา ตำบลเวียงเหนือ เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 575 ปี เหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า นางสุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และนำมาถวายพระเถระรูปนั้นจึงจ้างช่างให้นำมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งก็คือ พระแก้วดอนเต้า มีผู้ไปฟ้องเจ้าเมืองลำปางในขณะนั้นว่า พระเถระและนางสุชาดาเป็นชู้กัน เจ้าเมืองลำปางจึงให้จับนางสุชาดาไปประหารชีวิต ส่วนพระเถระองค์นั้นทราบข่าวก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหนีไป โดยได้นำไปฝากไว้ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง และประดิษฐานอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบัน ส่วนสถานที่ตั้งบ้านของนางสุชาดาก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาในคุณงามความดีของนาง บริจาคเงินสร้างวัดขึ้นชื่อวัดสุชาดาราม แต่มีบางสันนิษฐานบอกว่าเนื่องจากวัดพระแก้วดอนเต้า และ วัดสุชาดาราม นั้นร้างลง แต่บางที่ก็มีการสันนิษฐานเพิ่มว่า น่าจะเป็นเพราะย่านนี้เป็นสวนหมากเต้า และเป็นที่ดอน จึงชื่อพระธาตุว่า พระบรมธาตุดอนเต้า และชื่อวัดว่า วัดพระธาตุดอนเต้า และต่อมาเมื่อมีการประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระแก้วดอนเต้า กระทรวงศึกษาธิการ โดย กรมการศาสนา ประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดาราม เข้าเป็นวัดเดียวกัน ชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527


ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดพระแก้วดอนเต้า ได้แก่ องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอ ๆ กับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารพระเจ้าทองทิพย์ สร้างโดยพระนางจามเทวี อายุกว่า 1,000 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ ศิลปะสมัยเชียงแสน มณฑปหรือพญาธาตุ ศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดาราม ฝีมือช่างเชียงแสน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีลวดลายทองประดับตามส่วนต่าง ๆ งดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน และยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา อันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา เช่นสัตภัณฑ์ เครื่องถ้วยกระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ 51 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา

การเดินทาง ข้ามสะพานรัษฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นยอดพระธาตุเด่นอยู่บนเนิน

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง โทร. 054-222-214
https://www.facebook.com/lampang.tourism/

แก้ไขล่าสุด 2017-07-25 21:42:39 ผู้ชม 14852

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระบรมรูป ร.๕

พระบรมรูป ร.๕ วันนี้ออกจากโรงแรมกลางเมืองลำปาง ข้ามสะพานเลามาตามถนนป่าไม้ แวะวัดมาบ้าง คือวัดประตูป่อง จากนั้นก็ขับมาเรื่อยๆ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาถึงถนนพระแก้วไปตามทางมาเจอวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลานจอดรถด้านหน้าใกล้กับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอันดับแรก

วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ถัดจากพระบรมรูป ก็จะมีวิหารหลังใหญ่ หน้าบันเป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ด้านหลังมองเห็นพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัดพระแก้วดอนเต้า เดิมทีเดียววัดนี้ยังเคยมีชื่อว่าวัดพระธาตุดอนเต้า เนื่องด้วยมีพระธาตุเจดีย์องค์นี้อยู่ในวัด

ศาลเจ้าแม่สุชาดา

ศาลเจ้าแม่สุชาดา เป็นตำนานที่มาประวัติของวัดพระแก้วดอนเต้า จำลองภาพเมื่อครั้งพระนางสุชาดาพบแก้วมรกตในแตงโมหรือหมากเต้าในภาษาเหนือ แล้วนำไปถวายพระเถร จึงได้มีการนำแก้วมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูป จนเป็นที่มาของชื่อวัดพระแก้วดอนเต้า

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

พระบรมธาตุดอนเต้า

พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีวิหารหลวงอยู่ด้านขวา วิหารพระพุทธไสยาสน์อยู่ด้านซ้าย ด้านหน้าเป็นวิหารศิลปะล้านนาที่โดดเด่นสวยงาม บริเวณนี้ก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนบริการให้บูชามาจุดไหว้พระธาตุและพระพุทธรูป

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

พระบัวเข็ม

พระบัวเข็ม เป็นพระประธานอยู่ในวิหารล้านนาที่สวยงาม มีรูปครูบาศรีวิชัย และหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่ชาวเหนือศรัทธานับถือมาก แล้วก็มีพระพุทธรูปปางอื่นๆ

วิหารพระพุทธไสยาสน์

วิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นวิหารหลังใหญ่ อยู่ข้างซ้ายมือของเรา วิหารหลังนี้สร้างตามแนวขวางต่างจากวิหารหลวงที่จะสร้างโดยหันด้านหลังเข้าหาพระธาตุ ลวดลายบนหน้าบันของวิหารสวยงามมาก จนถึงหลังตาที่ลดหลั่นสามชั้น ประดับด้วยพญานาค

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

พระพุทธไสยาสน์

พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุเก่าแก่พอๆ กับวัดพระแก้วดอนเต้า ปกติทางวัดไม่ได้เปิดวิหารให้เข้าไปนมัสการด้านใน ก็เลยต้องไหว้พระนอนด้านหน้าวิหารที่พอจะมีช่องให้มองเข้าไปถึงด้านในได้

พระวิหารหลวง

พระวิหารหลวง ด้านข้างสร้างวิหารหลังเล็กๆ เป็นวิหารราย มีหน้าบันสวยงามอีกหลังหนึ่ง

พระประธานในวิหารหลวง

พระประธานในวิหารหลวง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

เดินเข้ามาด้านในสุดของวัดมีวิหารหลังเล็กๆ อีกหลัง หน้าบันสวยงามศิลปะคนละแบบกับวิหารหลวง แต่สะท้อนถึงศิลปะอันปราณีตแบบล้านนาได้เป็นอย่างดี มองเผินๆ เหมือนกับผืนตุงหลายผืนมารวมกัน

วิหารลายคำสุชาดาราม

วิหารลายคำสุชาดาราม จากวิหารหลังเล็กๆ ของวัดพระแก้ว จะมีกำแพงกั้น มีช่องประตูเดินเข้ามาได้ พื้นที่นี้คือวิหารและเจดีย์ เป็นวัดอีกวัดหนึ่ง คือวัดสุชาดาราม ในตำนานเล่าว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านของพระนางสุชาดา หลังจากที่วัดร้างลงก็มีการรวมวัดสุชาดารามกับวัดพระแก้วดอนเต้า แล้วนำชื่อวัดมารวมกันเป็น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วิหารลายคำสุชาดารามเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัด ซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม แต่ปัจจุบันทางวัดไม่ค่อยได้เปิดให้เข้าไปชมด้านใน

หน้าบันวิหารลายคำสุชาดาราม

หน้าบันวิหารลายคำสุชาดาราม เป็นการตกแต่งที่ผสมศิลปะแบบพม่า ที่ทรงคุณค่าและหาดูได้ยาก

คันทวยไม้แกะสลัก

คันทวยไม้แกะสลัก

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
SULADA HOME เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอื้องคำ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทีที แอน ที เกสท์เฮาส์ ลำปาง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอ็มเอส หลุยส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
Regent Lodge Lampang เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kanecha's Home เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม สิริ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
โอลด์ ทาวน์ บูติค โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan San Dee Guesthouse Lampang เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิตา คอฟฟี่แอนด์เกสต์เฮ้าส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
ณ บ้านแม่ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลดาเฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
YA NA HOME เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
อาร์ ลำปาง เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบล้านนา เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kanyanat Boutique Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ริเวอร์ไซด์ เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพิณ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
TK Home #3 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
TK Home #1 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
Gruond Zero เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเขลางค์นคร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอเซีย ลำปาง โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลคอร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
แฟลต ไวต์ คาเฟ x พอชเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
กาดเวียงเหนือ ถนนวัฒนธรรม
  1.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนท่ามะโอ ลำปาง
  1.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเสานัก ลำปาง
  1.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดประตูป่อง ลำปาง
  1.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
มณฑป หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง
  1.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดรัษฎา ลำปาง
  1.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานรัษฎาภิเศก ลำปาง
  2.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง
  2.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลำปาง
  2.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลำปาง
  2.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปงสนุก ลำปาง
  2.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
กาดกองต้า
  2.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดจีน) ลำปาง
  2.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าฝาง ลำปาง
  3.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไชยมงคล ลำปาง
  3.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ลำปาง
  3.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีชุม ลำปาง
  3.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเชียงราย ลำปาง
  3.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง
  3.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
  3.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
  3.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
อินทราเอาท์เลท
  4.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ลำปาง
  5.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีรองเมือง ลำปาง
  5.20 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com