×

ป่าชายเลนเมืองพังงา

ป่าชายเลนเมืองพังงา
พังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงาอยู่ในความดูแลของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (เมือง พังงา) เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและพรรณพืชอีกหลายชนิดในระบบนิเวศน์เดียวกัน ได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านกับการพึ่งพาอาศัยป่าชายเลนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในเมืองพังงา

ประวัติและความเป็นมา

ปี พ.ศ.2511 กรมป่าไม้ได้จัดตั้งหน่วยควบคุมป่าเลนที่ พง. 3 ขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านวังหม้อแกง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยให้การบริหารราชการอยู่ในความควบคุมดูแลของกองจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2518 จึงเปลี่ยนให้มาอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ.2523 เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยจัดการป่าเลนที่ พง.3
ปี พ.ศ.2524 เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยจัดการป่าเลนที่ พง.10 (วังหม้อแกง)
ปี พ.ศ.2530 เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยจัดการป่าชายเลนที่ พง.10 (วังหม้อแกง)
ปี พ.ศ.2545 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (วังหม้อแกง พังงา) สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปี พ.ศ.2552 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (เมือง พังงา)


ข้อมูลพื้นฐาน
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (เมือง พังงา) เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เริ่มปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา

เป้าหมาย
1. เพื่อให้ทรัพยากรป่าชายเลนในอ่าวพังงามีความอุดมสมบูรณ์
2. เพื่อให้ทรัพยากรป่าชายเลนที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ประชาชน
3. เพื่อป้องกันรักษาพื้นที่ป่าชายเลนไม่ให้ถูกทำลาย
4. เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
5. เพื่อให้ประชาชนมีความคิดและทัศนคติที่ดีต่อสถานีฯ

พันธกิจ
สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งทั้งความสมดุลของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและยั่งยืนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ติดต่อ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (เมือง พังงา) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร.076-412264
http://www.dmcr.go.th/st20/index.html


พิกัด GPS ป่าชายเลนเมืองพังงา:
8.367411792606955,98.58028178881841
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 1272 ครั้ง
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา
ป่าชายเลนเมืองพังงา

แผนที่ ป่าชายเลนเมืองพังงาคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

Log in

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ ป่าชายเลนเมืองพังงา

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

10 ที่เที่ยวใกล้ ป่าชายเลนเมืองพังงา

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ ป่าชายเลนเมืองพังงา

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)