×

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก พื้นที่วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวงบนยอดเขา เรือมีนามว่า ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล ซึ่งสื่อความหมายถึง พาหนะที่จะช่วยให้พ้นห้วงกิเลส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่ล้วนเป็นมงคลมากมาย อาทิ

    - มณฑปเรือนแก้ว สถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดีย มุงและกั้นด้วยกระจกสีชาทั้งหมด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาททั้งคู่ และพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระประธานของวัด
    - ศาลาเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย
    - ลานพระธรรมจักร ประดิษฐานแท่นพระธรรมจักร มีหินทรายแกะสลักเป็นรูปกวาง และแท่นหิน 8 เหลี่ยม ที่แกะจากหินทรายสลักเป็นรูปมงคลต่างๆ
    - เจดีย์ศรีมหาราช ภายในเจดีย์มี 3 ชั้น จัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ มีรูปหล่อมหาราช 8 พระองค์ ห้องสำคัญทางประวัติศาสตร์ ห้องพระไตรปิฎก ชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
    - เจดีย์ศรีพุทธคยา จำลองแบบจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยย่อส่วนลงให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีความสูง 28 เมตร มีพระพุทธรูปอยู่รายรอบ ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ประวัติความเป็นมาของ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
    วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาโคกเผ่น ในเนื้อที่ 96 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวาและทางกรมป่าไม้ให้ดูแลพื้นที่ตั้งแต่ 501 ไร่ขึ้นไปในพื้นที่ 864 ไร่และโดยรอบภูเขาตามแนวถนนลาดยางมีโครงการจะขุดคลองรอบภูเขา มีความกว้าง 20 เมตร ยาว 6.7 กิโลเมตร ลึก 5 เมตร ตามโครงการ ป่ารักน้ำ เพื่อสนองพระราชดำริในโอกาสต่อไป

    วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นที่พักสงฆ์ ในชื่อว่า เสนาสนะวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ครั้นต่อมาทางราชพัสดุอนุญาตให้ใช้พื้นที่สร้างวัดและตั้งวัดตลอดจนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยลำดับ โดยถูกต้องทุกประการในปีพุทธศักราช 2548

    การสร้างวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺสารเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เป็นอมตนครมรดกสืบต่อไปความมุ่งหมายของการก่อสร้าง อันเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆ แฝงแนวความคิดไว้ด้วยปริศนาธรรม และธรรมคติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นอุทยานการศึกษาของเยาวชนและสาธุชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ของชาติว่าเหนือสิ่งอื่นใด หัดทำใจในความเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ นำมาซึ่งสันติภาพ สันติสุข และสันติธรรม เป็นแนวปฏิบัติดำเนินไป ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และนำมาพัฒนาด้วยความรู้ - รัก - สามัคคี คือคนดีของสังคม ให้เกิดคุณค่าของผู้มาเยี่ยมชมด้วย จิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์กลับไปอย่างมีความสุข ด้วยหัดทำใจให้หยุดได้ สงบได้ นิ่งได้ ปล่อยวางได้ นั้นคือ สันติภาพอย่างแท้จริง

    และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ ฯ และทรงรับเป็นองค์ประสานงานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และทรงพระเมตตาพระราชทานตราโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ 84 พรรษาให้เป็นตราประจำวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ด้วย กับทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้คำว่า ราชนครินทร์ ไว้ใช้ในกิจกรรมที่สมควรกับอาคารอื่นๆ ในวัดอีกต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้


พิกัด GPS วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์:
15.591691,100.508491
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 1125 ครั้ง
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

แผนที่ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์คลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com