www.touronthai.com

หน้าหลัก >> รวมบล็อกท่องเที่ยว >> ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา

ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา

ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ททท. สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และร่วมเรียนรู้เส้นทางตามโครงการพระราชดำริ และชุมชนตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง

 โดยเช้าวันนี้ (8 กันยายน 2561) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ก่อนลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ชุมชนบ้านแหลม ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ อาทิ
- H.E. Ms. Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูตประเทศคาซัคสถาน พร้อมด้วยลูกชาย
- Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon เอกอัครราชทูตประเทศฟิลิปปินส์
- Mr. PATRICK SIMIYU WAMOTO เอกอัครราชทูตประเทศเคนย่า พร้อมด้วยครอบครัว
- Mr. FERNANDO JULIO ANTONIO QUIROS CAMPOS เอกอัครราชทูตประเทศเปรู พร้อมด้วยภริยา
- Mrs. LAILA AMMED BAHAAELDIN เอกอัครราชทูตประเทศอียิปต์
- Mr. CHRISTIAN ALEJANDRO REHREN BARGETTO เอกอัครราชทูตประเทศชิลี
- Ms. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ AROSEMENA เอกอัครราชทูตประเทศปานามา พร้อมด้วยลูกชาย
- Ms. JUDITH SCHILDBERGER เลขานุการเอกประจำประเทศออสเตรีย
- Mr. WALDEMAR JAN DUBANIOWSKI เอกอัครราชทูตประเทศโปแลนด์ และครอบครัว
- Dr. Sanjay KUMAR เลขานุการโทประเทศอินเดีย พร้อมด้วยภริยา

ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
คณะทูตานุทูตจากหลายประเทศเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจากวัดพระมหาธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ทุกท่านให้ความสนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาขององค์พระมหาธาตุกันเป็นอย่างมาก
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
บรรยากาศการเดินชมรอบฐานองค์พระมหาธาตุโดยมีการบรรยายประวัติ และส่วนต่างๆ รอบพระธาตุ และมีล่ามแปล
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ต่อจากนั้นคณะทูตานุทูตทุกท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ ซึ่งมีโบราณวัตถุมากมายหลายชิ้นแสดงให้เห็นถึงหลักฐานการก่อสร้างองค์พระมหาธาตุที่มีอายุยาวนานคู่ประเทศไทย

ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
หลังจากเยี่ยมชมปูชนียสถานที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำคณะทูตานุทูตเดินทางสู่แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาวใต้ "หนังตะลุง" บ้านลุงสุชาติ ทรัพย์สิน นอกจากจะมาเยี่ยมชมการเล่นหนังตะลุงการทำหนังการตอกหนังและการลงสีหนัง ยังมีสาธิตการทำขนมลา ขนมขึ้นชื่อเมืองคอนและขนมครกข้าวเหนียว ท่านทูตจากทุกประเทศให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างมาก และได้ทดลองตอกหนังและลงสีหนังตะลุงกันด้วย
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา

ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ในช่วงเย็นคณะทูตานุทูตเดินทางถึงโครงการในพระราชดำริประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ที่อำเภอปากพนัง "อุทกวิภาชประสิทธิ" เป็นนามพระราชทานที่เป็นมงคลยิ่ง มีความหมายถึง ความสามารถ แบ่งแยก น้ำจืด น้ำเค็ม ได้สำเร็จ นั่นคือ มีการบริหาร จัดการ อย่างสมดุล ปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำ กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ดำรงชีพซึ่งจะเป็นบทเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และเอื้ออำนวยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำปากพนัง เป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งประตูระบายน้ำอันเป็นปฐมบทของโครงการการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่ม ทำหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 มีความสามารถเก็บกักน้ำจืด เหนือประตระบายน้ำได้ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร มี 10 ช่องบานระบายและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำในอัตรา 1,246 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีการบริหารจัดการ อย่างผสมผสานทั้งหลักวิชาการและเทคโนโลยี การจัดการน้ำของกรมชลประทาน ผนวกกับการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ เปิด-ปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอย่างสมบูรณ์
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ที่ปรึกษาระดับ 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้นำทริปตามรอยศาสตร์พระราชา นครศรีธรรมราช

ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
เช้าวันต่อมาคณะทูตานุทูตเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ เป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ โคลนใต้ทะเลตามแนวชายฝั่งเป็นโคลนชนิดพิเศษ ใช้ในการทำสปาโคลนได้ ท่านทูตทุกท่านลงเล่นน้ำทะเลและใช้โคลนทาตามตัวอย่างสนุกสนาน
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
จบทริปกันอย่างสนุก สำหรับเส้นทางตามรอยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับโครงการนี้ซึ่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีหลายจังหวัดที่ได้รับเลือกให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว ได้แก่ ระยอง นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ นครปฐม ราชบุรี บุรีรัมย์
สำหรับทริปนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูตและครอบครัวจากหลายประเทศได้แก่
1. Dr. Sanjay KUMAR Second Secretary (เลขานุการโทประเทศอินเดีย)
2. Mrs. Pushpa KUMAR ภริยาท่านเลขานุการโทประเทศอินเดีย
3. H.E. Ms. Raushan Yesbulatova (นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา) เอกอัครราชทูตประเทศคาซัคสถาน
4. Mr. Ryan Kakimseit ลูกชายของเอกอัครราชทูตประเทศคาซัคสถาน
5. Mr. PATRICK SIMIYU WAMOTO เอกอัครราชทูตประเทศเคนย่า
6. Mrs. VALERIE WANJIKU RUGENE ภริยาของเอกอัครราชทูตประเทศเคนย่า
7. Master JADINI SIMIYU WAMOTO (8 ขวบ) ลูกชายของเอกอัครราชทูตประเทศเคนย่า
8. Master JUAN RUGENE WAMOTO (6 ขวบ) ลูกชายของเอกอัครราชทูตประเทศเคนย่า
9. Mr. FERNANDO JULIO ANTONIO QUIROS CAMPOS เอกอัครราชทูตประเทศเปรู
10. Mrs. MARIA XIMENA RIOS HAMANN ภริยาของเอกอัครราชทูตประเทศเปรู
11. Mrs. LAILA AMMED BAHAAELDIN เอกอัครราชทูตประเทศอียิปต์
12. Mr. CHRISTIAN ALEJANDRO REHREN BARGETTO เอกอัครราชทูตประเทศชิลี
13. Ms. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ AROSEMENA เอกอัครราชทูตประเทศปานามา
14. Mr. BERNARDO LUIS DIAZ MARTINEZ ลูกชายของเอกอัครราชทูตประเทศปานามา
15. Ms. JUDITH SCHILDBERGER เลขานุการเอกประจำประเทศออสเตรีย
16. Mr. WALDEMAR JAN DUBANIOWSKI เอกอัครราชทูตประเทศโปแลนด์
17. Mrs. EWA MARIA DUBANIOWSKA ภริยาของเอกอัครราชทูตประเทศโปแลนด์
18. Mr. MATEUSZ IWO DUBANIOWSKI ลูกชายของเอกอัครราชทูตประเทศโปแลนด์

ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ททท. พาคณะทูตานุทูต ไปยังชุมชนบ้านแหลม นั่งเรือไปปลูกป่าชายเลน และทำโคลนสปาที่อ่าวทองคำ เรียนรู้ต่อยอดการสร้างสมดุลย์ระบบนิเวศน์ ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช ทุกท่านสนุกสนานเป็นอย่างมาก
#ตามรอยศาสตร์พระราชา #Kingwisdom #AmazingThailand
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ททท. ต้อนรับคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศ เดินทางสู่นครศรีธรรมราช สานต่อโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
ก็เสร็จสิ้นลงด้วยบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มด้วยกันทุกท่าน ต่อจากนี้อีกไม่กี่วันก็จะมีทริปเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เราจะมารายงานบรรยากาศที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทยกันอีก แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวท่องเที่ยวเมืองไทยจากทัวร์ออนไทยดอทคอมครับ

tags: เกร็ดท่องเที่ยว, นครศรีธรรมราช, บล็อกทั้งหมด

Akkasid Tom Wisesklin
08 กันยายน 2561 18:12:08
   3182   0


เขียนบล็อก/รีวิว กดเลิฟบล็อกเพื่อนๆ คลิก เข้าสู่ระบบ (Facebook)...


Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com