www.touronthai.com

หน้าหลัก >> รวมบล็อกท่องเที่ยว >> ประเพณีทำบุญตักบาตรยายดอกไม้

ประเพณีทำบุญตักบาตรยายดอกไม้

ประเพณีทำบุญตักบาตรยายดอกไม้

    “ประเพณียายดอกไม้” ตำบลบ้านแป้ง มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ คู่กับวิถีความเป็นอยู่ ที่ชาวตำบลบ้านแป้งถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตลอดเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว คือ ประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่มีการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระ ที่เรียกว่า “ประเพณียายดอกไม้” เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเวียงจันทน์ ประเทศลาว บรรพบุรุษของชาวชุมชนบ้านแป้ง ซึ่งอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ได้ คำว่า “ยาย” นั้นเป็นสำเนียงที่เพี้ยนมาจากภาษาลาวจากคำว่า “หย่าย” ที่แปลว่า การแจกจ่ายหรือการให้ ดังนั้น คำว่า “ยายดอกไม้” จึงหมายถึงการให้หรือการถวายดอกไม้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเอง “ประเพณียายดอกไม้” จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีที่วัดจินดามณี ที่ร่วมมือกับผู้นำชุมชนตำบลบ้านแป้ง หน่วยงานราชการต่างๆ ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
    “ประเพณียายดอกไม้” ซึ่งเป็นประเพณีบุญของชาวเวียงจันทน์ ที่มั่นคงในพุทธศาสนา เมื่อพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดในวันอาสาฬหบูชา วันต่อมาวันเข้าพรรษาชาวเวียงจันทน์ จึงได้หาดอกไม้ที่มีสีขาว เป็นข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกรัก ดอกบัว นำมาบูชาพระรัตนตรัย และเพื่อที่จะให้ประเพณีนี้ยังคงอยู่ต่อไป จึงได้กำหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตรดอกไม้ ทางวัดในหมู่บ้าน ก็จะมีการตีกลองแฉะประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพี่น้องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด จัดดอกไม้ 5 ชนิด คือ ข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกรัก ดอกบัว ดอกพุด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นกำเพื่อใส่บาตรพระ หลังจากพระรับบาตรไปแล้วก็จะนำดอกไม้ที่บิณฑบาตรได้ไปบูชาพระในอุโบสถต่อไป ชาวพุทธแม้ไม่ได้สืบเชื้อสายเวียงจันทน์ก็สามารถเข้าร่วมงานประเพณีครั้งนี้ได้

ประเพณีทำบุญตักบาตรยายดอกไม้

กิจกรรมของประเพณีตักบาตรยายดอกไม้ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแต่ละปี)

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
เวลา  07.00  น.             พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจินดามณี
เวลา  09.00  น.             พระภิกษุสามเณร 40 รูป รับทักษิณานุประทาน และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา 15.00  น.              กิจกรรมการคั่วข้าวตอก ร้อยดอกไม้ของผู้สูงอายุ
เวลา 17.00  น.              ตีกลองแฉะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม
เวลา 18.00   น.             พิธีเวียนเทียน
(แรม 1 ค่ำ เดือน 8) วันเข้าพรรษา
เวลา 07.00  น.              พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดจินดามณี
เวลา 10.00  น.              พิธีทำบุญฉลองงานยายดอกไม้ พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์  จำนวน 16 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 12.00  น.              ชมการกิจกรรมแสดงของนักเรียนและชมรมผู้สูงอายุ
เวลา 13.19   น.             ตีกลองแฉะ และเชิญชวนทุกท่านมายัง สถานพิธีเปิดงาน

ประเพณีทำบุญตักบาตรยายดอกไม้
tags: ประเพณีและวัฒนธรรม, สระบุรี, บล็อกทั้งหมด

Akkasid Tom Wisesklin
17 กันยายน 2560 20:55:37
   397   0


เขียนบล็อก/รีวิว กดเลิฟบล็อกเพื่อนๆ คลิก เข้าสู่ระบบ (Facebook)...


Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com