www.touronthai.com

หน้าหลัก >> รวมบล็อกท่องเที่ยว >> พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

แก้ไขบล็อกนี้

เช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำโดยพลเอกชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร และคณะสื่อมวลชน ทำพิธีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร ก่อนออกเดินทาง ในโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2562

 ซึ่งในปีนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร ตามแนวชายแดน อันเป็นภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงของชาติ และภาระหน้าที่ในด้านอื่นๆ ในกองทัพ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณชน ประกอบไปด้วย

 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร และค่ายเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน
พลเอกชูชาติ บัวขาว เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามพระองค์
พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

กองทัพภาคที่ 3 แถลงชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ 

    1.การบูรณาการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ

    ช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมามีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพทวีความรุนแรงมากขึ้น ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เริ่มตั้งแต่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ด้านใน กองทัพภาคที่ 3 จึงจัดหน่วยปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจนสามารถจับกุมยาบ้าได้จำนวน 110,050,000 เม็ดเศษ ยาไอซ์เกือบ 1.5 ตัน เฮโรอีน 141 กิโลกรัม และยาเสพติดชนิดอื่นๆ สำหรับยาบ้าในช่วงเวลา 50 วันที่ผ่านมามีปริมาณการจับกุมยาบ้าคิดเป็นร้อยละ 62.21 เปอร์เซ็นต์ของช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาทั้งปี แสดงให้เห็นความรุนแรงจองปัญหายาเสพติดที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

    2.ปฏิบัติการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

    กองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง จัดชุดปฏิบัติการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย 988 หลังคาเรือน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในปี 2561 กองทัพภาคที่ 3 ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว 4,258 ผืน

    3.โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

    กองทัพภาคที่ 3 ได้น้อมนำและสานต่อแนวทางจิตอาสาพระราชทานตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น มีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองทัพภาคที่ 3 ได้จักิจกรรมจิตอาสาจำนวน 380 ครั้งในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

    4.การฝึกทหารใหม่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ดูแลทหารใหม่สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีต่อกำลังพล ครอบครัว และสังคม

พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

    5.การเตรียมการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

    กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้เตือนการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

    จัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 148 จุดแ มีบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่างซ่อมรถยนต์ละจักรยานยนต์เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง 

    ร่วมกับส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในจุดบริการเช่นการนวดผ่อนคลาย 

    ประสานกับสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรที่แออัด และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุด

    จัดเตรียมชุดเข้าช่วยเหลือประชาชนประจำจุดบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

    6.โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 

    กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพื่อจัดเป็นศูนย์สาธิตและปฏิบัติจริงในการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของกำลังพล และครอบครัว
 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทรงมอบแนวพระราชดำริแด่ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 (ในขณะนั้น) ในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติจริงแก่กำลังพลและประชาชนที่สนใจ

 กองทัพภาคที่ 3 จะได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริโดยใช้ชื่อว่า "โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3" ซึ่งมีรายละเอียดอีกมากติดตามอ่านได้ที่  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3

พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

    วันที่ 20 ธันวาคม คณะฯ ออกเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 โดยมีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ศูนย์ OTOP (อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก)

พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน
 ประเทศพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นคู่ค้าสำคัญกับประเทศไทยใน สินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 80% ในพม่ารับมาจากประเทศไทย เป็นมูลค่ามหาศาล ที่ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับพม่า ประมาณ 80,000 ล้านบาทในแต่ละปี การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่แม่สอด จึงเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างไทยและพม่า และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลักดันแม่สอดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงต้องมีการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ส่งเสริมการลงทุนเพื่อลดต้นทุนสินค้าและสนับสนุนการส่งให้กับภาคเอกชน และเป็น แม่สอด Model ต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้กับพื้นที่อื่นๆ ตามแนวชายแดนต่อไปด้วย
พลเอกชูชาติ บัวขาว นำคณะสื่อเดินทางตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน
 เนื่องมาจากความสำคัญจากที่กล่าวมาโครงการก่อสร้างด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่สองจึงได้เริ่มต้นขึ้นและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 โดยโครงการนี้ฝั่งไทย ได้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งโครงการจำนวนประมาณ 4 พันล้านบาทเห็นได้ชัดว่า การลงทุนจำนวนนี้เป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการได้เปรียบดุลการค้ากับพม่าในทุกๆ ปี ด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เป็นโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด ไปจนถึงด่านพรมแดน ขนาด 4 เลนตลอดทาง จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการขนส่งและการเดินทางคมนาคม รวมทั้งด่านที่มีความทันสมัยมากกว่าด่านแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านข้ามพรมแดน  หลังจากเสร็จสิ้นการชมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งใหม่ คณะสื่อมวลชนที่ร่วมโครงการ ก็เดินทาง กลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ในวันที่ 21 ธันวาคม เสร็จสิ้นการเดินทาง โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนด้วยดี
tags: เกร็ดท่องเที่ยว, กรุงเทพมหานคร, บล็อกทั้งหมด
ใช้โหมดแก้ไข/เพิ่มรูปภาพ


Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com