www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สงขลา >> วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)

วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)

 วัดมหัตตมังคลาราม เดิมชื่อวัดหาดใหญ่ในจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี 2488 ประกาศจัดตั้งเป็นวัดทางการ เมื่อ 18 มิถุนายน 2490 ได้ขึ้นทะเบียนเลขที่ สข. 0251 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 15 พฤษภาคม 2497 สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่า วัดมหัตตมังคลาราม พร้อมด้วยพระราชทานอนุญาตให้หล่อพระนามาภิไธยย่อว่า ม.ว.ก.ติดซุ้มประตูวัดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2520 วัดนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 1 งาน 86 ตร.ม. โดยมีเจ้าอาวาสดังนี้
 พระมงคลพฤฒาจารย์ (คลิ้ง) 2488-2536
 พระครูมงคลสถิตย์ (สถิตย์) 2536-2538
 พระมหามงคล ธมฺมรกฺโข (มงคล) 2538-ปัจจุบัน

 นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมามีภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาไม่น้อยกว่า 80-90 รูป ทุกปี

 วัดหาดใหญ่ในตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา เป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปนมัสการ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานหาดใหญ่ 0 7423 1055, 0 7423 1055, 0 7423 8518
http://www.tourismthailand.org/hatyai

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 27770

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ซุ้มประตูวัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน)

ซุ้มประตูวัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน) จากถนนเพชรเกษมมีซอยเข้าวัดหาดใหญ่ในได้ 3 ซอย แต่ซอยที่ตรงกับซุ้มประตูวัดมี 2 ซอย คือเพชรเกษม 24 หรือซอยวัดหาดใหญ่ในซึ่งเป็นตลาดที่มีคนหนาแน่นในช่วงเช้าจนถึงเกือบเที่ยง จึงควรหลีกเลี่ยงซอยวัดหาดใหญ่ใน ไปใช้อีก 2 ซอยที่อยู่ก่อนและหลังซอยวัดหาดใหญ่ใน แล้วไปบรรจบกันด้านในเลี้ยวเข้าวัดจะสะดวกกว่า

วิหารพระพุทธมหัตตมงคล

วิหารพระพุทธมหัตตมงคล วัดมหัตตมังคลาราม เดิมชื่อวัดหาดใหญ่ในจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี 2488 ประกาศจัดตั้งเป็นวัดทางการ เมื่อ 18 มิถุนายน 2490 ได้ขึ้นทะเบียนเลขที่ สข. 0251 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 15 พฤษภาคม 2497 สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่า วัดมหัตตมังคลาราม พร้อมด้วยพระราชทานอนุญาตให้หล่อพระนามาภิไธยย่อว่า ม.ว.ก.ติดซุ้มประตูวัดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2520 วัดนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 1 งาน 86 ตร.ม. โดยมีเจ้าอาวาสดังนี้
พระมงคลพฤฒาจารย์ (คลิ้ง) 2488-2536
พระครูมงคลสถิตย์ (สถิตย์) 2536-2538
พระมหามงคล ธมฺมรกฺโข (มงคล) 2538-ปัจจุบัน

พระพุทธมหัตตมงคล

พระพุทธมหัตตมงคล พระนามนี้ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2519 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ 29 สิงหาคม 2515 โดยมี ม.จ. ทองคำเปลว ทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี
องค์พระยาว 35 เมตร สูง จากดินถึงยอดพระเกตุ 15 เมตร ทำพิธีหล่อพระเกตุมาลา พระหฤทัย พระปัปผาสะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นราธิวาส พัทลุง และนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2517
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ เสด็จมาประกอบพิธียกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2519
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเยี่ยม และทรงประกอบพิธีประดิษฐานแผ่นศิลาจารึกไว้ที่พระเขนย พระพุทธมหัตตมงคล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2520
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระวรชายา เสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ดำเนินการก่อสร้างวิหารพระพุทธมหัตตมงคลเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2520
พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ มาประกอบพิธียกช่อฟ้าพระพุทธมหัตตมงคล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2529

ไหว้พระนอนวัดหาดใหญ่ใน

ไหว้พระนอนวัดหาดใหญ่ใน เมื่อเดินเข้ามาในวิหารคลุมพระนอนจะมีพระนอนองค์จำลองสำหรับปิดทองส่วนองค์จริงไม่ได้อนุญาตให้ปิดทองครับ

พระบาทพระพุทธมหัตตมงคล

พระบาทพระพุทธมหัตตมงคล รูปแบบการสร้างพระมหัตตมงคลมีพิเศษตรงส่วนพระบาทที่โดยทั่วไปพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนนั้นจะสร้างพระบาทเรียบเป็นส่วนใหญ่แต่องค์นี้จะสร้างแบบไม่เนื้อนูนออกมา

ฐานพระพุทธมหัตตมงคล

ฐานพระพุทธมหัตตมงคล สร้างด้วยลวดลายปูนปั้นรอบฐานทุกด้านเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

ไหว้พระใต้ฐานพระนอน

ไหว้พระใต้ฐานพระนอน เนื่องจากพระพุทธมหัตตมงคลเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก การสร้างฐานยกสูงทำให้สามารถสร้างห้องพระใต้ฐานได้อีก ภายในประดิษฐานพระหลายองค์ และเป็นที่บรรจุอัฐิ เปิดให้เข้าได้ทุกวัน โดยทางเข้าจัอยู่ที่ฐานพระด้านหลัง

วิหารใกล้พระนอน

วิหารใกล้พระนอน ในบริเวณวิหารพระพุทธมหัตตมงคลสร้างวิหารหลังเล็กภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะการก่อสร้างสวยงามเข้ากันกับวิหารพระนอนอย่างลงตัว

บันไดมังกร

บันไดมังกร ลักษณะงานก่อสร้างที่ดูแปลกตาของมังกรเลื้อยที่ราวบันไดกับวิหารรูปแบบไทยๆ

ภายในวิหาร

ภายในวิหาร

อาคารเรียนธรรมวันอาทิตย์

อาคารเรียนธรรมวันอาทิตย์ วัดนี้มีสำนักเรียนปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและภาษาบาลี เริ่มเปิดเมื่อ 2489 นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนธรรมวันอาทิตย์ และโรงเรียนศูนย์สงเคราะห์เยาวชน (เด็กกำพร้า) อีกด้วย

เรือพญานาค

เรือพญานาค สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีการสร้างเรือจำลอง มีพญานาค 7 เศียรทั้ง 2 ด้านของลำเรือ ในเรือประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มสวยงาม

พระพุทธรูปในเรือพญานาค

พระพุทธรูปในเรือพญานาค

อุโบสถวัดมหัตตมังคลาราม

อุโบสถวัดมหัตตมังคลาราม มีความเด่นที่สร้างให้สูงเป็นพิเศษ ทำให้สามารถมองเห็นส่วนบนและหลังคาของโบสถ์ได้จากไกลๆ อุโบสถหลังนี้ไม่ได้สร้างอยู่กลางบริเวณวัดแต่สร้างชิดไปด้านคลองซึ่งอยู่มุมหนึ่งของวัด ด้านหน้าของอุโบสถเป็นลานจอดรถกว้างขวางมีซุ้มประตูวัด ปกติประชาชนจะจอดรถในวัดระหว่างการจับจ่ายซื้อของในตลาดหาดใหญ่ใน

อุโบสถวัดมหัตตมังคลาราม

อุโบสถวัดมหัตตมังคลาราม

ศาลาเก่าแก่ของวัด

ศาลาเก่าแก่ของวัด

หน้าบันเทพพนมปูนปั้นติดไม้

หน้าบันเทพพนมปูนปั้นติดไม้ หน้าบันของศาลาหลังนี้เป็นไม้ แต่มีการประดับเทพพนมปูนปั้น 3 องค์

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) สงขลา
สิริ แมนชั่น 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลีลาวดี รีสอร์ท 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
พีอาร์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมหรรษา เวเนเชี่ยน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชคะมาศ เฮลธี เฮาส์ แอนด์ โฮมสเตย์
  1.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ วัน เพลซ หาดใหญ่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
Golden home เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
วี เวิลด์ บูทิก หาดใหญ่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพีบี แกรนด์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
Wangburapa Grand เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kritsana Mansion hatyai เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
พีบี รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
NiHome เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไอดู บูทีค สวีท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสีลม พาเลส หาดใหญ่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลานนา อินน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลีลาวดี รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 25 ตร.ม. – หาดใหญ่ เซ็นทรัล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 22 ตร.ม. – หาดใหญ่ เซ็นทรัล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมศรีภินันท์
  2.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
Nature House Hatyai เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมรถไฟ หาดใหญ่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
พาล์ม ชาเล็ท รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชนะพล แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) สงขลา
โรงแรม Aloha หาดใหญ่
  2.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดกิมหยง
  2.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภาพวาด 3 มิติ แมจิคอาย สงขลา
  6.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี สงขลา
  7.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดน้ำคลองแห สงขลา
  8.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล สงขลา
  11.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ สงขลา
  11.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
จุดชมวิว เขาคอหงส์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
  12.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธมงคลมหาราช
  12.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะยอ สงขลา
  32.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านศรัทธา สงขลา
  32.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระนอนแหลมพ้อ สงขลา
  33.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มทอผ้าเกาะยอ
  33.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถาบันทักษิณคดีศึกษา สงขลา
  35.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานติณสูลานนท์ สงขลา
  35.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสัตว์สงขลา สงขลา
  36.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทะเลสาบสงขลา
  38.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกโตนงาช้าง สงขลา
  40.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลุงหนังฉิ้น อรมุต สงขลา
  41.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมัชฌิมาวาส สงขลา
  42.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนนางงาม เมืองเก่า สงขลา
  42.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา สงขลา
  42.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
หับ โห้ หิ้น สงขลา
  42.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
  42.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาเก้าเส้ง สงขลา
  43.02 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com