www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ภูเก็ต >> วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)

วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)

 วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศเป็นจุดเด่นของวัด อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4021 ผ่านสามแยกบริเวณสนามกีฬาสุรกุล เลี้ยวซ้ายไปทางห้าแยกฉลอง วัดฉลองจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกฉลองประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต

 สมัยรัชกาลที่ 5 พระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) เป็นเจ้าอาวาส มีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ปัจจุบันพระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี ได้มรณภาพแล้ว

 เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร (วัดสัมโพธิหาร เดิมชื่อ วัดป่าอรัญนิรมล ประเทศศรีลังกา) ได้กล่าวว่า พระบรมสารีริกธาตุที่ได้มอบให้วัดไชยธาราราม เคยอยู่ในเจดีย์ของเมืองอนุราชปุระ เมืองหลวงเดิมของศรีลังกา มีอายุกว่า 2,200 ปี มาแล้ว

 วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของศรีลังกาคือ พระปิยะทัสสะ นายะกะเถโร และพระกุศลาธรรมา แห่งวัดสัมโพธิวิหาร ได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเยือนศรีลังกา เพื่อรับการถวายพระบรมสารีริกธาตุ

 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2542สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาให้ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปรับพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสัมโพธิวิหาร ประเทศศรีลังกา และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาถึงประเทศไทย พ.ศ. 2543 สมเด็จพระสังฆราชได้ประทาน พระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาจากศรีลังกา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธบริษัทในจังหวัดภูเก็ตและบริเวณฝั่งอันดามัน

 ข้อมูล http://th.wikipedia.org/wiki/วัดไชยธาราราม

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานภูเก็ต 0 7621 1036 , 0 7621 2213
http://www.tourismthailand.org/phuket

แก้ไขล่าสุด 2016-04-27 10:32:59 ผู้ชม 21923

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ สร้างระหว่าง 6 มีนาคม 2541 - 6 มีนาคม 2544 เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณวัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม จะเห็นพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศอยู่กลางลานกว้างของวัดซึ่งมีลานจอดรถได้โดยรอบพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศมีรั้วเหล็กกั้น 2 ชั้น

ซุ้มประตู

ซุ้มประตู ซุ้มประตูพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศจะมีอยู่ 4 ทิศ ปกติจะปิดและเปิดไว้ให้เข้าได้ด้านเดียว

เข้าสู่ภายในพระธาตุเจดีย์

เข้าสู่ภายในพระธาตุเจดีย์

ประตูพระธาตุเจดีย์

ประตูพระธาตุเจดีย์ เมื่อเข้ามาภายในแล้วปกติจะไม่เปิดไฟฟ้าส่องสว่างมากนัก(ในวันธรรมดา) ภายในจะมีแสงสว่างน้อยรู้สึกมืดไปหน่อยการถ่ายรูปก็ลำบากหากเดินทางมาในช่วงวันหยุดที่มีประชาชนเดินทางมามากทางวัดจะเปิดไฟฟ้าสว่างกว่านี้ครับ ผนังภายในพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศมีภาพเขียนต่างๆ มากมายสวยงามมาก

บันไดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

บันไดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ แต่ละชั้นมีบันไดเดินขึ้นไปราวบันไดเป็นพญานาคเลื้อย บันไดจากชั้นแรกขึ้นไปยังชั้นที่ 2 มีภาพพระพุทธประวัติ

พระพุทธรูปที่ชั้นแรก

พระพุทธรูปที่ชั้นแรก ในพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศชั้นแรกจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวนหลายองค์ประดิษฐานอยู่ ตรงกลางเว้นพื้นที่ว่างสำหรับสักการะกราบไหว้พระ

พระพุทธรูปบนชั้น 2

พระพุทธรูปบนชั้น 2 เนื้อหินอ่อนสีขาว

ยอดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

ยอดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เมื่อเดินขึ้นมาเรื่อยๆ จะถึงยอดชั้นบนสุดซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในดวงแก้วใส

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ ชั้นบนสุดของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศมีรูปพระภิกษุสงฆ์ขนาดเท่าคนจริงยืนพนมมือหันหน้าเข้าหาพระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุในดวงแก้ว

พระบรมสารีริกธาตุในดวงแก้ว คำไหว้พระธาตุ อะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส

วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม

วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม ภาพจากมุมชั้นบนสุดของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศเห็นบริเวณวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามได้ทั่ว ด้านหลังเป็นเขา ซ้ายมือมีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต ขวามือเป็นวิหารเล็กๆประดิษฐานพ่อท่านเจ้าวัดพระพุทธรูปปางมารวิชัยเก่าแก่และท้าวนนทรีกับตาขี้เหล็ก

มุมด้านหนึ่งของพระมหาธาตุเจดีย์

มุมด้านหนึ่งของพระมหาธาตุเจดีย์ ความสวยงามของสถาปัตยกรรมหินอ่อน ไม่ว่าจะมองด้านตรงหรือมองที่มุมก็สวยงาม

ตู้เก็บภาพถ่าย

ตู้เก็บภาพถ่าย เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญๆ ของวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามเช่นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดกุฎิจำลองพ่อท่านสมเด็จเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2539

วิหารพ่อท่านเจ้าวัด

วิหารพ่อท่านเจ้าวัด หลังจากลงมาจากพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ก็เดินไปอีกหน่อยจะถึงวิหารเล็กๆ เรียกว่าวิหารหลวงพ่อเจ้าวัด หรือทางใต้จะเรียกหลวงพ่อว่าพ่อท่านเจ้าวัด นั่นเอง

ร้านค้าในบริเวณวัด

ร้านค้าในบริเวณวัด มีวัตถุมงคลต่างๆ ให้ประชาชนได้บูชาอยู่ใกล้ๆ วิหาร

พญานาคเลื้อยราวบันได

พญานาคเลื้อยราวบันได มีทางขึ้นลง 2 ทางครับ

พ่อท่านเจ้าวัด

พ่อท่านเจ้าวัด พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย ด้านซ้ายมือของภาพคือท้าวนนทรีส่วนด้านขวามือคือตาขี้เหล็ก

ท้าวนนทรี

ท้าวนนทรี

ตาขี้เหล็ก

ตาขี้เหล็ก

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) ภูเก็ต
ฉลอง โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
Aoi Phuket เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ แลนเทิร์น โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
อาโออิ ภูเก็ต บูติก ไดฟ์ อินน์
  0.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เลค ฉลอง รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
ZENS Element - best choice for holiday เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
Chalong Fighters Crib เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูเก็ต 9 เรียล เอสเตท ดิเวลลอปเมนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูเก็ต 9 อพาร์ตเมนต์
  0.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Bunk Hostel Phuket เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.05 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com