www.touronthai.com

หน้าหลัก >> นครศรีธรรมราช >> ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

 ที่ตั้ง บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง เนื้อที่ 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรง เหมราชลีลา วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532 ส่วนอาคาร เล็กทั้งสี่หลังถือเป็น ศาลบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพระบันดาลเมือง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2542

 องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช ในท้องที่ตำบลกระหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 2.94 เมตร เส้นรอบวง 0.95 เมตร ลวดลายที่แกะสลัก ตั้งแต่ฐาน ซึ่งเป็นวงรอบเก้าชั้น มี 9 ลาย ส่วนบนของเสาเป็นรูปจุตคามรามเทพ (สี่พักตร์) หรือเทวดารักษามือง เหนือสุดเป็นเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ คือยอดชัยหลักเมือง รูปแบบการ แกะสลักจินตนาการจากความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งเคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้และนครศรีธรรมราชแต่ครั้งโบราณ

กำแพงเมือง อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช อยู่ริมถนนราชดำเนิน เป็นกำแพงที่ซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการบูรณะเพิ่มเติมขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2533 เป็นแนวขนานไปกับคูเมือง ตั้งแต่ป้อมประตูชัยเหนือ หรือประตูชัยศักดิ์ ไปทางตะวันออก ยาวประมาณ 100 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. นครศรีธรรมราช 0 7534 6515-6
http://www.tourismthailand.org/nakhonsithammarat

แก้ไขล่าสุด 2017-06-09 20:04:56 ผู้ชม 25589

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ


ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมือง ติดกับสนามหน้าเมืองมีถนนผ่านระหว่างศาลหลักเมืองกับสนาม มีรถมาขายของกินกับเครื่องดื่มนิดหน่อยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาไหว้ศาลหลักเมืองทุกๆ วัน ด้านหลังศาลหลักเมืองมีลานจอดรถแต่ไม่กว้างขวางมากนัก

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เป็นศาลาทรงจตุรมุขจึงมีลักษณะเหมือนกันทั้ง 4 ด้าน จุดสังเกตุความแตกต่างของด้านหน้าคือมีรูปไก่ยืนอยู่ 1 คู่ลานทักษินรอบศาลหลักเมืองปูด้วยอิฐบล็อครูปแปดเหลี่ยม รอบนอกลานทักษินมีวิหารราย ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ อยู่ภายใน

มุมเฉียงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

มุมเฉียงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ด้านหน้าและด้านข้างที่เหมือนกันทุกด้าน มีความสวยงามมาก เดินมาดูที่มุม ก็สวยงามไปทุกด้านทุกมุมครับ

ช่องประตูหน้า

ช่องประตูหน้า เมื่อเดินชมความสวยงามของศาลหลักเมืองรอบๆ แล้วต่อไปก็จะเข้าไปภายในกันครับ หากว่าเดินทางมาในวัดหยุดเสาร์-อาทิตย์ คนจะเยอะมาก ออกันที่หน้าประตู สำหรับการจุดธูปเทียนบูชาศาลหลักเมืองมีกระถางธูปให้ที่หน้าช่องประตู บันไดนาคสร้างได้สวยทุกๆ ด้านครับ

เสาหลักเมืองนครศรีธรรมราช

เสาหลักเมืองนครศรีธรรมราช นอกเหนือจากเสาหลักเมืองแล้ว ภายในศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยังมีรูปสมเด็จ (โต) พรหมรังสี และหลวงปู่ทวด รวมทั้งยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์

วิหารรอบศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

วิหารรอบศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช คราวนี้เดินออกมาไกลหน่อยครับ เพื่อที่จะเก็บภาพมุมกว้างๆ ให้เห็นวิหารที่ล้อมรอบอยู่นอกลานทักษินประจำทั้งสี่ทิศ มีพระโพธิสัตว์อยู่ด้านใน ประตูเข้า-ออก ดูเหมือนมี 4 ด้าน แต่จะเปิดเข้าได้จริงๆ ด้านเดียว คือด้านที่หันเข้าหาศาลหลักเมือง

วิหารพระโพธิสัตว์

วิหารพระโพธิสัตว์ ให้ชมความสวยงามเป็นตัวอย่างของวิหาร 1 ใน 4 ที่ล้อมรอบศาลหลักเมืองครับ ทั้ง 4 สร้างเหมือนกันทุกประการ และสวยงามมาก

พระเทวโพธิสัตว์ พระอมิตาภะพุทธ

พระเทวโพธิสัตว์ พระอมิตาภะพุทธ ในวิหารทั้งสี่ทิศ จะมีพระโพธิสัตว์เหมือนกัน แต่มีเพียงบางวิหารที่จะมีองค์จตุคาม-องค์รามเทพ ด้วย

พระเทวะโพธิสัตว์ พระอมิตาภะพุทธ

พระเทวะโพธิสัตว์ พระอมิตาภะพุทธ ถ้าหันหน้าเข้าหาศาลหลักเมืองวิหารนี้อยู่ซ้ายมือ เป็นวิหารแรกที่ผมจะเริ่มต้นเก็บภาพพระโพธิสัตว์ทั้ง 4 องค์ หากหันหน้าตามศาลหลักเมือง วิหารนี้อยู่ด้านหน้าขวามือ

เทวดารักษาเมืองโดยรอบศาลหลักเมืองนั้น แบ่งไว้เป็นสามแนวหรือสามระดับ ได้แก่

• แนวแรก (ระดับล่าง) เป็นเทวดารักษาทิศ เทวดารักษาทิศเหนือชื่อท้าวกุเวร เทวดารักษาทิศตะวันออกชื่อท้าวธตรฐ เทวดารักษาทิศใต้ชื่อท้าววิรุฬหก เทวดารักษาทิศตะวันตกชื่อท้าววิรุฬปักษ์

• แนวที่สอง (ระดับกลาง) เป็นจตุโลกเทพ คือ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระพรหมเมืองและพระบันดาลเมือง

• แนวที่สาม (ระดับสูง) เป็นไปตาม คติพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในจักรวาลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือพระไวโรจน พุทธเจ้าอยู่ตรงกลาง พระอักโษภยพุทธเจ้าอยู่ด้านตะวันออก พระอมิตาภะพุทธเจ้าอยู่ด้านตะวันตก พระรัตนสมภพพุทธเจ้าอยู่ด้านทิศใต้ และพระอโมฆะสิทธิพุทธเจ้าอยู่ด้านทิศเหนือ

ที่มาhttp://www.jatukarm-ramatep.com/

พระเทวะโพธิสัตว์ พระอะโมฆะสิทธิพุทธ

พระเทวะโพธิสัตว์ พระอะโมฆะสิทธิพุทธ

พระเทวะโพธิสัตว์ พระอักโษภยพุทธ

พระเทวะโพธิสัตว์ พระอักโษภยพุทธ เป็นวิหารที่ 3 ที่เข้าไปสักการะครับ

พระเทวะโพธิสัตว์ พระรัตนสัมภาวะพุทธ

พระเทวะโพธิสัตว์ พระรัตนสัมภาวะพุทธ วิหารสุดท้ายคือวิหารที่ 4 เป็นอันว่าครบแล้วครับ ไหว้ศาลหลักเมือง ไหว้พระเทวะโพธิสัตว์ทั้งสี่ทิศเรียบร้อยแล้ว

สถานที่สำหรับจุดประทัด

สถานที่สำหรับจุดประทัด

สัญลักษณ์ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

สัญลักษณ์ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจตุคามรามเทพบางรุ่น (ซึ่งปกติการปลุกเสกจะทำพิธีที่ศาลหลักเมืองร่วมด้วย) ภาษาทางพระเครื่องเรียกว่า โค้ด

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยามเย็น

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยามเย็น ครั้งแรกที่ได้มาสักการะไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลและค้างคืนที่ในเมืองนคร ได้มาศาลหลักเมืองแห่งนี้ช่วงเย็นๆ แสงกำลังสวยเลยครับ นอกจากนี้ในเวลากลางคืนยังเปิดไฟทำให้ศาลหลักเมืองสว่างไสวไปทั่ว สวยมากเลยครับ

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยามเย็น

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยามเย็น ภาพสุดท้ายอีกภาพที่อยากฝากให้ดูกันครับ หากได้ไปเมืองนครศรีธรรมราช ไม่ไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และไม่ได้ไหว้ศาลหลักเมืองแล้วละก็ เหมือนยังไม่ถึงนครฯ ครับ

รีวิว ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช


 "มาเมืองคอนทีไรต้องไม่พลาด มาไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-02-28 09:16:24

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช


5/5 จาก 1 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
PANALEE RESORT เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วีเฮาส์ นคร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุธี แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
MONTRA-NAKHON GUEST HOUSE เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ออร์คิด เรสซิเดนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านนคร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Plug hotel @ i-Biz Avenue เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮเทล แพสชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
แอท24 บูติก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแมนดี้นก นครศรีธรรมราช
  1.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
iBiz Boutique Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพรีเมียร์ นครศรีธรรมราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมทักษิณ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
พามา เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทีนี่ เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลิกอร์ ซิตี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเอ็มดีแกรนด์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Supachai INN เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kanok Inn Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสุพรรณิการ์ บูติค โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮ็อป อินน์ นครศรีธรรมราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทรีโฮมพลัส โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมือง คอน เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระวิหารสูง หรือหอพระสูง นครศรีธรรมราช
  0.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช
  0.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลาโดหก หรือศาลาประดู่หก นครศรีธรรมราช
  0.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนท่าช้าง เครื่องถม
  0.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช
  0.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีแห่นางดาน นครศรีธรรมราช
  0.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจดีย์ยักษ์ นครศรีธรรมราช
  1.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอพระอิศวร นครศรีธรรมราช
  1.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช
  1.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
กุฏิทรงไทย นครศรีธรรมราช
  1.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช
  2.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสวนป่าน นครศรีธรรมราช
  2.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน นครศรีธรรมราช
  3.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
  3.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
เก๋งจีนวัดประดู่ นครศรีธรรมราช
  3.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
เก๋งจีนวัดแจ้ง นครศรีธรรมราช
  3.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนพุทธภูมิ นครศรีธรรมราช
  3.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) นครศรีธรรมราช
  3.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
  4.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา นครศรีธรรมราช
  4.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
  5.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสวนหลวง นครศรีธรรมราช
  5.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ) นครศรีธรรมราช
  12.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
สำนักศิลปและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  18.67 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com