www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อุบลราชธานี >> อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 ตั้งอยู่ในเขตพิกัดทางภูมิศาสตร์ ละจิจูด ที่ 15. 23´- 15 46´เหนือ และลองจิจูดที่ 105. 38´ตะวันออก ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ 212,500 ไร่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 95 กิโลเมตร ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งตั้งอยู่บนลานหินทรายของภูผาขาม ยังมีร้านอาหารประเภทอาหารตามสั่ง และอาหารท้องถิ่นจำพวกกุ้ง และปลาจากแม่น้ำโขง ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก และสินค้า OTOP ของหมู่บ้านรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 นอกจากนี้ ที่หมู่บ้านปากลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกสุด ของประเทศไทย ยังใช้เป็นจุดวัดพิกัดความกว้างสุดของ ประเทศไทยไปยัง ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Topography)
 สภาพโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงและเนินเขาสูงชัน ลักษณะสูงต่ำสลับกันทั่วพื้นที่ ลักษณะทางธรณีวิทยาเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก เป็นเทือกเขาเดียวกับเทือกเขาพนมดงรัก หรือ ดงเร็ก ซึ่งเขาพระวิหารตั้งอยู่ ตามแผนที่ทางธรณีวิทยา ให้ชื่อหน่วยภูพานและพระวิหารเป็นภูเขาหินทรายมีที่ราบอยู่บ้างแถบริมห้วยและตามแนวแม่น้ำโขง ในส่วนที่ราบสูงแต่ละแห่งมีเนื้อที่ 800 – 1,300 ไร่ ห่างจากลำน้ำประมาณ 1 – 2 กิโลเมตร จะเป็นหน้าผาสูงชัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม คือยอดเขาภูจันทร์แดง มีความสูงประมาณ 461 เมตร ระดับความสูงปานกลางน้ำทะเล และความลาดชันลดหลั่นลงมาทางด้านแม่น้ำโขง ความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 200 เมตร จากระดับน้ำทะเล และจากแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1: 500,000 ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม พื้นที่ทั่วไปมีหินทรายโผล่เป็นลานหินกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ ดินที่พบในแถบที่ราบลุ่มเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวแถบริมแม่น้ำ มีตะกอนและฮิวมัสมาก และห้วยที่สำคัญ เช่น ห้วยใหญ่ ห้วยสร้อย ห้วยหละหลอย ห้วยพอก ฯลฯ ห้วยต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า สภาพป่าโดยทั่วไปเป็น ป่าเต็งรัง เสียส่วนใหญ่ ตามพื้นที่มีหินโผล่ ลักษณะเป็นป่าโปร่งต้นไม้ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ และเหมือดต่างๆ พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่างๆ ข่อยหิน และยังมีไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามซอกลานหินทั่วไป เช่น หยาดน้ำค้าง แดงอุบล เอ็นอ้า เหลืองพิสมร กระดุมเงิน ตั้งไก่(หัวไก่โอก) มณีเทวา ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากกระจายทั่วพื้นที่ สภาพป่าจะเปลี่ยนเป็น ป่าดิบแล้ง ในบริเวณที่ราบลุ่มแถบริมห้วยหรือริมแม่น้ำ เนื่องจากมีความชุ่มชื้นพอประมาณตลอดปี นอกจาก นี้ ยังพบป่าสนสองใบที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ กระจัดกระจายในส่วนที่เป็นพื้นราบบนภูต่างๆ ทั่วพื้นที่

 สัตว์ป่า ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ยังไม่พบ พบแต่ขนาดเล็กลงมา สัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไป เช่น อีเห็น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า อีเก้ง ชะมด บ่าง ในฤดูแล้งเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมาก จะพบเห็นสัตว์ประเภทหมูป่า เลียงผา ว่ายน้ำข้ามมาจากฝั่งประเทศลาวอยู่เสมอๆ เนื่องจากอาณาเขตบางส่วนอยู่ในลำน้ำโขงมีปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ มากมาย ได้แก่ ปลาบึก ปลาตะเพียน ปลาคลัง ปลาเทโพ ปลากรด ปลาตูนา ปลาหมอ ปลากาย ปลาแข้เป็นต้น นกนานาชนิดที่พบเห็น เช่น นกขุนทอง นกยูง เหยี่ยว อีกา นกขุนแผน นกกระเต็น เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 ภูผาขาม จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม ที่ ผาแต้ม ผาขามเป็นผาหินทรายรู ปหินตัดที่มีความสูง 260 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่วมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครที่ผาแต้ม และเป็นจุดที่ได้รับความสนใจในการถ่ายทำจากสื่อโฆษณา ระคร และภาพยนต์หลายเรื่อง

 เสาเฉลียง เมื่อประมาณ 4,600 ล้านปี ที่ผ่านมา ซึ่งนักดาราศาสตร์ สันนิษฐานว่าเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มก๊าซในอวกาศ ด้วยความกดดันที่สูงมาก และเกิดพลังงานความร้อนมหาศาลจนมวลสารที่รวมตัวกันหลอมละลาย ซึ่งใช้เวลานับล้านปี จึงเย็นตัวลงเป็นเปลือกโลก แต่ว่าสภาพบรรยากาศที่ปกคลุมโลกอยู่ เต็มไปด้วยก๊าซชนิดต่าง สภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน ก๊าซที่ปกคลุมผิวโลกอยู่รวมตัวกัน ความหนาแน่นมากขึ้น จนกลั่นตัวลงมาเป็นฝนนานนับหมื่นปี เมื่อสิ้นสุดฝนในครั้งนั้น โลกก็เย็นตัวลง มากขึ้น เกิดผืนน้ำ แม่น้ำลำธารมากมาย เกิดการกัดเซาะพังทลายของเปลือกโลก (กษัยการ) เกิดวัฏจักรของหิน ต่อมาเมื่อประมาณ 3,500 ล้านปี ที่ผ่านมา จึงกำเนิดชีวิตแรกในท้องน้ำ เป็นสิ่งมีชีวิต เซลล์เดียว ประเภท โปรคารีโอต ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพืช และสัตว์ทุกชนิด ตามสายวิวัฒนาการ เสาเฉลียง.…เป็นประติมากรรมหินทรายที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นหน่วยหิน “ภูพาน” ที่เกิดขึ้นในยุค ครีเตเชียส (Cretaceous Period) เมื่อประมาณ 130 ล้านปี เสาเฉลียงประกอบด้วย หินสองส่วน หินทรายต้นถึงกลางยุค หินส่วนบนเกิดจากการสะสมตะกอนของหินทราย ช่วงปลายยุคครีเตเชียส โดยผ่านกระบวนการการกัดกร่อนทางธรรมชาติที่ยาวนานหลายล้านปี อันมีสาเหตุมาจากกระแสน้ำ แรงลม และ ความแปรปรวนของลมหลายล้านปีอันมีสาเหตุมาจากกระแสน้ำ แรงลมและความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ กระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของเปลือกโลกครั้งสำคัญ(การเคลื่อนตัว การโก่งตัว และการทรุดตัว ) เป็นผลให้เกิดการกัดกร่อนของชั้นหินส่วนล่างที่เหลือจากการกัดกร่อนซ้อนอยู่ในแนวดิ่ง และหินส่วนบนที่เหลือจากการกัดกร่อนซ้อนอยู่ในแนวนอน เมื่อมองดูหินทั้งสองส่วนประกอบด้วยความแตกต่างของช่วงเวลาการสะสมของหินทรายที่ได้สร้างประติมากรรมหินทรายอันทรงคุณค่า และน่าทึ่งไว้ให้เราได้ชื่นชม

 * หมายเหตุ เสาเฉลียง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำสายลม และแสงแดดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี มีลักษณะเป็นแท่งหินตั้งขึ้น มีส่วนบนเป็น แผ่นหินวางอยู่โดยไม่ติดกันมองดูคล้ายดอกเห็ดนับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของธรรมชาติ ชาวท้องถิ่นเรียกเสาหินลักษณะนี้ว่า“เสาเฉลียง”ซึ่งแผลงมาจากคำว่า“สะเลียง”เป็นภาษาส่วยหมายถึง “เสาหินที่มีลักษณะแปลก” นั่นเอง*

 ลานหินแตก อยู่บริเวณเสาเฉลียงผาแต้ม

 ผาชะนะได จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม และเป็นจุดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาใช้เป็นจุดคำนวนเวลาพระอาทิตย์ขึ้น

 น้ำตกห้วยพอก น้ำตกที่อยู่สุงที่สุดในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม บริเวณผาชะนะได พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าดงนาทาม หน่วยที่ 5 ดงนาทาม

 น้ำตกสร้อยสวรรค์ บริเวณห้วยสร้อย จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2112 อีกประมาณ 15 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก เกิดจากลำธาร 2 สาย คือ แซสร้อย และแซไผ่ ไหลตกลงมาบรรจบกันดูลักษณะคล้ายสายสร้อย บริเวณริมลำธารมีพลาญหินซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีดอกไม้หลากสีสันออกดอกงดงามเต็มลานหินได้แก่ มณีเทวา สรัสจันทร แดงอุบล หยาดน้ำค้าง หญ้าหางงอ โคลงเคลง หญ้ารากหอม หางเสือลาย ตีนตุ๊กแก ดุสิตา สร้อยสุวรรณา ทิพเกสร หญ้าหมู่ดาว ผุดผา เอ็นอ้า จอกบ่วาย แก้มอ้น ช้างน้าว เป็นต้น นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถยังเคยเสด็จพระราชดำเนินชมทุ่งดอกหญ้าแห่งนี้ถึง 6 ครั้งด้วยกัน

 น้ำตกแสงจันทร์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตามหมายเลขทางหลวงที่ 2112 ประมาณ 30 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปน้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือ เมื่อสายน้ำตกจากผาลงมาแล้ว จะไหลลับหายไปในซอกหิน ชาวบ้านเรียก น้ำตกลอดรู ส่วนน้ำตกแสงจันทร์มีทางเดินเท้าไปอีกไม่ไกลนัก สายน้ำตกลงมาจากช่องโพรงของเพิงผา บางคนเรียกว่า น้ำตกลงรู

 น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกทุ่งนาเมือง ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ 4 (คันท่าเกวียน) สามารถไปท่องเที่ยวได้โดยเดินทางไปตามเส้นทางบ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ประมาณ 40 กิโลเมตร เส้นทางรถยนต์สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

 ถ้ำปาฏิหารย์ อยู่ในพื้นที่ป่าดงนาทาม

 ถ้ำฝ่ามือแดง อยู่ในพื้นที่หน่วยฯที่ 5 ดงนาทาม บริเวณบ้านปากลา

 ผาเจ็ก และผาเมย อยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน่วยที่ 1 สร้อยสวรรค์

 ป่าดงนาทาม และป่าสนสองใบ พื้นที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดงนาทาม หน่วยที่ 5

การเดินทาง
รถยนต์ จากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังอำเภอโขงเจียม ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปตามเส้นทางยุทธศาสตร์สายโขงเจียม-เขมราฐ อีก 15 กิโลเมตร เลี้ยวขวาต่อไปอีก 5 กิโลเมตร จะถึงภูผาขาม ท้องที่บ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม ซึ่งที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่ ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสิ้นสุดบนลานภูผาขาม เป็นส่วนที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ต.ห้วยไผ่ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 34220
045-252581
จองบ้านพัก 081-9992747
e-mail : phataem_np@hotmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม:045-252581
จองบ้านพัก 081-9992747
e-mail : phataem_np@hotmail.com

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 7586

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดถ้ำปาฏิหาริย์

วัดถ้ำปาฏิหาริย์ เริ่มต้นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายหลายที่เหลือนเกินของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆ ก็ได้แก่ผาชะนะได จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม เส้นทางขึ้นเขาเป็นเส้นทางที่ต้องใช้รถกระบะยกสูง และผู้ชำนาญเส้นทางเป็นผู้พาไป โดยมีทางลาดยางให้เราในตอนแรก มาจนถึงวัดถ้ำปาฏิหาริย์ เจดีย์ทรงกลมองค์ใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดใหญ่อีกหลายองค์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าสุดทางลาดยางที่บริเวณนี้ จากจุดนี้ไปจะเป็นทางสุดโหด สู่ลานกางเต็นท์ผาชะนะได ผู้ที่จะชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครๆ จะต้องมาค้างแรมบนเขาเป็นทางเดียวเท่านั้นไม่งั้นคงจะเดินทางมาถึงได้ยากเพราะเส้นทางที่มืดสนิทมองไม่เห็นเส้นทางที่ถูกต้อง

จากจุดนี้ไประยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นทางขรุขระลาดชัน มองไม่เห็นเส้นทางที่ชัดเจนอาจจะไปผิดทางได้ง่าย ใช้เวลาเกินกว่า 1 ชั่วโมง กว่าจะถึงลานกางเต็นท์

กิจกรรมที่ลานกางเต็นท์

กิจกรรมที่ลานกางเต็นท์ เพื่อเป็นการพักผ่อนที่มีสีสัน เราให้สมาชิกของเราเตียมดอกไม้ไฟมาเล่นในเวลากลางคืน ก็ซ้อมๆ ถ่ายรูปแนวมืดๆ ไปพลางๆ ท่ามกลางหมู่ดาวพร่างพราวของคืนเดือนมืด นี่เป็นความบังเอิญที่เราได้ขึ้นมาในคืนนี้ คืนที่จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกให้เราชม ระหว่างการสนทนาตามประสานักเดินป่า ฝนดาวตกที่ตกลงมาเป็นระยะๆ เรียกเสียงอุทานต่างๆ ได้หลายเสียง ไม่ว่าจะเป็น โอ้วววว ว้าววว อู๊ยยย เวลาที่มีคนเห็นดาวตกซึ่งมีหลายดวงในชั่วเวลาเพียง 1 ชั่วโมง

ผาชะนะได

ผาชะนะได เมื่อเวลาตี 5 เราจะต้องเริ่มต้นเดินจากเต็นท์ไปยังผาชะนะได ระยะทางน่าจะประมาณคร่าวๆ ได้ 800 เมตร การเดินใช้เวลาไม่นานต่างคนก็ต่างจับจองหาที่ชมวิวและถ่ายรูปตามมุมต่างๆ ที่ตัวเองเห็นว่าน่าจะสวย แสงแรกของวันก่อนใครในประเทศ ช่างมีความสวยงามเหลือเกิน โชคดีที่วันนี้ฟ้าเปิด เพราะเคยมาที่ผาแต้มรอชมวิวแต่เช้ามืดแล้วก็กลับด้วยความผิดหวังมาครั้งหนึ่งแล้ว เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของโชคล้วนๆ โทษใครไม่ได้

วิวพระอาทิตย์ขึ้น ผาชะนะได

วิวพระอาทิตย์ขึ้น ผาชะนะได นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคัดเอารูปมาให้ชม ถ้าจะชมรูปอีกหลายๆ รูปและข้อมูลการเดินทางมายังผาชะนะไดจริงๆ แล้วละก็ ต้องคลิกไปชม ผาชะนะได จะได้ชมแบบเต็มๆ กว่านี้

น้ำตกห้วยพอก

น้ำตกห้วยพอก น้ำตกขนาดเล็กๆ ในฤดูที่มีน้ำมากที่นี่สวยไม่ใช่เล่น เสียดายที่ปีนี้น้ำมีน้อยฝนหมดไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็น น้ำตกแห่งนี้ก็เลยมีน้ำน้อยไปหน่อย แต่เนื่องจากเป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากลานกางเต็นท์บนผาชะนะไดแค่ไม่กี่สิบเมตร เราก็เลยลงมาชมกันซะหน่อย

ทุ่งดอกหญ้าดงนาทาม

ทุ่งดอกหญ้าดงนาทาม อยู่ไม่ไกลจากโหง่นแต้มมากนัก บริเวณนี้อยู่นอกเส้นทางที่เราเดินทางจากเชิงเขามายังลานกางเต็นท์ที่ผาชะนะได แต่ถ้ามีเวลาขากลับแวะเข้ามาชม ในปีที่มีน้ำมาก ต้นเดินพฤศจิกายนจะมีดอกหญ้าบานให้ชมกันมากมาย ยกเว้นปีนี้ที่เรามาฝนมันน้อยจริงๆ ก็เลยเหลือแต่มณีเทวา หรือเม็ดกระดุมที่อยู่ท่ามกลางหญ้าอีกหลายชนิดซึ่งน่าจะมี ดุสิตา ทิพเกสร สร้อยสุวรรณา สรัสจันทร์ หยาดน้ำค้าง ขึ้นอยู่มากมายก่อนที่เราจะมาเพียงไม่กี่วัน ส่วนเสาหินที่เราเห็นอยู่ในรูปไกลๆ เป็นฉากหลังเรียกว่า เสาเฉลียงคู่ดงนาทาม เป็นเสาเฉลียงขนาดเล็ก เดี๋ยวจะพาไปชมเสาเฉลียงขนาดใหญ่ที่ทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ผาแต้ม

ผาแต้ม คัดมาให้ชมกัน 1 รูป เป็นจุดที่มีกลุ่มภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อยู่หลายรูปด้วยกัน นับเป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มอีกจุดหนึ่ง ถ้ามาเที่ยวที่อุทยานฯ แห่งนี้ แล้วไม่ได้ถ่ายรูปผาแต้มนี้ด้วยละก็ เหมือนมาไม่ถึงเลยทีเดียว ชมภาพผาแต้ม

พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม

พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม นอกเหนือจากการเดินชมภาพเขียนบนผาแต้มแล้ว เหนือผาหินสูงใหญ่ของผาแต้มเป็นลานหินกว้างใหญ่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติรวมทั้งการชมภาพเขียนสีประมาณ 4 กิโลเมตร ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นริมฝั่งโขงที่สวยงาม ในฤดูฝนมีทุ่งดอกหญ้าเบ่งบานเต็มลานหินให้ชมกันอีกด้วย การขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นทำได้ทั้งค้างแรมที่ที่ทำการอุทยาน หรือจะขับขึ้นมาจากนอกเขตอุทยานเลยก็ได้ แต่ต้องตื่นเช้ากันหน่อย มีถนนลาดยางมาถึงผาแต้มเลยทีเดียว

เสาเฉลียง

เสาเฉลียง ลักษณะปรากฏการณ์ธรรมชาติของเสาหินและแผ่นหินที่วางซ้อนอยู่บนยอดเสาได้อย่างพอดี ไม่ตกหล่นลงมาเป็นเวลานับพันปี อย่างที่พบเห็นได้มากที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มุกดาหาร ที่ผาแต้มพบเสาเฉลียงได้หลายจุด จุดที่เห็นอยู่นี้เป็นทางผ่านระหว่างการเดินทางไปที่ทำการอุทยานฯ

น้ำตกสร้อยสวรรค์

น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาติผาแต้มก็ว่าได้ ลักษณะของน้ำตกมีห้วยไหลมาแล้วตกจากผาสูง 2 สายด้วยกันแล้วไหลมารวมเป็นสายเดียวกันคล้ายสายสร้อย ที่เห็นอยู่นี้เป็นสายที่สวยที่สุดเป็นไฮไลท์ของน้ำตกสร้อยสวรรค์มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งวัน บรรยากาศเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น ชมภาพน้ำตกสร้อยสวรรค์เพิ่มเติม

น้ำตกสร้อยสวรรค์

น้ำตกสร้อยสวรรค์

ทุ่งดอกหญ้า

ทุ่งดอกหญ้า น้ำตกสร้อยสวรรค์แห่งอุทยานแห่งชาติผาแต้ม นอกจากจะเป็นน้ำตกที่สวยงามแล้ว เส้นทางของลำห้วยที่ไหลมาเป็นน้ำตก ยังเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์สำหรับพืชและสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด แม้ว่าทุ่งดอกหญ้าหลายแห่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มได้แห้งเหี่ยวลงไปอย่างรวดเร็วในปี 2555 เนื่องจากฝนหมดเร็วกว่าปกติ แต่ที่น้ำตกสร้อยสวรรค์ซึ่งมีแปลงทุ่งดอกหญ้าทั้งหมดถึง 6 แปลงใหญ่ๆ ด้วยกัน ก็ยังมี 2 แปลงที่ยังคงอวดดอกหญ้าเล็กๆ สวยงามทั้งทุ่ง ประกอบด้วยดอกหญ้าหลายชนิด เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนถึง 6 ครั้งด้วยกันในเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทุ่งดอกหญ้าเหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่มีระยะห่างจากทางลงน้ำตกเพียง 500 เมตร จึงทำให้เราได้เห็นความสวยงามของทุ่งดอกไม้จิ๋วเหล่านี้ หลังจากที่ผิดหวังจากทุ่งต่างๆ หลายทุ่งในระหว่างทริปเยือนอุบลฯ ของเรา

น้ำตกแสงจันทร์

น้ำตกแสงจันทร์ เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ที่หลายๆ คนอยากจะมาเห็นความมหัศจรรย์นี้สักครั้ง สายธารของน้ำตกอยู่บนผาหิน ไหลมาที่รูของหน้าผาแล้วตกลงเป็นจุดเดียว นอกจากนี้แล้วหากหามุมมองที่ดีเราจะได้เห็นน้ำที่ตกลงบนแอ่งน้ำด้านล่างเป็นรูปหัวใจอีกด้วย นักท่องเที่ยวก็จะชื่นชอบน้ำตกแห่งนี้กันมาก แอ่งน้ำตื้นและใสลงเล่นน้ำได้ด้วย ชมภาพของน้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรูและที่เที่ยวในกลุ่มเดียวกัน

เถาวัลย์ยักษ์

เถาวัลย์ยักษ์ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และใช้เวลานานปีในการเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ จนเถาวัลย์นี้ใหญ่กว่าลำต้นของต้นไม้มากมายหลายชนิดสมกับที่เรียกว่าเถาวัลย์ยักษ์ เถาวัลย์นี้อยู่ที่น้ำตกทุ่งนาเมือง แต่เนื่องจากน้ำตกแทบไม่มีน้ำไหลให้เราเห็น คงต้องมาเก็บภาพกันใหม่ในโอกาสหน้า เราก็ขอจบการนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มแบบชนิดที่เรียกว่ามีที่เที่ยวเกือบครบทุกแห่ง เป็นไกด์เที่ยวผาแต้มฉบับสมบูรณ์ทีเดียว แล้วคงได้ไปเก็บภาพที่อื่นๆ เพิ่มเติมกันใหม่...

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี
วิจิตรา แค็มปิ้งส์ แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนกะยอม ไวท์ เมอรัลติ เฮาส์ แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
โขงเจียม มารีน่า รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
สีแบ เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสวนริมน้ำ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านเคียงน้ำรีสอร์ท
  14.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
โขงเจียม ออร์คิด ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านเคียงน้ำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านก้อนคำ โขงเจียม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเศรษฐปุระ บาย ทอแสง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโขงเจียม
  14.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
Khong Chiam Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอารยารีสอร์ท
  15.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธารามายา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบลลานี รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
บลูมูน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต อุบลราชธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  33.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
คันทรีวิว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  34.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนริมเขื่อน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  35.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมละมุน บ้านพัก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  40.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเรือนสบาย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  47.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
คำแพง เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  69.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวิเลซิง เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  70.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไพดาว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  70.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลานคำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  70.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี
ผาแต้ม อุบลราชธานี
  0.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อุบลราชธานี
  14.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
แม่น้ำสองสี อุบลราชธานี
  14.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกสร้อยสวรรค์และทุ่งดอกหญ้า อุบลราชธานี
  16.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย อุบลราชธานี
  16.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุบลราชธานี
  18.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนปากมูล อุบลราชธานี
  22.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
แก่งจุการ อุบลราชธานี
  25.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) อุบลราชธานี
  25.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร
  27.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
  37.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
เสาเฉลียง อุบลราชธานี
  41.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดดอนธาตุ อุบลราชธานี
  42.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาชะนะได อุบลราชธานี
  43.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าโพธิญาณ อุบลราชธานี
  44.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสิรินธรวนาราม (วัดภูพร้าว)
  45.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
พัทยาน้อย อุบลราชธานี
  47.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
ด่านช่องเม็ก อุบลราชธานี
  48.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
แก่งสะพือ อุบลราชธานี
  53.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดภูเขาแก้ว อุบลราชธานี
  56.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดภูหล่น อุบลราชธานี
  58.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
สามพันโบก อุบลราชธานี
  72.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดสลึง อุบลราชธานี
  78.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว) อุบลราชธานี
  86.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอไตรหนองขุหลุ อุบลราชธานี
  92.82 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com