www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ร้อยเอ็ด >> วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม

 วัดบูรพาภิราม ตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ใครที่มาถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดคงได้พบกับภาพที่น่าตื่นตาขององค์พระเจ้าใหญ่ หรือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกล องค์พระเจ้าใหญ่นั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวร้อยเอ็ด ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันแรงกล้าของชาวเมืองที่ได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพรที่กล่าวกันว่าสูงที่สุดในประเทศไทย

 นอกจากนี้องค์พระเจ้าใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และปรากฏอยู่ในคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดว่า "สิบเอ็ดประตูงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ไชยมงคล งามน่ายลบึงพระลานชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ"

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือพระเจ้าใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 องค์พระนั้นสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงขององค์พระ วัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้มีห้องที่ใช้ในศาสนกิจและห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง

วัดบูรพาภิรามสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 เดิมชื่อ วัดหัวรอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดบูรพาภิราม เพราะในสมัยนั้นได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับพักค้างแรมของพ่อค้าและประชานที่อาศัยการเดินเท้าเป็นหลัก เพราะยังไม่มีพาหนะการเดินทางสะดวกเหมือนปัจจุบัน วัดหัวรอจึงเป็นจุดเริ่มของการพักแรมในคืนแรกของการเดินทางและมักเป็นจุดนัดพบกันที่วัดแห่งนี้ ต่อมาพระอธิการหล้า อินทว์โส ได้ขยายวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และได้เรียกชื่อวัดใหม่ว่า "วัดบูรพา" เพราะว่าตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของเมือง แต่ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เพื่อความเหมาะสมว่า "วัดบูรพาภิราม" ด้านทิศตะวันออกของบริเวณวัดอยู่ติดกับคูรอบเมืองสมัยเก่า

 นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งศูนย์งานพระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม และมีศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองอยู่ด้วย ความเชื่อและวิธีการบูชา ชาวร้อยเอ็ดถือว่าพระเจ้าใหญ่นั้นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้อง คุ้มครองชาวร้อยเอ็ด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยความสูงขององค์พระทำให้เกิดความเชื่อว่า หากได้มากราบไหว้ จะได้อานิสงส์สูงเทียมเมฆเทียมฟ้า ทำการสิ่งใดก็สำเร็จผลด้วยประการทั้งปวง

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 20238

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม จากตัวเมืองมหาสารคาม มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองร้อยเอ็ด ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) จากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆ ถึงร้อยเอ็ดวิทยาลัย เลี้ยวซ้ายที่แยกไฟแดง (ถนนเพลินจิต) ตรงไปจนถึงถนนผดุงพานิชระหว่างนี้จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนขนาดสูงใหญ่เด่นตระหง่านอยู่แต่ไกล ที่สี่แยกถนนผดุงพานิช จะตรงไปหรือเลี้ยวขวาก็ได้ จะมีทางเข้าวัดบูรพาภิรามได้ทั้ง 2 ทาง โดยจะมีป้ายบอกทางตลอด

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี เมื่อเข้ามาถึงภายในวัดจะมีลานจอดรถกว้างมากที่ด้านหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนฐานมีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน สามารถเข้าไปในฐานได้ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือพระเจ้าใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 องค์พระนั้นสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงขององค์พระ วัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้มีห้องที่ใช้ในศาสนกิจและห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี วัดบูรพาภิราม

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี วัดบูรพาภิราม ภายในวัดนอกเหนือจาพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้แล้ว ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการสร้างอาคารอื่นใดเป็นพิเศษ ถัดจากพระพุทธรูปไปคือพระอุโบสถของวัดซึ่งปกติไม่ได้เปิดให้เข้าชมหรือไหว้พระภายใน ประชาชนที่เดินทางมาที่วัดบูรพาภิรามก็จะมากราบไหว้นมัสการพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือพระเจ้าใหญ่ ที่ฐานพระพุทธรูปภายในกำแพงแก้ว

คำบูชาพระเจ้าใหญ่ ตั้งนะโม ๓ จบ

อุกาสะ วันทามิ ภันเต พุทธรัตนมหามงคลมุนิง สัพพัฏฐาเน สุปปะฏิฐิตัง สารีริกธาตุง มหาโพธิง พุทธรูปัง สะกาลัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ สัพพะโส อะหังวันทามิ ธาตุโย มหันตา มุคคมัตตาจะ สสิปะระมัตตา ภินนะมุตตาจะ มัชฌิมภินนะ ตันฑุลาจะ ขุททกา สะสาปมัตตาจะ เอวังธาตุโย เอวังสัพพะถะ สิระสา นะมามิสิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชโยนิจจัง ภะวันตุเตฯ

ภายในฐานพระเจ้าใหญ่

ภายในฐานพระเจ้าใหญ่ หลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระเจ้าใหญ่ที่ฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ก็เข้ามาภายในไหว้พระ ทำบุญ ถวายสังฆทานกันที่ในฐานของพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเป็นห้องขนาดใหญ่ ไม่มีผนังกั้น เป็นห้องเดียวกัน ภายในยังมีพระพุทธรูปจำลองพระเจ้าใหญ่หรือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี และพระพุทธรูปอื่นๆ อีกมากมายหลายองค์

หอกลอง

หอกลอง สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัดบูรพาภิราม ก็คือหอกลองที่อยู่ด้านหน้าของพระพุทธรูป อีกฟากหนึ่งของลานจอดรถ โดยมีกลองขนาดใหญ่มากอยู่

โปง

โปง สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งอยู่ข้างหอกลองก็คือ โปงนี่เอง เป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ ศึกษาและเรียนรู้อย่างหนึ่ง ว่าในสมัยก่อนมีการใช้ของแบบนี้ในการตีให้สัญญาณ โปง (Pong) เป็นเครื่องให้สัญญาบอกเวลา ทำด้วยไม้หรือท่อนซุง เจาะข้างในให้เป็นโพลง เพื่อให้เสียงก้องกังวาน ใช้ไม้ตี เคาะ หรือ กระทุ้งให้เกิดเสียงดัง นิยมใช้ในวัดเพื่อตีบอกเวลาเช้า-เย็น ในสมัยโบราณ

อุโบสถวัดบูรพาภิราม

อุโบสถวัดบูรพาภิราม เป็นอุโบสถที่สร้างได้สวยงามกำแพงแก้วมีซุ้มประตูโดยรอบ แต่ละซุ้มมียอดที่สวยงาม หน้าบันของอุโบสถประดับด้วยครุฑขนาดใหญ่ เหนือขึ้นไปเป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.

ซุ้มประตูและใบเสมาวัดบูรพาภิราม

ซุ้มประตูและใบเสมาวัดบูรพาภิราม จบการนำเที่ยววัดบูรพาภิรามไว้ด้วยรูปนี้ครับ หากมาร้อยเอ็ดอย่าลืมสถานที่ที่ต้องไปให้ได้ เพื่อเป็นที่ระลึกว่าได้มาถึงร้อยเอ็ดแล้ว คือ บึงพลาญชัย กับวัดบูรพาภิราม ครับ

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี อีกภาพหนึ่งของพระยืนองค์ใหญ่แห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ถ่ายจากวัดที่ไปร้อยเอฺ็ดครั้งที่ 2 ภาพมุมนอกวัดกับเงาพระสะท้อนคูน้ำ เป็นภาพที่ทำให้เราต้องจอดรถลงมาถ่ายรูปกันหมดเลยทีเดียว

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
โรงแรมเรือนริมน้ำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮอป อินน์ ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะพรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสาเกตุนคร ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไหมไทย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Rice Hotel
  1.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
Roietgood เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ บังกะโล 0 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 28 ตร.ม. – ตัวเมืองร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ไรซ์ โฮเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธนินทร กรีนปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอะ แคปิตอล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 14 ห้องนอน 14 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 24 ตร.ม. – ตัวเมืองร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
111 Mansion Roiet เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านดอกส้ม ร้อยเอ็ด
  3.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทานตะวัน เพลซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ไนน์ โฮเต็ล ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลิตา เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกุลา ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ รูม ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดิ แอมเบอร์ แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
มิลา การ์เดน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเทียนชัยร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
Tiger Resort accommodation perfect for you เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ทริปเปิล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
กานติมา เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
วัดกลางมิ่งเมือง ร้อยเอ็ด
  0.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด
  1.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระทอง ร้อยเอ็ด
  1.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
  1.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
  1.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเหนือ ร้อยเอ็ด
  2.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) ร้อยเอ็ด
  2.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
Street Art 101
  2.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจดีย์มหามงคลบัว ร้อยเอ็ด
  6.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก ร้อยเอ็ด
  7.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่ออนซอน 101
  8.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมืองไม้บาติก
  12.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปรางค์กู่ (ปราสาทหนองกู่) ร้อยเอ็ด
  13.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทำธุงเผวดผ้าบุญร้อยเอ็ด
  28.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทำธุง ผ้าบุญร้อยเอ็ด
  28.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
  30.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี
  35.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าโนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด
  36.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหวายหลึม ร้อยเอ็ด
  38.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) มหาสารคาม
  44.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบ้านหนองหูลิง มหาสารคราม
  45.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานไม้แกดำ มหาสารคาม
  46.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม) กาฬสินธุ์
  51.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเสมา กมลาไสย
  51.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู กาฬสินธุ์
  51.72 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com