www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ร้อยเอ็ด >> เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด ชั้นล่างสุดเป็นห้องอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทยอีสาน ซึ่งรวบรวมเพลงพื้นบ้านไทยอีสานไว้ ชั้นที่ 2 เป็นห้องสมุด รวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่งโดยหลวงตามหาบัว ชั้นที่ 3 เป็นรูปเหมือนหลวงตาบัวและเป็นที่นั่งภาวนาสำหรับผู้ต้องการความสงบ ชั้นที่ 4 ชั้นบนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว และหลวงปู่หล้า โดยมีพระอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้กราบไหว้ "เจดีย์มหามงคลบัว" เป็นเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเอง ชั้นบนสุดมีหุ่นขึ้ผึ้งของพระเถระที่สำคัญ 4 รูป คือ หลวงตามหาบัว หลวงปู่หล้า เขมปัตโต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ติดต่อสอบถาม:ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

เขียนรีวิวที่นี่ หรือเขียนบล็อกที่ บล็อกทัวร์ออนไทย มีรางวัลด้วยจ้า

ที่พัก/โรงแรมใกล้ เจดีย์มหามงคลบัว ร้อยเอ็ด
เดอะ ไรซ์ โฮเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ทริปเปิล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Rice Hotel
  5.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสาเกตุนคร ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไหมไทย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลิตา เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านดอกส้ม ร้อยเอ็ด
  5.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเรือนริมน้ำ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮอป อินน์ ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
กานติมา เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
มิลา การ์เดน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะพรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ รูม ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอะ แคปิตอล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทานตะวัน เพลซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธนินทร กรีนปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกุลา ร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเทียนชัยร้อยเอ็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเซนเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  48.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน กุลา มหาสารคาม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  56.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
THE CHIC 101 HOTEL เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสวนวรุณ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโต้ง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไปรยนันท์ เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพัฒนา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ เจดีย์มหามงคลบัว ร้อยเอ็ด
วัดเหนือ ร้อยเอ็ด
  5.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกลางมิ่งเมือง ร้อยเอ็ด
  6.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) ร้อยเอ็ด
  6.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด
  6.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
  6.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
  6.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
Street Art 101
  7.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
  7.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก ร้อยเอ็ด
  11.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระทอง ร้อยเอ็ด
  12.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่ออนซอน 101
  15.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปรางค์กู่ (ปราสาทหนองกู่) ร้อยเอ็ด
  17.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมืองไม้บาติก
  18.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
  29.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทำธุงเผวดผ้าบุญร้อยเอ็ด
  32.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทำธุง ผ้าบุญร้อยเอ็ด
  32.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) มหาสารคาม
  39.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบ้านหนองหูลิง มหาสารคราม
  41.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าโนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด
  42.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหวายหลึม ร้อยเอ็ด
  43.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานไม้แกดำ มหาสารคาม
  43.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม) กาฬสินธุ์
  44.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมืองฟ้าแดดสงยาง และพระธาตุยาคู กาฬสินธุ์
  45.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านปั้นหม้อ มหาสารคาม
  52.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย มหาสารคาม
  58.91 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

แก้ไขล่าสุด 2017-08-31 03:14:24 ผู้ชม 2491

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย
เขียนรีวิว ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ได้ที่ รวมบล็อกทัวร์ออนไทย


Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com