www.touronthai.com

หน้าหลัก >> มหาสารคาม >> พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน

 พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นและที่สำคัญยิ่งก็คือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในเนื้อที่ 902 ไร่ โดยบริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา การเดินทางจากตัวเมืองมหาสารคาม โดยใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน ทางลาดยางตลอด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 65 กิโลเมตร

ความเป็นมาของพระธาตุนาดูน
 อำเภอนาดูน เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน โดยบริเวณที่ตั้งของอำเภอนาดูนคือ เมืองจัมปาศรีที่เจริญรุ่งเรือนในสมัยทวารวดี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-15 ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ค้นพบมากมาย สรุปความดังนี้

 ถิ่นฐานอารยธรรมจัมปาศรีในอดีตกาล สันนิษฐานได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมา 2 ยุค คือ
 1. ยุคทวารวดี ระหว่าง พ.ศ. 1000-1200
 2. ยุคลพบุรี ระหว่าง พ.ศ. 1600-1800

 ในราวพุทธศตวรรษที่ 13-16 ภายในตัวเมืองและนอกเมืองมีเจดีย์สมัยทวารวดีอยู่ 25 องค์ (ขณะนี้ได้ขุดค้นพบแล้ว 10 องค์) เจ้าผู้ครองเมืองนครจำปาศรี นับตั้งแต่ พระเจ้ายศวรราช ได้สร้างสถานที่สักการะบูชาในพิธีทางศาสนาพราหมณ์และพุทธ เช่น เทวาลัย ปรางค์กู่ เป็นต้น ซึ่งถือว่าได้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม และการปกครอง จนถึงขีดสุดแล้วได้เสื่อมถอยลงจนถึงยุคอวสานในสมัยพระเจ้าฟ้างุ่มแหล่งหล้าธรณี ค้นพบและการก่อสร้างพระธาตุนาดูน

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522 ได้ขุดค้นพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถูปทำด้วยทองสำริด แยกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. ตัวสถูปหรือองค์ระฆัง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตัวสถูป เป็นส่วนที่บรรจุ พระอังคาร (ขี้เถ้า) เทียนดอกไม้ ตอนคอสถูปเป็นส่วนที่บรรจุผอบพระบรมสารีริกธาตุโดยผอบจะบรรจุพร้อมกัน 3 ชั้น คือ ผอบทองคำ จะซ้อนอยู่ในผอบเงิน ผอบเงินจะซ้อนอยู่ในผอบทองสำริด ทุกผอบมีฝาปิดมิดชิด ภายในผอบทองคำมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ 1 องค์ มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่ง หล่อเลี้ยงไว้ด้วยน้ำมันจันทน์เมื่อเปิดออกมาจะมีกลิ่นหอมมาก

 2. ส่วนยอดทำด้วยทองสำริดกลมตัน ทำเป็นปล้องไฉนลูกแก้วและปลียอด ตอนต้นทำเป็นเกลียวสามารถปิดประกอบกับส่วนตัวองค์สถูปได้พอดี

 พระธาตุนาดูน จำลองแบบสถูปทองสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นศิลปะทวารวดี ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2530 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานไว้ในองค์พระธาตุนาดูน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. ขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

แก้ไขล่าสุด 2016-04-20 20:10:16 ผู้ชม 18255

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ


การเดินทางสู่พระธาตุนาดูน

การเดินทางสู่พระธาตุนาดูน เส้นทางสู่อำเภอนาดูนมาได้หลายทาง เส้นทางหลักๆ ที่ใช้กันคือมหาสารคาม - นาเชือก แล้วเลี้ยวเข้านาดูน เส้นทางลาดยางมีหลุมบ่อบ้างนิดๆ หน่อยๆ ตามสมควรแก่อัตภาพของถนนนอกตัวเมือง ก่อนจะถึงตัวอำเภอนิดหน่อยจะเห็นป้ายชี้บอกทางลัดเข้างานนมัสการพระธาตุนาดูน (ในกรณีที่มาตรงกับช่วงงานเหมือนกับผม) แต่ถ้ามาในช่วงปกติทั่วไป ก็เข้าตัวเมืองนาดูนเลี้ยวเข้าทางเข้าพระธาตุโดยตรงก็จะไม่มีปัญหาอะไร สำหรับคนที่มาตามป้ายที่เขียนว่าเส้นทางลัดบางทีก็จะมาโผล่กับเส้นทางแปลกๆ เป็นลูกรังอย่างที่เห็น ทางด้านตะวันออกขององค์พระธาตุพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นทุ่งนา มีถนนลูกรังตัดผ่านมีทางตัดกันไปตัดกันมา ชวนงง แต่ในที่สุดก็หาทางไปลานจอดรถใกล้ๆ พระธาตุที่ด้านทิศใต้ (พิพิธภัณฑ์จำปาศรี) ระหว่างทางเห็นมีรถบริการ คงสำหรับผู้ที่ต้องจอดรถเอาไว้ที่ลานจอดรถด้านนอกไกลๆ หรือสำหรับรถบัสขนาดใหญ่ เพราะคงไม่มีที่จอดรถมากพอสำหรับรองรับประชาชนที่ศรัทธาพระธาตุนาดูทั้งหมดได้ ด้วยเหตุว่าพระธาตุองค์นี้ได้สมญาว่าเป็นพุทธมณฑลแดนอีสาน ผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกๆ จังหวัดในภาคอีสานเพื่อนมัสการพระธาตุ เหมือนกับงานนมัสการพระธาตุพนม ยังไงยังงั้น นอกจากนั้นก็ยังมีคนที่เดินทางมาจากภาคอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

พระธาตุนาดูน

เมื่อเข้ามาถึงในงาน มีร้านรวงเปิดแผงขายอาหารเครื่องดื่มของเล่น ของฝาก ของที่ระลึก มากมายเต็มไปหมดเหมือนๆ กับงานในวัดอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง รอบองค์พระธาตุด้านทิศเหนือจะมีร้านค้ามากที่สุดคือเป็นแนวยาวเรียงต่อกันตลอดแนวของถนน และทำการปิดถนนให้เดินเข้าเท่านั้นห้ามรถทุกชนิด ก็เลยเป็นสาเหตุให้เราเข้ามาทางทิศใต้แทนเพื่อความสะดวกและจะได้จอดรถใกล้พระธาตุหน่อย เข้ามาถึงองค์พระธาตุก็จะได้เห็นบรรยากาศประชาชนที่หลั่งไหลเดินทางมาเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุจนไม่มีโอกาสที่จะเก็บภาพองค์พระธาตุว่างๆ ได้เลย มีคนเดินตลอดเวลา

พระธาตุนาดูน

ปกติประชาชนที่เดินทางมาสักการะนมัสการพระธาตุนาดูนจะหนาแน่นตั้งแต่เช้า จนถึงช่วงเย็น แล้วจะบางลงไปบ้าง จากนั้นจะมากันมากอีกช่วงในเวลากลางคืนเพราะมีมหรสพหลายอย่างมากมายให้ชมฟรีตลอดงาน อย่างในปี 2556 งานก็จัดขึ้นตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ จนถึง 3 มีนาคม

พระธาตุนาดูน

ในที่สุดเราก็ตัดสินใจใช้การถ่ายภาพในช่วงเย็นจนถึงค่ำ เพื่อที่จะทำให้คนที่เดินเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุละลายหายไป ด้วยการเปิดรูรับแสงนานๆ น่าเสียดายที่การเวียนเทียนที่นี่จะไม่จุดเทียนไม่งั้นก็คงจะได้เห็นแสงเทียนไหลเป็นสายรอบองค์พระธาตุอย่างสวยงามเป็นแน่ นอกเหนือจากการนมัสการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุแล้ว รอบๆ ก็จะมีซุ้มสำหรับทำบุญมากมายหลายแบบ ทั้งตักบาตรพระประจำวันเกิด ตักบาตรพระ 108 ถวายสังฆทาน ถวายต้นเงินต้นทอง บูชาวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล ฯลฯ

พระธาตุนาดูน

ปิดท้ายด้วยภาพนี้ละกันครับ มืดแล้วก็จะมีการเปิดไฟส่องสว่างทำให้พระธาตุนาดูนดูงดงามเป็นอย่างมาก ถ้ามีโอกาสมาในช่วงธรรมดา ไม่ใช้งานนมัสการพระธาตุ ก็คงจะสามารถเก็บภาพบริเวณรอบๆ มาให้ชมได้มากมาย อย่างเช่นสังเวชนียสถาน ที่อยู่รอบองค์พระธาตุ ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์จำปาศรี ก็คงจะได้เห็นความกว้างขวางของบริเวณรอบพระธาตุนาดูน ที่กว้างไม่แพ้กับพุทธมณฑลเลยทีเดียว สำหรับทริปนี้ก็นำมาให้ชมกันเท่านี้ก่อน งานนมัสการพระธาตุปีหน้า ลองไปทำบุญไหว้พระธาตุ ที่สำคัญองค์หนึ่งในแดนอีสานองค์นี้กันครับ

รีวิว พระธาตุนาดูน มหาสารคาม


 "คณะคาราวาน 20 จังหวัดภาคอีสาน มาร่วมกันทำบุญ ห่มผ้าพระธาตุนาดูน ในเช้าวันที่ 7 ของการเดินทาง เที่ยวทริปเดียว 20 จังหวัดทั่วอีสาน เพื่อตวามเป็นสิริมงคลและเดินทางต่อไปที่ร้อยเอ็ด"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-10-02 10:30:53

พระธาตุนาดูน มหาสารคาม


5/5 จาก 1 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ พระธาตุนาดูน มหาสารคาม
ลัลลาบาย เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  34.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแอทอาทิตย์ตยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  37.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
พีเค คอนโดเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบเนลักซ์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  69.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโต้ง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  81.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
Boxotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  81.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไปรยนันท์ เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  81.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม ผกาวัลย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  82.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน กุลา มหาสารคาม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
Rainbow Home stay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
Jasmine Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  84.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเซนเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  84.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
เพลา เพลิน บูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  85.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสวนวรุณ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมนิวพัฒนา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตักศิลา แกรนด์ โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพัฒนา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมตักศิลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
Clean & Good Location - 2 Bedroom Villa in Talat เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
กันยารัตน์ เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
U-Home Mahasarakham เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเออีซี ฮิพ เฮริเทจ มหาสารคาม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวสุ มหาสารคาม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
เพอร์เฟค คอนโด
  87.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
Perfect Condominium เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  87.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ พระธาตุนาดูน มหาสารคาม
กู่สันตรัตน์ มหาสารคาม
  6.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน มหาสารคาม
  36.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ บุรีรัมย์
  46.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์
  48.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตั้งถาวรฟาร์ม เมล่อน สุรินทร์
  62.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่เปือยน้อย ขอนแก่น
  63.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทเปือยน้อย ขอนแก่น
  63.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานไม้แกดำ มหาสารคาม
  64.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
  69.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่สวนแตง บุรีรัมย์
  71.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธรูปปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน บุรีรัมย์
  73.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด
  74.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบ้านหนองหูลิง มหาสารคราม
  77.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี
  79.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด
  80.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่โพนระฆัง ร้อยเอ็ด
  81.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง มหาสารคาม
  82.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระบัวแก้ว ขอนแก่น
  82.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
Joy with Play La Ploen
  84.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
เพลาเพลิน เมืองดอกไม้แดนอีสาน
  84.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
แก่งเลิงจาน มหาสารคาม
  84.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านปั้นหม้อ มหาสารคาม
  86.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาสารคาม
  87.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย มหาสารคาม
  87.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) มหาสารคาม
  87.66 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com