www.touronthai.com

หน้าหลัก >> มหาสารคาม >> กู่สันตรัตน์

กู่สันตรัตน์

 เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมสมัยบายน อายุระหว่าง พ.ศ. 1700-1750 ตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนกู่มหาธาตุ และมีทับหลังประตูมุขหน้าจำหลักลายงดงามน่าดู กู่สันตรัตน์มีลักษณะเป็นปราสาทแบบย่อมๆ ตั้งอยู่บนฐานชั้นเดียวหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงล้อมลอบในกรอบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างด้วยศิลาแลงเป็นศิลปะขอมแบบ บายน เป็นสถานที่ ที่เรียกว่าอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล มีรูปลักษณะปราสาทหินที่มีปรางค์ประธานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัตมีมุขด้านหน้ายื่นไปทางทิศตะวันออก มีบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันนออกเฉียงใต้หันหน้าเข้าหาปรางค์ประธาน อาคารทั้ง 2 ล้อมด้วยกำแพงศิลาแลงซึ่งสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยอีกชั้นหนึ่ง กู่สันตรัตน์สร้างขึ้นมาด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาล คือเป็นที่พักรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเคยเสด็จทอดพระเนตร และทรงเยี่ยมราษฎรที่กู่สันตรัตน์แห่งนี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2514

การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 (เข้าอำเภอนาดูน) ประมาณ 1 กิโลเมตร จะอยู่ทางขวามือ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. ขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 8047

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
กู่สันตรัตน์

จากตัวเมืองมหาสารคาม เดินทางไปพระธาตุนาดูนในงานนมัสการพระธาตุประจำปี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2040 มุ่งหน้าอำเภอวาปีปทุม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 2045 ทางสายหลักไปอำเภอนาดูน ก่อนหน้าที่จะถึงพระธาตุนาดูน จะมีป้ายบอกทางแยกเข้ากู่สันตรัตน์

ลักษณะของกู่สันตรัตน์ เป็นปราสาทองค์เดียวเดี่ยวๆ ล้อมรอบด้วยกำแพงชั้นเดียว แตกต่างจากปราสาทหินอื่นๆ ที่มักจะสร้างระเบียงเดินได้รอบปราสาท เราสามารถจอดรถใกล้ๆ กับกู่หรือปราสาทหินได้เลยทีเดียว

ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าปราสาทมีซุมประตูทางเข้าหรือโคปุระ ก่อด้วยศิลาแลง ส่วนประตูทางเข้านั้น ปรากฏให้เห็นว่ามีแผ่นทับหลังอยู่เหนือประตู กับมีเสาประดับที่กรอบประตูทั้งสองด้าน แผ่นทับหลังและเสาประดับกรอบประตูทำด้วยหินทรายแต่ไม่มีการสลักลายใดๆ ทั้งสิ้น จึงดูคล้ายกับว่าทำยังไม่เสร็จ

โดยทั่วไปแผ่นทับหลังต้องมีการสลักลายหรือภาพประกอบไว้เสมอ แม้เสาประดับกรอบประตูทั้ง 2 ด้าน ก็มักสลักลายประดับเช่นกัน แต่เสาที่อยู่ติดกรอบประตูทางด้านซ้ายนั้นยังเป็นแท่งหินทรายเรียบๆ อยู่ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้นคงมีเฉพาะเสาประดับกรอบประตูทางด้านขวาของปราสาทเท่านั้น ที่ได้สลักลายไว้อย่างคร่าวๆ จากลักษณะดังกล่าวจึงเป็นหลักฐาน สันนิฐาน ได้ว่า ปราสาทองค์นี้ยังสร้างไม่เสร็จ แต่ช่างได้สร้างไปตามแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของขอม คือแม้องค์ปราสาทจะก่อด้วยหินทรายหรือศิลาแลง แต่ส่วนสำคัญทั้ง 3 คือ หน้าบัน ทับหลัง และเสาประดับกรอบประตูต้อง ทำด้วยหินทรายเสมอ ทั้งนี้เพราะหินทรายมีคุณสมบัติเหมาะกับการแกะสลัก ในสถาปัตยกรรมหินทรายโดยเฉพาะ

หลักศิลา

หลักศิลา ส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านนอกกำแพงก่อนที่จะเดินเข้าปราสาท ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชากัน มีการปักไม้ไผ่ล้อมรอบแบบง่ายๆ คล้ายๆ กับว่าไม่ให้เดินเข้าไปใกล้บริเวณนั้น

กู่สันตรัตน์

ปราสาทก่อด้วยศิลาแลงมีขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร แผนผังเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตตุรัสย่อมุมและมีมุขต่อยื่นออกมาด้านหน้า ทางด้านทิศตะวันออกที่ใช้เป็นช่องทางเข้าสู่ห้องครรภคฤหะ ห้องครรภคฤหะอยู่ตรงกลางของปราสาทประธานภายในห้องครรภฤหะพบแท่นรูปเคารพทรงสี่เหลี่ยม 3 ช่องเรียงกันซึ่งแท่นรูปเคารพลักษณะนี้ พบกันโดยทั่วไปในศาสนสถานประจำ อโรคยาศาล สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาทิกู่บ้านเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเป็นต้น เข้าใจว่าแต่เดิมคงใช้ประดิษฐานรูปเคารพ 3 องค์ บนแท่นฐานเดียวกันนี้เพื่อให้เป็นพระประธานดังกล่าว

ปัจจุบัน ภายในกู่สันตรัตน์กลายมาเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสลักหิน เป็นที่สักการะบูชาของประชาชน

สระน้ำศักดิ์สิทธิ์

สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นสระที่อยู่ใกล้ๆ กับกู่สันตรัตน์แต่อยู่ด้านนอกกำแพง สระน้ำแห่งนี้มีขนาดใหญ่พอสมควร แล้วก็สร้างตามแบบสระที่มักจะพบในบริเวณปราสาทหินแห่งอื่นๆ ด้วยเหมือนกัน รอบบริเวณกู่สันตรัตน์มีต้นไม้มากมายปกคลุม แต่ในฤดูแล้งก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่ละครับ ต้นไม้จะแห้งกันหมด

สระสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร ทางด้านหน้าปราสาททางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน่าจะหมายถึงบาราย ซึ่ง เป็นไปตามคติของขอม(เขมร) ที่ว่าเมื่อมีการสร้างปราสาทหินก็มีการ ขุดสระหรือ บารายกักน้ำไว้ในที่ใกล้เคียงนั้นด้วย สระนี้กรุผนังด้วยศิลาแลงเรียงเหลื่อมคล้ายขั้นบันไดกอบลงสู่ก้นสระ

กู่สันตรัตน์

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ กู่สันตรัตน์ มหาสารคาม
ลัลลาบาย เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  38.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแอทอาทิตย์ตยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  42.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
พีเค คอนโดเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบเนลักซ์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  73.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโต้ง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  78.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
Boxotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  78.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไปรยนันท์ เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  78.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม ผกาวัลย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  79.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน กุลา มหาสารคาม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  80.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเซนเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  81.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสวนวรุณ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมนิวพัฒนา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตักศิลา แกรนด์ โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพัฒนา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมตักศิลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
Clean & Good Location - 2 Bedroom Villa in Talat เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
U-Home Mahasarakham เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  83.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
กันยารัตน์ เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  84.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเออีซี ฮิพ เฮริเทจ มหาสารคาม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  84.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวสุ มหาสารคาม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  84.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
เพอร์เฟค คอนโด
  84.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
Perfect Condominium เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  85.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
Rainbow Home stay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  85.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอบัว มหาสารคาม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  85.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
Tiger Resort accommodation perfect for you เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  85.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ กู่สันตรัตน์ มหาสารคาม
พระธาตุนาดูน มหาสารคาม
  6.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน มหาสารคาม
  41.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ บุรีรัมย์
  52.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์
  55.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานไม้แกดำ มหาสารคาม
  59.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
  63.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตั้งถาวรฟาร์ม เมล่อน สุรินทร์
  64.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่เปือยน้อย ขอนแก่น
  67.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทเปือยน้อย ขอนแก่น
  67.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด
  69.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี
  72.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบ้านหนองหูลิง มหาสารคราม
  73.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธรูปปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน บุรีรัมย์
  74.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด
  75.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่โพนระฆัง ร้อยเอ็ด
  75.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่สวนแตง บุรีรัมย์
  78.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง มหาสารคาม
  81.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
แก่งเลิงจาน มหาสารคาม
  82.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านปั้นหม้อ มหาสารคาม
  83.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) มหาสารคาม
  83.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาสารคาม
  84.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย มหาสารคาม
  84.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก ร้อยเอ็ด
  84.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาสารคาม
  86.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาสารคาม
  86.64 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com