www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ตราด >> ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

 ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 48 ริมทางหลวงหมายเลข 318
ประวัติความเป็นมา
 ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีนามเดิมว่า "ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด" ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2522 โดยพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคนที่หนีภัยสงครามภายในประเทศเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในเขตราชอาณาจักรไทยบริเวณบ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 ในระยะแรกมีการก่อสร้างเพิงชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่ทำการ ที่พัก หน่วยพยาบาล ต่อมาจึงทำการก่อสร้างอาคารถาวร ประกอบด้วยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงฝึกอบรม โรงเรียน และบ้านพัก ศูนย์สภากาชาดไทยแห่งนี้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ลี้ภัยชั่วเวลาหนึ่ง ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 บริเวณดังกล่าวจึงถูกปล่อยทิ้งว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ เมื่อปิดศูนย์ฯ ลง สภากาชาดไทยได้ขอให้กองทัพเรือส่งทหารเข้ามาดูแลพื้นที่ กองทัพเรือได้จัดให้ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เข้ามาอยู่ดูแลพื้นที่

 ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริให้สภากาชาดไทย จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยแห่งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้ 3 ประการ คือ
 1. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณ โดยสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา เป็นที่จัดแสดงความเป็นมา สิ่งของ ภาพถ่าย รวมทั้งหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพ และค่ายผู้อพยพ เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันเช่น หุงหาอาหาร เย็บปักถักร้อย เป็นต้น
 2. ใช้อาคารสถานที่บริเวณศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์ จัดทำเป็นศูนย์ฝึกอบรม ใช้ฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมของเยาวชน
 3. ใช้ประโยชน์สภาพภูมิประเทศพื้นที่ชายหาดพักผ่อนหย่อนใจ ดัดแปลงอาคารเดิมเป็นห้องพักติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์สี และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ พร้อมดัดแปลงเป็นอาคารพักแรมและอาคารจัดกิจกรรม

สิ่งที่น่าสนใจภายในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน
สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2542 สภากาชาดไทย จัดทำโครงการพฤกษชาติบูชา พระบรมราชูปถัมภก 6 รอบ ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด รวม 972 ต้น ล้อมรอบรูปแผนที่ประเทศไทยในพื้นที่ประมาณ 16 ไร่เศษ

สวนสมุนไพร สวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพร จัดเป็น 20 กลุ่มโรค ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

หลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัย องค์พระพุทธรูปเดิมเป็นทองเหลืองเคลือบสีแดง จัดสร้างโดยพระวิสุทธิญาณเถระ (หลวงปู่สมชาย ฐิตฺวิริโย) วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้มีพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา เพื่อยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งทางจิตใจ แก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเมื่อปี พ.ศ.2522 และเป็นที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง

ที่พัก สถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปมีที่พักชนิดห้องเตียงคู่ จำนวน 30 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ละห้องมีเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว และอาคารที่พักนอนรวมอีก 8 อาคารสามารถรองรับผู้เข้าพักได้ทั้งสิ้น รวม 209 เตียง มีสถานที่สำหรับประชุมสัมมนา จัดค่ายพักแรมของเยาวชนและสถานที่กางเต็นท์ ภายในศูนย์ฯ มีอาหารดี ราคาเยา ส่วนด้านความปลอดภัย ภายในศูนย์ฯ มีชุดควบคุมอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 คอยดูแลความปลอดภัย
 ติดต่อสำรองที่พัก ได้ที่ โทร.0-3952-1838,0-3950-1015 ,081-926-2803 ,089-769-2475, 087-600-686 โทรสาร.0-3952-1621 ตลอด 24 ช.ม.
 Web site: http://www.redcross.or.th/khaolan
 E-mail : khaolan@redcross.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติม:โทร.0-3952-1838,0-3950-1015 ,081-926-2803
http://www.redcross.or.th/khaolan

แก้ไขล่าสุด 2016-09-24 13:01:17 ผู้ชม 94525

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ด้านหน้าทางเข้าศูนยราชการุณย์

ด้านหน้าทางเข้าศูนยราชการุณย์ ทางหลวงหมายเลข 318 จากตัวเมืองตราดมุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองใหญ่ เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดชายแดนกัมพูชาตลอดสาย จากประวัติความเป็นมาก็คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าที่นี่เป็นศูนย์ที่เปิดเพื่อช่วยเหลือชาวกัมพูชาลี้ภัยสงคราม เมื่อเราเดินทางมาถึงที่ศูนย์ด้านหน้ามีป้ายเป็นที่สังเกตุง่ายมาก

เส้นทางภายในศูนย์ราชการุณย์

เส้นทางภายในศูนย์ราชการุณย์ เมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วเราจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่น มีต้นไม้มากมาย ริมทางปลูกดอกไม้สวยๆ ตลอดทาง ขับเข้าไปไม่นานเราก็จะถึงบริเวณอนุสรณ์สถานและศาลาราชการุณย์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาพักผ่อนที่หาดราชการุณย์ที่อยู่ในพื้นที่ของศูนย์ฯ มักจะมุ่งหน้าเลยเข้าไปริมหาดกันก่อน หากมีเวลามากพอหรือค้างที่บ้านพักภายในศูนย์จึงค่อยออกมาชมศาลาราชการุณย์ แม้ว่าจะเป็นการเดินทางมาที่นี่เป็นครั้งที่ 2 ของผม ก็ยังมีเวลาจำกัดจึงยังไม่ได้เข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์

บึงเขาล้าน

บึงเขาล้าน เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ทะเลมาก ถนนภายในศูนย์ตามเส้นทางมุ่งหน้าลงหาดจะผ่านบึงแห่งนี้ เป็นทัศนีย์ภาพที่สวยงาม อีกฟากหนึ่งของถนนก็ยังคงเป็นบริเวณบึงขนาดใหญ่ 2 ข้างทางของถนนบริเวณนี้ปลูกดอกไม้จำนวนมากทั้ง 2 ข้าง วิวสวยทีเดียวครับ

ติดต่อที่พักศูนย์ราชการุณย์

ติดต่อที่พักศูนย์ราชการุณย์ หากสนใจจะค้างที่หาดราชการุณย์เข้าไปติดต่อที่พักจะมีป้ายบอกทางตลอดจนไปถึงหน่วยสำรองบ้านพัก หรือถ้าจะให้ดีควรติดต่อไปล่วงหน้าเพราะนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวหาดราชการุณย์แห่งนี้กันไม่น้อย ติดต่อสำรองที่พัก ได้ที่ โทร.0-3952-1838,0-3950-1015 ,081-926-2803 ,089-769-2475, 087-600-686 โทรสาร.0-3952-1621 ตลอด 24 ช.ม. หรือ Web site: http://www.redcross.or.th/khaolan สถานที่ติดต่อที่พักอยู่ใกล้ๆ กับศาลาทูลเกล้าฯ อยู่ริมหาดราชการุณย์ หากไม่ได้เข้าพักที่นี่ บริเวณศาลาทูลเกล้าฯ จะเป็นเขตสิ้นสุดที่เราจะเข้าไปได้ แต่ถ้าพักที่นี่จะมีชายหาดที่ทอดยาวออกไปตามบ้านพักที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนลงเล่นน้ำทะเลได้

ศาลาทูลเกล้าฯ

ศาลาทูลเกล้าฯ ศาลาไม้ที่สร้างขึ้นในการรับเสด็จ ห้ามขึ้นไป

ร้านสวัสดิการหาดราชการุณย์

ร้านสวัสดิการหาดราชการุณย์ เป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆ กับศาลาทูลเกล้าฯ และที่ติดต่อที่พักของหาดราชการุณย์ ร้านนี้จำหน่ายเครื่องดื่มขนม และของเล็กๆ น้อยๆ ถ้าจะกินข้าวก็ต้องไปอีกด้านหนึ่งของหาดมีร้านอาหารอยู่ มีโต๊ะนั่งริมหาดบรรยากาศดี

หาดราชการุณย์

หาดราชการุณย์ (เดินไปทั่วบริเวณศูนย์แล้ว เพิ่งจะมากล่าวถึงหาด) นี่ก็เป็นวิวสวยๆ ของหาดทรายสีขาวที่ทอดยาวสุดสายตา หาดราชการุณย์ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และมีความเข้มงวดในด้านความสะอาด จะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ลงถังขยะอยู่หลายจุด และถึงแม้ไม่มีป้ายเราก็ควรจะทิ้งลงถังขยะเท่านั้น เพื่อรักษาหาดสวยๆ ของไทยแห่งนี้ให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลังจะได้มาเที่ยวชมอย่างสบายใจเหมือนเราๆ

หาดราชการุณย์

หาดราชการุณย์ ลงมาที่หาดทรายแล้วลองมองไปตามหาดไกลสุดสายตา สมกับคำขวัญที่ว่า พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติล้ำค่า พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ เขาล้านตั้งตระหง่าน เริงสราญชายหาด ธรรมชาติงามตา ถวายสักการะหลวงพ่อแดง

หาดราชการุณย์สวรรค์ของเด็กๆ

หาดราชการุณย์สวรรค์ของเด็กๆ หลายครอบครัวพาเด็กมาเที่ยวทะเล (แต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด) เด็กๆ เมื่อได้ลงน้ำโดยเฉพาะทะเลก็ดูเหมือนจะสนุกสนานกันใหญ่ ท่ามกลางหาดยาวสุดสายตามีเพียงเด็กสองคนเล่นน้ำทะเลด้วยกันอย่างสนุกสนาน

ลูกบอลบนหาดทราย

ลูกบอลบนหาดทราย ภาพสวยๆ จากหาดราชการุณย์อีกภาพ กับลูกบอลที่ไม่รู้ว่าเจ้าของหายไปไหนแล้วเหลือลูกบอลอยู่เดียวดายกลางฟ้ากว้าง

วิวสวยหาดราชการุณย์

วิวสวยหาดราชการุณย์ อีกภาพจากเงาร่มสนที่เรียงรายอยู่มากมายริมหาด ความเย็นสบายในระหว่างการนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ริมหาดรับลมทะเลที่พัดเข้ามาตลอดเวลา ชมวิวท้องฟ้าสดใสท้องทะเลสีครามงามจับตาน่าดูชม...

บ้านพักศูนย์ราชการุณย์

บ้านพักศูนย์ราชการุณย์ ชมหาดกันแล้วชักอยากจะพักที่หาดราชการุณย์สักคืนสองคืนก็ไปติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่ ในภาพนี้เป็นตัวอย่างบ้านพักขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆ กับร้านสวัสดิการ

บ้านพักศูนย์ราชการุณย์

บ้านพักศูนย์ราชการุณย์ หลังนี้เป็นหลังใหญ่ และยังมีอีกมากมายหลายหลัง ราคาตั้งแต่ 700 - 6000 บาท สำหรับผู้ชื่นชอบการพักผ่อนสไตล์แคมปิ้ง ก็มีเต็นท์หลายขนาด ราคา 80 - 220 บาท เอาเต็นท์มาเอง คนละ 25 บาท มีส่วนลดในหลายๆ กรณีสนใจติดต่อไปยังศูนย์หรือเข้าไปอ่านข้อมูลที่พักศูนย์ราชการุณย์คลิกที่นี่

สถานที่น่าสนใจในศูนย์ราชการุณย์

สถานที่น่าสนใจในศูนย์ราชการุณย์ นอกเหนือจากการเที่ยวชายหาด ภายในพื้นที่กว้างขวางของศูนย์ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายหลายอย่าง ภาพบนซ้ายเป็นหลุมหลบภัยทางอากาศที่มีมาตั้งแต่สมัยสงคราม ลักษณะเป็นท่อคอนกรีตขนาดใหญ่วางนอนมีช่องสำหรับวิ่งเข้าไปในท่อป้องกันการโจมตีโดยเฉพาะ ภาพบนขวา สวนสมุนไพร ปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพร จัดเป็น 20 กลุ่มโรค ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป (การจัดกลุ่มของสมุนไพรคือการปลูกสมุนไพรที่รักษาโรคเดียวกันไว้ด้วยกัน) ภาพล่างซ้าย อีกด้านหนึ่งของสวนสมุนไพร ภาพล่างขวา สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด โครงการพฤกษชาติบูชา พระบรมราชูปถัมภก 6 รอบ ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด รวม 972 ต้น ล้อมรอบรูปแผนที่ประเทศไทย (ถ้าหากได้มองจากอากาศจะเห็นช่องว่างรูปแผนที่ประเทศไทย ล้อมด้วยไม้มงคลหลายชนิด) ในพื้นที่ประมาณ 16 ไร่เศษ

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกสุพรรณิการ์ ในสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด จะมีดอกสุพรรณิการ์เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครนายก ในวันที่ไปเก็บภาพมีเพียงดอกสุพรรณิการ์ดอกเดียวที่บาน ส่วนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอื่นๆ ก็คงจะบานเมื่อถึงฤดูกาลของดอกนั้นๆ

อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน

อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นอนุสาวรีย์ขนาดเล็กๆ อยู่ตรงทางเข้าพื้นที่ทหารใกล้ๆ บริเวณเข้าค่ายพักแรม นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในศูนย์ราชการุณย์จะเข้าได้ถึงบริเวณนี้เท่านั้น ถัดจากนี้ไปเป็นเขตทหาร และห้ามถ่ายรูปอาคารสถานที่ในเขตทหารด้วยครับ

วิวสวยพระอาทิตย์ตกที่หาดราชการุณย์

วิวสวยพระอาทิตย์ตกที่หาดราชการุณย์ เป็นภาพที่เก็บมาตั้งแต่ไปหาดราชการุณย์ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นครั้งเดียวที่ได้มีโอกาสชมพระอาทิตย์ตกสวยๆ ที่หาดราชการุณย์ หลังจากนั้นแม้ว่าจะมีทริปไปเก็บภาพมาเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่มีเวลาได้นั่งรอชมความสวยงามของยามพระอาทิตย์ตกทะเลที่หาดราชการุณย์อีกเลย กลับมาเจอภาพนี้ก็ยังอยากไปอีกทุกที...

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ หาดราชการุณย์ ตราด
เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
โกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไม้รูด รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดมุกแก้ว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
LAN LAY RESORT เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
มัจฉานุ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
แมงโก้ บีช รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
พบทะเล รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  30.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านทะเลภู รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  33.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
Check In & Chill Out เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  34.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
ยามาดะย่ะ บีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
Jeklak Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  41.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านปู รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลิตเติ้ลมูน วิลล่า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  53.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ซินนามอน อาร์ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  53.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Cinnamon Art Resort and Spa
  53.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะหมาก กรีนวิว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซีวิว รีสอร์ต เกาะหมาก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  56.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะหมาก บุรีฮัท เนเชอรัล รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  56.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
แบมบู ไฮอะเวย์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซี บรีซ แอท เกาะหมาก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 16 ตร.ม. – อ่าว นิด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 16 ตร.ม. – อ่าว นิด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่าวผ่อง รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ หาดราชการุณย์ ตราด
หาดไม้รูด (หาดสำราญ) ตราด
  8.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดมุกแก้ว และหาดทรายแก้ว ตราด
  11.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดบานชื่น (หาดมะโร) ตราด
  15.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดทรายงาม ตราด
  16.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกสะพานหิน ตราด
  24.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสะพานหิน ตราด
  25.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหลมศอก ตราด
  34.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดลานทราย ตราด
  35.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหลมกลัด ตราด
  40.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตราด
  41.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปูนิ่มบ้านคันนา ตราด
  43.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดคีรีวิหาร ตราด
  46.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว ตราด
  47.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะกระดาด ตราด
  50.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนท่าระแนะ ตราด
  52.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย ตราด
  53.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดอ่าวแตน เกาะหมาก
  53.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะง่าม ตราด
  57.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะหมาก ตราด
  57.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงเรียนสอนทำอาหารไทย เกาะหมาก
  58.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
Keep ผ้ามัดย้อม เกาะหมาก
  58.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
Organic Garden
  59.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะขาม ตราด
  59.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่เกาะระยั้ง ตราด
  63.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก ตราด
  63.16 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com