www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ลพบุรี >> พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด

 ตั้งอยู่บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตูศิลปะเขมรแบบบายน ปรางค์องค์กลางมีฐาน แต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีเพดานไม้เขียนลวดลายเป็นดอกจันสีแดงด้านหน้าทางทิศตะวันออกมีวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิที่สมบูรณ์ดี เป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ปรางค์สามยอดนี้แต่เดิมคงเป็นเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นเทวสถานโดยมีฐานศิวลึงค์ปรากฏอยู่ในองค์ปรางค์ทั้งสามปรางค์ จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์สามยอดเป็นวัดในพุทธศาสนา แล้วสร้างพระวิหารก่อด้วยอิฐ ลักษณะสถาปัตยกรรม แบบอยุธยาผสมแบบยุโรปในส่วนของประตูและหน้าต่าง ภายในวิหารประดิษฐานพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง

 เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. เว้นวันจันทร์-อังคาร ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3641 2510, 0 3641 3779

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.ลพบุรี 036-770096-7
http://www.tourismthailand.org/lopburi

แก้ไขล่าสุด 2017-07-29 06:46:58 ผู้ชม 19456

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระปรางค์สามยอดตระหง่านกลางเมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอดตระหง่านกลางเมืองลพบุรี หลายต่อหลายครั้งที่ได้เดินทางไปลพบุรีด้วยความมีธุระ ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะแวะเข้าไปชมพระปรางค์สามยอดแห่งนี้แบบชัดๆ ซักทีได้แต่ขับผ่านไปผ่านมาถ่ายรูปพระปรางค์สามยอดจากนอดรั้วแบบนี้หลายครั้งจนในที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงจนได้

เดินทางเข้าพระปรางค์สามยอด

เดินทางเข้าพระปรางค์สามยอด เนื่องจากบริเวณรอบๆ องค์พระปรางค์สามยอดไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถได้มากมาย จึงต้องไปหาที่จอดซึ่งที่เหมาะที่สุดก็คงเป็นลานรับฝากรถใกล้ศาลพระกาฬหลังจากนั้นก็เดินมาที่พระปรางค์สามยอดผ่านรั้วเหล็กสีเขียวๆ เป็นแนวยาวๆ ไปที่ทางเข้าซึ่งมีอยู่ทางเดียวรอบๆ พระปรางค์ บริเวณนี้มีลิงอาศัยอยู่ชุกชุมควรระวังสิ่งของต่างๆ ที่ถือติดมือมาด้วยให้ดี ช่วงหลังๆ มีการห้ามให้อาหารลิงรอบองค์พระปรางค์สามยอดจำนวนลิงบริเวณนี้จึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ป้ายยอดฮิตพระปรางค์สามยอด

ป้ายยอดฮิตพระปรางค์สามยอด เมื่อมาถึงทางเข้าแล้วก็เดินเข้ามาด้านในมีป้ายพระปรางค์สามยอดอยู่ป้ายหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้มานานแสนนานจนดูเก่าเข้ากับองค์พระปรางค์สามยอดเป็นอย่างดี

พระปรางค์สามยอดองค์นี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ปรางค์องค์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ปรางค์องค์ขวาประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปรางค์องค์ซ้ายประดิษฐานรูปรางปรัชญาปรามิตา หรือนางปัญญาบารมี ศักดิ์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระปรางค์สามยอดได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2469
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479

ทางเข้าองค์พระปรางค์

ทางเข้าองค์พระปรางค์ องค์พระปรางค์สร้างศิลปะเขมรแบบบายน มีสามองค์และทางเดินฉนวนเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมด มีทางเข้า-ออก โดยสร้างเป็นบันไดทางขึ้นรอบด้านขององค์พระปรางค์ แต่จะปิดลูกกรงไว้กันลิงเข้าไปทำความเสียหายภายในองค์พระปรางค์ ดังนั้นถ้าจะเข้าไปข้างในก็ต้องเดินหาช่องประตูที่เปิดเข้าได้ครับ

พระพุทธรูปหินทรายในพระวิหาร

พระพุทธรูปหินทรายในพระวิหาร พระปรางค์สามยอดเป็นปรางค์ศิลปะเขมรแบบบายน จึงเป็นที่น่าฉงนว่าเหตุใดจึงมีอาคารเชื่อมต่อออกมาบริเวณหน้าพระปรางค์องค์กลาง และประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่บนฐานก่อด้วยอิฐ อาคารหลังนี้คือพระวิหารซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่แล้วได้ใช้พระปรางค์สามยอดแห่งนี้เป็นวัด พระวิหารที่สร้างขึ้นมาเป็นศิลปะอยุธยาผสมตะวันตก

พระวิหารด้านหน้า

พระวิหารด้านหน้า พระวิหารที่สร้างขึ้นมาในยุคหลังสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับพระปรางค์สามยอด ในขณะที่พระปรางค์ลักษณะเดียวกันนี้จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ ในบริเวณใกล้เคียง

ประตูพระวิหาร

ประตูพระวิหาร เดินชมรอบพระปรางค์และพระวิหารจนเกือบมาถึงอีกด้านหนึ่งของพระปรางค์และจะได้เห็นช่องประตูเข้าไปในพระวิหาร

ลิงลพบุรี

ลิงลพบุรี ลพบุรีมีลิงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดเพราะมีประเพณีโต๊ะจีนลิงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี บริเวณพระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในระหว่างการเดินชมรอบๆ บริเวณอาจจะมีลิงกระโดดมาขี่หลังแบบนี้ได้เหมือนกัน ผมเองก็มีอยู่บนหลัง 1 ตัว ครับ แต่เรามาถ่ายรูปก็ถ่ายไปเรื่อยๆ มันอยากเกาะก็ปล่อยให้มันเกาะตราบใดที่มันยังไม่สร้างความเดือดร้อนให้เราก็ไม่ต้องไปสนใจ แต่ต้องอย่าลืมว่าไม่ควรถือสิ่งของโดยเฉพาะถุงพลาสติกเดินรอบพระปรางค์เป็นอันขาด

ชาวต่างชาติชมลิงรอบพระปรางค์

ชาวต่างชาติชมลิงรอบพระปรางค์ นอกเหนือจากการได้มาโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยการได้มาถ่ายรูปเล่นกับลิงทั้งหลายเหล่านี้ก็สร้างความตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากเหมือนกัน

ลิงรอบพระปรางค์สามยอด

ลิงรอบพระปรางค์สามยอด ลิงเหล่านี้มีการสืบพันธุ์สร้างครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เวลาผ่านล่วงเลยไปหลายปีแต่จำนวนลิงเหล่านี้ก็ยังมีอยู่มาก น่าเสียดายที่หลายครั้งลิงออกไปหากินนอกรั้วจนเกิดอุบัติเหตุรถชนลิงหลายครั้ง

ครอบครัวอันอบอุ่นของลิง

ครอบครัวอันอบอุ่นของลิง ความรักในครอบครัวของลิงเหนียวแน่นมากหากได้ลองศึกษาข้อมูลการใช้ชีวิตของลิงโดยเฉพาะลิงในป่า หากแม่ลิงซึ่งทำหน้าที่เลี้ยงดูและดูแลลูกลิงตลอดเวลาได้รับบาดเจ็บแม่ลิงจะส่งลูกลิงให้พ่อลิงดูแลต่อไปก่อนที่แม่ลิงจะตาย ว่ากันว่าถ้าอยากได้ลูกลิงมีทางเดียวคือฆ่าแม่ลิงเท่านั้น

ลิงบนยอดพระปรางค์

ลิงบนยอดพระปรางค์ นอกจากจะอาศัยอยู่ตามฐานรอบๆ พระปรางค์แล้วลิงพวกนี้ยังขึ้นไปอยู่บนยอดของพระปรางค์ด้วยครับ

ได้เวลาเข้าในพระปรางค์แล้ว

ได้เวลาเข้าในพระปรางค์แล้ว หลังจากเดินรอบองค์พระปรางค์กันจนครบรอบแล้วก็ได้เวลาเข้าภายในพระปรางค์ ภายในมีแสงเข้ามาเฉพาะที่ช่องประตูและหน้าต่างเป็นบางช่วงเท่านั้น แม้ว่าจะไม่ได้มืดสนิทแต่สำหรับการถ่ายภาพมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทางเดินเหล่านี้เชื่อมต่อถึงกันตลอดพระปรางค์ทั้งสามองค์แต่ละองค์มีโถงอยู่ตรงกลาง ประดิษฐานพระพุทธรูปบ้างแต่ไม่มีพระเศียร

มองลิงที่หน้าต่าง

มองลิงที่หน้าต่าง เนื่องจากมีลิงอาศัยอยู่บริเวณพระปรางค์เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการติดลูกกรงไว้ที่ช่องประตูและหน้าต่างทั้งหมดป้องกันลิงสร้างความเสียหายในพระปรางค์ เมื่อเราเข้ามาด้านในจะเห็นลิงอยู่ด้านนอกตามช่องหน้าต่างซึ่งติดลูกกรงเหล่านี้ พอคิดดูอีกทีเหมือนเราอยู่ในห้องขังส่วนลิงอยู่ด้านนอกเหมือนกันเนาะ

พระพุทธรูปในพระปรางค์สามยอด

พระพุทธรูปในพระปรางค์สามยอด องค์นี้เป็นหนึ่งในหลายๆ องค์ที่พบเห็นอยู่ในพระปรางค์สามยอด ส่วนมาพระพุทธรูปภายในพระปรางค์จะไม่มีส่วนพระเศียรโดยหายไปตั้งแต่พระศอขึ้นไปเกือบทุกองค์

เทวรูปหินแกะสลัก

เทวรูปหินแกะสลัก นอกเหนือจากพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนาแล้ว ชิ้นส่วนของหินแกะสลักเป็นเทวรูปศิลปบายนก็มีให้เห็นอยู่บ้างในองค์พระปรางค์สามยอดแห่งนี้

พระปรางค์องค์สุดท้าย

พระปรางค์องค์สุดท้าย หลังจากที่ได้เดินชมภายในตามทางฉนวนซึ่งเชื่อมต่อถึงกันระหว่างพระปรางค์ทั้งสามองค์แล้วก็มาถึงที่องค์สุดท้าย ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส่วนพระศอขึ้นไปหายไปเหลือเพียงผิวเรียบๆ บนองค์พระพุทธรูป มีเด็กๆ หลายคนที่ให้ความสนใจกับบริเวณองค์พระปรางค์องค์นี้เป็นพิเศษ

รีวิว พระปรางค์สามยอด ลพบุรี


 "#บ่ายนี้ที่ลพบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด, ศาลพระกาฬ และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง
#TeamTATLopburi #ที่นี่ลพบุรี #เรารักลพบุรี"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-07-29 06:46:58

พระปรางค์สามยอด ลพบุรี


0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ พระปรางค์สามยอด ลพบุรี
Noom Guesthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 70 ตร.ม. – บ้านดู่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 110 ตร.ม. – ใจกลางเมืองลพบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ลิตเติ้ล ลพบุรี วิลเลจ
  1.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
วินด์เซอร์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่ากระยาง บราส อาร์ติซาน สเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
Thakrayang Brass Artisan Stay Guesthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
Pannara Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
ราวันด้ารีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
kaewhouse - Home stay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลพบุรี อินน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเพชรลดาพาวิเลี่ยน แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทรงไทยกะไม้หมอน โฮมสเตย์ แอนด์ เรสเตอรองต์ ลพบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
RACHAPHRUKRESORTLOPBURI เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซันฟลาวเวอร์ เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
นารายณ์ ไอยรา พาเลซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไพรเวซี่ เรสซิเดนซ์ ลพบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนไม้ รีสอร์ท แอนด์ สปา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
เคพี เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
Grand Lopburi เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
พินท์ศราเพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เทมโป ลพบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโฮม เพลซ ลพบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ พระปรางค์สามยอด ลพบุรี
พระปรางค์สามยอด ลพบุรี
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
Street Art ลพบุรี
  0.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลพระกาฬ ลพบุรี
  0.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
เทวสถานปรางค์แขก ลพบุรี
  0.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหลวงวิชาเยนทร์ ลพบุรี
  0.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลพบุรี
  0.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
  0.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเสาธงทอง ลพบุรี
  0.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมือง (ศาลลูกศร) ลพบุรี
  0.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี
  0.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี
  0.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
  0.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดตองปุ ลพบุรี
  0.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี
  1.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ลพบุรี
  1.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ ลพบุรี
  1.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเชิงท่า ลพบุรี
  1.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสันเปาโล ลพบุรี
  1.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาค
  3.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วงเวียนสระแก้ว ลพบุรี
  3.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทำดินสอพอง ลพบุรี
  3.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสัตว์ลพบุรี
  3.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
  5.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
  6.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอไตรวัดท่าแค ลพบุรี
  7.26 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com