www.touronthai.com

หน้าหลัก >> พระนครศรีอยุธยา >> วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

 วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทางด้านใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมือง หากเดินทางโดยรถยนต์ และใช้เส้นทางสายอยุธยา-เสนา ข้ามสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร แล้วเลี้ยวซ้าย จะผ่านวัดไชยวัฒนาราม มีป้ายบอกทางเป็นระยะไปจนถึงทางแยกซ้ายเข้าวัดพุทไธศวรรย์ วัดนี้สร้างขึ้นบริเวณตำหนักที่ประทับเดิมของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งเรียกว่า ตำหนักเวียงเหล็กหรือเวียงเล็ก หลังจากนั้นพระองค์ไปสร้างพระราชวังใหม่ที่ตำบลหนองโสน (บึงพระราม) จึงสถาปนาสถานที่นี้เป็นวัดพุทไธศวรรย์

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กึ่งกลางอาณาเขตพุทธาวาสบนฐานไพที ซึ่งมีลักษณะย่อเหลี่ยมมีบันไดขึ้น 2 ทาง คือ ทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวันตก ส่วนทิศเหนือทิศใต้มีมณฑปสองหลังภายในพระมณฑปมีพระประธาน พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตำหนักนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างทรุดโทรมแต่ภายในผนังของตำหนัก มีภาพสีเกี่ยวกับเรื่องหมู่เทวดา นักพรต นมัสการพระพุทธบาท และเรือสำเภาตอนพระพุทธโฆษาจารย์ไปลังกา ภาพเหล่านี้อยู่ในสภาพไม่ชัดเจนนัก นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของปรางค์ หมู่พระเจดีย์สิบสององค์ และวิหารพระนอน

ข้อมูลเพิ่มเติม:ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โทร. 0 3532 2730-1
http://www.tourismthailand.org/ayutthaya

แก้ไขล่าสุด 2016-04-21 20:54:20 ผู้ชม 16124

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระมหากษัตริย์ ห้า พระองค์

พระมหากษัตริย์ ห้า พระองค์ เดินทางมาถึงวัดพุทไธศวรรย์นอกจากจะชมพระปรางค์องค์ประธานและปูชนียวัตถุต่างๆ ภายในวัดแล้วหลายคนก็เดินทางมาที่วัดนี้เพื่อสักการะพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งอยู่บริเวณท่าน้ำของวัดได้แก่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเอกาทศรถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทางเดินไปพระปรางค์

ทางเดินไปพระปรางค์ ข้างๆ ลานพระบรมรูปพระมหากษัตริย์จะมีฆ้องขนาดใหญ่แขวนไว้สำหรับลูบให้เกิดเสียงดัง (ว่ากันว่าหากใครลูบแล้วฆ้องมีเสียงดังขึ้นมาจะเป็นผู้มีบุญ มีโชควาสนาดี) ข้างๆ ฆ้องจะมีทางเดินเข้าไปสู่พระปรางค์ วิหารพระนอน หมู่พระเจดีย์ 12 องค์

ปรางค์ประธาน

ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กึ่งกลางอาณาเขตพุทธาวาสบนฐานไพที ซึ่งมีลักษณะย่อเหลี่ยมมีบันไดขึ้น 2 ทาง คือ ทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวันตก ส่วนทิศเหนือทิศใต้มีมณฑปสองหลังภายในพระมณฑปมีพระประธานในรูปที่เห็นเป็นบันไดทางขึ้นด้านตะวันออก

ปรางค์ประธานมุมหน้าขวา

ปรางค์ประธานมุมหน้าขวา

พระเจ้าอู่ทอง

พระเจ้าอู่ทอง ที่มุขเด็จพระปรางค์องค์ใหญ่มีรูปพระเจ้าอู่ทอง รูปพระเจ้าอู่ทองนี้เดิมทำเป็นเทวรูปในรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2327 พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลภักดิ์ ซึ่งบัญชาการกรมพระคชบาลเสด็จออกไปซ่อมเพนียดที่นครศรีอยุธยาทรงพบเข้า จึงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดให้เชิญเทวรูปนั้นลงมากรุงเทพฯ แล้วโปรดให้หล่อแปลงใหม่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหุ้มเงินทั้งองค์ และโปรดให้ประดิษฐานไว้ ณ หอพระเทพบิดร ส่วนรูปที่เรียกกันว่า พระเจ้าอู่ทอง ในปัจจุบันเป็นของหล่อขึ้นใหม่แทนของเดิมที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องยืนตรงมุขข้างปรางค์ไม่ได้ตั้งอยู่ ณ ที่เดิม

วิหารรายพระปลัตซ้าย

วิหารรายพระปลัตซ้าย ที่เห็นในรูปคือวิหารรายหากหันหน้าตามพระปรางค์ไปทางตะวันออกมณฑปหรือวิหารราย นี้จะอยู่ด้านซ้าย มีพระพุทธรูปในมณฑป เรียกว่าพระปลัตซ้าย

ประตูมณฑปข้างปรางค์

ประตูมณฑปข้างปรางค์ ยามเย็นจะมองเห็นพระพุทธรูปได้ไม่ชัดนัก

พระพุทธรูปในมณฑปข้างปรางค์

พระพุทธรูปในมณฑปข้างปรางค์ เดินขึ้นมาบนมณฑปเข้าไปในประตูจะมองเห็นองค์พระพุทธรูปได้ชัดขึ้น พระพุทธรูปจะประดิษฐานอยู่ในมณฑปทั้งทิศเหนือและทิศใต้ อีกด้านหนึ่งเรียกว่าพระปลัตขวา

มหามณฑปสุวรรโฑฬังรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)

มหามณฑปสุวรรโฑฬังรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) ประวัติโดยสังเขป ในพุทธศักราช 2539 พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงปู่ทวล) ได้นิมิตความว่า พระสุวรรณโฑฬัง (รามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง) มาให้พระพุทไธศวรรย์วรคุณ หรือหลวงปู่ทวลในตอนนั้น ดำเนินการสร้างถาวรวัตถุในอาณาเขตของวัดพุทไธศวรรย์ฯ 4 อย่างคือ 1.กุฎิพระบิดา 2.กุฎิพระมารดา 3.มณฑป 8 ทิศ 4.พระวิหารหลวงโดยในช่วงเวลาที่นิมิตนั้น หลวงปู่ทวลได้ดำเนินการสร้างกุฎิพระบิดาและกุฎิพระมารดาแล้วเสร็จไปแล้ว จึงยังคงขาดแต่มณฑป ซึ่งในนิมิตนั้นหลวงปู่ทวลได้โต้แย้งว่า เราไม่มีปัจจัยจะสร้างได้อย่างไร พระเจ้าอู่ทองท่านได้ตรัสตอบว่า ให้ดำเนินการสร้างได้เลย แล้วจะส่งคนมาช่วย ดังนั้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เวลา 15.36 นาฬิการ 9 วินาที จันทรคติ ปีกุน จุลศักราช 1357 ลัคนาสถิตราศีสิงห์ พระจันทร์เสวยภูมิปาโลฤกษ์ หลวงปู่ทวลจึงได้ทำการวางศิลาฤกษ์มหามณฑป 8 ทิศ หลังนี้และในปลายปี 2539 นั้นเอง พระอาจารย์อติโชติ ธมฺมวโร มาขออุปสมบทที่วัดนี้โดยหลวงปู่ทวลได้อนุญาตให้อุปสมบทได้ หลวงปู่ทวลได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมหามณฑป 8 ทิศแห่งนี้โดยในวาระแรกได้จัดหารายได้จากการให้ทำบุญบูชาวัตถุมงคล (พระที่สร้างจากพญาเหล็ก โดยหลวงปู่ทวล) และได้นำปัจจัยนั้นดำเนินการก่อสร้างมาโดยลำดับ ระหว่างนั้นพระอาจารย์อติโชติฯ ได้ขออนุญาตหลวงปู่ทวลสร้างตำหนักองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพเพื่อให้ลูกศิษย์กราบไหว้ในเขตวัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ทวลฯ พระอาจารย์อติโชติ ธมฺมวโร จึงได้ทำการสร้างองค์พ่อจตุคามรามเทพ หน้าตัก 29 นิ้ว ปิดทองคำเปลวในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เพื่อประดิษฐานในตำหนักท่านพ่อจตุคามรามเทพ ณ ด้านหลังกุฎิหลวงปู่ชม พรหมโชติ และหลังจากนั้นพระอาจารย์อติโชติฯ จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลของ ท่านพ่อจตุคามรามเทพขึ้นหลายรุ่น ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2547 หลวงปู่ทวลได้อาพาธหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล พระอาจารย์อติโชติฯ จึงได้เข้ามาจัดหารายได้จากการให้ศิษยานุศิษย์ บูชาวัตถุมงคลท่านพ่อจตุคามรามเทพมาดำเนินจัดสร้างมณฑปหลังนี้ต่อ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มหามณฑป 8 ทิศหลังนี้สร้างเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
ศาลา อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เซเว่น ซีส์ ริเวอร์ไซด์ อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทองคำโฮมสเตย์
  0.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเคียงชล
  0.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไทยเฮ้าส์ เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
ใบเฟิร์น โฮมสเตย์ อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านโรตี โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
อธิธารา โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
River Breeze Guest House เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสวนเย็นสบาย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเพ็ญนี อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
จิดาภา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านท้ายวัง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านอู่ทอง แอคคอมอเดชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านอีฟ เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
สโลว์ทรี อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
มรดกไทย 1 เกสต์เฮาส์
  2.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
แสนสุขเพลซ เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
อโยธยา ริเวอร์ไซด์ เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
Banchan Hostel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลอยมณี เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
หลวงชำนิ วิลลจ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ พาร์ค ayutthaya เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Khung Thara - Ayutthaya เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
โบสถ์เซนต์ยอเซฟ พระนครศรีอยุธยา
  1.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบรมพุทธาราม พระนครศรีอยุธยา
  1.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดกรุงศรี (ตลาดน้ำกรุงศรี)
  1.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  1.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนคนเดินกรุงศรี
  1.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  2.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
อาคารท้องฟ้าจำลอง พระนครศรีอยุธยา
  2.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
  2.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
  2.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
วังช้างแลเพนียด พระนครศรีอยุธยา
  2.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถาบันอยุธยาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
  2.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มขุนแผน พระนครศรีอยุธยา
  2.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรุงเก่ารถม้า พระนครศรีอยุธยา
  2.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระราม พระนครศรีอยุธยา
  2.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
  2.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา
  2.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง
  2.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนศรีสุริโยทัย พระนครศรีอยุธยา
  3.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจดีย์พระศรีสุริโยทัย พระนครศรีอยุธยา
  3.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา
  3.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
โบราณสถานวัดนางกุย พระนครศรีอยุธยา
  3.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง พระนครศรีอยุธยา
  3.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโลกยสุธา พระนครศรีอยุธยา
  3.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา
  3.06 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com